Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin555431
Liczba odwiedzin w tym roku2625
Liczba odwiedzin w tym miesiącu298
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym35

Dane szczegółowe
Wójt Gminy11929
Z-ca Wójta9527
Skarbnik Gminy9430
Rada Gminy11168
Przewodniczący Rady8044
Komisje9812
Sekretarz Gminy8589
Referaty15349
Urząd Gminy10968
Statut6620
Regulaminy6832
Uchwały15562
Zarządzenia10374
Podatki i opłaty10156
Strategia Rozwoju Gminy Jasło * Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jasło 13154
Inwestycje9188
Gospodarka komunalna10252
Jednostki organizacyjne8571
Budżet10711
Przetargi59356
Oświadczenia majątkowe14940
Protokoły6442
Majątek publiczny7328
Sołectwa 12465
Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku14595
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych4733
Dostęp do informacji publicznej6758
Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze58951
Dyżur Przewodniczacego Rady Gminy Jasło2968
Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia77453
Ogłoszenia - organizacje pozarządowe14008
Informacja o wyborze ławników sądowych3406
Protokoły z sesji Rady Gminy Jasło2885
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych2341
Spółki z udziałem gminy2514
Wybory2773
Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły2292
Kontrole zewnętrzne1271
Elektroniczna Skrzynka Podawcza1112
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych9041
Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska9317
Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury8136
Referat Finansowy6393
Urząd Stanu Cywilnego7376
Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego5675
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Kontroli4678
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego5335
Samodzielne stanowisko informatyk1399
Lista pracowników 2089

Statystyki są naliczane od dnia 2000-01-01
» Panel aktualizacyjny «