Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Uchwały

Uchwały 2005 r.
Uchwała Nr XXV/149/2005Uchwala_Nr_XXV_149_2005_Rady_Gminy_z_dnia_31_01_2005.pdf (48645 B)2005-02-18
OpisUchwała Nr XXV/149/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XXV/150/2005Uchwala_Nr_XXV_150_2005_Rady_Gminy_z_dnia_31_01_2005.pdf (55963 B)2005-02-18
OpisUchwała Nr XXV/150/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawnych
Uchwała Nr XXV/151/2005Uchwala_Nr_XXV_151_2005_Rady_Gminy_z_dnia_31_01_2005.pdf (46996 B)2005-05-06
OpisUchwała Nr XXV/151/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szebnie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/151/2005Zal_Nr_1_do_Uchwaly_Nr_XXV_151_2005_Rady_Gminy_z_dnia_31_01_2005.pdf (129486 B)2005-05-06
OpisZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/151/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szebnie
Uchwała Nr XXVI/152/2005Uchwala_Nr_XXVI_152_2005_Rady_Gminy_z_dnia_28_02_2005.pdf (49485 B)2005-05-06
OpisUchwała Nr XXVI/152/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 28 lutego 2005 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zimna Woda
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/152/2005Zal_Nr_1_do_Uchwaly_Nr_XXVI_152_2005_Rady_Gminy_z_dnia_28_02_2005.pdf (138125 B)2005-05-06
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/152/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 28 lutego 2005 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zimna Woda
Uchwała Nr XXVI/153/2005Uchwala_Nr_XXVI_153_2005_Rady_Gminy_z_dnia_28_02_2005.pdf (714194 B)2005-05-16
OpisUchwała Nr XXVI/153/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 28 lutego 2005 roku
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr XXVI/154/2005Uchwala_Nr_XXVI_154_2005_Rady_Gminy_z_dnia_28_02_2005.pdf (33508 B)2005-05-20
OpisUchwała Nr XXVI/154/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 28 lutego 2005 roku
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/154/2005Zal_1_do_Uchwaly_Nr_XXVI_154_2005_Rady_Gminy_z_dnia_28_02_2005.pdf (60858 B)2005-05-23
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/154/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 28 lutego 2005 roku
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 r.
Plan Pracy Rady Gminy Jało na 2005 rok.
Uchwała Nr XXVII/155/2005Uchwala_Nr_XXVII_155_2005_Rady_Gminy_z_dnia_21_03_2005.pdf (130847 B)2005-05-23
OpisUchwała Nr XXVII/155/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn: "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku".
Uchwała Nr XXVII/156/2005Uchwala_Nr_XXVII_156_2005_Rady_Gminy_z_dnia_21_03_2005.pdf (40273 B)2005-05-23
OpisUchwała Nr XXVII/156/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
Uchwała Nr XXVII/159/2005Uchwala_Nr_XXVII_159_2005_Rady_Gminy_z_dnia_21_03_2005.pdf (92341 B)2005-05-23
OpisUchwała Nr XXVII/159/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie: planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
Uchwała Nr XXVII/160/2005Uchwala_Nr_XXVII_160_2005_Rady_Gminy_z_dnia_21_03_2005.pdf (44640 B)2005-06-01
OpisUchwała Nr XXVII/160/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niepli poprzez likwidację zamiejscowego oddziału przedszkolnego.
Uchwała Nr XXVII/161/2005Uchwala_Nr_XXVII_161_2005_Rady_Gminy_z_dnia_21_03_2005.pdf (45298 B)2005-06-01
OpisUchwała Nr XXVII/161/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szebniach poprzez likwidację zamiejscowego oddziału przedszkolnego.
Uchwała Nr XXVII/162/2005Uchwala_Nr_XXVII_162_2005_Rady_Gminy_z_dnia_21_03_2005.pdf (47717 B)2005-06-01
OpisUchwała Nr XXVII/162/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
Uchwała Nr XXVIII/164/2005Uchwala_Nr_XXVIII_164_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_03_2005.pdf (39031 B)2005-06-01
OpisUchwała Nr XXVIII/164/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok.
Uchwała Nr XXVIII/165/2005Uchwala_Nr_XXVIII_165_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_03_2005.pdf (309489 B)2005-06-01
OpisUchwała Nr XXVIII/165/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/165/2005Zal_1_do_Uchwaly_Nr_XXVIII_165_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_03_2005.doc (140288 B)2005-06-01
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/165/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/165/2005Zal_2_do_Uchwaly_Nr_XXVIII_165_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_03_2005.doc (30720 B)2005-06-01
OpisZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/165/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Uchwała Nr XXVIII/166/2005------------------ ( B)2005-06-01
OpisUchwała Nr XXVIII/166/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 marca 2005 roku.
Uchwała Nr XXX/167/2005------------------ ( B)2005-06-01
OpisUchwała Nr XXX/167/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2005 roku.
Uchwała Nr XXX/168/2005------------------ ( B)2005-06-01
OpisUchwała Nr XXX/168/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2005 roku.
Uchwała Nr XXX/169/2005------------------ ( B)2005-06-01
OpisUchwała Nr XXX/169/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2005 roku.
Uchwała Nr XXX/170/20052005-06-01
OpisUchwała Nr XXX/170/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2005 roku.
Uchwała Nr XXX/171/20052005-06-01
OpisUchwała Nr XXX/171/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2005 roku.
Uchwała Nr XXX/172/20052005-06-01
OpisUchwała Nr XXX/172/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2005 roku.
Uchwała Nr XXX/173/2005Uchwala_Nr_XXX_173_2005_Rady_Gminy_z_dnia_29_04_2005.pdf (39218 B)2005-06-01
OpisUchwała Nr XXX/173/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia opinii do projektu aglomeracji.
Uchwała Nr XXX/174/20052005-06-01
OpisUchwała Nr XXX/174/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2005 roku
Uchwała Nr XXX/175/20052005-06-01
OpisUchwała Nr XXX/175/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2005 roku
Uchwała Nr XXXI/176/2005Uchwala_Nr_XXXI_176_2005_Rady_Gminy_z_dnia_19_05_2005.pdf (45292 B)2005-06-01
OpisUchwała Nr XXXI/176/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 19 maja 2005 roku
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w części dotyczącej Gminy Jasło.
Uchwała Nr XXXI/177/2005Uchwala_Nr_XXXI_177_2005_Rady_Gminy_z_dnia_19_05_2005.pdf (58426 B)2005-06-01
OpisUchwała Nr XXXI/177/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 19 maja 2005 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji projektu pn. Skansen archeologiczny "Karpacka Troja" - atrakcją turystyczną regionu.
Uchwała Nr XXXI/178/20052005-06-01
OpisUchwała Nr XXXI/178/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 19 maja 2005 roku
Uchwała Nr XXXI/179/20052005-06-01
OpisUchwała Nr XXXI/179/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 19 maja 2005 roku
Uchwała Nr XXXI/180/2005Uchwala_Nr_XXXI_180_2005_Rady_Gminy_z_dnia_19_05_2005.pdf (52293 B)2005-06-01
OpisUchwała Nr XXXI/180/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 19 maja 2005 roku
o utworzeniu Zespołu Szkół w Trzcinicy
Uchwała Nr XXXI/181/2005Uchwala_Nr_XXXI_181_2005_Rady_Gminy_z_dnia_19_05_2005.pdf (56258 B)2005-06-02
OpisUchwała Nr XXXI/181/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 19 maja 2005 roku
o utworzeniu Zespołu Szkół w Osobnicy.
Uchwała Nr XXXI/182/2005Uchwala_Nr_XXXI_182_2005_Rady_Gminy_z_dnia_19_05_2005.pdf (57070 B)2005-06-02
OpisUchwała Nr XXXI/182/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 19 maja 2005 roku
o utworzeniu Zespołu Szkół w Szebniach.
Uchwała Nr XXXII/183/2005 uchwala _nr_XXXII_183.pdf (54324 B)2005-07-05
OpisUchwała Nr XXXII/183/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: wspólnej realizacji inwestycji budowy chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 28 Zator-Medyka w miejscowościach Warzyce i Szebnie.
Uchwała Nr XXXII/187/2005 uchwala_nr_XXXII_187.pdf (46229 B)2005-07-05
OpisUchwała Nr XXXII/187/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
Uchwała Nr XXXII/190/2005 uchwala_nr_XXXII_190.pdf (59578 B)2005-07-05
OpisUchwała Nr XXXII/190/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawnych
Uchwała Nr XXXII/191/2005 uchwala_nr_XXXII_191.pdf (48350 B)2005-07-05
OpisUchwała Nr XXXII/191/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: utworzenia dodatkowego obwodu głosowania Nr 18 w Zakładzie Karnym w Warzycach
Uchwała Nr XXXII/192/2005 uchwala_nr_XXXII_192.pdf (46833 B)2005-07-05
OpisUchwała Nr XXXII/192/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: utworzenia dodatkowego obwodu głosowania Nr 18 w Zakładzie Karnym w Warzycach
Uchwała Nr XXXII/193/2005 uchwala_nr_XXXII_193.pdf (51203 B)2005-07-05
OpisUchwała Nr XXXII/193/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło do realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tych szkół
Uchwała Nr XXXII/196/2005 uchwala_nr_XXXII_196.pdf (50466 B)2005-07-05
OpisUchwała Nr XXXII/196/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: nadania Statutu dla Publicznego Gimnazjum w Warzycach.
Uchwała Nr XXXII/195/2005 uchwala_nr_XXXII_195.pdf (40324 B)2005-07-05
OpisUchwała Nr XXXII/195/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: zawarcia a Gminą Miasto Jasło porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań publicznych.
Uchwała Nr XXXII/197/2005 uchwala_nr_XXXII_197.pdf (50377 B)2005-07-05
OpisUchwała Nr XXXII/197/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: nadania Statutu dla Publicznego Gimnazjum w Opaciu
Uchwała Nr XXXII/198/2005 uchwala_nr_XXXII_198.pdf (55307 B)2005-07-05
OpisUchwała Nr XXXII/198/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: nadania Statutu dla Zespołu Szkół w Osobnicy
Uchwała Nr XXXII/199/2005 uchwala_nr_XXXII_199.pdf (55529 B)2005-07-05
OpisUchwała Nr XXXII/199/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: nadania Statutu dla Zespołu Szkół w Trzcinicy
Uchwała Nr XXXII/200/2005 uchwala_nr_XXXII_200.pdf (55270 B)2005-07-05
OpisUchwała Nr XXXII/200/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie: nadania Statutu dla Zespołu Szkół w Szebniach
Uchwała Nr XXXIII/202/2005 uchwala_nr_XXXIII_202_2005.pdf (194057 B)2005-07-15
OpisUchwała Nr XXXIII/202/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 8 lipca 2005r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku"
Uchwała Nr XXXII/201/2005 uchwala_nr_201.pdf (60856 B)2005-09-19
OpisUchwała Nr XXXII/201/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2005r.
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierajacych powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Uchwała Nr XXXV/209/2005 Uchwala_XXXV_209.pdf (46715 B)2005-11-22
OpisUchwała Nr XXXV/209/2005 Rady Gminy Jasło
z dnia 18 października 2005r.
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Jaśle Nr XVII/136/2000 z dnia 14 kwietnia 2000r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelnosci pieniężnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej.
Uchwała Nr XXXV/211/2005 Uchwala_211.JPG (129129 B)2005-11-22
OpisUchwała Nr XXXV/211/2005 Rady Gminy Jasło
z dnia 18 października 2005r. o utworzeniu Zespołu Szkół w Opaciu
Uchwała Nr XXXV/212/2005Uchwala_212.JPG (126119 B)2005-11-22
OpisUchwała Nr XXXV/212/2005 Rady Gminy Jasło
z dnia 18 października 2005r.
o utworzeniu Zespołu Szkół w Warzycach.
Uchwała Nr XXXVI/213/2005 Uchwala_Nr_XXXVI_213 (698558 B)2006-01-18
OpisUchwała Nr XXXVI/213/2005 Rady Gminy Jasło
z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach.
Uchwała Nr XXXVI/215/2005 Uchala_Nr_XXXVI_215 (535506 B)2006-01-18
OpisUchwała Nr XXXVI/215/2005 Rady Gminy Jasło
z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jasło.
Uchwała Nr XXXVI/217/2005 Uchwala_Nr_XXXVI_217 (109720 B)2006-01-18
OpisUchwała Nr XXXVI/217/2005 Rady Gminy Jasło
z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVII/224/2005 Uchwala_Nr_XXXVII_224 (92934 B)2006-01-18
OpisUchwała Nr XXXVII/224/2005 Rady Gminy Jasło
z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu " III Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat - Trzcinica 2006"
Uchwała Nr XXXVII/225/2005Uchala_Nr_XXXVII_225 (95408 B)2006-01-18
OpisUchwała Nr XXXVII/225/2005 Rady Gminy Jasło
z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, kościołów i związków wyznaniowych na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVI/218/2005Uchwala_nr_XXXVI_218_2005 (1770282 B)2006-02-17
OpisUchwała Nr XXXVI/218/2005 Rady Gminy jasło z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr XXXVI/220/05 Uchwala_nr_XXXVI_220_05 (926446 B)2006-02-17
OpisUchwała Nr XXXVI/220/05 Rady Gminy Jasło, z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Szebnie 9"
Uchwała Nr XXXVII/224/2005Uchwala_Nr_XXXVII_224_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2005.pdf (117504 B)2006-04-26
OpisUchwała Nr XXXVII/224/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie:
porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
" III Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat "
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/224/2005Zal_Nr_1_do_Uchwaly_Nr_XXXVII_224_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2005.pdf (297564 B)2006-04-26
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/224/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2005 roku.
Porozumienie miedzy Gminą Jasło a Zakladna Umelecka Skola
Uchwała Nr XXXVII/226/2005Uchwala_Nr_XXXVII_226_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2005.pdf (1362665 B)2006-04-26
OpisUchwała Nr XXXVII/226/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie:
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXVII/228/2005Uchwala_Nr_XXXVII_228_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2005.pdf (115291 B)2006-04-26
OpisUchwała Nr XXXVII/228/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie:
uchwalenia Pierwszej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasło uchwalonego uchwałą Nr XXXII/247/2001 Rady Gminy w Jaśle z dnia 11 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr XXXVII/229/2005Uchwala_Nr_XXXVII_229_2005_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2005.pdf (1338377 B)2006-04-26
OpisUchwała Nr XXXVII/229/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie:
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "ZIMNA WODA 3" - w gminie Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «