Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Publicznie dostępne wykazy, dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: Plany, Programy-2016
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło -kartakarta PGN.pdf (197259 B)2016-01-04
OpisPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło na lata 2015-2020 wraz z uzasadnieniem
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło - uzasadnienieuzasadnienie pgn.pdf (1155492 B)2016-01-04
OpisPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło na lata 2015-2020 wraz z uzasadnieniem
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło-planPGN_gmina_wiejska_Jaslo.pdf (3189309 B)2016-01-04
OpisPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło na lata 2015-2020 wraz z uzasadnieniem
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło - podsumowaniepodsumowanie pos.pdf (3171461 B)2016-01-04
OpisProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, podsumowaniem i uzasadnieniem
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło -uzasadnienieuzasadnienie pos.pdf (2127414 B)2016-01-04
OpisProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, podsumowaniem i uzasadnieniem
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło - PrognozaPrognoza Oddzialywania na Srodowisko POS dla Gminy Jaslo na lata 2015-2022.pdf (3852021 B)2016-01-04
OpisProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, podsumowaniem i uzasadnieniem
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło - kartakarta POS.pdf (197376 B)2016-01-04
OpisProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, podsumowaniem i uzasadnieniem
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło-karta karta Raport.pdf (197269 B)2016-01-04
OpisRaport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło za lata 2011-2014
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska -raportRaport.pdf (682676 B)2016-01-04
OpisRaport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło za lata 2011-2014
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło - programProgram Ochrony Srodowiska dla Gminy Jaslo na lata 2015-2018.pdf (4263560 B)2016-01-04
OpisProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, podsumowaniem i uzasadnieniem
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoObwieszczenie.pdf (670090 B)2016-01-20
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015-2020.
Karta Projektu Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasłokarta pone.pdf (198299 B)2016-01-20
OpisKarta Projektu Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015-2020.
Karta Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla PONEopinia RDOS.pdf (2257543 B)2016-03-02
OpisKarta Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015-2020"
Opinia Sanitarna dla PONEopinia Sanitarna.pdf (204042 B)2016-03-02
OpisKarta Opinii Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015-2020"
Karta postanowienia Wójta Gminy Jasło dla PONEpostanowienie Wojta.pdf (202859 B)2016-03-02
OpisKarta postanowienia Wójta Gminy Jasło w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015-2020"
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło w sprawie PONEObwieszczenie Wojta.pdf (464197 B)2016-03-02
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu "Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015-2020".
Karta Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015-2020karta_pone_po_przyjeciu.pdf (203965 B)2016-04-14
OpisKarta Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasło
Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015-2020dokument_PONE.pdf (3117800 B)2016-04-14
OpisProgram Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2015-2020 dokument właściwy
Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasło - uzasadnienieuzasadnienie.pdf (748467 B)2016-04-18
OpisProgram Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasło - uzasadnienie
Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasło podsumowaniepodsumowanie.pdf (2005133 B)2016-04-18
OpisProgram Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jasło - podsumowanie
Obwieszczenie Zarządu Województwa Podkarpackiegokonsultacje.pdf (224313 B)2016-07-01
OpisObwieszczenie Zarządu Województwa Podkarpackiego o spotkaniu konsultacyjnym organizowanym w związku ze strategiczną oceną oddziaływania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO) na środowisko.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «