Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Uchwały

Uchwały 2013 r.
Uchwała Nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r.uchwala_XXXVI_233.pdf (316297 B)2013-03-04
OpisUchwała Nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Warzycach na prace konserwatorskie
Uchwała Nr XXXVI/234/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r.uchwala_XXXVI_234.pdf (733472 B)2013-03-04
OpisUchwała Nr XXXVI/234/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r.uchwala_XXXVI_237.pdf (294665 B)2013-03-04
OpisUchwała Nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r.uchwala_XXXVI_238.pdf (1365057 B)2013-03-04
OpisUchwała Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktów trwałych Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Uchwała Nr XXXVI/239/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r.uchwala_XXXVI_239.pdf (2035126 B)2013-03-04
OpisUchwała Nr XXXVI/239/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Uchwała Nr XXXVI/240/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r.uchwala_XXXVI_240.pdf (263038 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVI/240/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Wójta Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXVI/241/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r.uchwala_XXXVI_241.pdf (712918 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVI/241/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego
Uchwała Nr XXXVI/242/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. uchwala_XXXVI_242.pdf (556428 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVI/242/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. w sprawie przekazania skarg
Uchwała Nr XXXVI/243/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. uchwala_XXXVI_243.pdf (556885 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVI/243/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 r.
Uchwała Nr XXXVI/244/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. uchwala_XXXVI_244.pdf (1711815 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVI/244/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Jasło na 2013 r.
Uchwała Nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. uchwala_XXXVII_247.pdf (324579 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXXVII/248/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. uchwala_XXXVII_248.pdf (1184195 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVII/248/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. uchwala_XXXVII_249.pdf (891420 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jasło na lata 2013 - 2015
Uchwała Nr XXXVII/250/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r.uchwala_XXXVII_250.pdf (1070788 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVII/250/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jasło, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Uchwała Nr XXXVII/251/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013ruchwala_XXXVII_251.pdf (555850 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVII/251/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. w sprawie przekazania skargi
Uchwała Nr XXXVII/252/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r.uchwala_XXXVII_252.pdf (575066 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVII/252/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. w sprawie przekazania skarg
Uchwała Nr XXXVII/253/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r.uchwala_XXXVII_253.pdf (661336 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVII/253/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu komunalnego w Jaśle
Uchwała Nr XXXVII/254/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r.uchwala_XXXVII_254.pdf (612139 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVII/254/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
Uchwała Nr XXXVII/255/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r.uchwala_XXXVII_255.pdf (689920 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVII/255/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
Uchwała Nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r.uchwala_XXXVIII_256.pdf (306802 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Szebniach na prace konserwatorskie
Uchwała Nr XXXVIII/257/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. uchwala_XXXVIII_257.pdf (250914 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVIII/257/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXXVIII/258/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. uchwala_XXXVIII_258.pdf (757447 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVIII/258/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr XXXVIII/259/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. uchwala_XXXVIII_259.pdf (275606 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVIII/259/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. w sprawie udzielenia dotacji celowej szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle
Uchwała Nr XXXVIII/263/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. uchwala_XXXVIII_263.pdf (233858 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVIII/263/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 r.
Uchwała Nr XXXVIII/264/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. uchwala_XXXVIII_264.pdf (292470 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVIII/264/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle sp. z o.o. na pokrycie strat z tytułu świadczenia usług komunalnych
Uchwała Nr XXXVIII/265/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. uchwala_XXXVIII_265.pdf (264935 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVIII/265/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXVIII/266/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. uchwala_XXXVIII_266.pdf (579059 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVIII/266/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
Uchwała Nr XXXVIII/267/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. uchwala_XXXVIII_267.pdf (532468 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVIII/267/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego zakładu Komunalnego w Jaśle
Uchwała Nr XXXVIII/268/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. uchwala_XXXVIII_268.pdf (593230 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVIII/268/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXIX/271/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2013r.uchwala_XXXIX_271.pdf (270287 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXIX/271/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2013r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
Uchwała Nr XXXIX/272/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2013r.uchwala_XXXIX_272.pdf (333945 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXIX/272/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2013r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. do realizacji projektu pn. "Czas na aktywność w gminie Jasło" w ramach Priorytetu - VII. Promocja integracji społecznej, Działania - 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Uchwała Nr XL/273/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r.uchwala_XL_273.pdf (263845 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XL/273/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XL/274/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r.uchwala_XL_274.pdf (244080 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XL/274/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy na wykonanie karosacji samochodu pożarniczego Renault.
Uchwała Nr XL/277/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r.uchwala_XL_277.pdf (297643 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XL/277/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn. "Jasielska Strefa Usług Publicznych"
Uchwała Nr XL/278/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r.uchwala_XL_278.pdf (287609 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XL/278/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Uchwała Nr XL/279/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r.uchwala_XL_279.pdf (1122058 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XL/279/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło w 2013 roku.
Uchwała Nr XL/280/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r.uchwala_XL_280.pdf (259357 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XL/280/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiacej własność Gminy Jasło.
Uchwała Nr XL/282/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r.uchwala_XL_282.pdf (1186541 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XL/282/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło.
Uchwała Nr XL/283/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r.uchwala_XL_283.pdf (323312 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XL/283/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Jasło z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Uchwała Nr XLI/286/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2013r.uchwala_XLI_286.pdf (284969 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XLI/286/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle sp. z o.o. na pokrycie strat z tytułu świadczenia usług komunalnych.
Uchwała Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2013r.uchwala_XLI_288.pdf (2790288 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Osobnica.
Uchwała Nr XLI/289/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2013r.uchwala_XLI_289.pdf (557294 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XLI/289/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XVI/3538/2013 z dnia 16.07.2013r.rio_3538.pdf (762264 B)2013-09-12
OpisUchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XVI/3538/2013 z dnia 16.07.2013r. dotycząca Uchwały Nr XLI/289/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2013r.
Uchwała Nr XLII/290/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. uchwala_XLII_290.pdf (251550 B)2013-09-12
OpisUchwała Nr XLII/290/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XLII/293/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r.uchwala_XLII_293.pdf (7552971 B)2013-09-12
OpisUchwała Nr XLII/293/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niegłowice
Uchwała Nr XLII/294/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r.uchwala_XLII_294.pdf (2232545 B)2013-09-12
OpisUchwała Nr XLII/294/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Jasło, sposobu ich rozliczania oraz kontroli
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XIX/4432/2013 z dnia 27.08.2013r. rio_4432.pdf (828058 B)2013-09-12
OpisUchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XIX/4432/2013 z dnia 27.08.2013r. dotycząca Uchwały Nr XLII/294/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r.
Uchwała Nr XLII/295/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. uchwala_XLII_295.pdf (960810 B)2013-09-12
OpisUchwała Nr XLII/295/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach
Uchwała Nr XLII/296/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. uchwala_XLII_296.pdf (276740 B)2013-09-12
OpisUchwała Nr XLII/296/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości
Uchwała Nr XLII/297/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. uchwala_XLII_297.pdf (278854 B)2013-09-12
OpisUchwała Nr XLII/297/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiących własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XLII/298/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. uchwala_XLII_298.pdf (613253 B)2013-09-12
OpisUchwała Nr XLII/298/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do osunięcia naruszenia prawa
Uchwała Nr XLIII/301/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 11.09.2013r.uchwala_XLIII_301.pdf (262754 B)2013-09-26
OpisUchwała Nr XLIII/301/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 11.09.2013r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała Nr XLIII/303/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 11.09.2013r. uchwala_XLIII_303.pdf (259334 B)2013-09-26
OpisUchwała Nr XLIII/303/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 11.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Osobnica
Uchwała Nr XLIII/304/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 11.09.2013r. uchwala_XLIII_304.pdf (641134 B)2013-12-03
OpisUchwała Nr XLIII/304/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 11.09.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Spółka z o.o.
Uchwała Nr XLIV/307/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.09.2013r.uchwala_XLIV_307.pdf (270254 B)2013-12-03
OpisUchwała Nr XLIV/307/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Niepla stanowiacej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XLIV/308/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.09.2013r.uchwala_XLIV_308.pdf (250721 B)2013-12-03
OpisUchwała Nr XLIV/308/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.09.2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XLV/312/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.10.2013r.uchwala_XLV_312.pdf (252683 B)2013-12-03
OpisUchwała Nr XLV/312/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej
Uchwała Nr XLVI/313/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 22.11.2013r. uchwala_XLVI_313.pdf (293441 B)2013-12-03
OpisUchwała Nr XLVI/313/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 22.11.2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 r.
Uchwała Nr XLVII/315/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. uchwala_XLVII_315.pdf (312391 B)2013-12-31
OpisUchwała Nr XLVII/315/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac remontowych na sieci kanalizacyjnej w m. Warzyce oraz budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Jareniówka
Uchwała Nr XLVII/317/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. uchwala_XLVII_317.pdf (2079637 B)2013-12-31
OpisUchwała Nr XLVII/317/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014
Uchwała Nr XLVII/318/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r.uchwala_XLVII_318.pdf (337356 B)2013-12-31
OpisUchwała Nr XLVII/318/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na rok 2014
Uchwała Nr XLVII/320/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. uchwala_XLVII_320.pdf (255169 B)2013-12-31
OpisUchwała Nr XLVII/320/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Szebnie
Uchwała Nr XLVII/321/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. uchwala_XLVII_321.pdf (273109 B)2013-12-31
OpisUchwała Nr XLVII/321/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Osobnica
Uchwała Nr XLVII/322/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. uchwala_XLVII_322.pdf (265153 B)2013-12-31
OpisUchwała Nr XLVII/322/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Bierówka stanowiacej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XLVII/324/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. uchwala_XLVII_324.pdf (324767 B)2013-12-31
OpisUchwała Nr XLVII/324/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Uchwała Nr XLVII/325/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. uchwala_XLVII_325.pdf (327272 B)2013-12-31
OpisUchwała Nr XLVII/325/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XLVII/326/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. uchwala_XLVII_326.pdf (1348527 B)2013-12-31
OpisUchwała Nr XLVII/326/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło
Uchwała Nr XLVII/327/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r.uchwala_XLVII_327.pdf (234389 B)2013-12-31
OpisUchwała Nr XLVII/327/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. w sprawie przekazania skargi
Uchwała Nr XLVII/328/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r.uchwala_XLVII_328.pdf (248333 B)2013-12-31
OpisUchwała Nr XLVII/328/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. w sprawie zmian w składzie Stałych Komisji Rady
Uchwała Nr XLVIII/330/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r. uchwala_XLVIII_330.pdf (859672 B)2014-01-23
OpisUchwała Nr XLVIII/330/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jasło na lata 2013-2016"
Uchwała Nr XLVIII/331/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.uchwala_XLVIII_331.pdf (1969864 B)2014-01-23
OpisUchwała Nr XLVIII/331/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014"
Uchwała Nr XLVIII/332/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.uchwala_XLVIII_332.pdf (1874009 B)2014-01-23
OpisUchwała Nr XLVIII/332/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
Uchwała Nr XLVIII/333/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r. uchwala_XLVIII_333.pdf (924507 B)2014-01-23
OpisUchwała Nr XLVIII/333/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Uchwała Nr XLVIII/334/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.uchwala_XLVIII_334.pdf (1218826 B)2014-01-23
OpisUchwała Nr XLVIII/334/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji strategii rozwoju Gminy Jasło na lata 2014-2020"
Uchwała Nr XLVIII/335/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r. uchwala_XLVIII_335.pdf (519840 B)2014-01-23
OpisUchwała Nr XLVIII/335/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2014 r.
Uchwała Nr XXXIX/270/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2013 r.uchwala_2013_270.pdf (194050 B)2016-02-16
OpisUchwała Nr XXXIX/270/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XL/281/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r.uchwala_2013_281.pdf (202041 B)2016-02-16
OpisUchwała Nr XL/281/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XLIII/302/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 11.09.2013r.uchwala_2013_302.pdf (198818 B)2016-02-16
OpisUchwała Nr XLIII/302/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 11.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Żółków
Uchwała Nr XLVII/319/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. uchwala_2013_319.pdf (1154630 B)2016-02-16
OpisUchwała Nr XLVII/319/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"
Uchwała Nr XLVII/323/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. uchwala_2013_323.pdf (228042 B)2016-02-16
OpisUchwała Nr XLVII/323/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «