Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Zarządzenia

Rok 2014
Zarządzenie Nr 1/2014zarzadzenie_1_2014.pdf (226655 B)2014-02-13
OpisZarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia dni wolnych od pracy za dzień 3 maja 2014 r. oraz za dzień 1 listopada 2014 r.
Zarządzenie Nr 2/2014zarzadzenie_2_2014.pdf (1380453 B)2014-02-13
OpisZarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Jasło - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 13.01.2014 r. w sprawie szkoleń obronnych organizowanych w Gminie Jasło w 2014 r.
Zarządzenie Nr 5/2014zarzadzenie_5_2014.pdf (366120 B)2014-02-13
OpisZarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 6/2014zarzadzenie_6_2014.pdf (393217 B)2014-02-13
OpisZarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 7/2014 zarzadzenie_7_2014.pdf (408261 B)2014-02-13
OpisZarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 8/2014zarzadzenie_8_2014.pdf (391465 B)2014-02-13
OpisZarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 20/2014zarzadzenie_20_2014.pdf (3804324 B)2014-05-20
OpisZarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Jasło - szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 24 luty 2014 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jasło w 2014 roku.
Zarządzenie Nr 23/2014zarzadzenie_2014_23.pdf (3794639 B)2014-05-20
OpisZarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 24/2014zarzadzenie_24_2014.pdf (396419 B)2014-05-21
OpisZarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - Urzędnika Wyborczego na terenie Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 26/2014zarzadzenie_26_2014.pdf (414759 B)2014-05-21
OpisZarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie Nr 27/2014zarzadzenie_27_2014.pdf (371931 B)2014-05-21
OpisZarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie Nr 33/2014zarzadzenie_33_2014.pdf (1025139 B)2014-05-21
OpisZarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 34/2014zarzadzenie_34_2014.pdf (1292072 B)2014-05-21
OpisZarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 39/2014zarzadzenie_39_2014.pdf (305046 B)2014-05-21
OpisZarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 40/2014zarzadzenie_40_2014.pdf (2175302 B)2014-05-21
OpisZarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 41/2014zarzadzenie_41_2014.pdf (360279 B)2014-05-21
OpisZarządzenie Nr 41/2014 Wójta gminy Jasło z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie Nr 42/2014zarzadzenie_42_2014.pdf (354874 B)2014-05-21
OpisZarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie nr 44/2014 zarzadzenie_2014_44.pdf (1208111 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 44/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowej, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem budżetowej rezerwy celowej
Zarządzenie nr 48/2014zarzadzenie_2014_48.pdf (1207581 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 48/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w zwiazku ze zmianą planu dotacji celowych oraz przeniesieniem planu wydatków między paragrafami
Zarządzenie nr 52/2014zarzadzenie_2014_52.pdf (911331 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 52/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w związku z przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy oświatowej
Zarządzenie nr 53/2014zarzadzenie_2014_53.pdf (1214232 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 53/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżecie
Zarządzenie nr 57/2014zarzadzenie_2014_57.pdf (6029085 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 57/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy oraz Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle za I półrocze 2014 r.
Zarządzenie nr 60/2014zarzadzenie_2014_60.pdf (2124887 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 60/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 61/2014zarzadzenie_2014_61.pdf (263377 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 61/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 19.09.2014 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Jasło
Zarządzenie nr 62/2014zarzadzenie_2014_62.pdf (643184 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 62/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń w Domach Ludowych na terenie Gminy Jasło
Zarządzenie nr 63/2014zarzadzenie_2014_63.pdf (2776169 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 63/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2014 r. w prawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 63A/2014zarzadzenie_2014_63a.pdf (2780128 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 63A/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 65/2014zarzadzenie_2014_65.pdf (2815478 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 65/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w związku ze z\mianą wielkości dotacji oraz przeniesieniem planu wydatków między paragrafami
Zarządzenie nr 67/2014zarzadzenie_2014_67.pdf (4806803 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 67/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2015 rok
Zarządzenie nr 68/2014zarzadzenie_2014_68.pdf (5129870 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło
Zarządzenie nr 72/2014zarzadzenie_2014_72.pdf (4382609 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 72/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok w związku ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 74/2014zarzadzenie_2014_74.pdf (212911 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 74/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gmin y Jasło
Zarządzenie nr 83/2014zarzadzenie_2014_83.pdf (2586613 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 83/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w związku z przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «