Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2005
Projekt budżetu Gminy Jasło na 2005 rokProjektBudzetuUGJaslo2005.pdf (314819 B)2005-03-16
OpisProjekt budżetu Gminy Jasło na 2005 rok
Załącznik nr 1 do projektu budżetu na 2005 rokProjektBudzetuUGJaslo2005Zal1.pdf (165778 B)2005-03-16
OpisPlan dochodów Budżetu Gminy na 2005 rok
Załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2005 rokProjektBudzetuUGJaslo2005Zal2.pdf (280448 B)2005-03-16
OpisPlan wydatków Budżetu Gminy na 2005 rok
Załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2005 rokProjektBudzetuUGJaslo2005Zal3.pdf (174907 B)2005-03-16
OpisPlan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
Załącznik nr 4 do projektu budżetu na 2005 rokProjektBudzetuUGJaslo2005Zal4.pdf (28810 B)2005-03-16
OpisPlan rozchodów budżetu Gminy Jasło na 2005 rok
Załącznik nr 5 do projektu budżetu na 2005 rokProjektBudzetuUGJaslo2005Zal5.pdf (51638 B)2005-03-16
OpisPlan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2005 rok
Załącznik nr 6 do projektu budżetu na 2005 rokProjektBudzetuUGJaslo2005Zal6.pdf (27615 B)2005-03-16
OpisPrzychody i wydatki funduszy celowych
Objaśnienia do budżetu Gminy Jasło na 2005 rokObjasnieniaDoProjektuBudz2005.pdf (671595 B)2005-03-16
OpisObjaśnienia Wójta Gminy Jasło do projektu budżetu Gminy Jasło na 2005 rok
Informacja z zakresu mienia komunalnego Gminy JasłoInformacjaMienieKomunalne.pdf (629657 B)2005-03-16
OpisInformacja z zakresu mienia komunalnego Gminy Jasło
stan od 01.11.2003 r. do 31.10.2004 r.
Informacja o stanie zobowiązańInformacjaZobowiazania.pdf (76101 B)2005-03-16
OpisInformacja o stanie zobowiązań finansowych i wierzytelności Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 18/2005Zarzadzenie_Nr_18_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_20_05_2005.pdf (44746 B)2005-06-03
OpisZarządzenie Nr 18/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 maja 2005 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2005Zal_1_do_Zarz_18_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_20_05_2005.pdf (221918 B)2005-06-03
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 maja 2005 roku zmieniającego Zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 r.
Dochody w dostosowaniu do kalsyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2005Zal_2_do_Zarz_18_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_20_05_2005.pdf (473866 B)2005-06-03
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 maja 2005 roku zmieniającego Zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 r.
Wydatki w dostosowaniu do kalsyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr XXVIII/163/2005Uchwala_Nr_XXVIII_163_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_03_2005.pdf (205230 B)2005-06-21
OpisUchwała Nr XXVIII/163/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie: budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/163/2005Zal_1_do_Uchwaly_Nr_XXVIII_163_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_03_2005.pdf (191630 B)2005-06-21
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/163/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie: budżetu gminy na 2005 rok.
Plan dochodów Budżetu Gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/163/2005Zal_2_do_Uchwaly_Nr_XXVIII_163_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_03_2005.pdf (338616 B)2005-06-21
OpisZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/163/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie: budżetu gminy na 2005 rok.
Plan wydatków Budżetu Gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/163/2005Zal_3_do_Uchwaly_Nr_XXVIII_163_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_03_2005.pdf (170594 B)2005-06-21
OpisZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/163/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie: budżetu gminy na 2005 rok.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/163/2005Zal_4_do_Uchwaly_Nr_XXVIII_163_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_03_2005.pdf (30607 B)2005-06-21
OpisZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/163/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie: budżetu gminy na 2005 rok.
Plan rozchodów budżetu Gminy Jasło na 2005 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/163/2005Zal_5_do_Uchwaly_Nr_XXVIII_163_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_03_2005.pdf (47216 B)2005-06-21
OpisZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/163/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie: budżetu gminy na 2005 rok.
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2005 rok.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/163/2005Zal_6_do_Uchwaly_Nr_XXVIII_163_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_03_2005.pdf (31368 B)2005-06-21
OpisZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/163/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie: budżetu gminy na 2005 rok.
Przychody i wydatki funduszy celowych.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr XXXII/184/2005 uchwala_nr_XXXII_184_2005.pdf (151318 B)2005-07-04
OpisUchwała Nr XXXII/184/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr XXXII/186/2005 uchwala_nr_XXXII_186_2005.pdf (56894 B)2005-07-04
OpisUchwała Nr XXXII/186/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: zwiększenia budżetu gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 19/2005 zarzadzenie_nr_19_2005.pdf (40966 B)2005-07-12
OpisZarządzenie Nr 19/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 6 czerwca 2005r.
zmieniające zarządzenie Nr 7/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 r.
Zarządzenie Nr 23/2005zarzadzenie_nr_23_2005.pdf (287830 B)2005-07-12
OpisZarządzenie Nr 23/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r. w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania własne i przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 23/2005zarzadzenie_nr_23_2005.pdf (287830 B)2005-07-12
OpisZarządzenie Nr 23/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r. w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania własne i przeniesień wydatków między paragrafami
Uchwała Nr XXVIII/166/2005Uchwala_Nr_XXVIII_166_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_03_2005.pdf (58091 B)2005-08-04
OpisUchwała Nr XXVIII/166/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie:
zmiany uchwały nr XXVI/153/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
Uchwała Nr XXX/167/2005Uchwala_Nr_XXX_167_2005_Rady_Gminy_z_dnia_29_04_2005.pdf (36470 B)2005-08-04
OpisUchwała Nr XXX/167/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
Uchwała Nr XXX/168/2005Uchwala_Nr_XXX_168_2005_Rady_Gminy_z_dnia_29_04_2005.pdf (37864 B)2005-08-04
OpisUchwała Nr XXX/168/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za 2004 r.
Uchwała Nr XXX/169/2005Uchwala_Nr_XXX_169_2005_Rady_Gminy_z_dnia_29_04_2005.pdf (138409 B)2005-08-04
OpisUchwała Nr XXX/169/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała Nr XXXIII/203/2005uchwalanr203.pdf (90718 B)2005-09-16
OpisUchwała Nr XXXIII/203/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 8 lipca 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała Nr XXXIV/204/2005 uchwalanr204.pdf (64499 B)2005-09-16
OpisUchwała Nr XXXIV/204/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2005r.
Uchwała Nr XXXIV/205/2005uchwalanr205.pdf (166795 B)2005-09-16
OpisUchwała Nr XXXIV/205/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2005r.informacja_budzet-I_polrocze_2005.toooo.pdf (556738 B)2005-09-19
OpisInformacja z wykonania budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2005r.
Zarządzenie Nr 41/2005 Zarzadzenie_Nr_41_2005.pdf (145319 B)2005-11-14
OpisZarządzenie Nr 41/2005
Wójta Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2005r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r. w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania własne i przeniesień wydatków między paragrafami.
Zarządzenie Nr 48/2005Zarzadzenie_Nr_48_2005.pdf (146452 B)2005-11-14
OpisZarządzenie Nr 48/2005
Wójta Gminy Jasło z dnia 19 września 2005r.
zmieniające zarządzenie Nr 44/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania własne i przeniesień wydatków między paragrafami.
Zarządzenie Nr 20/2005Zarzadzenie_Nr_50_2005.pdf (719429 B)2005-11-14
OpisZarządzenie Nr 20/2005
Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zwiazku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami.
Zarządzenie Nr 63/2005Zarzadzenie_Nr_63_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_30_12_2005.pdf (131815 B)2006-01-18
OpisZarządzenie Nr 63/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2005 rok i przeniesień wydatków między paragrafami
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2005Zal_1_do_Zarz_63_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_30_12_2005.pdf (757138 B)2006-01-18
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2005 rok i przeniesień wydatków między paragrafami
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2005Zal_2_do_Zarz_63_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_30_12_2005.pdf (132079 B)2006-01-18
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2005 rok i przeniesień wydatków między paragrafami
Uchwała Nr XXXVI/214/2005 Uchwala_Nr_XXXVI_214 (231333 B)2006-01-19
OpisUchwała Nr XXXVI/214/2005 Rady Gminy Jasło,
z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr XXXVII/222/2005 Uchwala_Nr_XXXVII_222 (386501 B)2006-01-19
OpisUchwała Nr XXXVII/222/2005 Rady Gminy Jasło,
z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr XXXVII/223/2005 Uchwala_Nr_XXXVII_223 (157564 B)2006-01-19
OpisUchwała Nr XXXVII/223/2005 Rady Gminy Jasło,
z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem 2005 roku.
Zarządzenie Nr 62/2005 Zarzadzenie_Nr_62_2005 (1806570 B)2006-02-14
OpisZarządzenie Nr 62/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2005 rok w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami.
Zarządzenie Nr 64/2005 Zarzadzenie_Nr_64_2005 (184729 B)2006-02-14
OpisZarządzenie Nr 64/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 grudnia 2005 roku w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2005 rok i przeniesień wydatków między paragrafami.
Zarządzenie Nr 56/2005Zarzadzenie_Nr_56_2005.pdf (89422 B)2006-02-21
OpisZarządzenie Nr 56/2005 Wójta Gminy Jasło z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie:
projektu budżetu gminy na 2006 rok.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «