Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2013 rok
Spis kart informacyjnych dotyczących zakresu korzystania ze środowiskaSpis kart inform. dot. korzystania ze srodowiska 2013 styczen.pdf (48150 B)2013-02-14
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących zakresu korzystania ze środowiska
Formularz G - Karta informacyjna o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2012 r.G-Karta inf. korzystania ze srod.2013_styczen.pdf (59134 B)2013-02-14
OpisFormularz G - Karta informacyjna o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2012 r.
Spis kart dotyczących złożonych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaSpis kart informacyjnych dot. wnioskow.pdf (60673 B)2013-02-18
OpisSpis kart dotyczących złożonych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Formularz A - karty złożonych wnioskówA-Karty dot. wnioskow.pdf (70969 B)2013-02-18
OpisFormularz A - karty złożonych wniosków
Karta dot. „Modernizacji zakładu zagospodarowania odpadów poprzez uruchomienie instalacji do suszenia biologicznego i stabilizacji tlenowej wyposażonych w biofiltr do oczyszczania powietrza w celu zmniejszenia uciążliwości odorowej zakładu oraz budowa hali magazynowej na działce o nr ewid 297/11 w Wolicy gmina Jasło”.
Spis kart dotyczących wydanych decyzji i postanowieńSpis kart informacyjnych dot.decyzji i postanowien.pdf (64063 B)2013-03-27
OpisSpis kart dotyczących wydanych decyzji i postanowień
Formularz B - Karty wydanych decyzji środowiskowych i postanowieńB- Karty decyzji i postanowien.pdf (63197 B)2013-03-27
OpisFormularz B - Karty wydanych decyzji środowiskowych i postanowień
Spis kart informacyjnych dotyczących raportów o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko Spis kart inform. dot. raportu.pdf (58912 B)2013-04-25
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących raportów o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko
E- karta raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko E-Karta inf. raportow.pdf (62356 B)2013-04-25
OpisE- karta raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko
Spis kart dotyczących złożonych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaSpis kart informacyjnych dot. wnioskow.pdf (60673 B)2013-04-25
OpisSpis kart dotyczących złożonych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Formularz A - karty złożonych wnioskówA-Karty dot. wnioskow.pdf (70969 B)2013-04-25
OpisFormularz A - karty złożonych wniosków
Spis kart dotyczących złożonych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaSpis kart informacyjnych dot. wnioskow-czerwiec.pdf (63114 B)2013-06-13
OpisSpis kart dotyczących złożonych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Formularz A - karty złożonych wnioskówA-Karty dot. wnioskow-czerwiec.pdf (76429 B)2013-06-13
OpisFormularz A - karty złożonych wniosków
Spis kart dotyczących wydanych decyzji i postanowieńSpis kart informacyjnych dot.decyzji i postanowien.pdf (64063 B)2013-07-09
OpisSpis kart dotyczących wydanych decyzji i postanowień
Formularz B - Karty wydanych decyzji środowiskowych i postanowieńB- Karty decyzji i postanowien lipiec.pdf (71571 B)2013-07-09
OpisFormularz B - Karty wydanych decyzji środowiskowych i postanowień
Spis kart dotyczących wydanych decyzji i postanowieńSpis kart informacyjnych dot.decyzji i postanowien.pdf (64063 B)2013-07-15
OpisSpis kart dotyczących wydanych decyzji i postanowień
Formularz B - Karty wydanych decyzji środowiskowych i postanowieńB- Karty decyzji i postanowien lipiec.pdf (71571 B)2013-07-15
OpisFormularz B - Karty wydanych decyzji środowiskowych i postanowień
Spis kart dotyczący wydanych decyzji w 2013 rokuSpis_kart_decyzji2013.pdf (77133 B)2013-08-21
Opis
Formularz B - karta dotycząca wydanych decyzji w 2013 rokuB_karta_wydanych_decyzji_2013.pdf (96607 B)2013-08-21
Opis
Spis kart dotyczących złożonych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaSpis_kart_wnioskow_2013.pdf.pdf (546028 B)2014-02-10
OpisSpis kart dotyczących złożonych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Formularz A - karty złożonych wnioskówA_karty_wnioskow_2013.pdf.pdf (2252953 B)2014-02-10
OpisFormularz A - karty złożonych wniosków
Spis kart dotyczących wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachSpis_kart_decyzji_2013.pdf (517174 B)2014-02-10
OpisSpis kart dotyczących wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Formularz B - Karty wydanych decyzji środowiskowych B_karty_decyzji_2013.pdf (1698618 B)2014-02-10
OpisFormularz B - Karty wydanych decyzji środowiskowych
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «