Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin541176
Liczba odwiedzin w tym roku3824
Liczba odwiedzin w tym miesiącu1148
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym64

Dane szczegółowe
Wójt Gminy11521
Z-ca Wójta9246
Skarbnik Gminy9148
Rada Gminy10857
Przewodniczący Rady7797
Komisje9596
Sekretarz Gminy8380
Referaty14914
Urząd Gminy10676
Statut6369
Regulaminy6543
Uchwały15080
Zarządzenia10048
Podatki i opłaty9864
Strategia Rozwoju Gminy Jasło * Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jasło 12908
Inwestycje8988
Gospodarka komunalna9865
Jednostki organizacyjne8380
Budżet10353
Przetargi58748
Oświadczenia majątkowe14586
Protokoły6284
Majątek publiczny7173
Sołectwa 11831
Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku14305
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych4591
Dostęp do informacji publicznej6560
Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze58065
Dyżur Przewodniczacego Rady Gminy Jasło2818
Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia77123
Ogłoszenia - organizacje pozarządowe12369
Informacja o wyborze ławników sądowych3247
Protokoły z sesji Rady Gminy Jasło2700
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych2203
Spółki z udziałem gminy2358
Wybory2556
Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły2110
Kontrole zewnętrzne1138
Elektroniczna Skrzynka Podawcza963
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych8853
Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska9083
Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury7923
Referat Finansowy6246
Urząd Stanu Cywilnego7225
Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego5527
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Kontroli4518
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego5203
Samodzielne stanowisko informatyk1278
Lista pracowników 1894

Statystyki są naliczane od dnia 2000-01-01
» Panel aktualizacyjny «