Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Pomoc materialna uczniom
informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego------------------ ( B)2007-08-24
OpisUrząd Gminy w Jaśle informuje, że w roku szkolnym 2008/2009 dyrektorzy zespołów szkół i szkół podstawowych z terenu Gminy Jasło są upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych, w sprawie stypendium szkolnego dla swoich uczniów.
Wnioski o sypendia należy pobrać i uzupełnione składać w szkołach w terminie do 15 września 2008 roku.
Dla uczniów - mieszkańców Gminy, którzy uczęszczają do miejskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wnioski wydaje Urząd Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, pok. 112 - od dnia 1 września 2008 r.

Termin składania uzupełnionych wniosków upływa 15 września 2008 roku.

Wniosek o zmianę decyzji z dnia 30 października 2008r. o przyznanie stypendium szkolnego od stycznia do czerwca 2009r. należy składać w terminie do 15 luty 2009r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «