Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Publicznie dostępne wykazy o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów - 2014 rok
Wniosek z dnia 08.01.2014 r.karta informacyjna 1-2014.pdf (65525 B)2014-02-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1284 obręb nr 16 - Warzyce).
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.01.2014 r.karta informacyjna 2-2014.pdf (66301 B)2014-02-24
OpisZezwolenie na usunięcia drzew, tj. 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1284 obręb nr 16 - Warzyce).
Wniosek z dnia 08.01.2014 r.karta informacyjna 4-2014.pdf (66810 B)2014-02-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
tj. 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku Wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 3710/1; 1 szt. gatunku Topola osika z terenu działki ewid. nr 3717; 1 szt. gatunku Topola osika i 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 3834 w miejscowości Osobnica.
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.01.2014 r.karta informacyjna 5-2014.pdf (67032 B)2014-02-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku Wierzba iwa z terenu działki
ewid. nr 3710/1; 1 szt. gatunku Topola osika z terenu działki ewid. nr 3717; 1 szt. gatunku Topola osika i 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 3834 w miejscowości Osobnica.
Wniosek z dnia 16.01.2014 r.karta informacyjna 6-2014.pdf (66522 B)2014-02-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
tj. 5 szt. gatunku Lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działki ewid. nr 109/5 obręb nr 06 - Jareniówka.
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.01.2014 r.karta informacyjna 7-2014.pdf (67307 B)2014-02-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew,
tj. 5 szt. gatunku Lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 109/5 w miejscowości Jareniówka.
Wniosek z dnia 10.01.2014 r.karta informacyjna 8-2014.pdf (66281 B)2014-02-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 265/5 w miejscowości Jareniówka.
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.02.2014 r.karta informacyjna 9-2014.pdf (67045 B)2014-02-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 265/5 w miejscowości Jareniówka.
Wniosek z dnia 09.01.2014 r.karta informacyjna 10-2014.pdf (66081 B)2014-02-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
tj. 6 szt. gatunku Czereśnia ptasia z terenu działki ewid.
nr 4888/1 w miejscowości Osobnica.
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.02.2014 r.karta informacyjna 11-2014.pdf (67223 B)2014-02-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Czereśnia ptasia z terenu działki ewid. nr 4888/1 w miejscowości Osobnica.
Wniosek z dnia 09.01.2014 r.karta informacyjna 12-2014.pdf (66421 B)2014-02-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Klon jawor z terenu działki ewid.
nr 4888/2 w miejscowości Osobnica.
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.02.2014 r.karta informacyjna 13-2014.pdf (67182 B)2014-02-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Klon jawor z terenu działki ewid. nr 4888/2 w miejscowości Osobnica.
Wniosek z dnia 09.01.2014 r.karta informacyjna 14-2014.pdf (67641 B)2014-02-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1851 R w miejscowości Łaski (działka ewid. nr 139/4 obręb nr 08 – Łaski).
Wniosek z dnia 07.01.2014 r.karta informacyjna 15-2014.pdf (175655 B)2014-03-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
tj. 5 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Opacie (działka ewid. nr 331/3 obręb nr 11 – Opacie).
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.02.2014 r.karta informacyjna 16-2014.pdf (173634 B)2014-03-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Opacie (działka ewid. nr 331/3 obręb nr 11 – Opacie).
Wniosek z dnia 09.01.2014 r.karta informacyjna 17-2014.pdf (176937 B)2014-03-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
tj. 25 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 37 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Kowalowy (działka ewid.
nr 403 obręb nr 07 – Kowalowy).
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.02.2014 r.karta informacyjna 18-2014.pdf (175091 B)2014-03-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 25 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Kowalowy (działka ewid. nr 403 obręb nr 07 – Kowalowy).
Wniosek z dnia 13.01.2014 r.karta informacyjna 19-2014.pdf (175185 B)2014-03-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 2210 obręb nr 12 – Osobnica).
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.02.2014 r.karta informacyjna 20-2014.pdf (173251 B)2014-03-19
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 2210 obręb nr 12 – Osobnica).
Wniosek z dnia 15.01.2014 r.karta informacyjna 21-2014.pdf (175643 B)2014-03-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 543 obręb nr 14 – Szebnie).
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.02.2014 r.karta informacyjna 22-2014.pdf (173475 B)2014-03-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 543 obręb nr 14 – Szebnie).
Wniosek z dnia 15.01.2014 r.karta informacyjna 23-2014.pdf (176300 B)2014-03-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Buk zwyczajny i 67 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 956 obręb nr 14 – Szebnie).
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.02.2014 r.karta informacyjna 24-2014.pdf (174329 B)2014-03-19
OpisZezwolenie na drzew, tj. 2 szt. gatunku Buk zwyczajny i 67 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 956 obręb nr 14 – Szebnie).
Wniosek z dnia 16.01.2014 r.karta informacyjna 25-2014.pdf (176574 B)2014-03-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 5 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 217 obręb nr 14 – Szebnie) oraz 9 szt. gatunku Jesion wyniosły i 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 634 obręb nr 14 – Szebnie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.02.2014 r.karta informacyjna 26-2014.pdf (174808 B)2014-03-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 5 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 217 obręb nr 14 – Szebnie) oraz 9 szt. gatunku Jesion wyniosły i 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 634 obręb nr 14 – Szebnie)
Wniosek z dnia 20.01.2014 r.karta informacyjna 27-2014.pdf (175356 B)2014-03-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 665/2 obręb nr 14 – Szebnie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 19.02.2014 r.karta informacyjna 28-2014.pdf (174334 B)2014-03-19
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 665/2 obręb nr 14 – Szebnie)
Wniosek z dnia 20.01.2014 r.karta informacyjna 29-2014.pdf (176407 B)2014-03-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Modrzew europejski i 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 286/6 obręb nr 15 – Trzcinica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 19.02.2014 r.karta informacyjna 30-2014.pdf (173700 B)2014-03-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Modrzew europejski i 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 286/6 obręb nr 15 – Trzcinica)
Wniosek z dnia 23.01.2014 r.karta informacyjna 31-2014.pdf (176285 B)2014-03-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku Wierzba biała z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 1821/2 obręb nr 15 – Trzcinica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 19.02.2014 r.karta informacyjna 32-2014.pdf (173765 B)2014-03-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku Wierzba biała z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 1821/2 obręb nr 15 – Trzcinica)
Wniosek z dnia 24.01.2014 r.karta informacyjna 33-2014.pdf (176499 B)2014-03-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Opacie (działka ewid. nr 395/3 obręb nr 11 – Opacie) i 11 szt. gatunku Topola osika z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Opacie (działka ewid. nr 400 obręb nr 11 – Opacie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.02.2014 r.karta informacyjna 34-2014.pdf (173617 B)2014-03-19
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Opacie (działka ewid. nr 395/3 obręb nr 11 – Opacie) i 11 szt. gatunku Topola osika z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Opacie (działka ewid. nr 400 obręb nr 11 – Opacie)
Wniosek z dnia 24.01.2014 r.karta informacyjna 35-2014.pdf (176256 B)2014-03-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 492 obręb nr 15 – Trzcinica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.02.2014 r.karta informacyjna 36-2014.pdf (173420 B)2014-03-19
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 492 obręb nr 15 – Trzcinica)
Wniosek z dnia 28.01.2014 r.karta informacyjna 37-2014.pdf (176071 B)2014-03-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 547 obręb nr 09 – Niegłowice)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 19.02.2014 r.karta informacyjna 38-2014.pdf (174194 B)2014-03-19
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 547 obręb nr 09 – Niegłowice)
Wniosek z dnia 29.01.2014 r.karta informacyjna 39-2014.pdf (175171 B)2014-03-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 604 obręb nr 09 – Niegłowice)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.02.2014 r.karta informacyjna 40-2014.pdf (173531 B)2014-03-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 604 obręb nr 09 – Niegłowice)
Wniosek z dnia 03.02.2014 r.karta informacyjna 41-2014.pdf (175435 B)2014-03-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Żywotnik zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 661/4 obręb nr 09 – Niegłowice)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.02.2014 r.karta informacyjna 42-2014.pdf (173387 B)2014-03-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Żywotnik zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 661/4 obręb nr 09 – Niegłowice)
Wniosek z dnia 07.02.2014 r.karta informacyjna 43-2014.pdf (176041 B)2014-03-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 54 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 960 obręb nr 09 – Niegłowice)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.02.2014 r.karta informacyjna 44-2014.pdf (174212 B)2014-03-24
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 54 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 960 obręb nr 09 – Niegłowice)
Wniosek z dnia 12.02.2014 r.karta informacyjna 45-2014.pdf (176402 B)2014-03-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Klon jawor i 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1471 obręb nr 16 – Warzyce)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.02.2014 r.karta informacyjna 46-2014.pdf (174483 B)2014-03-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Klon jawor i 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1471 obręb nr 16 – Warzyce)
Wniosek z dnia 20.01.2014 r.karta informacyjna 47-2014.pdf (175476 B)2014-03-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Olsza czarna i 2 szt. gatunku Wierzba biała z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niepla (działka ewid. nr 461 obręb nr 10 – Niepla) oraz 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata biała z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niepla (działka ewid. nr 462/1 obręb nr 10 – Niepla)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 19.02.2014 r.karta informacyjna 48-2014.pdf (173955 B)2014-03-24
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Olsza czarna i 2 szt. gatunku Wierzba biała z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niepla (działka ewid. nr 461 obręb nr 10 – Niepla) oraz 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata biała z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niepla (działka ewid. nr 462/1 obręb nr 10 – Niepla)
Wniosek z dnia 08.01.2014 r.karta informacyjna 49-2014.pdf (176467 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku Modrzew europejski i 5 szt. gatunku Topola osika z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 290/4 obręb nr 06 – Jareniówka)
Wniosek z dnia 04.02.2014 r.karta informacyjna 50-2014.pdf (175313 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 6280 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.03.2014 r.karta informacyjna 51-2014.pdf (173432 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 6280 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 05.02.2014 r.karta informacyjna 52-2014.pdf (176090 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity i 3 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1659/2 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.03.2014 r.karta informacyjna 53-2014.pdf (173634 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity i 3 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1659/2 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 05.02.2014 r.karta informacyjna 54-2014.pdf (176627 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Żółków (działka ewid. nr 974/1 obręb nr 19 – Żółków) i 3 szt. gatunku Świerk zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Żółków (działka ewid. nr 974/3 obręb nr 19 – Żółków)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.03.2014 r.karta informacyjna 55-2014.pdf (174425 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Żółków (działka ewid. nr 974/1 obręb nr 19 – Żółków) i 3 szt. gatunku Świerk zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Żółków (działka ewid. nr 974/3 obręb nr 19 – Żółków)
Wniosek z dnia 07.02.2014 r.karta informacyjna 56-2014.pdf (176258 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 5 obręb nr 15 – Trzcinica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.03.2014 r.karta informacyjna 57-2014.pdf (173562 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 5 obręb nr 15 – Trzcinica)
Wniosek z dnia 12.02.2014 r.karta informacyjna 58-2014.pdf (176157 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku Świerk pospolity, 8 szt. gatunku Jodła pospolita, 1 szt. gatunku Modrzew europejski i 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Żółków (działka ewid. nr 649/1 obręb nr 19 – Żółków)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 11.03.2014 r.karta informacyjna 59-2014.pdf (173778 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku Świerk pospolity, 8 szt. gatunku Jodła pospolita, 1 szt. gatunku Modrzew europejski i 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Żółków (działka ewid. nr 649/1 obręb nr 19 – Żółków)
Wniosek z dnia 14.02.2014 r.karta informacyjna 60-2014.pdf (175529 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły i 9 szt. gatunku Wierzba biała z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1054/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 11.03.2014 r.karta informacyjna 61-2014.pdf (173769 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły i 9 szt. gatunku Wierzba biała z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1054/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 12.02.2014 r.karta informacyjna 62-2014.pdf (176586 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna i 2 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Brzyście (działka ewid. nr 947/3 obręb nr 03 – Brzyście)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 11.03.2014 r.karta informacyjna 63-2014.pdf (174595 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna i 2 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Brzyście (działka ewid. nr 947/3 obręb nr 03 – Brzyście)
Wniosek z dnia 17.02.2014 r.karta informacyjna 64-2014.pdf (176531 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 4 szt. gatunku Jesion wyniosły, 3 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Kasztanowiec pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 3755 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.03.2014 r.karta informacyjna 65-2014.pdf (174656 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 3 szt. gatunku Jesion wyniosły, 3 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Kasztanowiec pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 3755 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 20.02.2014 r.karta informacyjna 66-2014.pdf (175882 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Zimna Woda (działka ewid. nr 107/1 obręb nr 18 – Zimna Woda)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.03.2014 r.karta informacyjna 67-2014.pdf (173469 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Zimna Woda (działka ewid. nr 107/1 obręb nr 18 – Zimna Woda)
Wniosek z dnia 18.02.2014 r.karta informacyjna 68-2014.pdf (175928 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 218/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 11.03.2014 r.karta informacyjna 69-2014.pdf (173781 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 218/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 18.02.2014 r.karta informacyjna 70-2014.pdf (175543 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1551/3 obręb nr 16 – Warzyce)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 11.03.2014 r.karta informacyjna 71-2014.pdf (173529 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1551/3 obręb nr 16 – Warzyce)
Wniosek z dnia 28.02.2014 r.karta informacyjna 72-2014.pdf (175573 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 8477/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.03.2014 r.karta informacyjna 73-2014.pdf (173492 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 8477/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 25.02.2014 r.karta informacyjna 74-2014.pdf (175534 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Topola (mieszaniec) z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 28 w miejscowości Zimna Woda i Szebnie (działka ewid. nr 281 obręb nr 18 – Zimna Woda; działka ewid. nr 1581 obręb nr 14 – Szebnie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.03.2014 r.karta informacyjna 75-2014.pdf (173687 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Topola (mieszaniec) z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 28 w miejscowości Zimna Woda i Szebnie (działka ewid. nr 281 obręb nr 18 – Zimna Woda; działka ewid. nr 1581 obręb nr 14 – Szebnie)
Wniosek z dnia 26.02.2014 r.karta informacyjna 76-2014.pdf (175157 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niepla (działka ewid. nr 683/1 obręb nr 10 – Niepla)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.03.2014 r.karta informacyjna 77-2014.pdf (173064 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niepla (działka ewid. nr 683/1 obręb nr 10 – Niepla)
Wniosek z dnia 26.02.2014 r.karta informacyjna 78-2014.pdf (175589 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Modrzew europejski z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1129 obręb nr 16 – Warzyce)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.04.2014 r.karta informacyjna 79-2014.pdf (173583 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzewa gatunku Modrzew europejski z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1129 obręb nr 16 – Warzyce)
Wniosek z dnia 24.02.2014 r.karta informacyjna 80-2014.pdf (175559 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 2 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 161 obręb nr 06 – Jareniówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.03.2014 r.karta informacyjna 81-2014.pdf (173669 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 2 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 161 obręb nr 06 – Jareniówka)
Wniosek z dnia 23.02.2014 r.karta informacyjna 82-2014.pdf (175204 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niepla (działka ewid. nr 1435 obręb nr 10 – Niepla)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.03.2014 r.karta informacyjna 83-2014.pdf (173221 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niepla (działka ewid. nr 1435 obręb nr 10 – Niepla)
Wniosek z dnia 21.02.2014 r.karta informacyjna 84-2014.pdf (175217 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 4650/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.03.2014 r.karta informacyjna 85-2014.pdf (173581 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 4650/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 28.02.2014 r.karta informacyjna 86-2014.pdf (175570 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Kasztanowiec zwyczajny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 114/3 obręb nr 06 – Jareniówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.03.2014 r.karta informacyjna 87-2014.pdf (173796 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Kasztanowiec zwyczajny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 114/3 obręb nr 06 – Jareniówka)
Wniosek z dnia 03.03.2014 r.karta informacyjna 88-2014.pdf (176447 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 137/1 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.04.2014 r.karta informacyjna 89-2014.pdf (174501 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 137/1 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Wniosek z dnia 04.03.2014 r.karta informacyjna 90-2014.pdf (175834 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Olsza szara, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 5 szt. gatunku Wierzba iwa i 3 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1505/6 obręb nr 16 – Warzyce)
Decyzja Wóta Gminy Jasło z dnia 01.04.2014 r.karta informacyjna 91-2014.pdf (173681 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Olsza szara, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 5 szt. gatunku Wierzba iwa i 3 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1505/6 obręb nr 16 – Warzyce)
Wniosek z dnia 05.03.2014 r.karta informacyjna 92-2014.pdf (176285 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Świerk pospolity, 1 szt. gatunku Sosna czarna i 3 szt. gatunku Wierzba babilońska z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 49/4 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.03.2014 r.karta informacyjna 93-2014.pdf (174280 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Świerk pospolity, 1 szt. gatunku Sosna czarna i 3 szt. gatunku Wierzba babilońska z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 49/4 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Wniosek z dnia 05.03.2014 r.karta informacyjna 94-2014.pdf (176144 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 447 obręb nr 06 – Jareniówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 13.03.2014 r.karta informacyjna 95-2014.pdf (174115 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 447 obręb nr 06 – Jareniówka)
Wniosek z dnia 27.02.2014 r.karta informacyjna 96-2014.pdf (177082 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 1 szt. gatunku Jesion wyniosły i 2 szt. gatunku Topola szara z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1739/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.03.2014 r.karta informacyjna 97-2014.pdf (174540 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 1 szt. gatunku Jesion wyniosły i 2 szt. gatunku Topola szara z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1739/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 06.03.2014 r.karta informacyjna 98-2014.pdf (175690 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1432/4 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.04.2014 r.karta informacyjna 99-2014.pdf (173744 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1432/4 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 05.03.2014 r.karta informacyjna 100-2014.pdf (175756 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 4 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 2589 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.04.2014 r.karta informacyjna 101-2014.pdf (173567 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 4 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 2589 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 10.03.2014 r.karta informacyjna 102-2014.pdf (176638 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Wierzba biała, 1 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna i 1 szt. gatunku Klon jawor z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 1311 obręb nr 09 – Niegłowice)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2014 r.karta informacyjna 103-2014.pdf (175028 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Wierzba biała, 1 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna i 1 szt. gatunku Klon jawor z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 1311 obręb nr 09 – Niegłowice)
Wniosek z dnia 10.03.2014 r.karta informacyjna 104-2014.pdf (175574 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 6272 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 19.03.2014 r.karta informacyjna 105-2014.pdf (173889 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 6272 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 11.03.2014 r.karta informacyjna 106-2014.pdf (177452 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 13 szt. gatunku Jesion wyniosły, 7 szt. gatunku Topola osika, 3 szt. gatunku Wierzba biała, 2 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna, 2 szt. gatunku Olsza czarna i 2 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1558 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2014 r.karta informacyjna 107-2014.pdf (174647 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 13 szt. gatunku Jesion wyniosły, 7 szt. gatunku Topola osika, 3 szt. gatunku Wierzba biała, 2 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna, 2 szt. gatunku Olsza czarna i 2 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1558 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 12.03.2014 r.karta informacyjna 108-2014.pdf (176247 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 7201 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2014 r.karta informacyjna 109-2014.pdf (174308 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 7201 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 12.03.2014 r.karta informacyjna 110-2014.pdf (175560 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon jawor z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 240/2 obręb nr 15 – Trzcinica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.03.2014 r.karta informacyjna 111-2014.pdf (173569 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku klon jawor z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 240/2 obręb nr 15 – Trzcinica)
Wniosek z dnia 14.03.2014 r.karta informacyjna 112-2014.pdf (174692 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Olsza czarna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niepla (działka ewid. nr 1204/2 obręb nr 10 – Niepla)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.04.2014 r.karta informacyjna 113-2014.pdf (172671 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Olsza czarna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niepla (działka ewid. nr 1204/2 obręb nr 10 – Niepla)
Wniosek z dnia 14.03.2014 r.karta informacyjna 114-2014.pdf (175669 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 1002 obręb nr 09 – Niegłowice)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2014 r.karta informacyjna 115-2014.pdf (173757 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 1002 obręb nr 09 – Niegłowice)
Wniosek z dnia 14.03.2014 r.karta informacyjna 116-2014.pdf (175786 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Świerk pospolity, 4 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 471 obręb nr 06 – Jareniówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2014 r.karta informacyjna 117-2014.pdf (173678 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Świerk pospolity, 4 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 471 obręb nr 06 – Jareniówka)
Wniosek z dnia 14.03.2014 r.karta informacyjna 118-2014.pdf (175975 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 12 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 231 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.04.2014 r.karta informacyjna 119-2014.pdf (173701 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 12 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 231 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Wniosek z dnia 14.03.2014 r.karta informacyjna 120-2014.pdf (175762 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Jesion zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Łaski (działka ewid. nr 200/1 obręb nr 08 – Łaski) oraz 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Łaski (działka ewid. nr 199 obręb nr 08 – Łaski)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2014 r.karta informacyjna 121-2014.pdf (173760 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Jesion zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Łaski (działka ewid. nr 200/1 obręb nr 08 – Łaski) oraz 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Łaski (działka ewid. nr 199 obręb nr 08 – Łaski)
Wniosek z dnia 18.03.2014 r.karta informacyjna 122-2014.pdf (175798 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Kowalowy (działka ewid. nr 673/1 obręb nr 07 – Kowalowy)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2014 r.karta informacyjna 123-2014.pdf (174418 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Kowalowy (działka ewid. nr 673/1 obręb nr 07 – Kowalowy)
Wniosek z dnia 18.03.2014 r.karta informacyjna 124-2014.pdf (175722 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 7433/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2014 r.karta informacyjna 125-2014.pdf (173823 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 7433/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 17.03.2014 r.karta informacyjna 126-2014.pdf (176370 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 7 szt. gatunku Olsza szara, 1 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna i 2 szt. gatunku Klon jawor z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Opacie (działka ewid. nr 102/1 obręb nr 11 – Opacie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2014 r.karta informacyjna 127-2014.pdf (174643 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 7 szt. gatunku Olsza szara, 1 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna i 2 szt. gatunku Klon jawor z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Opacie (działka ewid. nr 102/1 obręb nr 11 – Opacie)
Wniosek z dnia 18.03.2014 r.karta informacyjna 128-2014.pdf (175454 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Jodła pospolita z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Brzyście (działka ewid. nr 10/3 obręb nr 03 – Brzyście)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2014 r.karta informacyjna 129-2014.pdf (173708 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Jodła pospolita z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Brzyście (działka ewid. nr 10/3 obręb nr 03 – Brzyście)
Wniosek z dnia 19.03.2014 r.karta informacyjna 130-2014.pdf (176054 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Zimna Woda (działka ewid. nr 137 obręb nr 18 – Zimna Woda)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2014 r.karta informacyjna 131-2014.pdf (173814 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity i 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Zimna Woda (działka ewid. nr 137 obręb nr 18 – Zimna Woda)
Wniosek z dnia 20.03.2014 r.karta informacyjna 132-2014.pdf (176764 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 7 szt. gatunku Topola szara, 2 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna i 6 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 9448 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.04.2014 r.karta informacyjna 133-2014.pdf (174221 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 7 szt. gatunku Topola szara, 2 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna i 6 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 9448 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 25.03.2014 r.karta informacyjna 134-2014.pdf (176090 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 284/3 obręb nr 15 – Trzcinica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.04.2014 r.karta informacyjna 135-2014.pdf (173616 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 284/3 obręb nr 15 – Trzcinica)
Wniosek z dnia 24.03.2014 r.karta informacyjna 136-2014.pdf (175342 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny i szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 347/2 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2014 r.karta informacyjna 137-2014.pdf (173421 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny i szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 347/2 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Wniosek z dnia 25.03.2014 r.karta informacyjna 138-2014.pdf (176691 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Topola osika z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 3710/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.04.2014 r.karta informacyjna 139-2014.pdf (173573 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Topola osika z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 3710/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 01.04.2014 r.karta informacyjna 140-2014.pdf (176265 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Grab pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 376/6 obręb nr 14 – Szebnie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.04.2014 r.karta informacyjna 141-2014.pdf (172871 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Grab pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 376/6 obręb nr 14 – Szebnie)
Wniosek z dnia 07.04.2014 r.karta informacyjna 142-2014.pdf (175802 B)2014-05-15
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 118/11 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2014 r.karta informacyjna 143-2014.pdf (173904 B)2014-05-15
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 118/11 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Wniosek z dnia 21.03.2014 r.karta informacyjna 144-2014.pdf (176671 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna, 3 szt. gatunku Olsza czarna i 20 szt. gatunku Wierzba biała z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 9529/2 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.05.2014 r.karta informacyjna 145-2014.pdf (174706 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna, 3 szt. gatunku Olsza czarna i 20 szt. gatunku Wierzba biała z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 9529/2 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 24.03.2014 r.karta informacyjna 146-2014.pdf (175363 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna i 1 szt. gatunku Wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 1140/6 oraz 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 1141 położonych w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.05.2014 r.karta informacyjna 147-2014.pdf (173890 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna i 1 szt. gatunku Wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 1140/6 oraz 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 1141 położonych w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 27.03.2014 r.karta informacyjna 148-2014.pdf (175976 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1588 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.05.2014 r.karta informacyjna 149-2014.pdf (174166 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1588 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 26.03.2014 r.karta informacyjna 150-2014.pdf (175843 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 1 szt. gatunku Modrzew europejski, 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Wolica (działka ewid. nr 344/3 obręb nr 17 – Wolica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.05.2014 r.karta informacyjna 151-2014.pdf (174140 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 1 szt. gatunku Modrzew europejski, 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Wolica (działka ewid. nr 344/3 obręb nr 17 – Wolica)
Wniiosek z dnia 27.03.2014 r.karta informacyjna 152-2014.pdf (176928 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Topola biała, 4 szt. gatunku Jesion wyniosły, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 39 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.05.2014 r.karta informacyjna 153-2014.pdf (174142 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Topola biała, 4 szt. gatunku Jesion wyniosły, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 39 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 28.03.2014 r.karta informacyjna 154-2014.pdf (176991 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, gatunku Klon zwyczajny, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 1009 obręb nr 15 – Trzcinica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.05.2014 r.karta informacyjna 155-2014.pdf (174349 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa, gatunku Klon zwyczajny, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 1009 obręb nr 15 – Trzcinica)
Wniosek z dnia 27.03.2014 r.karta informacyjna 156-2014.pdf (176195 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, gatunku Świerk srebrny, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1292/1 obręb nr 16 – Warzyce)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.05.2014 r.karta informacyjna 157-2014.pdf (174252 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa, gatunku Świerk srebrny, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1292/1 obręb nr 16 – Warzyce)
Wniosek z dnia 31.03.2014 r.karta informacyjna 158-2014.pdf (175777 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 5123/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.05.2014 r.karta informacyjna 159-2014.pdf (173611 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 5123/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 31.03.2014 r.karta informacyjna 160-2014.pdf (175933 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Żywotnik zachodni, 1 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Czeremch zwyczajna terenu działki ewid. nr 447 oraz 3 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1574 położonych w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.05.2014 r.karta informacyjna 161-2014.pdf (173718 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Żywotnik zachodni, 1 szt. gatunku Świerk pospolity, 2 szt. gatunku Czeremch zwyczajna terenu działki ewid. nr 447 oraz 3 szt. gatunku Wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1574 położonych w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 27.03.2014 r.karta informacyjna 162-2014.pdf (173878 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Wolica (działka ewid. nr 192/1 obręb nr 17 – Wolica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 13.05.2014 r.karta informacyjna 163-2014.pdf (174261 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Wolica (działka ewid. nr 192/1 obręb nr 17 – Wolica)
Wniosek z dnia 07.04.2014 r.karta informacyjna 164-2014.pdf (175651 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Łaski (działka ewid. nr 334 obręb nr 08 – Łaski)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.05.2014 r.karta informacyjna 165-2014.pdf (173435 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Łaski (działka ewid. nr 334 obręb nr 08 – Łaski)
Wniosek z dnia 09.04.2014 r.karta informacyjna 166-2014.pdf (176112 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 8862 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.05.2014 r.karta informacyjna 167-2014.pdf (174303 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 8862 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 09.04.2014 r.karta informacyjna 168-2014.pdf (175292 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły, 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Opacie (działka ewid. nr 282/2 obręb nr 11 – Opacie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.05.2014 r.karta informacyjna 169-2014.pdf (173958 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły, 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Opacie (działka ewid. nr 282/2 obręb nr 11 – Opacie)
Wniosek z dnia 14.04.2014 r.karta informacyjna 170-2014.pdf (173092 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, gatunku Wierzba biała z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 393 obręb nr 14 – Szebnie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.05.2014 r.karta informacyjna 171-2014.pdf (173956 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa, gatunku Wierzba biała z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 393 obręb nr 14 – Szebnie)
Wniosek z dnia 16.04.2014 r.karta informacyjna 172-2014.pdf (176038 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Jodła kalifornijska, 2 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Żółków (działka ewid. nr 63114 obręb nr 19 – Żółków)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.05.2014 r.karta informacyjna 173-2014.pdf (177123 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Jodła kalifornijska, 2 szt. gatunku Żywotnik zachodni z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Żółków (działka ewid. nr 63114 obręb nr 19 – Żółków)
Wniosek z dnia 18.04.2014 r.karta informacyjna 174-2014.pdf (176278 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity, 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 2032 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.05.2014 r.karta informacyjna 175-2014.pdf (174382 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity, 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 2032 obręb nr 12 – Osobnica)
wniosek z dnia 18.04.2014 r.karta informacyjna 176-2014.pdf (177122 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Dąb szypułkowy, 5 szt. gatunku Topola osika z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 190 obręb nr 06 – Jareniówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.06.2014 r.karta informacyjna 177-2014.pdf (174336 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Dąb szypułkowy, 5 szt. gatunku Topola osika z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 190 obręb nr 06 – Jareniówka)
Wniosek z dnia 24.04.2014 r.karta informacyjna 178-2014.pdf (174529 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Modrzew europejski, 14 szt. gatunku Klon jawor 2 szt. gatunku Topola szara z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Zimna Woda (działka ewid. nr 121/22 obręb nr 18 – Zimna Woda)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.06.2014 r.karta informacyjna 179-2014.pdf (174577 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 8 szt. gatunku Modrzew europejski, 14 szt. gatunku Klon jawor 2 szt. gatunku Topola szara z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Zimna Woda (działka ewid. nr 121/22 obręb nr 18 – Zimna Woda)
Wniosek z dnia 25.04.2014 r.karta informacyjna 180-2014.pdf (176386 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 2 szt. gatunku Żywotnik zachodni, 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna, z terenu działki ewid. nr 9313 oraz 9 szt. gatunku Żywotnik zachodni, 3 szt. gatunku Jałowiec z terenu działki ewid. nr 9316 położonych w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 26.05.2014 r.karta informacyjna 181-2014.pdf (173899 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 2 szt. gatunku Żywotnik zachodni, 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna, z terenu działki ewid. nr 9313 oraz 9 szt. gatunku Żywotnik zachodni, 3 szt. gatunku Jałowiec z terenu działki ewid. nr 9316 położonych w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 25.04.2014 r.karta informacyjna 182-2014.pdf (175949 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku Świerk srebrny, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Wolica (działka ewid. nr 339 obręb nr 17 – Wolica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.05.2014 r.karta informacyjna 183-2014.pdf (174245 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku Świerk srebrny, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Wolica (działka ewid. nr 339 obręb nr 17 – Wolica)
Wniosek z dnia 29.04.2014 r.karta informacyjna 184-2014.pdf (175789 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Sobniów (działka ewid. nr 1095/2 obręb nr 13 – Sobniów)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.05.2014 r.karta informacyjna 185-2014.pdf (173905 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Sobniów (działka ewid. nr 1095/2 obręb nr 13 – Sobniów)
Wniosek z dnia 30.04.2014 r.karta informacyjna 186-2014.pdf (177058 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna i 1 szt. gatunku Topola osika z terenu działki ewid. nr 585/5 oraz 2 szt. gatunku Robina akacjowa, 2 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 431 położonych w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.05.2014 r.karta informacyjna 187-2014.pdf (174997 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna i 1 szt. gatunku Topola osika z terenu działki ewid. nr 585/5 oraz 2 szt. gatunku Robina akacjowa, 2 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 431 położonych w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 07.05.2014 r.karta informacyjna 188-2014.pdf (176051 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1433/3 obręb nr 17 – Warzyce)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.05.2014 r.karta informacyjna 189-2014.pdf (174311 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1433/3 obręb nr 17 – Warzyce)
Wniosek z dnia 08.05.2014 r.karta informacyjna 190-2014.pdf (176595 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły, 4 szt. gatunku Klon jawor, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 1267/2 obręb nr 09 – Niegłowice)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.06.2014 r.karta informacyjna 191-2014.pdf (174353 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Jesion wyniosły, 4 szt. gatunku Klon jawor, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 1267/2 obręb nr 09 – Niegłowice)
Wniosek z dnia 12.05.2014 r.karta informacyjna 192-2014.pdf (175506 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, gatunku Jesion wyniosły, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebniach (działka ewid. nr 602 obręb nr 14 – Szebnie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.05.2014 r.karta informacyjna 193-2014.pdf (173842 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa, gatunku Jesion wyniosły, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebniach (działka ewid. nr 602 obręb nr 14 – Szebnie)
Wniosek z dnia 18.04.2014 r.karta informacyjna 194-2014.pdf (175685 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Wierzba iwa, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niepla (działka ewid. nr 569/5 obręb nr 10 – Niepla)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 13.06.2014 r.karta informacyjna 195-2014.pdf (173808 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku Wierzba iwa, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niepla (działka ewid. nr 569/5 obręb nr 10 – Niepla)
Wniosek z dnia 16.05.2014r.karta informacyjna 196-2014.pdf (176175 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku Świerk pospolity, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 1203 obręb nr 09 – Niegłowice)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.06.2014 r.karta informacyjna 197-2014.pdf (173539 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku Świerk pospolity, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 1203 obręb nr 09 – Niegłowice)
Wniosek z dnia 16.05.2014 r.karta informacyjna 198-2014.pdf (176087 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Żywotnik zachodni, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 114/1 obręb nr 06 – Jareniówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.05.2014 r.karta informacyjna 199-2014.pdf (173915 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Żywotnik zachodni, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 114/1 obręb nr 06 – Jareniówka)
Wniosek z dnia 20.05.2014 r.karta informacyjna 200-2014.pdf (175492 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 17 szt. gatunku Świerk pospolity, z terenu działki ewid. nr 696 oraz 62 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 397 położonych w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.06.2014 r.karta informacyjna 201-2014.pdf (173428 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 17 szt. gatunku Świerk pospolity, z terenu działki ewid. nr 696 oraz 62 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 397 położonych w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 26.05.2014 r.karta informacyjna 202-2014.pdf (175460 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1174 obręb nr 17 – Warzyce)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.05.2014 r.karta informacyjna 203-2014.pdf (173865 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1174 obręb nr 17 – Warzyce)
Wniosek z dnia 22.05.2014 r.karta informacyjna 204-2014.pdf (176080 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 25 szt. gatunku Olsza szara, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 3742/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.06.2014 r.karta informacyjna 205-2014.pdf (174217 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 25 szt. gatunku Olsza szara, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 3742/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 02.06.2014 r.karta informacyjna 206-2014.pdf (175801 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Bierówka (działka ewid. nr 586/3 obręb nr 03 – Bierówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.06.2014 r.karta informacyjna 207-2014.pdf (173732 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Bierówka (działka ewid. nr 586/3 obręb nr 03 – Bierówka)
Wniosek z dnia 04.06.2014 r.karta informacyjna 208-2014.pdf (175667 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 3 szt. gatunku Świerk pospolity, 1 szt. gatunku Modrzew europejski, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1287/2 obręb nr 16 – Warzyce)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 02.07.2014 r.karta informacyjna 209-2014.pdf (173795 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Sosna zwyczajna, 3 szt. gatunku Świerk pospolity, 1 szt. gatunku Modrzew europejski, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1287/2 obręb nr 16 – Warzyce)
Wniosek z dnia 09.06.2014 r.karta informacyjna 210-2014.pdf (175732 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 156/1 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 02.07.2014 r.karta informacyjna 211-2014.pdf (174018 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Jesion wyniosły, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 156/1 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Wniosek z dnia 09.06.2014 r.karta informacyjna 212-2014.pdf (175849 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Świerk srebrny, 3 szt. Świerk pospolity, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Żółków (działka ewid. nr 651 obręb nr 19 – Żółków)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 02.07.2014 r.karta informacyjna 213-2014.pdf (174294 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Świerk srebrny, 3 szt. Świerk pospolity, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Żółków (działka ewid. nr 651 obręb nr 19 – Żółków)
Wniosek z dnia 12.06.2014 r.karta informacyjna 214-2014.pdf (175422 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 9 szt. gatunku Świerk pospolity, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Sobniów (działka ewid. nr 928/1 obręb nr 13 – Sobniów)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.07.2014 r.karta informacyjna 215-2014.pdf (174189 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 9 szt. gatunku Świerk pospolity, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Sobniów (działka ewid. nr 928/1 obręb nr 13 – Sobniów)
Wniosek z dnia 31.06.2014 r.karta informacyjna 216-2014.pdf (175123 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku Jesion wyniosły, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 707 obręb nr 14 – Szebnie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.07.2014 r.karta informacyjna 217-2014.pdf (173220 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku Jesion wyniosły, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 707 obręb nr 14 – Szebnie)
Wniosek z dnia 03.07.2014 r.karta informacyjna 218-2014.pdf (175653 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. Jodła kalifornijska, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Brzyście (działka ewid. nr 233/1 obręb nr 03 – Brzyście)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.07.2014 r.karta informacyjna 219-2014.pdf (176588 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku Świerk srebrny, 1 szt. Jodła kalifornijska, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Brzyście (działka ewid. nr 233/1 obręb nr 03 – Brzyście)
Wniosek z dnia 08.07.2014 r.karta informacyjna 220-2014.pdf (176270 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Topola , z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 832/1 obręb nr 15 – Trzcinica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.08.2014 r.karta informacyjna 221-2014.pdf (173262 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Topola , z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 832/1 obręb nr 15 – Trzcinica)
Wniosek z dnia 14.07.2014 r.karta informacyjna 222-2014.pdf (175459 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku Modrzew, 1 szt. gatunku sosna, 3 szt. gatunku Lipa z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Wolica (działka ewid. nr 300/6 obręb nr 17 – Wolica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.08.2014 r.karta informacyjna 223-2014.pdf (173448 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku Modrzew, 1 szt. gatunku sosna, 3 szt. gatunku Lipa z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Wolica (działka ewid. nr 300/6 obręb nr 17 – Wolica)
Wniosek z dnia 16.07.2014karta informacyjna 224-2014.pdf (176852 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Modrzew, 2 szt. gatunku Topola z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 290/4 obręb nr 06 – Jareniówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.08.2014 r.karta informacyjna 225-2014.pdf (173788 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Modrzew, 2 szt. gatunku Topola z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 290/4 obręb nr 06 – Jareniówka)
Wniosek z dnia 18.07.2014 r.karta informacyjna 226-2014.pdf (175726 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Świerk, 1 szt. gatunku Sosna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 290/6 obręb nr 06 – Jareniówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.08.2014 r.karta informacyjna 227-2014.pdf (173416 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Świerk, 1 szt. gatunku Sosna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 290/6 obręb nr 06 – Jareniówka)
Wniosek z dnia 31.07.2014 r.karta informacyjna 228-2014.pdf (175794 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Lipa, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1486/1 obręb nr 16 – Warzyce)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 13.08.2014 r.karta informacyjna 229-2014.pdf (173437 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Lipa, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1486/1 obręb nr 16 – Warzyce)
Wniosek z dnia 13.08.2014 r.karta informacyjna 230-2014.pdf (174720 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1411/2 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.08.2014 r.karta informacyjna 231-2014.pdf (172592 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1411/2 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 13.08.2014 r.karta informacyjna 232-2014.pdf (176105 B)2014-09-12
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Topola szara, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 1682 obręb nr 15 – Trzcinica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.08.2014 r.karta informacyjna 233-2014.pdf (173730 B)2014-09-12
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Topola szara, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działka ewid. nr 1682 obręb nr 15 – Trzcinica)
Wniosek z dnia 23.07.2014 r.karta informacyjna 234-2014.pdf (176233 B)2014-09-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj, 1 szt. gatunku Modrzew europejski, 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Kowalowy (działka ewid. nr 307/8 obręb nr 07 – Kowalowy)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 25.08.2014 r.karta informacyjna 235-2014.pdf (174326 B)2014-09-16
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj, 1 szt. gatunku Modrzew europejski, 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Kowalowy (działka ewid. nr 307/8 obręb nr 07 – Kowalowy)
Wniosek z dnia 24.07.2014 r.karta informacyjna 236-2014.pdf (176244 B)2014-09-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Żywotnik zachodni, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 590 obręb nr 14 – Szebnie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 25.08.2014 r.karta informacyjna 237-2014.pdf (174042 B)2014-09-16
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Żywotnik zachodni, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 590 obręb nr 14 – Szebnie)
Wniosek z dnia 28.07.2014 r.karta informacyjna 238-2014.pdf (176200 B)2014-09-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku Świerk srebrny, z terenów nieruchomości położonych w miejscowości Osobnica (działki ewid. nr 1807 i 1808 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.08.2014 r.karta informacyjna 239-2014.pdf (174039 B)2014-09-16
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku Świerk srebrny, z terenów nieruchomości położonych w miejscowości Osobnica (działki ewid. nr 1807 i 1808 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 29.07.2014 r.karta informacyjna 240-2014.pdf (176241 B)2014-09-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku Sosna zwyczajna, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działki ewid. nr 560 obręb nr 14 – Szebnie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 25.08.2014 r.karta informacyjna 241-2014.pdf (173066 B)2014-09-16
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku Sosna zwyczajna, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działki ewid. nr 560 obręb nr 14 – Szebnie)
Wniosek z dnia 05.08.2014 r.karta informacyjna 242-2014.pdf (175519 B)2014-09-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku Sosna zwyczajna, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działki ewid. nr 856 obręb nr 14 – Szebnie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 25.08.2014 r.karta informacyjna 243-2014.pdf (173685 B)2014-09-16
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku Sosna zwyczajna, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działki ewid. nr 856 obręb nr 14 – Szebnie)
Wniosek z dnia 21.08.2014 r.karta informacyjna 244-2014.pdf (175702 B)2014-09-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku Sumak octowiec, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działki ewid. nr 2819/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.08.2014 r.karta informacyjna 245-2014.pdf (173764 B)2014-09-16
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku Sumak octowiec, z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działki ewid. nr 2819/1 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 21.08.2014 r.karta informacyjna 246-2014.pdf (175250 B)2014-09-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1534/4 oraz 1 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1534/6 położonych w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.08.2014 r.karta informacyjna 247-2014.pdf (173430 B)2014-09-16
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1534/4 oraz 1 szt. gatunku Modrzew europejski i 1 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1534/6 położonych w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 13.08. 2014 r.karta informacyjna 248-2014.pdf (176564 B)2014-09-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 299/6 oraz 1 szt. gatunku Klon zwyczajny, 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy, 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 299/5 położonych w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 28.08.2014 r.karta informacyjna 249-2014.pdf (174627 B)2014-09-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 299/6 oraz 1 szt. gatunku Klon zwyczajny, 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy, 1 szt. gatunku Lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku Sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 299/5 położonych w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 01.09.2014 r.karta informacyjna 250-2014.pdf (176876 B)2014-09-24
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy, 6 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działki ewid. nr 1063/3 obręb nr 15 – Trzcinica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.09.2014 r.karta informacyjna 251-2014.pdf (174180 B)2014-09-24
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy, 6 szt. gatunku Czeremcha zwyczajna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działki ewid. nr 1063/3 obręb nr 15 – Trzcinica)
Wniosek z dnia 19.08.2014 r.karta informacyjna 252-2014.pdf (175623 B)2014-09-30
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działki ewid. nr 1566/1 obręb nr 16 – Warzyce)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.09.2014 r.karta informacyjna 253-2014.pdf (173762 B)2014-09-30
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działki ewid. nr 1566/1 obręb nr 16 – Warzyce)
Wniosek z dnia 19.08.2014 r.karta informacyjna 254-2014.pdf (175475 B)2014-09-30
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działki ewid. nr 1909 obręb nr 16 – Warzyce)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.09.2014 r.karta informacyjna 255-2014.pdf (173767 B)2014-09-30
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działki ewid. nr 1909 obręb nr 16 – Warzyce)
Wniosek z dnia 19.08.2014 r.karta informacyjna 256-2014.pdf (177117 B)2014-09-30
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku Żywotnik zachodni, 1 szt. gatunku Wierzba biała, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działki ewid. nr 520 obręb nr 15 – Trzcinica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.09.2014 r.karta informacyjna 257-2014.pdf (174181 B)2014-09-30
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku Żywotnik zachodni, 1 szt. gatunku Wierzba biała, 1 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Trzcinica (działki ewid. nr 520 obręb nr 15 – Trzcinica)
Wniosek z dnia 04.08.2014 r.karta informacyjna 258-2014.pdf (176006 B)2014-09-30
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działki ewid. nr 1582/8 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.09.2014 r.karta informacyjna 259-2014.pdf (174119 B)2014-09-30
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku Lipa drobnolistna, 2 szt. gatunku Jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działki ewid. nr 1582/8 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 27.08.2014 r.karta informacyjna 260-2014.pdf (175896 B)2014-09-30
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działki ewid. nr 751/4 obręb nr 09 – Niegłowice)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.09.2014 r.karta informacyjna 261-2014.pdf (173974 B)2014-09-30
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działki ewid. nr 751/4 obręb nr 09 – Niegłowice)
Wniosek z dnia 29.08.2014 r.karta informacyjna 262-2014.pdf (209996 B)2014-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 7 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Opacie (działka ewid. nr 402 obręb nr 11 – Opace)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.09.2014 r.karta informacyjna 263-2014.pdf (208006 B)2014-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 7 szt. gatunku Modrzew europejski z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Opacie (działki ewid. nr 402 obręb nr 11 – Opace)
Wniosek z dnia 29.08.2014 r.karta informacyjna 264-2014.pdf (210417 B)2014-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity, 5 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 1002 obręb nr 09 – Niegłowice)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.09.2014 r.karta informacyjna 265-2014.pdf (208205 B)2014-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity, 5 szt. gatunku Sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 1002 obręb nr 09 – Niegłowice)
Wniosek z dnia 29.08.2014 r.karta informacyjna 266-2014.pdf (210325 B)2014-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenów nieruchomości położonych w miejscowości Łaski (działki ewid. nr 42/1 i 39/3 obręb nr 08 – Łaski)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.09.2014 r.karta informacyjna 267-2014.pdf (208419 B)2014-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenów nieruchomości położonych w miejscowości Łaski (działki ewid. nr 42/1 i 39/3 obręb nr 08 – Łaski)
Wniosek z dnia 01.09.2014 r.karta informacyjna 268-2014.pdf (209687 B)2014-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenów nieruchomości położonych w miejscowości Niegłowice (działki ewid. nr 612/2 i 609/2 obręb nr 09 – Niegłowice)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.09.2014 r.karta informacyjna 269-2014.pdf (207623 B)2014-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenów nieruchomości położonych w miejscowości Niegłowice (działki ewid. nr 612/2 i 609/2 obręb nr 09 – Niegłowice)
Wniosek z dnia 01.09.2014 r.karta informacyjna 270-2014.pdf (209809 B)2014-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1334 obręb nr 16 – Warzyce)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.09.2014 r.karta informacyjna 271-2014.pdf (207970 B)2014-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce (działka ewid. nr 1334 obręb nr 16 – Warzyce)
Wniosek z dnia 01.09.2014 r.karta informacyjna 272-2014.pdf (210127 B)2014-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie (działka ewid. nr 799 obręb nr 14 – Szebnie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 30.09.2014 r.karta informacyjna 273-2014.pdf (208314 B)2014-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Szebnie(działka ewid. nr 799 obręb nr 14 – Szebnie)
Wniosek z dnia 04.09.2014 r.karta informacyjna 274-2014.pdf (210480 B)2014-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny i 8 szt. krzewów gatunku Jałowiec pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 1018 obręb nr 09 – Niegłowice)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.09.2014 r.karta informacyjna 275-2014.pdf (208352 B)2014-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Świerk srebrny i 8 szt. krzewów gatunku Jałowiec pospolity z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Niegłowice (działka ewid. nr 1018 obręb nr 09 – Niegłowice)
Wniosek z dnia 04.09.2014 r.karta informacyjna 276-2014.pdf (211223 B)2014-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Klon jawor i 13 szt. gatunku Lipa drobnolistna (działka ewid. nr 335/58 obręb nr 11 – Opacie) i 2 szt. gatunku Klon jawor, 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy (działka ewid. nr 311/1 obręb nr 11 – Opacie)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.09.2014 r.karta informacyjna 277-2014.pdf (209374 B)2014-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Klon jawor i 13 szt. gatunku Lipa drobnolistna (działka ewid. nr 335/58 obręb nr 11 – Opacie) i 2 szt. gatunku Klon jawor, 2 szt. gatunku Brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy (działka ewid. nr 311/1 obręb nr 11 – Opacie)
Wniosek z dnia 11.09.2014 r.karta informacyjna 278-2014.pdf (210800 B)2014-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Olsza czarna, 1 szt. gatunku Grab pospolity, 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy i 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 49 obręb nr 06 – Jareniówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.09.2014 r.karta informacyjna 279-2014.pdf (208670 B)2014-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku Olsza czarna, 1 szt. gatunku Grab pospolity, 1 szt. gatunku Dąb szypułkowy i 4 szt. gatunku Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Jareniówka (działka ewid. nr 49 obręb nr 06 – Jareniówka)
Wniosek z dnia 15.09.2014 r.karta informacyjna 280-2014.pdf (209949 B)2014-10-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Jesion wyniosły i 1 szt. gatunku Olsza czarna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1422 obręb nr 12 – Osobnica)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.09.2014 r.karta informacyjna 281-2014.pdf (207450 B)2014-10-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku Jesion wyniosły i 1 szt. gatunku Olsza czarna z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica (działka ewid. nr 1422 obręb nr 12 – Osobnica)
Wniosek z dnia 26.09.2014 r.karta informacyjna 282-2014.pdf (210337 B)2014-10-28
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 1556/1 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.10.2014 r.karta informacyjna 283-2014.pdf (207826 B)2014-10-28
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku Świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Chrząstówka (działka ewid. nr 1556/1 obręb nr 04 – Chrząstówka)
Wniosek z dnia 18.09.2014 r.karta informacyjna 284-2014.pdf (209545 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 2031 i 1 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 2030/2 położonych w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.10.2014 r.karta informacyjna 285-2014.pdf (207190 B)2014-11-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 2031 i 1 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 2030/2 położonych w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 20.10.2014 r.karta informacyjna 286-2014.pdf (209393 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 510 położonych w miejscowości Osobnica.
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.10.2014 r.karta informacyjna 287-2014.pdf (207817 B)2014-11-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 510 położonej w miejscowości Osobnica.
Wniosek z dnia 21.10.2014 r.karta informacyjna 288-2014.pdf (210030 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 2029/4 położonej w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.10.2014 r.karta informacyjna 289-2014.pdf (206928 B)2014-11-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 2029/4 położonej w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 18.09.2014 r.karta informacyjna 290-2014.pdf (209770 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 32 położonej w miejscowości Łaski
Wniosek z dnia 18.09.2014 r.karta informacyjna 291-2014.pdf (209665 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 20/1 położonej w miejscowości Zimna Woda
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.10.2014 r.karta informacyjna 292-2014.pdf (207203 B)2014-11-27
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 20/1 położonej w miejscowości Zimna Woda
Wniosek z dnia 22.10.2014 r.karta informacyjna 293-2014.pdf (208785 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 441/4 położonej w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.10.2014 r.karta informacyjna 294-2014.pdf (206872 B)2014-11-27
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 441/4 położonej w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 23.09.2014 r.karta informacyjna 295-2014.pdf (209448 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 1033 położonej w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.10.2014 r.karta informacyjna 296-2014.pdf (207192 B)2014-11-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 1033 położonej w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 22.09.2014 r.karta informacyjna 297-2014.pdf (209551 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 244 położonej w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.10.2014 r.karta informacyjna 298-2014.pdf (207490 B)2014-11-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 244 położonej w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 24.09.2014 r.karta informacyjna 299-2014.pdf (209476 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku grab pospolity z terenu działki ewid. nr 30/3 położonej w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.10.2014 r.karta informacyjna 300-2014.pdf (207533 B)2014-11-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku grab pospolity z terenu działki ewid. nr 30/3 położonej w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 24.09.2014 r.karta informacyjna 301-2014.pdf (209779 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 12 szt. gatunku grab pospolity z terenu działki ewid. nr 30/2 położonej w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.10.2014 r.karta informacyjna 302-2014.pdf (207249 B)2014-11-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 12 szt. gatunku grab pospolity z terenu działki ewid. nr 30/2 położonej w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 24.09.2014 r.karta informacyjna 303-2014.pdf (209648 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 49 szt. gatunku modrzew europejski, 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 395/1 położonej w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.10.2014 r.karta informacyjna 304-2014.pdf (207654 B)2014-11-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 49 szt. gatunku modrzew europejski, 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 395/1 położonej w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 24.09.2014 r.karta informacyjna 305-2014.pdf (209760 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 7071/2 położonej w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.10.2014 r.karta informacyjna 306-2014.pdf (207847 B)2014-11-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 7071/2 położonej w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 24.09.2014 r.karta informacyjna 307-2014.pdf (209517 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 878 położonej w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.10.2014 r.karta informacyjna 308-2014.pdf (206771 B)2014-11-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 878 położonej w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 25.09.2014 r.karta informacyjna 309-2014.pdf (209359 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1433 położonej w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.10.2014 r.karta informacyjna 310-2014.pdf (207315 B)2014-11-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1433 położonej w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 14.10.2014 r.karta informacyjna 311-2014.pdf (208775 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 46/1 położonej w miejscowości Łaski
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.10.2014 r.karta informacyjna 312-2014.pdf (206608 B)2014-11-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 46/1 położonej w miejscowości Łaski
Wniosek z dnia 16.10.2014 r.karta informacyjna 313-2014.pdf (209415 B)2014-11-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 310/5 położonej w miejscowości Zimna Woda
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.10.2014 r.karta informacyjna 314-2014.pdf (207030 B)2014-11-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 310/5 położonej w miejscowości Zimna Woda
Wniosek z dnia 15.09.2014 r.karta informacyjna 315-2014.pdf (209407 B)2015-03-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, tj. 6 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. olsza czarna z terenu działki ewid. nr 1422 położonej w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.09.2014 r.karta informacyjna 316-2014.pdf (207458 B)2015-03-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa, tj. 6 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. olsza czarna z terenu działki ewid. nr 1422 położonej w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 26.09.2014 rkarta informacyjna 317-2014.pdf (209980 B)2015-03-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, tj. 2 szt. gatunku sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 952 położonej w miejscowości Sobniów
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.11.2014 r.karta informacyjna 318-2014.pdf (207992 B)2015-03-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa, tj. 2 szt. gatunku sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 952 położonej w miejscowości Sobniów
Wniosek z dnia 01.10.2014 r.karta informacyjna 319-2014.pdf (209712 B)2015-03-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, tj. 12 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 12 szt. gatunku świerk pospolity, 11 szt. gatunku żywotnik zachodni, 1 szt. gatunku bez czarny i 3 szt. gatunku wiśnia pospolita z terenu działki ewid. nr 1354 położonej w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.10.2014 r.karta informacyjna 320-2014.pdf (207817 B)2015-03-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa, tj. 10 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 12 szt. gatunku świerk pospolity, 11 szt. gatunku żywotnik zachodni i 3 szt. gatunku bez czarny z terenu działki ewid. nr 1354 położonej w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 07.10.2014 r.karta informacyjna 321-2014.pdf (209204 B)2015-03-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1276 położonej w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.11.2014 r.karta informacyjna 322-2014.pdf (207179 B)2015-03-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1276 położonej w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 13.10.2014 r.karta informacyjna 323-2014.pdf (209088 B)2015-03-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 991/2 położonej w miejscowości Sobniów
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.11.2014 r.karta informacyjna 324-2014.pdf (207304 B)2015-03-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 991/2 położonej w miejscowości Sobniów
Wniosek z dnia 13.10.2014 r.karta informacyjna 325-2014.pdf (209896 B)2015-03-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku czereśnia ptasia, 2 szt. gatunku klon zwyczajny, 7 szt. gatunku olsza czarna i 1 szt. gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 681 położonej w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.11.2014 r.karta informacyjna 326-2014.pdf (207469 B)2015-03-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku czereśnia ptasia, 6 szt. gatunku olsza czarna i 2 szt. gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 681 położonej w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 15.10.2014 r.karta informacyjna 327-2014.pdf (209767 B)2015-03-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 227 położonej w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.11.2014 r.karta informacyjna 328-2014.pdf (207119 B)2015-03-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 227 położonej w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 17.10.2014 rkarta informacyjna 329-2014.pdf (209996 B)2015-03-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 38 oraz 1 szt. jesion wyniosły i 5 szt. gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 35 położonych w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.11.2014 r.karta informacyjna 330-2014.pdf (208113 B)2015-03-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 38 oraz 1 szt. jesion wyniosły i 5 szt. gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 35 położonych w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 17.10.2014 rkarta informacyjna 331-2014.pdf (209352 B)2015-03-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 219/3 położonej w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.11.2014 r.karta informacyjna 332-2014.pdf (207200 B)2015-03-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 219/3 położonej w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 20.10.2014 r.karta informacyjna 333-2014.pdf (209772 B)2015-03-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk pospolity oraz 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1908 położonej w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.11.2014 r.karta informacyjna 334-2014.pdf (207794 B)2015-03-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk pospolity oraz 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1908 położonej w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 20.10.2014 r.karta informacyjna 335-2014.pdf (209648 B)2015-03-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 279/2 położonej w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.11.2014 r.karta informacyjna 336-2014.pdf (207950 B)2015-03-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 279/2 położonej w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 20.10.2014 r.karta informacyjna 337-2014.pdf (209562 B)2015-03-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk srebrny i 1 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1099 położonej w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.11.2014 r.karta informacyjna 338-2014.pdf (207569 B)2015-03-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk srebrny i 1 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1099 położonej w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 21.10.2014 r.karta informacyjna 339-2014.pdf (209446 B)2015-03-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku topola szara i 10 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 618/3 położonej w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.11.2014 r.karta informacyjna 340-2014.pdf (207437 B)2015-03-22
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku topola szara i 10 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 618/3 położonej w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 20.10.2014 r.karta informacyjna 341-2014.pdf (209984 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku topola szara i 12 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 1500/4 położonej w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.11.2014 r.karta informacyjna 342-2014.pdf (207787 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku topola szara i 12 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 1500/4 położonej w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 22.10.2014 r.karta informacyjna 343-2014.pdf (208675 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku kasztanowiec zwyczajny i 2 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 114/3 położonej w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.11.2014 r.karta informacyjna 344-2014.pdf (206743 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku kasztanowiec zwyczajny i 2 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 114/3 położonej w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 27.10.2014 r.karta informacyjna 345-2014.pdf (209641 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku świerk pospolity, 1 szt. gatunku świerk srebrny i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 282/1 położonej w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.11.2014 r.karta informacyjna 346-2014.pdf (207312 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku świerk pospolity, 1 szt. gatunku świerk srebrny i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 282/1 położonej w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 27.10.2014 r.karta informacyjna 347-2014.pdf (209007 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 281 położonej w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.11.2014 r.karta informacyjna 348-2014.pdf (207067 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 281 położonej w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 30.10.2014 r.karta informacyjna 349-2014.pdf (210091 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk srebrny i 1 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 600/1 oraz 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 600/7 położonych w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 20.11.2014 r.karta informacyjna 350-2014.pdf (207921 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk srebrny i 1 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 600/1 oraz 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 600/7 położonych w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 27.10.2014 r.karta informacyjna 351-2014.pdf (209982 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 2593 położonej w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.11.2014 r.karta informacyjna 352-2014.pdf (207683 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 2593 położonej w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 29.10.2014 r.karta informacyjna 353-2014.pdf (209561 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny z terenu działki ewid. nr 664/2 położonej w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.11.2014 r.karta informacyjna 354-2014.pdf (207305 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny z terenu działki ewid. nr 664/2 położonej w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 24.10.2014 r.karta informacyjna 355-2014.pdf (210590 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku klon jawor z terenu działki ewid. nr 281 położonej w miejscowości Zimna Woda, 3 szt. gatunku klon jawor i 3 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1581 położonej w miejscowości Szebnie, 1 szt. gatunku klon zwyczajny z terenu działki ewid. nr 1790 położonej w miejscowości Trzcinica oraz 3 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku klon zwyczajny z terenu działki ewid. nr 1788 położonej w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.01.2015 r.karta informacyjna 356-2014.pdf (209031 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku klon jawor z terenu działki ewid. nr 281 położonej w miejscowości Zimna Woda, 3 szt. gatunku klon jawor i 3 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1581 położonej w miejscowości Szebnie, 1 szt. gatunku klon zwyczajny z terenu działki ewid. nr 1790 położonej w miejscowości Trzcinica oraz 3 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku klon zwyczajny z terenu działki ewid. nr 1788 położonej w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 29.10.2014 r.karta informacyjna 357-2014.pdf (210415 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 840 położonej w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.11.2014 r.karta informacyjna 358-2014.pdf (207312 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 840 położonej w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 29.10.2014 r.karta informacyjna 359-2014.pdf (210221 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 286/4 położonej w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.11.2014 r.karta informacyjna 360-2014.pdf (207296 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 286/4 położonej w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 26.10.2014 r.karta informacyjna 361-2014.pdf (209767 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 7 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 1465 położonej w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.11.2014 r.karta informacyjna 362-2014.pdf (207454 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 7 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 1465 położonej w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 31.10.2014 r.karta informacyjna 363-2014.pdf (208904 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 114/4 położonej w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.11.2014 r.karta informacyjna 364-2014.pdf (206864 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 114/4 położonej w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 03.11.2014 r.karta informacyjna 365-2014.pdf (209588 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 15 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 9423 położonej w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.11.2014 r.karta informacyjna 366-2014.pdf (207585 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 15 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 9423 położonej w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 05.11.2014 r.karta informacyjna 367-2014.pdf (209646 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 329/3 położonej w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.12.2014 r.karta informacyjna 368-2014.pdf (207594 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 329/3 położonej w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 05.11.2014 r.karta informacyjna 369-2014.pdf (209673 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 147 położonej w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.12.2014 r.karta informacyjna 370-2014.pdf (207164 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 147 położonej w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 05.11.2014 r.karta informacyjna 371-2014.pdf (209869 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski i 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 259/1 oraz 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 259/2 położonych w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.12.2014 r.karta informacyjna 372-2014.pdf (208125 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski i 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 259/1 oraz 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 259/2 położonych w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 05.11.2014 r.karta informacyjna 373-2014.pdf (210260 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 513 położonej w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.12.2014 r.karta informacyjna 374-2014.pdf (207326 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 513 położonej w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 13.11.2014 r.karta informacyjna 375-2014.pdf (209848 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny i 3 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 849 położonej w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.12.2014 r.karta informacyjna 376-2014.pdf (207750 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny i 3 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 849 położonej w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 13.11.2014 r.karta informacyjna 377-2014.pdf (209700 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 7588 położonej w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.11.2014 r.karta informacyjna 378-2014.pdf (207993 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 7588 położonej w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 14.11.2014 r.karta informacyjna 379-2014.pdf (210032 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 5276/6 oraz 4 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 5276/7 położonych w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.12.2014 r.karta informacyjna 380-2014.pdf (208118 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 5276/6 oraz 4 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 5276/7 położonych w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 17.11.2014 r.karta informacyjna 381-2014.pdf (209491 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku wierzba biała i 4 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 615/2 położonej w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.12.2014 r.karta informacyjna 382-2014.pdf (207186 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku wierzba biała i 4 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 615/2 położonej w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 16.11.2014 r.karta informacyjna 383-2014.pdf (208514 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku olsza czarna, 1 szt. gatunku olsza szara, 1 szt. gatunku klon jawor, 1 szt. gatunku topola szara i 4 szt. gatunku czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 463/2 położonej w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.12.2014 r.karta informacyjna 384-2014.pdf (206330 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku olsza czarna, 1 szt. gatunku olsza szara, 1 szt. gatunku klon jawor, 1 szt. gatunku topola szara i 2 szt. gatunku czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 463/2 położonej w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 17.11.2014 r.karta informacyjna 385-2014.pdf (209560 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku robinia akacjowa, 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku czereśnia ptasia i 17 szt. gatunku topola osika z terenu działki ewid. nr 205/3 położonej w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.12.2014 r.karta informacyjna 386-2014.pdf (207738 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku robinia akacjowa, 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku czereśnia ptasia i 17 szt. gatunku topola osika z terenu działki ewid. nr 205/3 położonej w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 16.11.2014 r.karta informacyjna 387-2014.pdf (209760 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1301/4 położonej w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.12.2014 r.karta informacyjna 388-2014.pdf (206794 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1301/4 położonej w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 20.11.2014 r.karta informacyjna 389-2014.pdf (209406 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 13 szt. gatunku czeremcha zwyczajna, 13 szt. gatunku klon zwyczajny, 26 szt. gatunku olsza czarna, 2 szt. gatunku olsza szara, 1 szt. gatunku wierzba biała, 1 szt. gatunku czereśnia ptasia i 2 szt. gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 948/4 położonej w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.01.2015 r.karta informacyjna 390-2014.pdf (207902 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 12 szt. gatunku czeremcha zwyczajna, 12 szt. gatunku klon zwyczajny, 26 szt. gatunku olsza czarna, 2 szt. gatunku olsza szara, 1 szt. gatunku wierzba biała, 1 szt. gatunku czereśnia ptasia i 2 szt. gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 948/4 położonej w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 21.11.2014 r.karta informacyjna 391-2014.pdf (209840 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku jodła pospolita, 1 szt. gatunku sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku modrzew europejski oraz krzewów, tj. 2 szt. gatunku cyprys i 2 szt. gatunku jałowiec pospolity z terenu działki ewid. nr 1203 położonej w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.12.2014 r.karta informacyjna 392-2014.pdf (208068 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku modrzew europejski oraz krzewów, tj. 2 szt. gatunku cyprys i 2 szt. gatunku jałowiec pospolity z terenu działki ewid. nr 1203 położonej w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 24.11.2014 r.karta informacyjna 393-2014.pdf (211375 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 800/4 oraz 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 800/5 położonych w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 03.12.2014 r.karta informacyjna 394-2014.pdf (207149 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 800/4 oraz 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 800/5 położonych w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 24.11.2014 r.karta informacyjna 395-2014.pdf (210045 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny, 13 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1539 położonej w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.12.2014 r.karta informacyjna 396-2014.pdf (207974 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny, 13 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1539 położonej w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 24.11.2014 r.karta informacyjna 397-2014.pdf (210014 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku czereśnia ptasia z terenu działki ewid. nr 332/21 położonej w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.12.2014 r.karta informacyjna 398-2014.pdf (207985 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 332/21 położonej w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 24.11.2014 r.karta informacyjna 399-2014.pdf (209136 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 640 położonej w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.12.2014 r.karta informacyjna 400-2014.pdf (207007 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie 20 m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 640 położonej w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 24.11.2014 r.karta informacyjna 401-2014.pdf (208655 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku topola szara, 3 szt. gatunku jesion wyniosły, 4 szt. gatunku wierzba biała i 1 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 604 położonej w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 16.12.2014 r.karta informacyjna 402-2014.pdf (206812 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku topola szara, 3 szt. gatunku jesion wyniosły, 4 szt. gatunku wierzba biała i 1 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 604 położonej w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 26.11.2014 r.karta informacyjna 403-2014.pdf (208903 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 46 szt. gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 2407 położonej w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.12.2014 r.karta informacyjna 404-2014.pdf (207543 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 46 szt. gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 2407 położonej w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 28.11.2014 r.karta informacyjna 405-2014.pdf (208480 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku wierzba biała, 2 szt. gatunku dąb szypułkowy, 3 szt. gatunku topola osika i 1 szt. gatunku wiąz pospolity z terenu działki ewid. nr 255/1 oraz 1 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 262/1 oraz 1 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 263/1 oraz 2 szt. gatunku wiąz pospolity, 3 szt. gatunku wierzba biała i 1 szt. gatunku czereśnia ptasia z terenu działki ewid. nr 271/10 położonych w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2015 r.karta informacyjna 406-2014.pdf (208358 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku wierzba biała, 2 szt. gatunku dąb szypułkowy, 3 szt. gatunku topola osika i 1 szt. gatunku wiąz pospolity z terenu działki ewid. nr 255/1 oraz 1 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 262/1 oraz 1 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 263/1 oraz 2 szt. gatunku wiąz pospolity, 3 szt. gatunku wierzba biała i 1 szt. gatunku czereśnia ptasia z terenu działki ewid. nr 271/10 położonych w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 28.11.2014 r.karta informacyjna 407-2014.pdf (209510 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 319/2 położonej w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.12.2014 r.karta informacyjna 408-2014.pdf (207380 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 319/2 położonej w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 28.11.2014 r.karta informacyjna 409-2014.pdf (208923 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 319/1 położonej w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.12.2014 r.karta informacyjna 410-2014.pdf (206906 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 319/1 położonej w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 28.11.2014 r.karta informacyjna 411-2014.pdf (209649 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy, 1 szt. gatunku świerk pospolity, 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku modrzew europejski i 1 szt. gatunku klon zwyczajny z terenu działki ewid. nr 530 położonej w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.12.2014 r.karta informacyjna 412-2014.pdf (207799 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy, 1 szt. gatunku świerk pospolity, 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku modrzew europejski i 1 szt. gatunku klon zwyczajny z terenu działki ewid. nr 530 położonej w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 29.11.2014 r.karta informacyjna 413-2014.pdf (209144 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 3066 położonej w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.01.2015 r.karta informacyjna 414-2014.pdf (206969 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 10 szt. gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 3066 położonej w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 01.12.2014 r.karta informacyjna 415-2014.pdf (209680 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku świerk srebrny, 1 szt. gatunku jarząb pospolity i 2 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 21/6 położonej w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.12.2014 r.karta informacyjna 416-2014.pdf (207849 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 21/6 położonej w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 10.12.2014 r.karta informacyjna 417-2014.pdf (209879 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 956 położonej w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.12.2014 r.karta informacyjna 418-2014.pdf (207642 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 956 położonej w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 15.12.2014 r.karta informacyjna 419-2014.pdf (209594 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 830/2 położonej w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.01.2015 r.karta informacyjna 420-2014.pdf (207225 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 830/2 położonej w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 23.12.2014 r.karta informacyjna 421-2014.pdf (208513 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 331/3 położonej w miejscowości Opacie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.01.2015 r.karta informacyjna 422-2014.pdf (206598 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 331/3 położonej w miejscowości Opacie
Wniosek z dnia 23.12.2014 r.karta informacyjna 423-2014.pdf (209547 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 15 szt. gatunku olsza czarna, 5 szt. gatunku grab pospolity i 1 szt. gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 3776 położonej w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.01.2015 r.karta informacyjna 424-2014.pdf (207612 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 15 szt. gatunku olsza czarna, 5 szt. gatunku grab pospolity i 1 szt. gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 3776 położonej w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 29.12.2014 r.karta informacyjna 425-2014.pdf (209724 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 2 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1291/6 położonej w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.01.2015 r.karta informacyjna 426-2014.pdf (207559 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na warunkowe usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 2 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1291/6 położonej w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 29.12.2014 r.karta informacyjna 427-2014.pdf (210694 B)2015-05-27
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 44 szt. gatunku wierzba iwa, 1 szt. gatunku grab pospolity i 1 szt. gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 850/2 położonej w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.01.2015 r.karta informacyjna 428-2014.pdf (207683 B)2015-05-27
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 44 szt. gatunku wierzba iwa, 1 szt. gatunku grab pospolity i 1 szt. gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 850/2 położonej w miejscowości Trzcinica
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «