Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Powszechny obowiązek obrony RP
Powszechny obowiązek obrony RP------------------ ( B)2004-06-21
OpisZadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
- przeprowadzenie rejestracjiprzedpoborowych ,
- współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru wojskowego poborowych zamieszkałych na terenie gminy.
Mężczyźni , którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia (przedpoborowi) , mają obowiązek zgłosić się do rejestracji przedpoborowych w wyznaczonym terminie i miejscu . Termin i miejsce rejestracji określa wójt gminy w obwieszczeniu o przeprowadzeniu rejestracji przedpoborowych na terenie gminy . Rejestracja dotyczy przedpoborowych zamieszkałych na pobyt stały i czasowy - trwający ponad 2 miesiące na terenie gminy .

Mężczyźni , którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 rok życia (poborowi) , mają obowiązek stawić się do poboru . Komisja poborowa decyduje o przeznaczeniu poborowego do zasadniczej służby wojskowej .
Poborowy w trakcie poboru może ubiegać się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na :

- kandydowania do Sejmu - na czas trwania kampanii wyborczej ,
- wybór na posła - na czas pełnienia mandatu ,
- konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym ,
- pobierania nauki w szkole średniej - w tym policealnej lub pomaturalnej , pobierania nauki w szkole wyższej .

Wójt gminy może uznać poborowego , któremu doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej oraz żołnierza , odbywającego tę służbę (z wyjątkiem żołnierza , pełniącego ją nadterminowo) , na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za osobę , która posiada na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «