Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasło za 2015 rok : Publicznie dostępne wykazy o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów - 2016 rok : Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: wnioski, postanowienia w sprawie OOŚ, raporty oddział. na środowisko, decyzje środowiskowe-2016rok : Publicznie dostępne wykazy, dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: WYKAZY, ZGŁOSZENIA-2016 : Publicznie dostępne wykazy, dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: Plany, Programy-2016 : Publicznie dostępne wykazy, dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: Plany, Programy-2015  : Publicznie dostępne wykazy o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów - 2015 rok : Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok : Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: wnioski, postanowienia w sprawie OOŚ, raporty o oddziaływaniu na środowisko, decyzje DUŚ- 2015 rok : Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: wykazy, zgłoszenia -2015 rok : Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: wykazy, zgłoszenia -2014 rok : Publicznie dostępne wykazy o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów - 2014 rok : Publicznie dostępne wykazy o administracyjnych karach pieniężnych z zakresu ochrony przyrody - 2014 rok : Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie: wnioski, postanowienia w sprawie OOŚ, raporty o oddziaływaniu na środowisko i decyzje DUŚ - 2014 rok : Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2013 rok : Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakesie oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystości ciekłych : Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2012 rok : Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii w Zakładach Dużego Ryzyka : Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2011 rok : Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2010 rok : Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2009 rok : Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jasło : Społeczna pomoc finansowa :  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2007 rok : Obwieszczenia : Spis Kart Informacyjnych Dotyczących Planów i Programów - rok 2006 : Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2006 rok : Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2005 rok : Pomoc materialna uczniom : Ochrona Środowiska
Liczba pozycji: 30
1.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasło za 2015 rok
2.Publicznie dostępne wykazy o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów - 2016 rok
3.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: wnioski, postanowienia w sprawie OOŚ, raporty oddział. na środowisko, decyzje środowiskowe-2016rok
4.Publicznie dostępne wykazy, dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: WYKAZY, ZGŁOSZENIA-2016
5.Publicznie dostępne wykazy, dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: Plany, Programy-2016
6.Publicznie dostępne wykazy, dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: Plany, Programy-2015
7.Publicznie dostępne wykazy o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów - 2015 rok
8.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
9.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: wnioski, postanowienia w sprawie OOŚ, raporty o oddziaływaniu na środowisko, decyzje DUŚ- 2015 rok
10.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: wykazy, zgłoszenia -2015 rok
11.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: wykazy, zgłoszenia -2014 rok
12.Publicznie dostępne wykazy o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów - 2014 rok
13.Publicznie dostępne wykazy o administracyjnych karach pieniężnych z zakresu ochrony przyrody - 2014 rok
14.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie: wnioski, postanowienia w sprawie OOŚ, raporty o oddziaływaniu na środowisko i decyzje DUŚ - 2014 rok
15.Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2013 rok
16.Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakesie oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystości ciekłych
17.Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2012 rok
18.Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii w Zakładach Dużego Ryzyka
19.Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2011 rok
20.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2010 rok
21.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2009 rok
22.Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jasło
23.Społeczna pomoc finansowa
24. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2007 rok
25.Obwieszczenia
26.Spis Kart Informacyjnych Dotyczących Planów i Programów - rok 2006
27.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2006 rok
28.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2005 rok
29.Pomoc materialna uczniom
30.Ochrona Środowiska
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «