Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Kadry
Stachaczyńska TeresaInspektor
Kadry------------------ ( B)2005-05-19
OpisSprawy kadrowe pracowników Urzędu Gminy oraz Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek organizacyjnych, ( w szczególności: przygotowanie dokumentacji związanej
z wyborem, powoływaniem i zawieranie umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem, przygotowywanie dokumentacji związanej z powoływaniem, odwoływaniem, zaszeregowaniem dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnie podległych, prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i ich kontrolą, sprawy związane ze szkoleniami wewnętrznymi pracowników oraz kierowanie pracowników na studia zaoczne celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych.

Prowadzenie spraw socjalnych.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «