Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Liczba pozycji: 10
1.Promocja gminy
2.Sekretariat Urzędu
3.Kadry
4.Ochrona informacji niejawnych
5.Powszechny obowiązek obrony RP
6.Sprawy oświaty
7.Dowody osobiste
8.Obsługa Rady Gminy
9.Archiwum zakładowe, zabytki, stypendia szkolne
10.Ewidencja ludności
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «