Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Dowody osobiste
Baczyńska BogusławaInspektor
Zając Halina---------------------------
AdresPokój 204
Telefon13 4464698
Nowy dowód osobistyWniosek_nowy_dowod.pdf (83461 B)2015-03-04
OpisZ dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 06.08.2010r. (Dz. U. 2010.167.1131) o dowodach osobistych, która określa:

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa i odbiera osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osobiście).

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Do wniosku dołącza się jedynie aktualną fotografię odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego.     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «