Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2010 rok
Spis kart informacyjnych dot. wnioskówSpis_kart_inf_dot_wn_2010.pdf (51626 B)2010-02-12
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących wniosków o wydanie decyzji
Formularz AFormularzA_2010.pdf (61751 B)2010-02-12
OpisFormularz A - karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji
Spis kart informacyjnych dot. decyzji i postanowieńSpis_kart_inf_dot_dec_2010.pdf (55983 B)2010-02-12
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących decyzji i postanowień
Formularz BFormularzB_2010.pdf (59108 B)2010-02-12
OpisFormularz B - karta informacyjna dla postanowień i decyzji
Spis kart informacyjnych dot. raportów2010-02-12
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Formularz E2010-02-12
OpisFormularz E - karta informacyjna dla raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Spis kart informacyjnych dot. wykazówSpis_kart_inf_dot_wyk_2010.pdf (52051 B)2010-02-12
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
Formularz GFormularzG_2010.pdf (60004 B)2010-02-12
OpisFormularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
Spis kart informacyjnych dotyczących wnioskówSpis_kart_informacyjnych.pdf (53946 B)2010-04-26
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących wniosków o wydanie decyzji
Formularz AKarty_dot_wnioskow.pdf (70436 B)2010-04-26
OpisFormularz A - karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji
Spis kart informacyjnych dotyczących wniosków Spis_kart_informacyjnych_maj.pdf (56125 B)2010-05-18
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących wniosków o wydanie decyzji
Formularz AA_Karty.pdf (74909 B)2010-05-18
OpisFormularz A - karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji
Spis kart informacyjnych dotyczących wniosków Spis_kart_informacyjnych_czerwiec_2010.pdf (60296 B)2010-06-10
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących wniosków
Formularz AKarty_dot_wnioskow_czerwiec_2010.pdf (79703 B)2010-06-10
OpisFormularz A - karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji
Spis kart informacyjnych dotyczących decyzji i postanowieńSpis_kart_informacyjnych_decyzje_czerwiec_2010.pdf (62201 B)2010-06-10
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących decyzji i postanowień
Formularz B Spis_kart_informacyjnych_decyzje_czerwiec_2010.pdf (62201 B)2010-06-10
OpisFormularz B - karta informacyjna dla postanowień i decyzji
Spis kart informacyjnych dot. korzystania ze środowiska Spis_kart_dot_korzystania_ze_srodowiska.pdf (52213 B)2010-07-22
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
Formularz GG_Karta_inf_korzystania_ze_srodowiska.pdf (63050 B)2010-07-22
OpisFormularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
Spis kart informacyjnych dotyczących decyzji i postanowieńSpis_kart_informacyjnych_dot_decyzji_postanowien.pdf (63065 B)2010-07-28
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących decyzji i postanowień
Formularz BB_Karty_decyzji_postanowien_2.pdf (69215 B)2010-07-28
OpisFormularz B - karta informacyjna dla postanowień i decyzji
Spis kart informacyjnych dotyczących wniosków Spis_kart_ informacyjnych_ wnioskow.pdf (61331 B)2010-08-24
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących wniosków
Formularz AA_Karty_wnioskow.pdf (83646 B)2010-08-24
OpisFormularz A - Karty wniosków
Spis kart informacyjnych dot. decyzji i postanowieńSpis_ kart_ informacyjnych_decyzji_i_postanowien.pdf (66965 B)2010-08-24
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących decyzji i postanowień.
Formularz BB_Karty_decyzji_i_postanowien.pdf (73532 B)2010-08-24
OpisFormularz B - decyzje i postanowienia.
Spis kart informacyjnych decyzji i postanowień.Spis_kart informacyjnych_ dot.decyzji_ i_postanowien3.pdf (69032 B)2010-08-31
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących decyzji i postanowień.
Formularz B B_Karty decyzji_ i_postanowien3.pdf (77946 B)2010-08-31
OpisFormularz B - karta informacyjna dla postanowień i decyzji
Spis kart informacyjnych decyzji i postanowień.Spis_kart informacyjnych_ dot.decyzji_ i_postanowien4.pdf (69485 B)2010-09-13
OpisSpis kart informacyjnych decyzji i postanowień.
Formularz BB_Karty decyzji_ i_postanowien4.pdf (81220 B)2010-09-13
OpisKarty decyzji i postanowień
Spis kart informacyjnych decyzji i postanowień.Spis_kart informacyjnych_ dot.decyzji_ i_postanowien5.pdf (70651 B)2010-10-19
OpisSpis kart informacyjnych decyzji i postanowień.
Formularz B - Decyzje i postanowieniaB_Karty decyzji_ i_postanowien5.pdf (84699 B)2010-10-19
OpisFormularz B - Decyzje i postanowienia
Spis kart informacyjnych decyzji i postanowień.Spis_kart informacyjnych_ dot.decyzji_ i_postanowien31.pdf (70935 B)2010-10-20
OpisSpis kart informacyjnych decyzji i postanowień.
Formularz B - Decyzje i postanowieniaB_Karty decyzji_ i_postanowien51.pdf (88285 B)2010-10-20
OpisFormularz B - Decyzje i postanowienia
Spis kart informacyjnych decyzji i postanowień.Spis_kart informacyjnych_ dot.decyzji_ i_postanowien41.pdf (71563 B)2010-10-28
OpisSpis kart informacyjnych decyzji i postanowień.
Formularz B - Decyzje i postanowieniaB_Karty decyzji_ i_postanowien6.pdf (93527 B)2010-10-28
OpisFormularz B - Decyzje i postanowienia
Spis kart informacyjnych decyzji i postanowień.Spis_kart informacyjnych_ dot.decyzji_ i_postanowien_17.11.2010.pdf (71786 B)2010-11-17
OpisSpis kart informacyjnych decyzji i postanowień.
Formularz B - Decyzje i postanowieniaKarty decyzji_ i_postanowien_17.11.2010.pdf (97485 B)2010-11-17
OpisFormularz B - Decyzje i postanowienia
Spis kart informacyjnych dot. wniosków2 Spis kart informacyjnych dot. wnioskow.pdf (64324 B)2010-11-25
OpisSpis kart informacyjnych dot. wniosków
Formularz A2 A-Karty dot. wnioskow.pdf (91644 B)2010-11-25
OpisFormularz A
Spis kart informacyjnych decyzji i postanowień.Spis_kart informacyjnych_ dot.decyzji_ i_postanowien.pdf (74373 B)2010-12-03
OpisSpis kart informacyjnych decyzji i postanowień.
Formularz B - Decyzje i postanowieniaB_Karty decyzji_ i_postanowien.pdf (105917 B)2010-12-03
OpisFormularz B - Decyzje i postanowienia
Spis kart informacyjnych decyzji i postanowień.Spis_kart informacyjnych_ dot.decyzji_ i_postanowien.pdf (74373 B)2010-12-15
OpisSpis kart informacyjnych decyzji i postanowień.
Formularz B - Decyzje i postanowieniaB_Karty decyzji_ i_postanowien.pdf (105917 B)2010-12-15
OpisFormularz B - Decyzje i postanowienia
Spis kart informacyjnych dot. wnioskówSpis_wnioskow.pdf (64646 B)2011-01-05
OpisSpis kart informacyjnych dot. wniosków
Formularz A-WnioskiKarty_wnioskow.pdf (95392 B)2011-01-05
OpisFormularz A-Wnioski
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «