Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia

Obwieszczenia, ogłoszenia inne
Obwieszczenie Burmistrza Miasta JasłaObwieszczenie_Burmistrza_Miasta_Jasla.pdf (33382 B)2008-08-19
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka sieci gazowej podwyższonego ciśnienia wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową dla Zakładu Karnego w Jaśle (Warzyce 467)
Ogłoszenie Zaswiadczenie_o_wyborze_oferty_2008.pdf (134541 B)2008-08-25
OpisZawiadomienie o wyborze oferty Nr F-340/06/2008-15 z dnia 25.08.08r.
OgłoszenieZawiadomienie_o_wyborze_oferty_2008.pdf (134541 B)2008-08-25
OpisZawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie Wójta Gminy Skołyszynzawiadomienie.pdf (163257 B)2009-03-17
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Skołyszyn o toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przepompowniami i przyłączem energetycznym w miejscowości Przysieki"
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Ciężkowice obwieszczenie_ciezkowice.pdf (257046 B)2009-03-19
OpisObwieszczenie dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesyjnym "Skołyszyn", położonym w obrębie bloków koncesyjnych 414 i 415".
Zawiadomienie Wójta Gminy Sękowazawiadomienie_Wojta_Gminy_Sekowa.pdf (83533 B)2009-03-25
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Sękowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
Zawiadomienie Wójta Gminy Skołyszynzawiadomienie_skolyszyn.pdf (136980 B)2009-04-06
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Skołyszyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przepompowniami i przyłączem energetycznym w miejscowości Przysieki"
Zawiadomienie Wójta Gminy Jasłozawiadomienie_GminaJaslo_16062009.pdf (262114 B)2009-06-19
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, zlokalizowanej na działkach nr ew.: 855, 856, 1033/1, 1033/2, 1035 w miejscowości Osobnica, gmina Jasło
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoObwieszczenie_WGJaslo_17062009.pdf (267565 B)2009-06-23
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sortowni odpadów komunalnych.
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoObwieszczenie_WGJaslo_18062009.pdf (285822 B)2009-06-23
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego dla potrzeb utworzenia innowacyjnego zakładu produkcji biopaliw stałych
Zawiadomienie Wójta Gminy JasłoZawiadomienie_WGJaslo_24062009.pdf (136048 B)2009-06-25
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Stacja Demontażu Pojazdów Samochodowych w Trzcinicy"
Zawiadomienie Wójta Gminy KorczynaZawiadomienie_WGKorczyna_29062009.pdf (273263 B)2009-07-06
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obszaru koncesyjnego "Sobniów - Kombornia - Rogi nr 4/2001/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu"
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoObwieszczenie_WGJaslo_09072009_1.pdf (41287 B)2009-07-10
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, zlokalizowanej na działkach nr ew. 855, 856, 1033/1, 1033/2, 1035 w miejscowości Osobnica
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoObwieszczenie_WGJaslo_09072009_2.pdf (37682 B)2009-07-10
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, zlokalizowanej na działkach nr ew. 855, 856, 1033/1, 1033/2, 1035 w miejscowości Osobnica
Ogłoszenie Wójta Gminy JasłoZmiana_studium_2009.pdf (210217 B)2009-08-25
OpisOgłoszenie Wójta Gminy Jasło o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY JASŁO
Zawiadomienie Wójta Gminy JasłoZawiadomienie_WGJaslo_14092009.pdf (28982 B)2009-09-16
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Jasło z dnia 14 września 2009 roku.
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoObwieszczenie_WGJaslo_30092009.pdf (42762 B)2009-10-02
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2009 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Stacja demontażu pojazdów samochodowych w Trzcinicy"
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoObwieszczenie_WGJaslo_20092009.pdf (42493 B)2009-10-12
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło z dnia 20 września 2009 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osobnica.
Ogłoszenieogloszenie_o_otwartym_naborze_dzialanie_4_4.pdf (109177 B)2009-11-05
OpisOgłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu przekazania sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
Zawiadomienie Wójta Gminy JasłoZawiadomienie_WGJaslo_09112009.pdf (90574 B)2009-11-13
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Jasło z dnia 9 listopada 2009 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji znak AGiOŚ-7627-17/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w zakresie zmiany parametrów planowanych budynków
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoObwieszczenie_WGJaslo_12112009.pdf (66135 B)2009-11-13
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło z dnia 12 listopada 2009 r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu linii produkcyjnych brykietu i pelletu w istniejącym zakładzie, zlokalizowanym w Warzycach na działkach nr ewid. 2010, 2011 i 2012.
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoObwieszczenie_WGJaslo_25112009.pdf (235776 B)2009-11-26
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło z dnia 25 listopada 2009 r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie zakładu produkcji pelletu, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 297/4, 297/5, 297/10 w miejscowości Wolica", gmina Jasło.
Obwieszczenie Wójta Gminy SękowaObwieszczenie_WGSekowa_24112009.pdf (244644 B)2009-12-01
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Sękowa z dnia 24 listopada 2009 r.
Postanowienie Wójta Gminy SękowaPostanowienie_WGSekowa_24112009.pdf (1280896 B)2009-12-01
OpisPostanowienie Wójta Gminy Sękowa z dnia 24 listopada 2009 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoObwieszczenie_WGJaslo_09122009.pdf (223561 B)2009-12-11
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło z dnia 9 grudnia 2009 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: AGiOŚ-7627-17/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy KorczynaObwieszczenie_WGKorczyna_21122009.pdf (250622 B)2010-01-07
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 21 grudnia 2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiepismo_ochrona _srodowiska.pdf (82564 B)2010-03-02
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz" na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.
Obwieszczenie Starosty Jasielskiegoobwieszczenie_starosta_jasielski.pdf (185192 B)2010-03-04
OpisStarosta Jasielski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz od km 3 + 000 do 12 + 100 (wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatowa Nr 1874R Dębowiec-Kopaliny)"
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowiePostanowienie_RDOS.pdf (4697045 B)2010-03-05
OpisPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz"
Ogłoszenie Wójta Gminy JasłoOgl_wynikow_otw_konkursu_sport_2010.pdf (67624 B)2010-03-24
OpisOgłoszenie Wójta Gminy Jasło z dnia 19.03.2010 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Jasło w zakresie kultury fizycznej i sportu
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoObwieszczenie_WGJaslo_25032010.odt (15113 B)2010-03-24
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło z dnia 25.03.2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
DRUGIEJ ZMIANY studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy JASŁO
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła obwieszczenie_Jaslo.pdf (135995 B)2010-04-21
OpisObwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła dotyczące wniosku pod nazwą "Budowa drogi gminnej o symbolu KDZ dla zadania pn. Kompleksowe przugotowanie strefy pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług w Jaśle "
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnegozawiadomienie_warsztat_zolkow_2.pdf (52772 B)2010-04-26
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Warsztat samochodowy", zlokalizowanego na dz. nr ewid. 644/6 w miejscowości Żółków
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zawiadomienie_warsztat_niepla.pdf (51627 B)2010-05-07
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku garażowo-gospodarczego na warsztat mechaniki pojazdowej", zlokalizowanego na dz. nr ewid. 519 w miejscowości Niepla
Zawiadomieniezawiadomienie_ksg.pdf (54908 B)2010-05-17
OpisZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Obwieszczenie Starosty Jasielskiegoobwieszczenie_starosta_jasielski_czerwiec_2010.pdf (207298 B)2010-06-11
OpisStarosta Jasielski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. drogi Jasło- Dębowiec-Folusz
Zawiadomieniezawiadomienie_czerwiec_2010.pdf (28428 B)2010-06-11
OpisZawiadomienie dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych w Wolicy"
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłoobwieszczenie _czerwiec_2010.pdf (36014 B)2010-06-11
OpisObwieszczenie dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych w Wolicy"
Obwieszczenie Wójta Gminy Sękowaobwieszczenie_sekowa_czerwiec_2010.pdf (16617 B)2010-06-22
OpisObwieszczenie z dnia 11.06.2010 r. Wójta Gminy Sękowa o wydanej decyzji środowiskowej dot. rozpoznawania i poszukiwania złóż węglowodoru w obszarze bloku koncesyjnego nr 435
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowieobwieszczenie _rdos_kolej_1.pdf (60814 B)2010-07-05
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 ".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie obwieszczenie _rdos_kolej_2.pdf (64105 B)2010-07-05
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 ".
Uzupełnienie Karty informacyjnejuzupenienie_karty.pdf (160651 B)2010-07-06
OpisUzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 ".
Uzupełnienie Karty informacyjnejuzupelnienie_karty_2.pdf (159610 B)2010-07-06
OpisUzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 ".
Obwieszczenie Starosty Jasielskiegoobwieszczenie_starosty_jasielskiego.pdf (179328 B)2010-07-07
OpisStarosta Jasielski zawiadamia o wydaniu decyzji znak AB.4.732/01/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz od km 3 + 000 do 12 + 100 (wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatowa Nr 1874R Dębowiec-Kopaliny)"
0bwieszczenie obwieszczenie_linia_kolejowa.pdf (273282 B)2010-07-19
Opis0bwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz pisma do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPO WP na lata 2007 -2013"
Opina sanitarnaopinia_sanitarna.pdf (71966 B)2010-07-19
OpisOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle dotycząca przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPO WP na lata 2007 -2013"
0bwieszczenie obwieszczenie_tory_stroze_kroscienko.pdf (214156 B)2010-07-20
Opis0bwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz pisma do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013"
Opina sanitarnaopinia_sanitarna_sanepid_jaslo.pdf (71957 B)2010-07-28
OpisOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle dotycząca przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007 -2013"
Informacja Wójta Gminy Jasłozgoda_rozbudowa.pdf (27240 B)2010-07-28
OpisWójt Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości zmianę decyzji dot. realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych"
Ogłoszenie Wójta Gminy JasłoOgloszenie1568.pdf (57462 B)2010-08-05
OpisOgłoszenie o przeznaczeniu działki nr 1568/4 w Trzcinicy na sprzedaż
Ogłoszenie Wójta Gminy JasłoOgloszenie917.pdf (57832 B)2010-08-05
OpisOgłoszenie o przeznaczeniu działki nr 917/2 w m. Trzcinica na sprzedaż
Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowierdos_gazownictwo_08_10.pdf (87173 B)2010-08-19
OpisWezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do uzupełnienia Karty informacyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce - Gorlice"
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśleopinia_sanitarna_jaslo.pdf (62024 B)2010-08-19
OpisOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle dotycząca przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica Etap II"
Opinia Sanitarnaopinia_sanitarna_gazociag_Warzyce_Gorlice.pdf (67278 B)2010-08-23
OpisOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle dotycząca przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice" na terenie wsi Trzcinica, gmina Jasło.
Pismo RDOŚ w Rzeszowie do PPIS w Jaślepismo_do_PPIS_gazociag_Warzyce_Gorlice.pdf (40656 B)2010-08-23
OpisPismo Regonalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice".
Wezwanie o uzupełnienie kartywezwanie_o_uzupelnienie_karty_linia_kolejowa_stroze_kroscienko.pdf (137342 B)2010-08-23
OpisWezwanie inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności linii kolejowej nr 108 Stróże-Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007-2013".
Wezwanie do uzupełnienia kartywezwanie_o_uzupelnienie_karty_linia_kolejowa_rzeszow_jaslo.pdf (144504 B)2010-08-23
OpisWezwanie inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów-Jasło w ramach RPO WP na lata 2007-2013".
Wezwanie o uzupełnienie karty informacyjnej przdsięwzięciapowtorne_wezwanie_o_uzupelnienie_karty_linia_kolejowa_Stroze_Kroscienko.pdf (131105 B)2010-08-24
OpisPowtórne wezwanie inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności linii kolejowej nr 108 Stróże-Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007-2013".
Zawiadomienie Wojewody Podkarpackiegozawiadomienie_wojewody_podkarpackiego.pdf (31248 B)2010-08-24
OpisZawiadomienie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji dot.udzielenia Zarządowi Powiatu w Jaśle zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz od km 3 + 000 do 12 + 100 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1874R Dębowiec - Kopaniny"
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego obwieszczenie_wojewody_podkarpackiego.pdf (29827 B)2010-08-24
OpisObwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji dot. udzielenia Zarządowi Powiatu w Jasle zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz od km 3 + 000 do 12 + 100 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1874R Dębowiec - Kopaniny"
Zawiadomienie Wójta Gminy Tarnowieczawiadomienie_Tarnowiec.pdf (82066 B)2010-08-27
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Tarnowiec o wszczęciu postępowania w spr. decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Zrecin" z wniosku Zarzadu Powiatu w Jaśle.
Wezwanie o uzupełnienie karty przedsięwzięciawezwanie_rdos_uzupelnienie_karty.pdf (132695 B)2010-08-30
OpisPowtórne wezwanie inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów-Jasło w ramach RPO WP na lata 2007-2013".
Obwieszczenie Obwieszczenie_o_wydaniu_postanowienia_dla_linii_kolejowej_Rzeszow_Jaslo.pdf (82082 B)2010-09-02
OpisOgłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów-Jasło w ramach RPO WP na lata 2007-2013".
PostanowieniePostanowienie_dla_linii_kolejowej_Rzeszow_Jaslo.pdf (491510 B)2010-09-02
OpisPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów-Jasło w ramach RPO WP na lata 2007-2013".
ObwieszczenieObwieszczenie_o_wydaniu_postanowienia_dla_linii_kolejowej_Stroze_Kroscienko.pdf (74648 B)2010-09-02
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 108 Stróże-Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007-2013".
PostanowieniePostanowienie_dla_linii_kolejowej_Stroze_Kroscienko.pdf (464996 B)2010-09-02
OpisPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 108 Stróże-Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007-2013".
Postanowienie Wójta Gminy TarnowiecPostanowienie_Wojta_Gminy_Tarnowiec.pdf (156683 B)2010-09-03
OpisPostanowienie Wójta Gminy Tarnowiec dot. przedsięwziecia pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Zręcin w km 2+900 do 6+100 (320 mb), 9+770 do 10+270 (500 mb), 12+910 do 16+125 (3215 mb) - łącznie 6915 mb oraz przepustu w km 2+900, rowu krytego i chodnika w km 2+900 do 4+100".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieObwieszczenie_linia_kolejowa_Rzeszow_Jaslo.pdf (62180 B)2010-09-09
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów-Jasło w ramach RPO WP na lata 2007-2013".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowieobwieszczenie_linia_kolejowa_Stroze_Kroscienko.pdf (39843 B)2010-09-09
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności linii kolejowej nr 108 Stróże-Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007-2013".
Obwieszczenie Wójta Gminy TarnowiecObwieszczenie_przebudowa_drogi_Jaslo_Zrecin.pdf (30241 B)2010-09-09
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec dot. przedsięwziecia pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Zręcin w km 2+900 do 6+100 (320 mb), 9+770 do 10+270 (500 mb), 12+910 do 16+125 (3215 mb) - łącznie 6915 mb oraz przepustu w km 2+900, rowu krytego i chodnika w km 2+900 do 4+100".
Obwieszczenie (zawiadomienie) Wójta Gminy Tarnowiec Obwieszczenie_przebudowa_drogi_powiatowej_Jaslo_Zrecin.pdf (33471 B)2010-09-09
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec dot. przedsięwziecia pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Zręcin w km 2+900 do 6+100 (320 mb), 9+770 do 10+270 (500 mb), 12+910 do 16+125 (3215 mb) - łącznie 6915 mb oraz przepustu w km 2+900, rowu krytego i chodnika w km 2+900 do 4+100".
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło Obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_Niepla.pdf (40571 B)2010-09-09
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zmiana sposobu użytkowania częsci istniejącego budynku garażowo-gospodarczego na warsztat mechaniki pojazdowej" w miejscowości Niepla, gmina Jasło.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Obwieszczenie Rzeszow-Jaslo.pdf (123867 B)2010-09-27
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów-Jasło w ramach RPO WP na lata 2007-2013".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Obwieszczenie Stroze_Kroscienko.pdf (115827 B)2010-09-27
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności linii kolejowej nr 108 Stróże-Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007-2013".
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieZawiadomienie rurociag Szebnie.pdf (39646 B)2010-09-27
OpisZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące przedsięwziecia pn.: "Budowa odcinka rurociągu kanalizacji tłocznej w SZebniach".
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłoobwieszczenie_wojta_pozwolenie.pdf (49041 B)2010-10-11
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia wraz z odcinkami dolotowymi i wylotowymi w miejscowości Żółków Gm. Jasło"
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie archived20101027_075111.pdf (62729 B)2010-10-27
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice"
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło obwieszczenie_o_postanowieniu.pdf (68351 B)2010-10-28
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica etap II na działkach o nr ewid. 531, 532, 527, 529, 526, 519, 530, 517/1, 516/1, 520, 521, 579, 578, 463, 580/3, 518, 213/2, 216/1, 217, 220, 221, 222, 192/1, 115/1, 114/3, 114/4, 114/6, 114/9, 114/10, 114/11, 112, 110, 144, 542/3, 542/4, 358, 551, 554, 561, 541/2, 552 w m. Wolica i o nr. ewid. 190 i 379 w m. Łaski.
Postanowienie Wójta Gminy JasłoPostanowienie-Wojt.pdf (231956 B)2010-10-28
OpisPostanowienie Wójta Gminy Jasło dot. przedsięwzięcia polegającego
na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, gmina Jasło na dz. nr ewid. 531, 532, 527, 529, 526, 519, 530, 517/1, 516/1, 520, 521, 579, 578, 463, 580/3, 518, 213/2, 216/1, 217, 220, 221, 222, 192/1, 115/1, 114/3, 114/4, 114/6, 114/9, 114/10, 114/11, 112, 110, 144, 542/3, 542/4, 358, 551, 554, 561, 541/2, 552, położonych w miejscowości Wolica oraz nr ewid. 190 i 379 położonych w miejscowości Łaski.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienie_RDOS.pdf (386296 B)2010-10-28
OpisPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice".
Zawiadomienie Wójta Gminy JasłoZawiadomienie_Wojta_Gminy_Jaslo.pdf (41303 B)2010-11-17
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Jasło dot. przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica etap II na działkach o nr ewid. 531, 532, 527, 529, 526, 519, 530, 517/1, 516/1, 520, 521, 579, 578, 463, 580/3, 518, 213/2, 216/1, 217, 220, 221, 222, 192/1, 115/1, 114/3, 114/4, 114/6, 114/9, 114/10, 114/11, 112, 110, 144, 542/3, 542/4, 358, 551, 554, 561, 541/2, 552 w m. Wolica i o nr. ewid. 190 i 379 w m. Łaski.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło Obwieszczenie_Wojta-Gminy_Jaslo.pdf (32909 B)2010-11-17
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Warsztat samochodowy", zlokalizowanego na dz. nr ewid. 644/6 w miejscowości Żółków Gm. Jasło.
Zawiadomienie Wójta Gminy JasłoZawiadomienie 58.pdf (55445 B)2010-11-25
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania z wniosku Piotra Latoszka w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie budynku mieszkalno - usługowego przeznaczonego do świadczenia usług w zakresie napraw samochodowych (bieżące i powypadkowe) oraz handlu częściami samochodowymi z zapleczem”, zlokalizowanego na działce nr ewid. 700/6 w miejscowości Kowalowy, gmina Jasło.
Zawiadomienie Wójta Gminy JasłoZawiadomienie 59.pdf (61356 B)2010-11-25
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania z wniosku Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28, w sprawie zmiany decyzji znak: AGiOŚ-7627-17/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych w Wolicy” na działce o nr ewid. 297/11 w miejscowości Wolica, gmina Jasło, w związku z planowaną rozbudową zaplecza sortowni odpadów w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku administracyjno - biurowego, przebudowy, nadbudowy i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku kotłowni na garaż, utwardzenia istniejących placów manewrowych, przebudowy istniejącego ogrodzenia i budowy nowego”, t. j. obiektów zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 297/3, 297/8, 297/11, 297/12 i 297/13 w miejscowości Wolica, stanowiących zaplecze sortowni odpadów.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie obwieszczenie RDOS 1.pdf (46528 B)2010-12-08
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące przedsięwziecia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie obwieszczenie rdos 2.pdf (46706 B)2010-12-08
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące przedsięwziecia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice".
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłoobwieszczenie o decyzji.pdf (47638 B)2010-12-08
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica etap II na działkach o nr ewid. 531, 532, 527, 529, 526, 519, 530, 517/1, 516/1, 520, 521, 579, 578, 463, 580/3, 518, 213/2, 216/1, 217, 220, 221, 222, 192/1, 115/1, 114/3, 114/4, 114/6, 114/9, 114/10, 114/11, 112, 110, 144, 542/3, 542/4, 358, 551, 554, 561, 541/2, 552 położonych w miejscowości Wolica oraz o nr ewid. 190 i 379 położonych w miejscowości Łaski.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło Obwieszczenie o decyzji.pdf (66013 B)2010-12-15
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanej decyzji z wniosku Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28, w sprawie zmiany decyzji znak: AGiOŚ-7627-17/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych w Wolicy” na działce o nr ewid. 297/11 w miejscowości Wolica, gmina Jasło, w związku z planowaną rozbudową zaplecza sortowni odpadów w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku administracyjno - biurowego, przebudowy, nadbudowy i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku kotłowni na garaż, utwardzenia istniejących placów manewrowych, przebudowy istniejącego ogrodzenia i budowy nowego”, t. j. obiektów zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 297/3, 297/8, 297/11, 297/12 i 297/13 w miejscowości Wolica, stanowiących zaplecze sortowni odpadów.
Zawiadomienie Wójta Gminy JasłoZawiadmienie o wszczeciu.pdf (65718 B)2011-01-05
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Jasło w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej chłodni owoców i warzyw z częścią produkcyjną”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 243/4 w miejscowości Jareniówka, gmina Jasło
Projekt „Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi na 2011r.”pozytek_publiczny_1.pdf (82661 B)2011-01-20
OpisWójt Gminy Jasło zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.”, jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Protokół z konsultacji projektuprotokol_28012011.pdf (27091 B)2011-02-09
OpisProtokół z konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.”
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieObwieszczenie_RDOS_z_9.02.2011.pdf (774758 B)2011-02-11
OpisObwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 9.02.2011r. dot. postępowania transgranicznego w sprawie budowy i eksploatacji bloków energetycznych w elektrowni jądrowej na Ukrainie.
Karta informacyjna przedsięwzięciaKarta informacyjna_.pdf (75631 B)2011-02-11
OpisKarta informacyjna dot. planowanej budowy i eksploatacji bloków energetycznych w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Rejonie Chmielnickim.
Obwieszczenie obwieszczenie_lokalizacja_inwestycji_celu_publicznego.pdf (255464 B)2011-02-22
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play)
Obwieszczenie Regionalmego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowieobwieszczenie_rdos_gazociag.pdf (57445 B)2011-03-01
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce - Gorlice"
Opinia sanitarnaOpinia_sanitarna_w_spr_budowy_gazociagu_wys_cis_Warzyce_Gorlice.pdf (54538 B)2011-03-09
OpisOpinia sanitarna w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce - Gorlice w miejscowości Sobniów i Wolica
Ogłoszenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnieogloszenie_szebnie_marzec_2011.pdf (55863 B)2011-03-25
Opis O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały Nr IV/16/2010 i Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Ogłoszenie dotyczące dzierzawy nieruchomości we wsi Nieplaogloszenie_dzierzawa_2011.pdf (58956 B)2011-03-25
Opis O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy, położonych we wsi Niepla
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiescan RDOS.pdf (62412 B)2011-04-05
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące przedsięwziecia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice".
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanej decyzji środowiskowejObwieszczenie z dn. 27 kwietnia 2011r..pdf (30490 B)2011-04-27
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej chłodni owoców i warzyw z częścią produkcyjną”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 243/4 w miejscowości Jareniówka, gmina Jasło.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwziecia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice" obwieszczenie_1.pdf (47599 B)2011-05-16
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.3.2011.AH-19 z dnia 10 maja 2011r. dot. przedsięwziecia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwziecia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice" obwieszczenie_2.pdf (362089 B)2011-05-16
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.3.2011.AH-20 z dnia 10 maja 2011r. dot. przedsięwziecia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice".
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanej decyzji Obwieszczenie o decyzji.pdf (66013 B)2011-05-26
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanej decyzji
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanej decyzji doc00059020110705130233.pdf (372080 B)2011-07-05
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalno - usługowego przeznaczonego do świadczenia usług w zakresie napraw samochodowych (bieżące i powypadkowe) oraz handlu częściami samochodowymi z zapleczem”, zlokalizowanego w miejscowości Kowalowy, gmina Jasło.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o prowadzonym postępowaniuObwieszczenie_WGJaslo_20110718.pdf (412266 B)2011-07-20
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play w miejscowości Warzyce, gmina Jasło
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - WarzyceGPI_6840_15_2011.pdf (50885 B)2011-07-28
OpisGPI.6840.15.2011 Jasło,2011.07.22

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm./, Uchwały Nr XI/71/2011 Rady Gminy w Jaśle z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - JareniówkaGPI_6840_16_2011.pdf (52230 B)2011-07-28
OpisGPI.6840.16.2011 Jasło,2011.07.25

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały Nr XI/ 70 /2011Rady Gminy Jasło z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Jareniówka oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_inwestycja.pdf (51377 B)2011-09-13
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Informacja Wójta Gminy JasłoInformacja_losowanie_komisji.pdf (248685 B)2011-09-16
OpisInformacja Wójta Gminy Jasło z dnia 16 września 2011 r. o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2011-09-22
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie "Gminnego Ośrodka Kultury"
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - TrzcinicaGPI_2012_23_2010.pdf (338418 B)2011-11-08
OpisGPI.2012-23/2010 Jasło,2011.11.04

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Ogłoszenie o sprzedaży udziału w nieruchomości - OsobnicaGPI_2012_4_2010.pdf (339988 B)2011-11-08
OpisGPI-2012-4/2010 Jasło,2011.11.04

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.67 ust.1 i 3, art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - TrzcinicaGPI_6840_17_2011.pdf (338795 B)2011-11-08
OpisGPI.6840.17.2011 Jasło,2011.11.04

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - WarzyceGPI_6840_19_2011.pdf (345201 B)2011-11-08
OpisGPI.684.19.2011 Jasło,2011.11.04

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały Nr XV/90/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - OsobnicaGPI_6840_6_2011.pdf (335466 B)2011-11-08
OpisGPI-6840.6.2011 Jasło,2011.11.04

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały Nr XI/66/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości - OsobnicaGPI_6845_15_2011.pdf (338204 B)2011-11-08
OpisGPI.6845.15.2011 Jasło,2011.11.04

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, i §6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61, poz. 1549) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej we wsi Osobnica.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu decyzji środowiskowej dla kopalni ropy naftowej w Osobnicyobwieszczenie Kopalnia Osobnica.pdf (442247 B)2011-11-28
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydaniu decyzji środowiskowej dla kopalni ropy naftowej w Osobnicy
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę mostu na rzece Bednarce w miejscowości OsobnicaObwieszczenie Wojta Gminy Jaslo.pdf (480203 B)2011-12-13
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę mostu na rzece Bednarce w miejscowości Osobnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa-Osobnica wraz z dojazdami.
Wystąpienie Wójta Gminy Jasło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię o obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwziecia polegającego na budowie mostu na rzece Bednarce w miejscowości OsobnicaWystapienie do PPIS.pdf (415667 B)2011-12-13
OpisWystąpienie Wójta Gminy Jasło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię o obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwziecia polegającego na budowie mostu na rzece Bednarce w miejscowości Osobnica
Wystąpienie Wójta Gminy Jasło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię i uzgodnienia dla przedsięwziecia polegającego na budowie mostu na rzece Bednarce w miejscowości OsobnicaWystapienie do RDOS.pdf (415297 B)2011-12-13
OpisWystąpienie Wójta Gminy Jasło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie przedsięwziecia polegającego na budowie mostu na rzece Bednarce w miejscowości Osobnica
Opinia Sanitarna dla przedsięwziecia polegającego na budowie mostu na rzece Bednarce w miejscowości OsobnicaOpinia Sanitarna.pdf (1074393 B)2011-12-16
OpisOpinia Państwowego Powiatowego InspektoraSanitarnego w Jaśle dotycząca przedsięwziecia polegającego na budowie mostu na rzece Bednarce w miejscowości Osobnica, gmina Jasło.
Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu warsztatu "Osobnica" do rowu na działce nr 1941 w Osobnicy.Zawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczeciu postep. w spr. pozwolenia wodno-praw. na odprowadzanie wod opadowych w Osobnicy.pdf (427317 B)2011-12-28
OpisZawiadomienie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu warsztatu "Osobnica" do rowu na działce nr 1941 w Osobnicy.
Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w procesie planowania w gospodarowaniu wodami w związku z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Udzial spoleczenstwa w polanowaniu w gospodarowaniu wodami.pdf (937013 B)2011-12-28
OpisPismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w procesie planowania w gospodarowaniu wodami w związku z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach SławęObwieszczenie RDOS dot. budowy walu rz. Ropy.pdf (628031 B)2011-12-28
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich.
Ogłoszenieogloszenie_uslugi_pocztowe.pdf (89297 B)2012-01-05
OpisOgłoszenie o zawarciu umowy na usługę pn. Świadczenie usług pocztowych o wadze do 50 g i ponad 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym
OgłoszenieOgloszenie_6186_osobnica.pdf (54783 B)2012-08-28
OpisGPI.6840-21,24/2011 Jasło,2012.08.21

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm./, Uchwały Nr XXVI/166/2012 Rady Gminy w Jaśle z dnia 29 maja 2012 r., Uchwały Nr XXVI/167/2012 z dnia 29 maja 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiących własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «