Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie: wnioski, postanowienia w sprawie OOŚ, raporty o oddziaływaniu na środowisko i decyzje DUŚ - 2014 rok
Wniosek o wydanie decyzjiwniosek_1_2014.pdf (393510 B)2014-02-11
OpisWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie decyzjidoc03268420140220151836.pdf (407776 B)2014-02-20
OpisWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji Biecz – Niegłowice polegająca na wymianie skorodowanych elementów zakratowania słupów nr 21,33,47,57 oraz remoncie fundamentów tych słupów, wymianie izolacji na słupach nr 25,34,49,50 oraz regulacji zwisów w przęśle 49-50”.
Wniosek o wydanie decyzjidoc03364520140318131707.pdf (378574 B)2014-03-18
OpisWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. : "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek produkcyjno-usługowy na działce nr ewidencyjny 640/2 położonej w miejscowości Niegłowice, gmina Jasło".
Postanowienie Wójta Gminy Jasłodoc03433920140410101656.pdf (420948 B)2014-04-10
OpisPostanowienie Wójta Gminy Jasło nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu produkcji biopaliw stałych, na działkach ewidencyjnych nr 297/4, 297/5, 297/10 oraz działka nr 297/7 jako wewnętrzna droga dojazdowa" w miejscowości Wolica, Gmina Jasło.
Decyzja Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e14112109540.pdf (337627 B)2014-11-21
OpisDecyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoSKMBT_C454e15032613450.pdf (338516 B)2015-03-26
OpisRaport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu produkcji biopaliw stałych, na działkach ewidencyjnych nr 297/4, 297/5, 297/10 oraz na działce nr 297/7 jako wewnętrznej drogi dojazdowej, w miejscowości Wolica, Gmina Jasło.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «