Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Obsługa Rady Gminy
Siwiec WiesławaKierownik
AdresPokój 109
Telefon13 4464698
Obsługa techniczno – administracyjna Rady Gminy------------------ ( B)2004-02-09
OpisObsługa techniczno – administracyjna Rady Gminy, a w szczególności:
- przygotowywanie projektów planów pracy Rady,
- zabezpieczenie właściwych warunków prowadzenia sesji,
- kompletowanie projektów uchwał Rady,
- opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady,
- sporządzanie protokołów z sesji Rady,
- prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach, przygotowywanie i zabezpieczanie terminowego doręczania zawiadomień i materiałów na sesję radnym,
- prowadzenie rejestru uchwał.
Obsługa techniczno – administracyjna Przewodniczącego Rady Gminy w szczególności:
- wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady,
- przedstawianie we właściwym czasie projektów uchwał,
- dokonywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady okresowych badań i analiz z zakresu problematyki funkcjonowania Rady,
- prowadzenie spraw kancelaryjno – biurowych.
Obsługa radnych poprzez tworzenie im właściwych warunków wykonywania ich mandatu.
Obsługa techniczno – administracyjna Komisji Rady Gminy, a w szczególności:
- wykonywanie w oparciu o upoważnienie komisji lub przewodniczącego komisji niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń komisji,
- przygotowywanie materiałów na posiedzenie komisji.
Koordynowanie prac organów samorządu mieszkańców wsi, a w szczególności:
- współorganizowanie zebrań wiejskich,
- rozpracowywanie uchwał i wniosków organów samorządów mieszkańców oraz nadzór nad ich terminową realizacją,
- udzielenie pomocy organom samorządów mieszkańców w realizacji ich zadań.
Przygotowywanie sprawozdań, informacji z działalności organów samorządu mieszkańców dla potrzeb Rady, jej organów i Wójta.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «