Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Ewidencja ludności
Baczyńska BogusławaInspektor
Zając Halina---------------------------
AdresPokój 204
Telefon13 4464698
Meldunki2015-03-04
OpisZ dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności.

Obywatel polski przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu (jeden urząd).

Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno - prawna , wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
Zgłoszenie pobytu czasowegozgloszenie_pobyt_czasowy.pdf (382771 B)2015-03-04
OpisZgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowegowymeldowanie_pobyt_czasowy.pdf (348795 B)2015-03-04
OpisZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałegozgloszenie_pobyt_staly.pdf (371835 B)2015-03-04
OpisZgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegowymeldowanie_pobyt_staly.pdf (266223 B)2015-03-04
OpisZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «