Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Publicznie dostępne wykazy o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów - 2015 rok
Wniosek z dnia 02.01.2015 r.karta informacyjna 1-2015.pdf (208514 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 123/2 w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.02.2015 r.karta informacyjna 2-2015.pdf (209955 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 123/2 w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 11.01.2015 r.karta informacyjna 3-2014.pdf (208658 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 15 w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2015 r.karta informacyjna 4-2015.pdf (210480 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 15 w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 07.01.2015 r.karta informacyjna 5-2015.pdf (209884 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna, 3 szt. gatunku Olsza czarna, 9 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 9529/2 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2015 r.karta informacyjna 6-2015.pdf (210814 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna, 3 szt. gatunku Olsza czarna i 9 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 9529/2 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 14.01.2015 r.karta informacyjna 7-2015.pdf (210018 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 9312 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2015 r.karta informacyjna 8-2015.pdf (210971 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 9312 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 14.11.2014 r.karta informacyjna 9-2015.pdf (210403 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Kasztanowiec zwyczajny i 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 637 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.03.2015 r.karta informacyjna 10-2015.pdf (210734 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku kasztanowiec zwyczajny i 1 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 637 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 13.01.2015 r.karta informacyjna 11-2015.pdf (209358 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 354/2 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.02.2015 r.karta informacyjna 12-2015.pdf (210045 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 354/2 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 15.01.2015 r.karta informacyjna 13-2015.pdf (209045 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 848/1 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 15.01.2015 r.karta informacyjna 14-2015.pdf (208666 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 368 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.02.2015 r.karta informacyjna 15-2015.pdf (209847 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 368 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 12.01.2015 r.karta informacyjna 16-2015.pdf (210088 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 24 szt. gatunku Grab pospolity, 20 szt. gatunku Dąb szypułkowy, 6 szt. gatunku Wierzba iwa, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 5 szt. gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 101 w miejscowości Brzyszczki
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.03.2015 r.karta informacyjna 17-2015.pdf (210659 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Grab pospolity, 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy, 1 szt. gatunku Wierzba iwa i 5 szt. gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 101 w miejscowości Brzyszczki
Wniosek z dnia 20.01.2015 r.karta informacyjna 18-2015.pdf (209187 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 569 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.02.2015 r.karta informacyjna 19-2015.pdf (210451 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 569 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 22.01.2015 r.karta informacyjna 20-2015.pdf (209074 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 1577/1 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.02.2015 r.karta informacyjna 21-2015.pdf (210350 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 1577/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 26.01.2015 r.karta informacyjna 22-2015.pdf (210193 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły, 6 szt. gatunku Klon zwyczajny, 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 2 szt. gatunku Olsza czarna i 1 szt. gatunku Dąb z terenu działki ewid. nr 171 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.03.2015 r.karta informacyjna 23-2015.pdf (211118 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły, 6 szt. gatunku Klon zwyczajny, 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 2 szt. gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 171 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 27.01.2015 r.karta informacyjna 24-2015.pdf (209420 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 118/11 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.02.2015 r.karta informacyjna 25-2015.pdf (210141 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 118/11 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 28.01.2015 r.karta informacyjna 26-2015.pdf (209875 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1700 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.02.2015 r.karta informacyjna 27-2015.pdf (210339 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1700 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 29.01.2015 r.karta informacyjna 28-2015.pdf (209330 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Modrzew europejski, 4 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1528/2 oraz 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1528/1 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 02.03.2015 r.karta informacyjna 29-2015.pdf (210639 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Modrzew europejski, 4 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1528/2 oraz 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1528/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 03.02.2015 r.karta informacyjna 30-2015.pdf (209472 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Topola szara z terenu działki ewid. nr 504/2 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.03.2015 r.karta informacyjna 31-2015.pdf (210299 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Topola szara z terenu działki ewid. nr 504/2 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 03.02.2015 r.karta informacyjna 32-2015.pdf (209586 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 231 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.02.2015 r.karta informacyjna 33-2015.pdf (210978 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 231 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 03.02.2015 r.karta informacyjna 34-2015.pdf (209535 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 878 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2015 r.karta informacyjna 35-2015.pdf (210876 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 878 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 05.02.2015 r.karta informacyjna 36-2015.pdf (209104 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny i 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 8476 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.03.2015 r.karta informacyjna 37-2015.pdf (210332 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny i 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 8476 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 09.02.215 r.karta informacyjna 38-2015.pdf (210697 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Jesion wyniosły, 9 szt. gatunku Robina akacjowa i 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 1582/13, 1582/2, 1596 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.03.2015 r.karta informacyjna 39-2015.pdf (212117 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Jesion wyniosły, 5 szt. gatunku Robina akacjowa i 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 1582/13, 1582/2, 1596 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 05.02.2015 r.karta informacyjna 40-2015.pdf (208981 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Wierzba babilońska, 1 szt. gatunku Sumak octowiec i 1 szt. gatunku Jodłowiec pospolity z terenu działki ewid. nr 2213 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.03.2015 r.karta informacyjna 41-2015.pdf (210726 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Wierzba babilońska, 1 szt. gatunku Sumak octowiec i 1 szt. gatunku Jodłowiec pospolity z terenu działki ewid. nr 2213 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 09.02.2015 r.karta informacyjna 42-2015.pdf (209853 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 14 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 4 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 538 oraz 6 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 537 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.03.2015 r.karta informacyjna 43-2015.pdf (210353 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 14 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 4 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 538 oraz 6 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 537 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 13.02.2015 r.karta informacyjna 44-2015.pdf (208700 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1125 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 11.03.2015 r.karta informacyjna 45-2015.pdf (210035 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1125 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 16.02.2015 r.karta informacyjna 46-2015.pdf (210081 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, tj. 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 19 sztuk krzewów Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 2061/7 w miejscowości Zimna Woda
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.03.2015 r.karta informacyjna 47-2015.pdf (211041 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa, tj. 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 19 sztuk krzewów Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 2061/7 w miejscowości Zimna Woda
Wniosek z dnia 16.02.2015 r.karta informacyjna 48-2015.pdf (209281 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1123/1 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.02.2015 r.karta informacyjna 49-2015.pdf (210237 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1123/1 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 17.02.2015 r.karta informacyjna 50-2015.pdf (209087 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 300/13 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.03.2015 r.karta informacyjna 51-2015.pdf (210123 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 300/13 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 09.02.2015 r.karta informacyjna 52-2015.pdf (209264 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 2600/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.03.2015 r.karta informacyjna 53-2015.pdf (210361 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 2600/1 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 18.02.2015 r.karta informacyjna 54-2015.pdf (209984 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 984/5 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.03.2015 r.karta informacyjna 55-2015.pdf (210560 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 984/5 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 18.02.2015 r.karta informacyjna 56-2015.pdf (209495 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1020 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.03.2015 r.karta informacyjna 57-2015.pdf (210670 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1020 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 17.02.2015 r.karta informacyjna 58-2015.pdf (209343 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Sosna pospolita z terenu działki ewid. nr 907/13 w miejscowości Sobniów
Wniosek z dnia 23.02.2015 r.karta informacyjna 59-2015.pdf (210175 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Olsza czarna i 5 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 687/4 w miejscowości Kowalowy
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.03.2015 r.karta informacyjna 60-2015.pdf (211422 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Olsza czarna i 5 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 687/4 w miejscowości Kowalowy
Wniosek z dnia 20.02.2015 r.karta informacyjna 61-2015.pdf (207092 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 801 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2015 r.karta informacyjna 62-2015.pdf (207119 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 801 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 20.02.2015 r.karta informacyjna 63-2015.pdf (207168 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna i 4szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 493/3 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2015 r.karta informacyjna 64-2015.pdf (207983 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna i 4szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 493/3 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 28.01.2015 r.karta informacyjna 65-2015.pdf (209398 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 3 szt. gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 388/1, 389/4 i 329 w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 31.03.2015 r.karta informacyjna 66-2015.pdf (210077 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 388/1 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 19.02.2015 r.karta informacyjna 67-2015.pdf (209650 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 333/28, w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.03.2015 r.karta informacyjna 68-2015.pdf (211043 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 333/28, w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 19.02.2015 r.karta informacyjna 69-2015.pdf (209574 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 11 szt. gatunku Świerk kanadyjski z terenu działki ewid. nr 7072/1, w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.03.2015 r.karta informacyjna 70-2015.pdf (210734 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 11 szt. gatunku Świerk kanadyjski z terenu działki ewid. nr 7072/1, w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 20.02.2015 r.karta informacyjna 71-2015.pdf (210341 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów, tj. 13 szt. gatunku Tuja z terenu działki ewid. nr 275/6, w miejscowości Kowalowy
Wniosek z dnia 25.02.2015 r.karta informacyjna 72-2015.pdf (209833 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 11 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 36, w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.03.2015 r.karta informacyjna 73-2015.pdf (210348 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 11 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 36, w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 24.02.2015 r.karta informacyjna 74-2015.pdf (209881 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku Topola Osika i 13 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 8023, w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 25.02.2015 r.karta informacyjna 75-2015.pdf (209680 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 122/2, w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 25.03.2015 r.karta informacyjna 76-2015.pdf (210821 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 122/2, w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 26.02.2015 r.karta informacyjna 77-2015.pdf (209957 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Dąb szypułkowy, 6 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 8 szt. gatunku Olsza szara z terenu działki ewid. nr 1102/1, 1117 i 1124 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 25.03.2015 r.karta informacyjna 78-2015.pdf (210639 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Dąb szypułkowy, 6 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 8 szt. gatunku Olsza szara z terenu działki ewid. nr 1102/1, 1117 i 1124 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 27.02.2015 r.karta informacyjna 79-2015.pdf (209659 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Brzoza, 1 szt. gatunku Wierzba i 1 szt. gatunku Leszczyna z terenu działki ewid. nr 1549/4 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 27.02.2015 r.karta informacyjna 80-2015.pdf (210061 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Żywotnik zachodni i 1 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 908/7 w miejscowości Sobniów
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.04.2015 r.karta informacyjna 81-2015.pdf (210907 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Żywotnik zachodni i 1 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 908/7 w miejscowości Sobniów
Wniosek z dnia 02.03.2015 r.karta informacyjna 82-2015.pdf (209237 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 139 w miejscowości Opacie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 11.03.2015 r.karta informacyjna 83-2015.pdf (210385 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 139 w miejscowości Opacie
Wniosek z dnia 27.02.2015 r.karta informacyjna 84-2015.pdf (209716 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 2 szt. gatunku Świerk pospolity, 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 1 szt. gatunku Jałowiec pospolity z terenu działki ewid. nr 173 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.04.2015 r.karta informacyjna 85-2015.pdf (210817 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 2 szt. gatunku Świerk pospolity, 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 1 szt. gatunku Jałowiec pospolity z terenu działki ewid. nr 173 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 03.03.2015 r.karta informacyjna 86-2015.pdf (209599 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1781 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 04.03.2015 r.karta informacyjna 87-2015.pdf (209176 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Olsza czarna i 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1346/1 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.03.2015 r.karta informacyjna 88-2015.pdf (210364 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Olsza czarna i 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1346/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 04.03.2015 r.karta informacyjna 89-2015.pdf (209933 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. gatunku Jodła pospolita i 1 szt. gatunku Lilak pospolity z terenu działki ewid. nr 1551/5 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.04.2015 r.karta informacyjna 90-2015.pdf (210965 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. gatunku Jodła pospolita i 1 szt. gatunku Lilak pospolity z terenu działki ewid. nr 1551/5 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 04.03.2015 r.karta informacyjna 91-2015.pdf (209437 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 1 szt. gatunku Jałowiec pospolity z terenu działki ewid. nr 1273 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.04.2015 r.karta informacyjna 92-2015.pdf (210700 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 1 szt. gatunku Jałowiec pospolity z terenu działki ewid. nr 1273 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 05.03.2015 r.karta informacyjna 93-2015.pdf (209284 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 375, 394, 381 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.04.2015 r.karta informacyjna 94-2015.pdf (210773 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 375, 394, 381 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 06.03.2015 r.karta informacyjna 95-2015.pdf (210755 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 12 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Kasztanowiec zwyczajny z terenu działki ewid. nr 362/3 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.04.2015 r.karta informacyjna 96-2015.pdf (211244 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 12 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Kasztanowiec zwyczajny z terenu działki ewid. nr 362/3 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 04.03.2015 r.karta informacyjna 97-2015.pdf (210220 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 6 szt. gatunku Modrzew europejski i 7 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 1763/2 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.04.2015 r.karta informacyjna 98-2015.pdf (211030 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 6 szt. gatunku Modrzew europejski i 7 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 1763/2 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 09.03.2015 r.karta informacyjna 99-2015.pdf (210097 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Wierzba iwa, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Topola szara z terenu działki ewid. nr 288 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.04.2015 r.karta informacyjna 100-2015.pdf (210413 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 288 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 09.03.2015 r.karta informacyjna 101-2015.pdf (210364 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk pospolity, 1 szt. gatunku Modrzew europejski, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Olsza szara z terenu działki ewid. nr 674/4 w miejscowości Kowalowy
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2015 r.karta informacyjna 102-2015.pdf (211122 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk pospolity, 1 szt. gatunku Modrzew europejski, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Olsza szara z terenu działki ewid. nr 674/4 w miejscowości Kowalowy
Wniosek z dnia 05.03.2015 r.karta informacyjna 103-2015.pdf (208716 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 1868/2 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.04.2015 r.karta informacyjna 104-2015.pdf (210014 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 1868/2 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 11.03.2015 r.karta informacyjna 105-2015.pdf (209664 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Olsza szara, 9 szt. gatunku Wierzba biała i 2 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 438 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.04.2015 r.karta informacyjna 106-2015.pdf (210749 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Olsza szara, 9 szt. gatunku Wierzba biała i 2 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 438 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 13.03.2015 r. karta informacyjna 107-2015.pdf (209461 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 896 w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2015 r.karta informacyjna 8-2015.pdf (210971 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 896 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 13.03.2015 r.karta informacyjna 109-2015.pdf (209571 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 607 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.04.2015 r.karta informacyjna 110-2015.pdf (210490 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 607 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 13.03.2015 r.karta informacyjna 111-2015.pdf (209362 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 16 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1022/10 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.04.2015 r.karta informacyjna 112-2015.pdf (210356 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 16 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1022/10 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 16.03.2015 r.karta informacyjna 113-2015.pdf (208705 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 16 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 825/1 w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2015 r.karta informacyjna 114-2015.pdf (210041 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 16 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 825/1 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 17.03.2015 r.karta informacyjna 115-2015.pdf (209183 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 654/2 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2015 r.karta informacyjna 116-2015.pdf (210038 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 654/2 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 17.03.2015 r.karta informacyjna 117-2015.pdf (209140 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 300/4 w miejscowości Opacie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2015 r.karta informacyjna 118-2015.pdf (210321 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 300/4 w miejscowości Opacie
Wniosek z dnia 17.03.2015 r.karta informacyjna 119-2015.pdf (210774 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Świerk srebrny i 9 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 322/7 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.04.2015 r.karta informacyjna 120-2015.pdf (210762 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Świerk srebrny i 9 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 322/7 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 18.03.2015 r.karta informacyjna 121-2015.pdf (209762 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 272/3 w miejscowości Kowalowy
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2015 r.karta informacyjna 122-2015.pdf (210981 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 272/3 w miejscowości Kowalowy
Wniosek z dnia 15.03.2015 r.karta informacyjna 123-2015.pdf (209353 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 19 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 290/3 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.04.2015 r.karta informacyjna 124-2015.pdf (210699 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 19 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 290/3 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 19.03.2015 r.karta informacyjna 125-2015.pdf (210601 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 8 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 37/1 w miejscowości Łaski
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.04.2015 r.karta informacyjna 126-2015.pdf (211070 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 8 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 37/1 w miejscowości Łaski
Wniosek z dnia 19.03.2015 r.karta informacyjna 127-2015.pdf (210665 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity, 6 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. gatunku Cis pospolity i 4 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 325/1 i 328/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.04.2015 r.karta informacyjna 128-2015.pdf (211083 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity, 6 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. gatunku Cis pospolity i 4 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 325/1 i 328/1 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 20.03.2015 r.karta informacyjna 129-2015.pdf (209594 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1275 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.04.2015 r.karta informacyjna 130-2015.pdf (210480 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1275 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 23.03.2015 r.karta informacyjna 131-2015.pdf (210136 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Topola szara z terenu działki ewid. nr 4170 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.04.2015 r.karta informacyjna 133-2015.pdf (209126 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Topola szara z terenu działki ewid. nr 4170 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 27.03.2015 r.karta informacyjna 133-2015.pdf (209126 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1200 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.04.2015 r.karta informacyjna 134-2015.pdf (210368 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1200 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 02.04.2015 r. karta informacyjna 135-2015.pdf (209110 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1623/10 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.04.2015 r.karta informacyjna 136-2015.pdf (210384 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1623/10 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 14.04.2015 r.karta informacyjna 137-2015.pdf (209110 B)2015-06-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 282/1 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.04.2015 r.karta informacyjna 138-2015.pdf (210270 B)2015-06-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 282/1 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 26.03.2015 r.karta informacyjna 139-2015.pdf (210463 B)2015-07-03
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, tj. 1 szt. gatunku Cyprys zielony i 4 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 380 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.04.2015 r.karta informacyjna 140-2015.pdf (211317 B)2015-07-03
OpisZezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, tj. 1 szt. gatunku Cyprys zielony i 4 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 380 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 30.03.2015 r.karta informacyjna 141-2015.pdf (210234 B)2015-07-03
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1439/1 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.04.2015 r.karta informacyjna 142-2015.pdf (210711 B)2015-07-03
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1439/1 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 31.03.2015 r.karta informacyjna 143-2015.pdf (208933 B)2015-07-03
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 5286 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2015 r.karta informacyjna 144-2015.pdf (210295 B)2015-07-03
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 5286 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 10.03.2015 r.karta informacyjna 145-2015.pdf (209120 B)2015-07-03
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 243/5 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2015 r.karta informacyjna 146-2015.pdf (210291 B)2015-07-03
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 243/5 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 10.04.2015 r.karta informacyjna 147-2015.pdf (208964 B)2015-07-03
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 655 i 654 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2015 r.karta informacyjna 148-2015.pdf (210327 B)2015-07-03
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 655 i 654 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 08.04.2015 r.karta informacyjna 149-2015.pdf (207708 B)2015-07-03
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Jesion wyniosły i 2 szt. gatunku Wierzba krucha z terenu działki ewid. nr 33/2 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 09.04.2015 r.karta informacyjna 150-2015.pdf (209936 B)2015-07-03
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Daglezja zielona z terenu działki ewid. nr 2589 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2015 r.karta informacyjna 151-2015.pdf (210718 B)2015-07-06
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Daglezja zielona z terenu działki ewid. nr 2589 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 14.04.2015 r.karta informacyjna 152-2015.pdf (208806 B)2015-07-06
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1583/2 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 11.05.2015 r.karta informacyjna 153-2015.pdf (209820 B)2015-07-06
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1583/2 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 15.04.2015 r.karta informacyjna 154-2015.pdf (209737 B)2015-07-06
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 376/2 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.05.2015 r.karta informacyjna 155-2015.pdf (210412 B)2015-07-06
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 376/2 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 13.04.2015 r.karta informacyjna 156-2015.pdf (209746 B)2015-07-06
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu, tj. 15 szt. gatunku Modrzew europejski, 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Jałowiec pospolity z terenu działki ewid. nr 599 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.05.2015 r.karta informacyjna 157-2015.pdf (210996 B)2015-07-06
OpisZezwolenie na usunięcie drzew i krzewu, tj. 15 szt. gatunku Modrzew europejski, 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Jałowiec pospolity z terenu działki ewid. nr 599 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 15.04.2015 r.karta informacyjna 158-2015.pdf (208130 B)2015-07-06
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1514 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 19.05.2015 r.karta informacyjna 159-2015.pdf (208416 B)2015-07-06
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1514 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 20.04.2015 r.karta informacyjna 160-2015.pdf (208876 B)2015-07-06
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Osika i 4 szt. gatunku Brzoza z terenu działki ewid. nr 1326/4 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 20.04.2015 r.karta informacyjna 161-2015.pdf (209759 B)2015-07-06
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity, 3 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 3 szt. gatunku Topola osika z terenu działki ewid. nr 412, 435/1 i 448 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.05.2015 r.karta informacyjna 162-2015.pdf (210495 B)2015-07-06
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity, 3 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 412 i 435/1 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 20.04.2015 r.karta informacyjna 163-2015.pdf (210202 B)2015-07-06
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku Jarząb pospolity z terenu działki ewid. nr 1170 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 22.04.2015 r.karta informacyjna 164-2015.pdf (209766 B)2015-07-06
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Modrzew europejski, 2 szt. gatunku Jałowiec pospolity i 1 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 1287/2 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.05.2015 r.karta informacyjna 165-2015.pdf (210810 B)2015-07-06
OpisZezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Modrzew europejski, 2 szt. gatunku Jałowiec pospolity i 1 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 1287/2 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 23.04.2015 r.karta informacyjna 166-2015.pdf (210404 B)2015-07-06
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 14 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 687/1 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.05.2015 r.karta informacyjna 167-2015.pdf (210916 B)2015-07-06
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 14 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 687/1 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 23.04.2015 r.karta informacyjna 168-2015.pdf (209378 B)2015-07-06
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna czarna z terenu działki ewid. nr 636/1 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.05.2015 r.karta informacyjna 169-2015.pdf (210288 B)2015-07-06
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna czarna z terenu działki ewid. nr 636/1 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 27.04.2015 r.karta informacyjna 170-2015.pdf (209584 B)2015-07-06
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 389 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.05.2015 r.karta informacyjna 171-2015.pdf (210780 B)2015-07-06
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 389 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 28.05.2015 r.karta informacyjna 172-2015.pdf (209624 B)2015-07-06
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 2819/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.05.2015 r.karta informacyjna 173-2015.pdf (210748 B)2015-07-06
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 2819/1 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 02.06.2015 r.karta informacyjna 174-2015.pdf (211176 B)2015-07-06
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, tj. 1 szt. gatunku Brzoza, 1szt. gatunku Klon, 1 szt. gatunku Wierzba, 1 szt. gatunku jesion, 1 szt. gatunku Bez czarny, 1 szt. gatunku Róża i 1 szt. gatunku Jeżyna z terenu działki ewid. nr 4166/2 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 30.03.2015 r.karta informacyjna 175-2015.pdf (209907 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 352/1 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.05.2015 r.karta informacyjna 176-2015.pdf (210200 B)2015-07-24
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 352/1 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 29.04.2015 r.karta informacyjna 177-2015.pdf (209723 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 10 szt. gatunku Jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 569/3 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.06.2015 r.karta informacyjna 178-2015.pdf (210638 B)2015-07-24
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 10 szt. gatunku Jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 569/3 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 05.05.2015 r.karta informacyjna 179-2015.pdf (209594 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1190 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.06.2015 r.karta informacyjna 180-2015.pdf (210575 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1190 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 27.03.2015 r.karta informacyjna 181-2015.pdf (209885 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 103/6 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.06.2015 r.karta informacyjna 182-2015.pdf (210842 B)2015-07-24
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 103/6 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 05.05.2015 r.karta informacyjna 183-2015.pdf (210355 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Klon jawor, 2 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Wierzba babilońska i 12 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1031 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.06.2015 r.karta informacyjna 184-2015.pdf (211401 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Klon jawor, 2 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Wierzba babilońska z terenu działki ewid. nr 1031 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 11.05.2015 r.karta informacyjna 185-2015.pdf (209945 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Jesion wyniosły i 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 156/1 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.06.2015 r.karta informacyjna 186-2015.pdf (211059 B)2015-07-24
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Jesion wyniosły i 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 156/1 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 13.05.2015 r.karta informacyjna 187-2015.pdf (209566 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 542 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.06.2015 r.karta informacyjna 188-2015.pdf (210788 B)2015-07-24
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 542 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 14.05.2015 r.karta informacyjna 189-2015.pdf (210077 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Jesion wyniosły, 4 szt. gatunku Olsza czarna i 8 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 465 w miejscowości Kołaczyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.06.2015 r.karta informacyjna 190-2015.pdf (211218 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Jesion wyniosły, 4 szt. gatunku Olsza czarna i 8 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 465 w miejscowości Kołaczyce
Wniosek z dnia 15.05.2015 r.karta informacyjna 191-2015.pdf (209277 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 152 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.06.2015 r.karta informacyjna 192-2015.pdf (210552 B)2015-07-24
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzewa gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 152 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 19.05.2015 r.karta informacyjna 193-2015.pdf (209316 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 416/6 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.06.2015 r.karta informacyjna 194-2015.pdf (210544 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 416/6 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 20.05.2015 r.karta informacyjna 195-2015.pdf (209671 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 276 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.06.2015 r.karta informacyjna 196-2015.pdf (210877 B)2015-07-24
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 276 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 21.05.2015 r.karta informacyjna 197-2015.pdf (209832 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 7 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 87/1 w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.06.2015 r.karta informacyjna 198-2015.pdf (210542 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 7 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 87/1 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 28.05.2015 r.karta informacyjna 199-2015.pdf (209422 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 11 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 141/1 w miejscowości Zimna Woda
Wniosek z dnia 28.05.2015 r.karta informacyjna 200-2015.pdf (209190 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Sosna czarna z terenu działki ewid. nr 1427/4 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.06.2015 r.karta informacyjna 201-2015.pdf (210137 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Sosna czarna z terenu działki ewid. nr 1427/4 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 25.05.2015 r.karta informacyjna 202-2015.pdf (208905 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 142/4 w miejscowości Opacie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.06.2015 r.karta informacyjna 203-2015.pdf (210159 B)2015-07-24
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 142/4 w miejscowości Opacie
Wniosek z dnia 01.06.2015 r.karta informacyjna 204-2015.pdf (209866 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1331 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.06.2015 r.karta informacyjna 205-2015.pdf (210337 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1331 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 02.06.2015 r.karta informacyjna 206-2015.pdf (209684 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 7 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 928/2 w miejscowości Sobniów
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.06.2015 r.karta informacyjna 207-2015.pdf (210731 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 7 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 928/2 w miejscowości Sobniów
Wniosek z dnia 03.06.2015 r.karta informacyjna 208-2015.pdf (210696 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 21 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 700/7 w miejscowości Kowalowy
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.06.2015 r.karta informacyjna 209-2015.pdf (211627 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 21 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 700/7 w miejscowości Kowalowy
Wniosek z dnia 08.06.2015 r.karta informacyjna 210-2015.pdf (210122 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 1 szt. gatunku Modrzew europejski, 1 szt. gatunku Klon jawor i 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 1102 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.06.2015 r.karta informacyjna 211-2015.pdf (211613 B)2015-07-24
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 1 szt. gatunku Modrzew europejski, 1 szt. gatunku Klon jawor i 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 1102 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 09.06.2015 r.karta informacyjna 212-2015.pdf (209675 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 109/10 w miejscowości Zimna Woda
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.06.2015 r.karta informacyjna 213-2015.pdf (210548 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 109/10 w miejscowości Zimna Woda
Wniosek z dnia 10.06.2015 r.karta informacyjna 214-2015.pdf (209530 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 2 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1322 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.06.2015 r.karta informacyjna 215-2015.pdf (210604 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 2 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1322 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 11.06.2015 r.karta informacyjna 216-2015.pdf (209844 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1031/2 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.06.2015 r.karta informacyjna 217-2015.pdf (210383 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1031/2 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 15.06.2015 r.karta informacyjna 218-2015.pdf (209583 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 467/6 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.06.2015 r.karta informacyjna 219-2015.pdf (210751 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 467/6 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 16.06.2015 r.karta informacyjna 220-2015.pdf (209080 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1309/1 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 02.07.2015 r.karta informacyjna 221-2015.pdf (210497 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1309/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 16.06.2015 r.karta informacyjna 222-2015.pdf (208872 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Wierzba biała, 4 szt. gatunku Jesion wyniosły i 2 szt. gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 446/4 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 02.07.2015 r.karta informacyjna 223-2015.pdf (210454 B)2015-07-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Wierzba biała, 4 szt. gatunku Jesion wyniosły i 2 szt. gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 446/4 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 16.06.2015 r.karta informacyjna 224-2015.pdf (210800 B)2015-07-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 13 szt. gatunku Wierzba biała, 20 szt. gatunku Robinia akacjowa, 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 1006 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.06.2015 r.karta informacyjna 225-2015.pdf (211719 B)2015-07-24
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 13 szt. gatunku Wierzba biała, 20 szt. gatunku Robinia akacjowa, 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 1006 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 23.06.2015 r.karta informacyjna 226-2015.pdf (210143 B)2015-08-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. gatunku Żywotnik zachodni, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 6 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1207/1 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.07.015 r.karta informacyjna 227-2015.pdf (211075 B)2015-08-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. gatunku Żywotnik zachodni, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 6 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1207/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 24.06.2015 r.karta informacyjna 228-2015.pdf (209816 B)2015-08-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj.1 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku Modrzew europejski i 4 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 109/3 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.07.2015 r.karta informacyjna 229-2015.pdf (211188 B)2015-08-19
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj.1 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku Modrzew europejski i 4 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 109/3 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 24.06.2015 r.karta informacyjna 230-2015.pdf (209209 B)2015-08-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj.2 szt. gatunku Wierzba biała, 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 1 szt. gatunku Olsza czarna i 1 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1442/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.07.2015 r.karta informacyjna 231-2015.pdf (210810 B)2015-08-19
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj.2 szt. gatunku Wierzba biała, 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 1 szt. gatunku Olsza czarna i 1 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1442/1 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 25.06.2015 r.karta informacyjna 232-2015.pdf (209910 B)2015-08-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1371 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.07.2015 r.karta informacyjna 233-2015.pdf (210494 B)2015-08-19
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1371 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 29.06.2015 r.karta informacyjna 234-2015.pdf (209230 B)2015-08-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 991/2 w miejscowości Sobniów
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.07.2015 r.karta informacyjna 235-2015.pdf (210906 B)2015-08-19
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 991/2 w miejscowości Sobniów
Wniosek z dnia 30.06.2015 r.karta informacyjna 236-2015.pdf (209136 B)2015-08-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 670 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 01.07.2015 r.karta informacyjna 237-2015.pdf (209029 B)2015-08-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 211/4 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 31.07.2015 r.karta informacyjna 238-2015.pdf (210512 B)2015-08-19
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 211/4 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 24.06.2015 r.karta informacyjna 239-2015.pdf (210521 B)2015-08-31
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Kasztanowiec zwyczajny z terenu działki ewid. nr 334/2 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.08.2015 r.karta informacyjna 240-2015.pdf (211208 B)2015-08-31
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Kasztanowiec zwyczajny z terenu działki ewid. nr 334/2 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 01.07.2015 r.karta informacyjna 241-2015.pdf (209472 B)2015-08-31
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj.4 szt. gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 262/1 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 30.07.2015 r.karta informacyjna 242-2015.pdf (210633 B)2015-08-31
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj.4 szt. gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 262/1 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 19.06.2015 r.karta informacyjna 243-2015.pdf (209888 B)2015-08-31
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 633/1 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 30.07.2015 r.karta informacyjna 244-2015.pdf (210620 B)2015-08-31
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 633/1 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 08.07.2015 r.karta informacyjna 245-2015.pdf (209097 B)2015-08-31
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 700/2 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.08.2015 r.karta informacyjna 246-2015.pdf (210441 B)2015-08-31
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 700/2 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 01.07.2015 r.karta informacyjna 247-2015.pdf (210193 B)2015-08-31
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 359/2 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.08.2015 r.karta informacyjna 248-2015.pdf (210575 B)2015-08-31
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 359/2 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 03.07.2015 r.karta informacyjna 249-2015.pdf (209740 B)2015-08-31
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 13 szt. gatunku Wierzba iwa i 5 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 2299 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.08.2015 r.karta informacyjna 250-2015.pdf (210560 B)2015-08-31
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 13 szt. gatunku Wierzba iwa i 5 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 2299 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 01.07.2015 r.karta informacyjna 251-2015.pdf (209102 B)2015-08-31
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 2 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 657/2 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.08.2015 r.karta informacyjna 252-2015.pdf (210405 B)2015-08-31
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 2 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 657/2 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 13.07.2015 r.karta informacyjna 253-2015.pdf (209970 B)2015-08-31
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Jesion wyniosły, 8 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 14 szt. gatunku Wierzba biała, 1 szt. gatunku Jarząb pospolity i 1 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 6071 i 6074 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.08.2015 r.karta informacyjna 254-2015.pdf (210910 B)2015-08-31
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Jesion wyniosły, 8 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 14 szt. gatunku Wierzba biała, 1 szt. gatunku Jarząb pospolity i 1 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 6071 i 6074 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 15.07.2015 r.karta informacyjna 255-2015.pdf (209676 B)2015-08-31
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 667/2 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.08.2015 r.karta informacyjna 256-2015.pdf (210636 B)2015-08-31
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 667/2 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 07.07.2015 r.karta informacyjna 257-2015.pdf (209949 B)2015-09-09
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 426/1 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 13.08.2015 r.karta informacyjna 258-2015.pdf (210368 B)2015-09-09
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 426/1 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 21.07.2015 r.karta informacyjna 259-2015.pdf (209865 B)2015-09-09
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity, 3 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku Jesion wyniosły i 1 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 604 i 606 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.08.2015 r.karta informacyjna 260-2015.pdf (211004 B)2015-09-09
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku Jesion wyniosły i 1 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 604 i 606 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 24.07.2015 r.karta informacyjna 261-2015.pdf (209655 B)2015-09-09
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Modrzew europejski i 3 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 1577/2 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.08.2015 r.karta informacyjna 262-2015.pdf (210875 B)2015-09-09
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Modrzew europejski i 3 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 1577/2 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 27.07.2015 r.karta informacyjna 263-2015.pdf (209010 B)2015-09-09
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 376/2 w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.08.2015 r.karta informacyjna 264-2015.pdf (210483 B)2015-09-09
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzewa gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 376/2 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 27.07.2015 r.karta informacyjna 265-2015.pdf (209387 B)2015-09-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 193/1 w miejscowości Opacie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.08.2015 r.karta informacyjna 266-2015.pdf (210379 B)2015-09-18
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 193/1 w miejscowości Opacie
Wniosek z dnia 27.07.2015 r.karta informacyjna 267-2015.pdf (209265 B)2015-09-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 6285
w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.08.2015 r.karta informacyjna 268-2015.pdf (210483 B)2015-09-18
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 6285
w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 28.07.2015 r.karta informacyjna 269-2015.pdf (209332 B)2015-09-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 629 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.08.2015 r.karta informacyjna 270-2015.pdf (210796 B)2015-09-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 629
w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 29.07.2015 r.karta informacyjna 271-2015.pdf (210171 B)2015-09-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1019 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.08.2015 r.karta informacyjna 272-2015.pdf (210619 B)2015-09-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1019
w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 27.07.2015 r.karta informacyjna 273-2015.pdf (209069 B)2015-09-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 203 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 31.07.2015 r.karta informacyjna 274-2015.pdf (209172 B)2015-09-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 105/2 w miejscowości Zimna Woda
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 31.08.2015 r.karta informacyjna 275-2015.pdf (210365 B)2015-09-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 105/2 w miejscowości Zimna Woda
Wniosek z dnia 31.07.2015 r.karta informacyjna 276-2015.pdf (208916 B)2015-09-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 6845 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 31.08.2015 r.karta informacyjna 277-2015.pdf (210137 B)2015-09-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 6845
w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 06.08.2015 r.karta informacyjna 278-2015.pdf (209607 B)2015-09-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 8784 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 31.08.2015 r.karta informacyjna 279-2015.pdf (210645 B)2015-09-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 8784
w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 19.08.2015 r.karta informacyjna 280-2015.pdf (209543 B)2015-09-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów, tj. 9 szt. gatunku Cyprys z terenu działki ewid. nr 281
w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 03.07.2015 r.karta informacyjna 281-2015.pdf (207703 B)2015-10-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Robinia akacjowa z terenu działki ewid. nr 1581 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 31.08.2015 r.karta informacyjna 282-2015.pdf (208536 B)2015-10-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Robinia akacjowa z terenu działki ewid. nr 1581 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 27.07.2015 r.karta informacyjna 283-2015.pdf (209565 B)2015-10-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Kasztanowiec zwyczajny z terenu działki ewid. nr 381 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.09.2015 r.karta informacyjna 284-2015.pdf (211132 B)2015-10-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Kasztanowiec zwyczajny z terenu działki ewid. nr 381 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 03.08.2015 r.karta informacyjna 285-2015.pdf (210290 B)2015-10-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, tj. 1 szt. gatunku Wierzba biała, 1 szt. gatunku Śliwa tarnina, 1 szt. gatunku Dzika róża, 1 szt. gatunku Czarny bez z terenu działki ewid. nr 6741/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.09.2015 r.karta informacyjna 286-2015.pdf (211428 B)2015-10-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, tj. 1 szt. gatunku Wierzba biała, 1 szt. gatunku Śliwa tarnina, 1 szt. gatunku Dzika róża, 1 szt. gatunku Czarny bez z terenu działki ewid. nr 6741/1 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 06.08.2015 r.karta informacyjna 287-2015.pdf (210396 B)2015-10-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Sosna czarna, 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku Daglezja pospolita, 1 szt. gatunku Jodła pospolita, 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 1 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 4893 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.09.2015 r.karta informacyjna 288-2015.pdf (211247 B)2015-10-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Sosna czarna, 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku Daglezja pospolita, 1 szt. gatunku Jodła pospolita, 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 1 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 4893 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 06.08.2015 r.karta informacyjna 289-2015.pdf (209612 B)2015-10-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły i 2 szt. gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 546/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.09.2015 r.karta informacyjna 290-2015.pdf (210299 B)2015-10-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 546/1 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 10.08.2015 r.karta informacyjna 291-2015.pdf (209260 B)2015-10-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 15 w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.09.2015 r.karta informacyjna 292-2015.pdf (210530 B)2015-10-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 15 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 11.08.2015 r.karta informacyjna 293-2015.pdf (209383 B)2015-10-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 1038 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.09.2015 r.karta informacyjna 294-2015.pdf (210653 B)2015-10-02
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 1 szt gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 1038 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 17.08.2015 r.karta informacyjna 295-2015.pdf (209422 B)2015-10-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 6594/3w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.09.2015 r.karta informacyjna 296-2015.pdf (210492 B)2015-10-02
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 4 szt gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 6594/3w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 23.07.2015 r.karta informacyjna 297-2015.pdf (210120 B)2015-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Kasztanowiec zwyczajny, 4 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 727/2 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.09.2015 r.karta informacyjna 298-2015.pdf (211632 B)2015-10-22
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Kasztanowiec zwyczajny, 4 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Świerk pospolity
z terenu działki ewid. nr 727/2 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 11.08.2015 r.karta informacyjna 299-2015.pdf (209301 B)2015-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1369 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.09.2015 r.karta informacyjna 300-2015.pdf (210595 B)2015-10-22
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1369 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 13.08.2015 r.karta informacyjna 301-2015.pdf (209018 B)2015-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1307, 1305
w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.09.2015 r.karta informacyjna 302-2015.pdf (210679 B)2015-10-22
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1307, 1305
w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 17.08.2015 r.karta informacyjna 303-2015.pdf (209128 B)2015-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 6604, 6607/2 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.09.2015 r.karta informacyjna 304-2015.pdf (210667 B)2015-10-22
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 6604, 6607/2 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 21.08.2015 r.karta informacyjna 305-2015.pdf (209762 B)2015-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Wierzba iwa i 19 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 18/1 w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.09.2015 r.karta informacyjna 306-2015.pdf (210627 B)2015-10-22
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Wierzba iwa i 19 szt. gatunku Dąb szypułkowy
z terenu działki ewid. nr 18/1 w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 24.08.2015 r.karta informacyjna 307-2015.pdf (209327 B)2015-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 4 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Modrzew europejski i 1szt. gatunku Jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 4235 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.09.2015 r.karta informacyjna 308-2015.pdf (210967 B)2015-10-22
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 4 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Modrzew europejski i 1szt. gatunku Jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 4235 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 25.08.2015 r.karta informacyjna 309-2015.pdf (209354 B)2015-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1499/3 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.09.2015 r.karta informacyjna 310-2015.pdf (210516 B)2015-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1499/3 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 25.08.2015 r.karta informacyjna 311-2015.pdf (209433 B)2015-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 8230 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.09.2015 r.karta informacyjna 312-2015.pdf (210844 B)2015-10-22
OpisZezwolenie warunkowe na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 8230 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 27.08.2015 r.karta informacyjna 313-2015.pdf (209110 B)2015-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 12/2 w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.09.2015 r.karta informacyjna 314-2015.pdf (210539 B)2015-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 12/2
w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 27.08.2015 r.karta informacyjna 315-2015.pdf (209765 B)2015-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 1891/9 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.09.2015 r.karta informacyjna 316-2015.pdf (210748 B)2015-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 1891/9 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 03.09.2015 r.karta informacyjna 317-2015.pdf (210188 B)2015-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 407/1
w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.09.2015 r.karta informacyjna 318-2015.pdf (210583 B)2015-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Olsza czarna
z terenu działki ewid. nr 407/1 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 30.07.2015 r.karta informacyjna 319-2015.pdf (210337 B)2015-10-26
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.09.2015 r.karta informacyjna 320-2015.pdf (210764 B)2015-10-26
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 1 szt. gatunku Świerk pospolity
z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 25.08.2015 r.karta informacyjna 321-2015.pdf (208725 B)2015-11-04
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1/2 w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.09.2015 r.karta informacyjna 322-2015.pdf (210554 B)2015-11-04
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1/2 w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 26.08.2015 r.karta informacyjna 323-2015.pdf (209577 B)2015-11-04
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Dąb szypułkowy, 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 85 w miejscowości Gorajowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 26.09.2015 r.karta informacyjna 324-2015.pdf (210793 B)2015-11-04
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Dąb szypułkowy, 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 85 w miejscowości Gorajowice
Wniosek z dnia 31.08.2015 r.karta informacyjna 325-2015.pdf (209217 B)2015-11-04
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Jesion wyniosły i 1 szt. gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 664/2 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 30.09.2015 r.karta informacyjna 326-2015.pdf (210846 B)2015-11-04
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Jesion wyniosły i 1 szt. gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 664/2 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 31.08.2015 r.karta informacyjna 327-2015.pdf (209167 B)2015-11-04
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 6415 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 30.09.2015 r.karta informacyjna 328-2015.pdf (210681 B)2015-11-04
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 6415 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 01.09.2015 r.karta informacyjna 329-2015.pdf (209841 B)2015-11-04
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 7 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Wierzba babilońska z terenu działki ewid. nr 338/8 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.10.2015 r.karta informacyjna 330-2015.pdf (210780 B)2015-11-04
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 7 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Wierzba babilońska z terenu działki ewid. nr 338/8 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 02.09.2015 r.karta informacyjna 331-2015.pdf (209941 B)2015-11-04
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów gatunku Świerk pospolity o powierzchni 20 m2 z terenu działki ewid. nr 231 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.10.2015 r.karta informacyjna 332-2015.pdf (210672 B)2015-11-04
OpisZezwolenie na usunięcie krzewów gatunku Świerk pospolity o powierzchni 20 m2 z terenu działki ewid. nr 231 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 04.09.2015 r.karta informacyjna 333-2015.pdf (209414 B)2015-11-04
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 1163 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 30.09.2015 r.karta informacyjna 334-2015.pdf (210580 B)2015-11-04
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 1163 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 04.09.2015 r.karta informacyjna 335-2015.pdf (209923 B)2015-11-04
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 109/2 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.10.2015 r.karta informacyjna 336-2015.pdf (210877 B)2015-11-04
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 109/2 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 07.09.2015 r.karta informacyjna 337-2015.pdf (209416 B)2015-11-04
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Grab pospolity z terenu działki ewid. nr 635 w miejscowości Brzyszczki
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.10.2015 r.karta informacyjna 338-2015.pdf (210389 B)2015-11-04
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Grab pospolity z terenu działki ewid. nr 635 w miejscowości Brzyszczki
Wniosek z dnia 15.09.2015 r.karta informacyjna 339-2015.pdf (209551 B)2015-11-04
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Jodła z terenu działki ewid. nr 1711 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 20.08.2015 r.karta informacyjna 340-2015.pdf (209543 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 1191w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 01.09.2015 r.karta informacyjna 341-2015.pdf (210923 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Czereśnia ptasia, 2 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku Jodła pospolita, 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 6 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1540 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.10.2015 r.karta informacyjna 342-2015.pdf (211107 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Czereśnia ptasia, 2 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku Jodła pospolita, 1 szt. gatunku Świerk srebrny i 6 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1540 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 02.09.2015 r.karta informacyjna 343-2015.pdf (209601 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 331/2 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.10.2015 r.karta informacyjna 344-2015.pdf (210322 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 331/2 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 04.09.2015 r.karta informacyjna 245-2015.pdf (209097 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Sosna czarna i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 580 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.10.2015 r.karta informacyjna 346-2015.pdf (210859 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Sosna czarna i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna
z terenu działki ewid. nr 580 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 07.09.2015 r.karta informacyjna 347-2015.pdf (209564 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 562/1 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.10.2015 r.karta informacyjna 348-2015.pdf (211055 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 562/1 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 07.09.2015 r.karta informacyjna 349-2015.pdf (209689 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Modrzew europejski i 4 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1099 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.10.2015 r.karta informacyjna 350-2015.pdf (210592 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Modrzew europejski i 4 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1099 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 11.09.2015 r.karta informacyjna 351-2015.pdf (209600 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 109/2 w miejscowości Zimna Woda
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.10.2015 r.karta informacyjna 352-2015.pdf (210530 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 109/2 w miejscowości Zimna Woda
Wniosek z dnia 15.09.2015 r.karta informacyjna 353-2015.pdf (210120 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. gatunku Jodła pospolita i 3 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 1579/3 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.10.2015 r.karta informacyjna 354-2015.pdf (211226 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. gatunku Jodła pospolita i 3 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 1579/3 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 15.09.2015 r.karta informacyjna 355-2015.pdf (210344 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Wierzba biała, 1 szt. gatunku Czereśnia ptasia i 3 szt. gatunku Topola osika z terenu działki ewid. nr 644 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.10.2015 r.karta informacyjna 356-2015.pdf (210457 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Wierzba biała, 1 szt. gatunku Czereśnia ptasia i 3 szt. gatunku Topola osika z terenu działki ewid. nr 644 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 24.08.2015 r.karta informacyjna 357-2015.pdf (209612 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 593 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.10.2015 r.karta informacyjna 358-2015.pdf (210604 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 593 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 16.09.2015 r.karta informacyjna 359-2015.pdf (209824 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 800 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.10.2015 r.karta informacyjna 360-2015.pdf (210536 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 800 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 17.09.2015 r.karta informacyjna 361-2015.pdf (209594 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 4172/6 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.10.2015 r.karta informacyjna 362-2015.pdf (210796 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 4172/6 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 10.09.2015 r.karta informacyjna 363-2015.pdf (209336 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 425/1 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.10.2015 r.karta informacyjna 364-2015.pdf (210505 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 425/1 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 18.09.2015 r.karta informacyjna 365-2015.pdf (209363 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 513/6 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.10.2015 r.karta informacyjna 366-2015.pdf (210565 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 513/6 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 18.09.2015 r.karta informacyjna 367-2015.pdf (209409 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 705/2 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.10.2015 r.karta informacyjna 368-2015.pdf (210794 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 705/2 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 21.09.2015 r.karta informacyjna 369-2015.pdf (209375 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1384/4 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.10.2015 r.karta informacyjna 370-2015.pdf (210755 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1384/4 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 08.10.2015 r.karta informacyjna 371-2015.pdf (209033 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Olcha z terenu działki ewid. nr 1210/2 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 11.09.2015 r.karta informacyjna 372-2015.pdf (210335 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Modrzew europejski, 3 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1266/1 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.10.2015 r.karta informacyjna 373-2015.pdf (210432 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Modrzew europejski i 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1266/1 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 14.09.2015 r.karta informacyjna 374-2015.pdf (209513 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Olsza czarna i 4 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 636/1 w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 26.10.2015 r.karta informacyjna 375-2015.pdf (210494 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Olsza czarna i 4 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 636/1 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 24.09.2015 r.karta informacyjna 376-2015.pdf (209712 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku Jesion wyniosły i 2 szt. gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 1671 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.10.2015 r.karta informacyjna 377-2015.pdf (210618 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku Jesion wyniosły i 2 szt. gatunku Olsza czarna z terenu działki ewid. nr 1671 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 29.09.2015 r.karta informacyjna 378-2015.pdf (209687 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 469 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 26.10.2015 r.karta informacyjna 379-2015.pdf (210864 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna
z terenu działki ewid. nr 469 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 15.09.2015 r.karta informacyjna 380-2015.pdf (209980 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 406 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 26.10.2015 r.karta informacyjna 381-2015.pdf (210117 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 406 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 30.09.2015 r.karta informacyjna 382-2015.pdf (209329 B)2015-11-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1250/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 26.10.2015 r.karta informacyjna 383-2015.pdf (210126 B)2015-11-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1250/1 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 04.09.2015 r.karta informacyjna 384-2015.pdf (213218 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 799 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.12.2015 r.karta informacyjna 385-2015.pdf (214412 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 799 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 28.09.2015 r.karta informacyjna 386-2015.pdf (143517 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku klon jawor i 4 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1581 w miejscowości Szebnie oraz 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1788 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.12.2015 r.karta informacyjna 387-2015.pdf (142284 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku klon jawor i 4 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1581 w miejscowości Szebnie oraz 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1788 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 06.10.2015 r.karta informacyjna 388-2015.pdf (141456 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 20 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 285 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.11.2015 r.karta informacyjna 389-2015.pdf (141552 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 20 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 285 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 06.10.2015 r.karta informacyjna 390-2015.pdf (141624 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 8700 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.11.2015 r.karta informacyjna 391-2015.pdf (142044 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 8700 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 07.10.2015 r.karta informacyjna 392-2015.pdf (141727 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 21 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 249/3 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.11.2015 r.karta informacyjna 393-2015.pdf (141989 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 21 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 249/3 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 08.10.2015 r.karta informacyjna 394-2015.pdf (141486 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku robinia akacjowa z terenu działki ewid. nr 428 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.11.2015 r.karta informacyjna 395-2015.pdf (141936 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku robinia akacjowa z terenu działki ewid. nr 428 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 13.10.2015 r.karta informacyjna 396-2015.pdf (142172 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 550 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.11.2015 r.karta informacyjna 397-2015.pdf (142395 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 550 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 10.10.2015 r.karta informacyjna 398-2015.pdf (142400 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 12 szt. gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 765/2 w miejscowości Żółków oraz 14 szt. gatunku olsza czarna i 1 szt. gatunku czeremcha pospolita z terenu działki ewid. nr 845 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.11.2015 r.karta informacyjna 399-2015.pdf (142423 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 765/2 w miejscowości Żółków oraz 8 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 845 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 19.10.2015 r.karta informacyjna 400-2015.pdf (141430 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 193/1 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 20.10.2015 r.karta informacyjna 401-2015.pdf (141232 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk srebrny i 2 szt. gatunku sosna czarna z terenu działki ewid. nr 1435 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.11.2015 r.karta informacyjna 402-2015.pdf (141771 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk srebrny i 2 szt. gatunku sosna czarna z terenu działki ewid. nr 1435 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 21.10.2015 r.karta informacyjna 403-2015.pdf (141666 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku wierzba biała, 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 2 szt. gatunku topola osika, 5 szt. gatunku klon zwyczajny i 9 szt. gatunku klon jawor z terenu działki ewid. nr 243/3 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 02.11.2015 r.karta informacyjna 404-2015.pdf (142105 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku wierzba biała, 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 2 szt. gatunku topola osika, 5 szt. gatunku klon zwyczajny i 9 szt. gatunku klon jawor z terenu działki ewid. nr 243/3 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 22.10.2015 r.karta informacyjna 405-2015.pdf (141267 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku olsza czarna i 4 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 231/2 w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.12.2015 r.karta informacyjna 406-2015.pdf (141700 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku olsza czarna i 4 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 231/2 w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 23.10.2015 r.karta informacyjna 407-2015.pdf (141634 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 28 szt. gatunku dąb szypułkowy, 4 szt. gatunku wierzba biała, 13 szt. gatunku grab pospolity, 13 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku klon jawor, 1 szt. gatunku wierzba iwa i 2 szt. gatunku wiśnia antypka z terenu działki ewid. nr 18/1 w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.12.2015 r.karta informacyjna 408-2015.pdf (142014 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 18 szt. gatunku dąb szypułkowy, 4 szt. gatunku wierzba biała, 12 szt. gatunku grab pospolity, 10 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku klon jawor i 1 szt. gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 18/1 w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 23.10.2015 r.karta informacyjna 409-2015.pdf (141826 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku modrzew europejski i 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1178/1 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.11.2015 r.karta informacyjna 410-2015.pdf (141806 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku modrzew europejski i 1 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1178/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 26.10.2015 r.karta informacyjna 411-2015.pdf (141719 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski i 4 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 1670 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójt Gminy Jasło z dnia 25.11.2015 r.karta informacyjna 412-2015.pdf (142111 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski i 4 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 1670 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 03.11.2015 r. karta informacyjna 413-2015.pdf (141268 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku jesion wyniosły i 2 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 533/2 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 30.11.2016 r.karta informacyjna 414-2015.pdf (141688 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku jesion wyniosły i 2 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 533/2 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 04.11.2015 r.karta informacyjna 415-2015.pdf (141465 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 290/2 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 03.11.2015 r.karta informacyjna 416-2015.pdf (141830 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 2 szt. gatunku sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku świerk pospolity i 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1812/4 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.12.2015 r.karta informacyjna 417-2015.pdf (141985 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 2 szt. gatunku sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku świerk pospolity i 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1812/4 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 12.10.2015 r.karta informacyjna 418-2015.pdf (141929 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 2 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 253/1 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.12.2015 r.karta informacyjna 419-2015.pdf (142039 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 2 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 253/1 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 03.11.2015 r.karta informacyjna 420-2015.pdf (141445 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 31 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1393 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.12.2015 r.karta informacyjna 421-2015.pdf (141946 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 31 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1393 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 06.11.2015 r.karta informacyjna 422-2015.pdf (141610 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku modrzew europejski i 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 31/10 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.12.2015 r.karta informacyjna 423-2015.pdf (141664 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku modrzew europejski i 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 31/10 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 12.11.2015 r.karta informacyjna 424-2015.pdf (141251 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk srebrny i 2 szt. gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 1808 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.12.2015 r.karta informacyjna 425-2015.pdf (141711 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk srebrny i 2 szt. gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 1808 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 12.11.2015 r.karta informacyjna 426-2015.pdf (141353 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1027/6 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.12.2015 r.karta informacyjna 427-2015.pdf (141451 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1027/6 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 04.08.2015 r.karta informacyjna 428-2015.pdf (141742 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku sosna zwyczajna i 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 57 w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.12.2015 r.karta informacyjna 429-2015.pdf (141788 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku sosna zwyczajna i 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 57 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 16.11.2015 r.karta informacyjna 430-2015.pdf (142400 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 4 szt. gatunku sosna zwyczajna, 2 szt. gatunku topola osika, 2 szt. gatunku olsza czarna i 2 szt. gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 403 w miejscowości Kowalowy
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.12.2015 r.karta informacyjna 431-2015.pdf (142707 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 4 szt. gatunku sosna zwyczajna, 2 szt. gatunku topola osika, 2 szt. gatunku olsza czarna i 2 szt. gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 403 w miejscowości Kowalowy
Wniosek z dnia 17.11.2015 r.karta informacyjna 432-2015.pdf (141700 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1365/1 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.01.2016 r.karta informacyjna 433-2015.pdf (141405 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1365/1 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 17.11.2015 r.karta informacyjna 434-2015.pdf (142288 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 54 szt. gatunku modrzew europejski 1 szt. gatunku wierzba babilońska i 9 szt. gatunku olsza szara z terenu działki ewid. nr 13/1 w miejscowości Łaski
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.12.2015 r.karta informacyjna 435-2015.pdf (142943 B)2016-04-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 45 szt. gatunku modrzew europejski 1 szt. gatunku wierzba babilońska, 9 szt. gatunku olsza szara, 1 szt. gatunku żywotnik zachodni i 7 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 13/1 w miejscowości Łaski
Wniosek z dnia 17.11.2015 r.karta informacyjna 437-2015.pdf (142349 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 16 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 809/1 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.12.2015 r.karta informacyjna 437-2015.pdf (142349 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 16 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 809/1 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 16.11.2015 r.karta informacyjna 438-2015.pdf (141685 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 372 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.12.2015 r.karta informacyjna 439-2015.pdf (141746 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 372 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 18.11.2015 r. karta informacyjna 440-2015.pdf (141397 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 708/1 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.12.2015 r.karta informacyjna 441-2015.pdf (141842 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 708/1 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 16.11.2015 r.karta informacyjna 442-2015.pdf (141378 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 427/1 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.12.2015 r.karta informacyjna 443-2015.pdf (141434 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 427/1 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 20.11.2015 r.karta informacyjna 444-2015.pdf (141177 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 406/2 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.01.2016 r.karta informacyjna 445-2015.pdf (141627 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 406/2 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 23.11.2015 r.karta informacyjna 446-2015.pdf (141714 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 13 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1308/5 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 31.12.2015 r.karta informacyjna 447-2015.pdf (141450 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 13 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1308/5 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 23.11.2015 r.karta informacyjna 448-2015.pdf (141660 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 765/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.12.2015 r.karta informacyjna 449-2015.pdf (142097 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 765/1 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 25.11.2015 r.karta informacyjna 450-2015.pdf (141580 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy, 1 szt. gatunku świerk srebrny, 1 szt. gatunku sosna zwyczajna i 3 szt. gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 216 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.12.2015 r.karta informacyjna 451-2015.pdf (142052 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy, 1 szt. gatunku świerk srebrny, 1 szt. gatunku sosna zwyczajna i 3 szt. gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 216 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 26.11.2015 r.karta informacyjna 452-2015.pdf (141648 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 579 w miejscowości Wolica
Decyzja Wojta Gminy Jasło z dnia 23.12.2015 r.karta informacyjna 453-2015.pdf (142095 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 579 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 22.11.2015 r.karta informacyjna 454-2015.pdf (142036 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 307/21 w miejscowości Kowalowy
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 31.12.2015 r.karta informacyjna 455-2015.pdf (142461 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 307/21 w miejscowości Kowalowy
Wniosek z dnia 30.11.2015 r.karta informacyjna 456-2015.pdf (141353 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 470 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.12.2015 r.karta informacyjna 457-2015.pdf (141464 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 470 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 14.11.2015 r.karta informacyjna 458-2015.pdf (141278 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 907/21 w miejscowości Sobniów
Wniosek z dnia 04.12.2015 r.karta informacyjna 459-2015.pdf (141564 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 205/5 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.12.2015 r.karta informacyjna 460-2015.pdf (142006 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 205/5 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 01.12.2015 r.karta informacyjna 461-2015.pdf (141304 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku jodła koreańska z terenu działki ewid. nr 233/1 w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 31.12.2015 r.karta informacyjna 462-2015.pdf (141388 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku jodła koreańska z terenu działki ewid. nr 233/1 w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 03.12.2015 r.karta informacyjna 463-2015.pdf (142181 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk pospolity, 1 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 199/3 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 31.12.2015 r.karta informacyjna 464-2015.pdf (142581 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk pospolity, 1 szt. gatunku jesion wyniosły i 2 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 199/3 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 03.12.2015 r.karta informacyjna 465-2015.pdf (141673 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku topola szara, 1 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 14/10 w miejscowości Zimna Woda
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 31.12.2015 r.karta informacyjna 466-2015.pdf (141416 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku topola szara, 1 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 14/10 w miejscowości Zimna Woda
Wniosek z dnia 01.12.2015 r.karta informacyjna 467-2015.pdf (141800 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku świerk pospolity i 4 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 19 w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.01.2016 r.karta informacyjna 468-2015.pdf (142199 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku świerk pospolity i 4 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 19 w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 09.12.2015 r.karta informacyjna 469-2015.pdf (142033 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 146 w miejscowości Bierówka oraz 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 3 szt. gatunku dąb szypułkowy, 1 szt. gatunku lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 148/2 w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.01.2016 r.karta informacyjna 470-2015.pdf (142428 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 146 w miejscowości Bierówka oraz 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 3 szt. gatunku dąb szypułkowy, 1 szt. gatunku lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 148/2 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 11.12.2015 r.karta informacyjna 471-2015.pdf (141343 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 65/2 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.01.2016 r.karta informacyjna 472-2015.pdf (141794 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 65/2 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 10.12.2015 r.karta informacyjna 473-2015.pdf (142103 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku sosna czarna z terenu działki ewid. nr 653/5 w miejscowości Żółków oraz 2 szt. gatunku dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku klon zwyczajny z terenu działki ewid. nr 867 z miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.01.2016 r.karta informacyjna 474-2015.pdf (142229 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku sosna czarna z terenu działki ewid. nr 653/5 w miejscowości Żółków oraz 2 szt. gatunku dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku klon zwyczajny z terenu działki ewid. nr 867 z miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 15.12.2015 r.karta informacyjna 475-2015.pdf (141355 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 381/2 z miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.01.2016 r.karta informacyjna 476-2015.pdf (141463 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 381/2 z miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 18.12.2015 r.karta informacyjna 477-2015.pdf (142089 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 759; 1 szt. gatunku lipa drobnolistna i 2 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 760; 1 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 761 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.01.2016 r.karta informacyjna 478-2015.pdf (142477 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 759; 1 szt. gatunku lipa drobnolistna i 2 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 760; 1 szt. gatunku świerk pospolity i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 761 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 21.12.2015 r.karta informacyjna 479-2015.pdf (142266 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 631/5 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.01.2016 r.karta informacyjna 480-2015.pdf (142039 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 631/5 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 16.12.2015 r.karta informacyjna 481-2015.pdf (141552 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1538/1 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.01.2016 r.karta informacyjna 482-2015.pdf (141672 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1538/1 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 22.12.2015 r.karta informacyjna 483-2015.pdf (141677 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 907/21 w miejscowości Sobniów
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.01.2016 r.karta informacyjna 484-2015.pdf (142074 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 907/21 w miejscowości Sobniów
Wniosek z dnia 29.12.2015 r.karta informacyjna 485-2015.pdf (141856 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski, 5 szt. gatunku sosna zwyczajna, 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 927 w miejscowości Sobniów
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.01.2016 r.karta informacyjna 486-2015.pdf (142230 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski, 5 szt. gatunku sosna zwyczajna i 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 927 w miejscowości Sobniów
Wniosek z dnia 30.12.2015 r.karta informacyjna 487-2015.pdf (141332 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 8312 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 26.01.2016 r.karta informacyjna 488-2015.pdf (141796 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 8312 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 16.12.2015 r. karta informacyjna 489-2015.pdf (141638 B)2016-04-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku sosna zwyczajna, 2 szt. gatunku modrzew europejski, 3 szt. gatunku świerk pospolity i 6 szt. gatunku jarząb pospolity z terenu działki ewid. nr 250 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.02.2016 r.karta informacyjna 490-2015.pdf (142183 B)2016-04-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku sosna zwyczajna, 2 szt. gatunku modrzew europejski, 3 szt. gatunku świerk pospolity i 6 szt. gatunku jarząb pospolity z terenu działki ewid. nr 250 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 05.10.2015 r.karta informacyjna 491-2015.pdf (143032 B)2016-05-17
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku lipa drobnolistna i 9 szt. gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 169 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 17.12.2015 r.karta informacyjna 492-2015.pdf (144508 B)2016-05-17
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1845R – km 1+085 str. L (działka ewid. nr 1064)
w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.03.2016 r.karta informacyjna 493-2015.pdf (144844 B)2016-05-17
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1845R – km 1+085 str. L (działka ewid. nr 1064)
w miejscowości Niepla
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «