Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Uchwały

Uchwały 2012 r.
Uchwała Nr XXI/124/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 18.01.2012r. uchwala_XXI_124.pdf (34281 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXI/124/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 18.01.2012r. w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół w Opaciu oraz zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Opaciu
Uchwała Nr XXII/125/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. uchwala_XXII_125.pdf (27038 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXII/125/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Jaśle ul. Niegłowicka 174, na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego dla wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło
Uchwała Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. uchwala_XXII_126.pdf (24009 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła
Uchwała Nr XXII/127/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r.uchwala_XXII_127.pdf (24479 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXII/127/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXII/128/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. uchwala_XXII_128.pdf (25509 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXII/128/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXII/129/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r.uchwala_XXII_129.pdf (24677 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXII/129/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXII/130/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. uchwala_XXII_130.pdf (24104 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXII/130/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXII/131/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. uchwala_XXII_131.pdf (31367 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXII/131/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Trzcinicy na prace konserwatorskie
Uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r.uchwala_XXII_132.pdf (34999 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXII/132/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Warzycach na prace konserwatorskie
Uchwała Nr XXII/133/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. uchwala_XXII_133.pdf (34498 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXII/133/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Szebniach na prace konserwatorskie
Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. uchwala_XXII_136.pdf (65424 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasło na 2012 r.
Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r.uchwala_XXII_137.pdf (196220 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXII/137/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2012 r.
Uchwała Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r.uchwala_XXIII_139.pdf (25360 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. uchwala_XXIII_140.pdf (38704 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu pn. "Większe szanse - lepsza przyszłość - program rozwojowy ZS w Osobnicy" w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r.uchwala_XXIII_141.pdf (37686 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu pn. "Program rozwojowy Zespołu Szkół w Szebniach " w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r.uchwala_XXIII_142.pdf (101540 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. uchwala_XXIII_143.pdf (39936 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Opaciu oraz likwidacji Publicznego Gimnazjum w Opaciu
Uchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. uchwala_XXIII_144.pdf (78096 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw usytuowanych na terenie Gminy Jasło
Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. uchwala_XXIII_145.pdf (100546 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. uchwala_XXIII_146.pdf (190044 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło w 2012 roku
Uchwała Nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. uchwala_XXIII_147.pdf (31222 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Niepla stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r. uchwala_XXIV_150.pdf (95309 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Uchwała Nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r. uchwala_XXIV_155.pdf (30458 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r. uchwala_XXIV_156.pdf (94432 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gmina Miasto Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej.
Uchwała Nr XXV/157/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 25.05.2012r.uchwala_XXV_157.pdf (28902 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXV/157/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 25.05.2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła
Uchwała Nr XXV/158/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 25.05.2012r. uchwala_XXV_158.pdf (33556 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXV/158/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 25.05.2012r. w sprawie częściowego powierzenia Miastu Jasło zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci
Uchwała Nr XXV/159/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 25.05.2012r.uchwala_XXV_159.pdf (38627 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXV/159/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 25.05.2012r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Warzycach na prace konserwatorskie
Uchwała Nr XXV/161/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 25.05.2012r.uchwala_XXV_161.pdf (44050 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXV/161/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 25.05.2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło jako Partnera do projektu pod tytułem: "Wspólne przedstawienie turystycznych, etnicznych i kulturalnych właściwości miasta Sambor (Ukraina) i Gminy Jasło (Polska) na międzynarodowym turystycznym rynku" składanego przez Miasto Sambor (Ukraina) do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
Uchwała Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.05.2012r.uchwala_XXVI_162.pdf (94508 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.05.2012r. w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle w celu przekształcenia go w spółkę prawa handlowego
Uchwała Nr XXVI/163/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.05.2012r.uchwala_XXVI_163.pdf (36322 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXVI/163/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.05.2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szebniach na prace konserwatorskie
Uchwała Nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.05.2012r.uchwala_XXVI_165.pdf (161910 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.05.2012r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
Uchwała Nr XXVI/166/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.05.2012r. uchwala_XXVI_166.pdf (29459 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXVI/166/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XXVI/167/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.05.2012r.uchwala_XXVI_167.pdf (30457 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXVI/167/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiących własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XXVII/169/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2012r. uchwala_XXVII_169.pdf (28965 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXVII/169/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2011 r.
Uchwała Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 22.06.2012r.uchwala_XXVIII_172.pdf (343364 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 22.06.2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejsko - Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Uchwała Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2012r. uchwala_XXIX_173.pdf (29279 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXIX/174/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2012r. uchwala_XXIX_174.pdf (27882 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXIX/174/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXIX/175/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2012r.uchwala_XXIX_175.pdf (25948 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXIX/175/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXIX/177/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2012r. uchwala_XXIX_177.pdf (35310 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXIX/177/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Jasło" w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XXX/179/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r.uchwala_XXX_179.pdf (31364 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXX/179/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Uchwała Nr XXX/180/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r.uchwala_XXX_180.pdf (474333 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXX/180/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasło dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Jasło oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Uchwała Nr XXX/181/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r.uchwala_XXX_181.pdf (901620 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXX/181/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jasło
Uchwała Nr XXX/182/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r.uchwala_XXX_182.pdf (32271 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXX/182/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jasło, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
Uchwała Nr XXX/183/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r.uchwala_XXX_183.pdf (71710 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXX/183/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr XXXI/188/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2012r.uchwala_XXXI_188.pdf (28247 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXXI/188/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXXI/190/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2012r. uchwala_XXXI_190.pdf (35405 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXXI/190/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w roku 2013 dla projektu pn. "Jasielska strefa usług publicznych"
Uchwała Nr XXXI/191/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2012r. uchwala_XXXI_191.pdf (37360 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXXI/191/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu o nazwie: "Termomodernizacja budynku UG Jasło poprzez docieplenie ścian i wymianę instalacji c.o." i zabezpieczenia środków finansowych
Uchwała Nr XXXII/195/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r.uchwala_XXXII_195.pdf (340817 B)2012-10-30
OpisUchwała Nr XXXII/195/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu pn. "Program rozwojowy SP w Niepli" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XXXII/196/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r.uchwala_XXXII_196.pdf (342725 B)2012-10-30
OpisUchwała Nr XXXII/196/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu pn. "Program rozwojowy SP nr 2 w Osopbnicy" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XXXII/197/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. uchwala_XXXII_197.pdf (341912 B)2012-10-30
OpisUchwała Nr XXXII/197/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu pn. "Program rozwojowy ZS w Opaciu" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XXXII/198/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. uchwala_XXXII_198.pdf (266681 B)2012-10-30
OpisUchwała Nr XXXII/198/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół podstawowych i zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło do realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tych szkół
Uchwała Nr XXXII/199/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r.uchwala_XXXII_199.pdf (332988 B)2012-10-30
OpisUchwała Nr XXXII/199/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Uchwała Nr XXXII/200/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r.uchwala_XXXII_200.pdf (633026 B)2012-10-30
OpisUchwała Nr XXXII/200/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Uchwała Nr XXXII/201/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r.uchwala_XXXII_201.pdf (390580 B)2012-10-30
OpisUchwała Nr XXXII/201/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXXII/202/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. uchwala_XXXII_202.pdf (1622710 B)2012-10-30
OpisUchwała Nr XXXII/202/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXIII/203/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. uchwala_XXXIII_203.pdf (80339 B)2012-11-22
OpisUchwała Nr XXXIII/203/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła
Uchwała Nr XXXIII/205/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. Uchwala_XXXIII_205_2012.pdf (174912 B)2012-11-22
OpisUchwała Nr XXXIII/203/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Jasło na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała Nr XXXIII/206/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. uchwala_XXXIII_206.pdf (89755 B)2012-11-26
OpisUchwała Nr XXXIII/206/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
Uchwała Nr XXXIII/208/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r.uchwala_XXXIII_208.pdf (91405 B)2012-11-26
OpisUchwała Nr XXXIII/208/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Uchwała Nr XXXIII/209/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r.uchwala_XXXIII_209.pdf (92299 B)2012-11-26
OpisUchwała Nr XXXIII/209/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. w sprawie podjęcia realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółków - etap II" i zabezpieczenia środków finansowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXIII/210/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. uchwala_XXXIII_210.pdf (83638 B)2012-11-26
OpisUchwała Nr XXXIII/210/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXIII/212/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. uchwala_XXXIII_212.pdf (82065 B)2012-11-26
OpisUchwała Nr XXXIII/212/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXIV/213/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. uchwala_XXXIV_213.pdf (331484 B)2012-12-17
OpisUchwała Nr XXXIV/213/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXXIV/215/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r.uchwala_XXXIV_215.pdf (666835 B)2012-12-17
OpisUchwała Nr XXXIV/215/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Jasło.
Uchwała Nr XXXIV/216/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. uchwala_XXXIV_216.pdf (294290 B)2012-12-17
OpisUchwała Nr XXXIV/216/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok.
Uchwała Nr XXXIV/217/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. uchwala_XXXIV_217.pdf (1312317 B)2012-12-17
OpisUchwała Nr XXXIV/217/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jasło.
Uchwała Nr XXXIV/218/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r.uchwala_XXXIV_218.pdf (2044981 B)2012-12-17
OpisUchwała Nr XXXIV/218/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013.
Uchwała Nr XXXIV/219/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r.uchwala_XXXIV_219.pdf (245632 B)2012-12-17
OpisUchwała Nr XXXIV/219/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. w sprawie zasad ustalania diet sołtysom w Gminie Jasło.
Uchwała Nr XXXIV/220/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. uchwala_XXXIV_220.pdf (1466105 B)2012-12-17
OpisUchwała Nr XXXIV/220/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"
Uchwała Nr XXXIV/221/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. uchwala_XXXIV_221.pdf (1614837 B)2012-12-17
OpisUchwała Nr XXXIV/221/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. w sprawie podziału Gminy Jasło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXXIV/222/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. uchwala_XXXIV_222.pdf (4109957 B)2012-12-17
OpisUchwała Nr XXXIV/222/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejsko - Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jaśle.
Uchwała Nr XXXIV/223/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r.uchwala_XXXIV_223.pdf (337013 B)2012-12-17
OpisUchwała Nr XXXIV/223/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na rok 2013.
Uchwała Nr XXXV/226/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012r. uchwala_XXXV_226.pdf (2330821 B)2013-01-07
OpisUchwała Nr XXXV/226/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Uchwała Nr XXXV/227/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012ruchwala_XXXV_227.pdf (1187284 B)2013-01-07
OpisUchwała Nr XXXV/227/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
Uchwała Nr XXXV/228/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012. uchwala_XXXV_228.pdf (1418272 B)2013-01-07
OpisUchwała Nr XXXV/228/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejsko -Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Uchwała Nr XXXV/230/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012. uchwala_XXXV_230.pdf (269558 B)2013-01-07
OpisUchwała Nr XXXV/230/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Osobnica
Uchwała Nr XXXV/231/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012. uchwala_XXXV_231.pdf (599157 B)2013-01-07
OpisUchwała Nr XXXV/231/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2013 r.
Uchwała Nr XXXV/232/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012. uchwala_XXXV_232.pdf (276263 B)2013-01-07
OpisUchwała Nr XXXV/232/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rok 2013.
Uchwała Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r.uchwala_2012_148.pdf (232579 B)2016-02-12
Opis Uchwała Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r.uchwala_2012_151.pdf (196312 B)2016-02-12
Opis Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r. uchwala_2012_152.pdf (235423 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r.uchwala_2012_153.pdf (195011 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XXIV/154/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r.uchwala_2012_154.pdf (193710 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XXIV/154/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XXXI/192/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2012r.uchwala_2012_192.pdf (201135 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XXXI/192/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XXXIII/211/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. uchwala_2012_211.pdf (199714 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XXXIII/211/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XXXV/229/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012r.uchwala_2012_229.pdf (195839 B)2016-02-12
OpisUchwała Nr XXXV/229/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «