Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: wnioski, postanowienia w sprawie OOŚ, raporty oddział. na środowisko, decyzje środowiskowe-2016rok
Karta informacyjna Nr 1/2016SKMBT_C454e16040610051.pdf (289327 B)2016-04-06
OpisWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Karta informacyjna Nr 2/2016SKMBT_C454e16040610060.pdf (279749 B)2016-04-06
OpisPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Karta informacyjna Nr 3/2016SKMBT_C454e16050913180.pdf (343783 B)2016-05-09
OpisPostanowienie dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:„ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1868 R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 2+820-2+870 wraz z mostem przez rzekę Bednarkę w km 2+831 w miejscowości Osobnica”.
Karta informacyjna Nr 1MC/2016karta wniosekPGNiG.pdf (122840 B)2016-05-17
OpisWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa przekroczenia rzeki Jasiołka rurociągiem i gazociągiem – KRNIGZ Roztoki".
Karta informacyjna Nr 4/2016SKMBT_C454e16062908340.pdf (341590 B)2016-06-29
OpisKarta informacyjna Nr 4/2016
Karta informacyjna Nr 2MC/2016karta postanowienie.pdf (206875 B)2016-07-06
OpisPostanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa przekroczenia rzeki Jasiołka rurociągiem i gazociągiem – KRNIGZ Roztoki".
Karta informacyjna Nr 3MC/2016karta wniosek Gmina Laski.pdf (122743 B)2016-07-15
OpisWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 113341 Łaski od krzyżówki w kier. Motkowicza w miejscowości Łaski w km 0+000-1+184”
Karta informacyjna Nr 4MC/2016karta wniosek Gmina Wolica.pdf (122156 B)2016-07-15
OpisWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 113343 R Wolica przez Wieś do Walowic w miejscowości Wolica w km 0+330-1+600”
Karta informacyjna Nr 5MC/2016karta wniosek Gmina Osobnica.pdf (122072 B)2016-07-15
OpisWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Osobnica w km 0+000-2+237”
Karta informacyjna Nr 6/2016SKMBT_C454e16081809050.pdf (292146 B)2016-08-18
OpisKarta informacyjna dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia p.n. " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860 R Trzcinica - Jareniówka".
Karta informacyjna Nr 7/2016SKMBT_C454e16081810380.pdf (285371 B)2016-08-18
OpisWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n. : " Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Osobnica – Wysłanka do Brzyścia w miejscowości Osobnica w km 2+160-3+182".
Karta informacyjna Nr 8/2016SKMBT_C454e16081810381.pdf (276105 B)2016-08-18
OpisWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n. : "Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce – Zapłocia w km 0+000-2+134".
Karta informacyjna Nr 9/2016SKMBT_C454e16081810390.pdf (285951 B)2016-08-18
OpisWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n. : "Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 1293, 1294, 1313, 1568/6, 1782 przez Łąki w miejscowości Trzcinica w km 0+000-1+343".
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «