Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2005 rok
OgłoszenieOgloszenie.pdf (137234 B)2005-08-12
OpisNa podstawie art.9, art.19, ust.2 pkt 4a i 7, art.21 ust.3, art.31, art.32 ust.1 pkt 1, art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Jasło informuje, że w dniu 09.08.2005 r. wpłynęły następujące wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji .....
Spis kart inform. dot. wniosków od nr 1 do 17spis_kart_inform_wnioski_1_17.pdf (105552 B)2005-08-12
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących wniosków o wydanie decyzji od nr 1 do 17 - 2005 rok
Formularz A - Karty informacyjne 1-14Formularz_A_Karty_informacyjne_1_14.pdf (868227 B)2005-08-12
OpisFormularz A - karty informacyjne dla wniosków od nr 1 do nr 14 o wydanie decyzji.
Formularz A - Karty informacyjne 15-17Formularz_A_Karty_informacyjne_15_17.pdf (101825 B)2005-08-12
OpisFormularz A - karty informacyjne dla wniosków od nr 15 do nr 17 o wydanie decyzji.
Załącznik do ogłoszeniaogloszenie_zestawienie_dzialek.pdf (91430 B)2005-08-23
OpisZestawienie numerów ewidencyjnych działek w poszczególnych miejscowościach

Spis kart inform. dot. postanowień - wnioski 1-17Spis_kart_inform_dot_postanowien_1_17_2005.pdf (105894 B)2005-08-24
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących postanowień o obowiązku sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2005r.
Wnioski od nr 1 do 17.
Formularz B - Karty informacyjne dla decyzji 01/05-14/05Formularz_B_Karty_inform_decyzje_1_14.pdf (791824 B)2005-09-15
OpisFormularz B - karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia od nr 01/05 do 14/05.
Spis kart inform. dot. raportu o ddziaływaniu ...SpisKart_Rap.pdf (47490 B)2005-09-15
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 2005 rok
Karta informacyjna - Formularz EFormularzE.pdf (62854 B)2005-10-10
OpisPublicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Formularz E - karta informacyjna
Spis kart inform. dot. decyzji - wnioski 1-16spis_kart_inform_dot_decyzji_1_16_2005.pdf (39997 B)2005-10-11
OpisSpis kart informacyjnych dotyczących decyzji dla wniosków od nr 1 do 16 - 2005 rok
Formularz B - Karty informacyjne dla postanow. 1-14Formularz_B_Karty_inform_postanow_1_14.pdf (688041 B)2005-10-26
OpisFormularz B - karty informacyjne dla postanowień w sprawie obowiązku sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko od nr 1 do 14.
Formularz B - Karty informacyjne dla postanow. 15-17Formularz_B_Karty_inform_postanow_15_17.pdf (103137 B)2005-11-10
OpisFormularz B - karty informacyjne dla postanowień w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko od nr 15 do 17.
Formularz B - Karty informacyjne dla decyzji 15-16/05Formularz_B_Karty_inform_decyzje_15_16_2005.pdf (27252 B)2006-01-23
OpisFormularz B - karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia od nr 15/05 do 16/05.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «