Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Obwieszczenia
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegogazociag.pdf (235814 B)2006-10-23
OpisDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia "Warzyce-Gorlice"
Obwieszczenie Starosty Jasielskiegoobwieszczenie_starosty_jasielskiego.pdf (179328 B)2010-04-29
OpisObwieszczenie Starosty Jasielskiego o wniesieniu do wojewody Podkarpackiego odwołania od decyzji znak: AB.4.7332/01/10 z dnia 29 marca 2010 r. Starosty Jasielskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz od km 3+000 do 12+100 (wrza z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1874R Dębowiec - Kopaliny) "
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieObwieszczenie_RDOS_20100803.pdf (54256 B)2010-08-10
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2010-08-03, sygn. RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-35/2/10/jg
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoObwieszczenie_WGJaslo_20100810.pdf (379698 B)2010-08-12
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło z dnia 10 sierpnia 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie_08_2011.pdf (360907 B)2011-08-08
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze JSL5001 na działce położonej w miejscowości Warzyce
Obwieszczenie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego znak AB.6740.7.2.2012Obw_starosty_jasielskiego_wszczecie_postepowania_AB_6740_7_2_2012.pdf (653435 B)2012-01-11
OpisObwieszczenie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego znak AB.6740.7.2.2012 na wniosek z dnia 04.01.2012 r. Zarządu Powiatu w Jaśle o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa mostu w miejscowości Osobnica na rzece Bednarce wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa - Osobnica w km 4+904,20 o łącznej długości przedsięwzięcia 163,06 m (od km 4+861,83 do km 5+024,89) oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, dróg gminnych, zjazdów i wykonanie umocnienia koryta rzeki".
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiecobwieszczenie_8.pdf (542838 B)2012-06-19
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiedoc03247720140217110954.pdf (584670 B)2014-02-17
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. wydania postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia p.n. : "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-19+000 na terenie miasta Jasło, gminy Jasło oraz gminy Dębowiec, woj. podkarpackie".
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie doc03247620140217110933.pdf (882377 B)2014-02-17
OpisPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rezszowie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-19+000 na terenie miasta Jasło, gminy Jasło oraz gminy Dębowiec, woj. podkarpackie".
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło obwieszczenie ws drogi WarzyceZaplocia.pdf (386908 B)2016-07-07
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. : " Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce-Zapłocia w km 0+000 - 2+134".
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «