Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Wybory

Wybory samorządowe 2014
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dn. 22.09.2014 rPostanowienie_Komisarza_Wyborczego_22092014.pdf (661356 B)2014-09-26
OpisPostanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dn. 22.09.2014 r.Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_Rzeszow_22092014.pdf (178389 B)2014-09-26
OpisPostanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w JaśleUchwala_TKW_nr_1_25092014.pdf (198183 B)2014-09-26
OpisUchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle
Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w JaśleUchwala_TKW_nr_2_25092014.pdf (210844 B)2014-09-26
OpisUchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie: powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej
Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dn. 25.09.2014 r.Obwieszczenie_TKW_25092014.pdf (268828 B)2014-09-26
OpisObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 25 września 2014 r.

o składzie, siedzibie i czasie pracy
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaślekomunikat_powiat_komisja.pdf (300279 B)2014-09-29
OpisKomunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle
dotyczący dyżurów członków Komisji
Wniosek o zmianę siedziby Obwodowej Komisji w Trzcinicy wniosek.pdf (154644 B)2014-09-30
OpisWniosek o zmianę siedziby Obwodowej Komisji w Trzcinicy
Zarządzenie nr 64/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 6 października 2014 r.zarzadzenie_64_2014.pdf (421609 B)2014-10-06
OpisZarządzenie nr 64/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśleobwieszczenie _gkw.pdf (240969 B)2014-10-08
OpisObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle o składzie, siedzibie i czasie pracy
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło z dnia 13 października 2014 r.obwieszczenie_lokale.pdf (290458 B)2014-10-14
Opis
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło z dnia 13 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Jasło
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 15 października 2014 r.uchwala_gkw_3.pdf (217765 B)2014-10-17
OpisUchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 15 października 2014 r. w sprawie rezygnacji Pana Kazimierza Bachty z kandydowania na radnego do rady Gminy Jasło w okręgu wyborczym nr 5
Zawiadomienie Wójta Gminy Jasłozawiadomienie.pdf (163257 B)2014-10-21
OpisZawiadomienie Wójta Gminy Jasło w sprawie publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaślekomunikat_gkw.pdf (170933 B)2014-10-22
OpisKomunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle dotyczący publicznego losowania numerów list kandydatów do rady gminy
Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 23 października 2014 r. uchwala_4.pdf (1553011 B)2014-10-23
OpisUchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów
Uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 23 października 2014 r.uchwala_gkw_5.pdf (412292 B)2014-10-23
OpisUchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Jasło
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśleobwieszczenie_wojt.pdf (287401 B)2014-10-28
OpisObwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle

z dnia 27 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jasło
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśleobwieszczenie_radni.pdf (332756 B)2014-10-28
OpisObwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 27 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Jasło w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśleobwieszczenie_pkw.pdf (301653 B)2014-11-05
OpisObwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie skreślenia z listy kandydatów do Rady Powiatu w Jaśle
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 18 listopada 2014 r.uchwala_2_tura.pdf (256155 B)2014-11-19
OpisUchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Jasło w dniu 30 listopada 2014 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «