Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Uchwały

Uchwały 2015 r.
Uchwała Nr IV/11/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r.uchwala_4_11.pdf (102729 B)2015-02-23
OpisUchwała Nr IV/11/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej w Warzycach na prace konserwatorskie
Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r.uchwala_4_12.pdf (104740 B)2015-02-23
OpisUchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej w Osobnicy na prace konserwatorskie
Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. uchwala_4_13.pdf (99266 B)2015-02-23
OpisUchwała Nr IV/13/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu jasielskiego na zadanie pn. "Budowa kolektora kanalizacji wody deszczowej - przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jaśle"
Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. uchwala_4_16.pdf (195441 B)2015-02-23
OpisUchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. uchwala_4_18.pdf (100726 B)2015-02-23
OpisUchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie
Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. uchwala_4_19.pdf (101969 B)2015-02-23
OpisUchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. uchwala_4_20.pdf (185912 B)2015-02-23
OpisUchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasło na 2015 r.
Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. uchwala_4_21.pdf (191346 B)2015-02-23
OpisUchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. uchwala_4_22.pdf (483534 B)2015-02-23
OpisUchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2015 r.
Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. uchwala_2015_25.pdf (106439 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu
Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. uchwala_2015_26.pdf (105518 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło
Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. uchwala_2015_27.pdf (105442 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy i nadania mu Statutu
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. uchwala_2015_28.pdf (206134 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło w 2015 r.
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. uchwala_2015_29.pdf (136754 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych funkcjonujących na terenie Gminy Jasło
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. uchwala_2015_30.pdf (104340 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Jasło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. uchwala_2015_31.pdf (101298 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 22 w Zakładzie Karnym w Jaśle, Warzyce 467
Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 31 marca 2015 r. uchwala_2015_32.pdf (106336 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę rady gminy Jasło z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. do realizacji projektu pn. "Czas na aktywność w gminie Jasło" w ramach Priorytetu - VII. Promocja integracji społecznej, Działania - 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r.uchwala_2015_34.pdf (110369 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r.uchwala_2015_35.pdf (108956 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r.uchwala_2015_36.pdf (104126 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło
Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r.uchwala_2015_38.pdf (101709 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn. "Opracowanie projektu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1850R Jasło-ŁajsceZręcin na odcinku od Pani Maczugi w kier. Czeluśnicy w miejscowości Wolica"
Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r.uchwala_2015_39.pdf (101263 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Łaski w ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów)-Łaski-Glinik Nowy"
Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r. uchwala_2015_40.pdf (98594 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r. uchwala_2015_42.pdf (103581 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/34/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr 130/2015 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2015r.Zarzad Powiatu.pdf (231549 B)2015-11-02
OpisUchwała Nr 130/2015 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie dokumentu pt.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku".
Uchwała Nr X/45/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. uchwala_2015_45.pdf (103617 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr X/45/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Szebniach na prace konserwatorskie
Uchwała Nr X/46/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. uchwala_2015_46.pdf (101589 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr X/46/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Uchwała Nr X/47/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. uchwala_2015_47.pdf (99991 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr X/47/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XI/54/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchwala_2015_54.pdf (229779 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/54/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jasło
Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchwala_2015_55.pdf (192956 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/55/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchwala_2015_56.pdf (119189 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/56/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Świadczenia usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014 - 2020
Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchwala_2015_57.pdf (462195 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Nr 113358R Szebnie Sadebrza w miejscowości Szebnie
Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchwala_2015_58.pdf (104506 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku ogólnokrajowym referendum
Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchwala_2015_59.pdf (186318 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jasło
Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchwala_2015_60.pdf (107016 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników
Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchwala_2015_64.pdf (104809 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/34/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchwala_2015_65.pdf (103832 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/289/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso o.płaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchwala_2015_66.pdf (102285 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchylająca Uchwałę Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn. Opracowanie projektu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce -Zręcin na odcinku od Pani Maczugi w kier. Czeluśnicy w miejscowości Wolica
Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2015 r.uchwala_2015_68.pdf (99444 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2015 r. uchwala_2015_69.pdf (102459 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 22 w zakładzie Karnym w Jaśle, Warzyce 467
Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r.uchwala_2015_72.pdf (98576 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Niepla stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r.uchwala_2015_74.pdf (99145 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r.uchwala_2015_75.pdf (197884 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/250/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jasło, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r.uchwala_2015_76.pdf (97935 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2015 r.uchwala_2015_78.pdf (124851 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty w działalności gospodarczej spółki za 2014 r.
Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2015 r.uchwala_2015_79.pdf (105979 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r.uchwala_2015_82.pdf (104908 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XV/82/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu
Uchwała Nr XV/83/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. uchwala_2015_83.pdf (100362 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XV/83/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. uchylająca uchwałę Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. uchwala_2015_84.pdf (105977 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XV/84/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Jasło do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ze środków budżetu gminy w 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce – Zapłocie w miejscowości Warzyce w km 0+000-2+134”.
Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. uchwala_2015_85.pdf (107578 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XV/85/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnej Biblioteki publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach
Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. uchwala_2015_86.pdf (129278 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XV/86/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 - 2019
Uchwała Nr XV/87/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. uchwala_2015_87.pdf (100477 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XV/87/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XV/88/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. uchwala_2015_88.pdf (101322 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XV/88/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości
Uchwała Nr XVI/89/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. uchwala_2015_89.pdf (100608 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/89/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
Uchwała Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.uchwala_2015_97.pdf (227285 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016
Uchwała Nr XVI/98/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.uchwala_2015_98.pdf (101825 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/98/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rok 2016
Uchwała Nr XVI/99/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.uchwala_2015_99.pdf (227780 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/99/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok"
Uchwała Nr XVI/100/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 ruchwala_2015_100.pdf (196056 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/100/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Uchwała Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.uchwala_2015_101.pdf (522847 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy jasło oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Uchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.uchwala_2015_102.pdf (100581 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. uchwala_2015_103.pdf (99850 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. uchwala_2015_105.pdf (104068 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Jasło z gminami: Gmina Boguchwała, Gmina Czudec, Miasto i Gmina Strzyżów, Gmina Wiśniowa, Gmina Frysztak, Gmina Wojaszówka, Miasto Jasło oraz z Województwem Podkarpackim w zakresie inwestycji realizowanych w sąsiedztwie infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 106 Jasło - Rzeszów
Uchwała Nr XVII/106/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.uchwala_XVII_106.pdf (187122 B)2016-01-05
OpisUchwała Nr XVII/106/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.uchwala_XVII_108.pdf (103823 B)2016-01-05
OpisUchwała Nr XVII/108/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/92/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 237 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jasło
Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.uchwala_XVII_109.pdf (238047 B)2016-01-05
OpisUchwała Nr XVII/109/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Uchwała Nr XVII/110/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.uchwala_XVII_110.pdf (216281 B)2016-01-05
OpisUchwała Nr XVII/110/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.uchwala_111_2015.pdf (3308891 B)2016-01-05
OpisUchwała Nr XVII/111/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.uchwala_XVII_112.pdf (2228356 B)2016-01-05
OpisUchwała Nr XVII/112/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło na lata 2015 - 2020
Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwala_XVII_113.pdf (194129 B)2016-01-05
OpisUchwała Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.uchwala_XVII_114.pdf (198791 B)2016-01-05
OpisUchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
Uchwała Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.uchwala_115.pdf (102887 B)2016-01-25
OpisUchwała Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r.uchwala__73.pdf (411653 B)2016-01-29
OpisUchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. uchwala__104.pdf (393584 B)2016-01-29
OpisUchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r.uchwala_2015_37.pdf (203014 B)2016-02-16
OpisUchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Trzcinicy
Uchwała Nr X/48/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. uchwala_2015_48.pdf (188478 B)2016-02-16
OpisUchwała Nr X/48/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Bierówce
Uchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.uchwala_2015_49.pdf (188215 B)2016-02-16
OpisUchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Trzcinicy
Uchwała Nr XIV/17/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28 stycznia 2015 r.uchwala_17_2015.pdf (234976 B)2016-02-16
OpisUchwała Nr XIV/17/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości we wsi Szebnie
Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 ruchwala_2015_104.pdf (224230 B)2016-02-16
OpisUchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.uchwala_2015_116.pdf (210612 B)2016-02-16
OpisUchwała Nr XVII/116/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warzycach
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «