Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Publicznie dostępne wykazy, dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: Plany, Programy-2015
Projekt Programu Ochrony ŚrodowiskaPOS.pdf (197760 B)2015-09-11
OpisProjekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e15091112470.pdf (652316 B)2015-09-11
OpisObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
Opinia Sanitarnaopinia Sanitarna.pdf (204042 B)2015-11-02
OpisOpinia Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywa do roku 2022
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowieopinia RDOS.pdf (2257543 B)2015-11-02
OpisOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywa do roku 2022"
Uchwała Zarządu Powiatu w Jaśleopinia Zarzadu Powiatu.pdf (197543 B)2015-11-02
OpisUchwała Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie opinii dla dokumentu "Program Ochrony Środowiska dl Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022"
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o strategicznej oceniestrona inter.bip.pdf (795195 B)2015-11-10
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022".
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e15120814110.pdf (245804 B)2015-12-08
OpisObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jasło
Opinia Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Opinia Sanitarna.pdf (1074393 B)2015-12-08
OpisOpinia Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jasło na lata 2015-2020"
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieOpinia rdos.SKMBT_C454e15120814381.pdf (955841 B)2015-12-08
OpisOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jasło na lata 2015-2020"
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowieopinia RDOS.pdf (2257543 B)2015-12-17
OpisOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jasło na lata 2015-2020"
Opinia Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowieopinia Sanitarna.pdf (204042 B)2015-12-17
OpisOpinia Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jasło na lata 2015-2020"
Projekt Planu Gospodarki NiskoemisyjnejPGN.pdf (198727 B)2015-12-17
OpisProjekt dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jasło na lata 2015-2020"
Postanowienie Wójta Gminy Jasło postanowienie.pdf (196987 B)2015-12-17
OpisPostanowienie Wójta Gminy Jasło o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jasło na lata 2015-2020"
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło Obwieszczenie BIP.pdf (481939 B)2015-12-17
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o przystąpieniu do sporządzenia i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło na lata 2015-2020"
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie RDOS.pdf (512102 B)2015-12-22
OpisOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywa do roku 2022" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
Opinia Sanitarna PPWIS.pdf (491656 B)2015-12-22
OpisOpinia Sanitarna w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywa do roku 2022" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie POŚopinia RDOS.pdf (2257543 B)2015-12-22
OpisOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywa do roku 2022" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
Opinia Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego opinia Sanitarna.pdf (204042 B)2015-12-22
OpisOpinia Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywa do roku 2022" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022pos.pdf (4272427 B)2015-12-31
OpisProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło na lata 2015-2020PGN_gmina_wiejska_Jaslo.pdf (3189309 B)2015-12-31
OpisPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło na lata 2015-2020
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «