Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Uchwały

Uchwały 2004 r.
Uchwała Nr XV/84/2004Uchwala_Nr_XV_84_2004_Rady_Gminy_z_dnia_26_03_2004.doc (25088 B)2004-06-09
OpisUchwała Nr XV/84/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości .
Uchwała Nr XVI/89/2004Uchwala_Nr_XVI_89_2004_Rady_Gminy_z_dnia_14_04_2004.doc (28160 B)2004-06-09
OpisUchwała Nr XVI/89/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Wolica stanowiących własność gminy Jasło.
Uchwała Nr XVI/92/2004Uchwala_Nr_XVI_92_2004_Rady_Gminy_z_dnia_14_04_2004.doc (30720 B)2004-06-09
OpisUchwała Nr XVI/92/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Warzyce stanowiącej własność gminy Jasło.
Uchwała Nr XVII/99/2004Uchwala_Nr_XVII_99_2004_Rady_Gminy_z_dnia_30_04_2004.doc (23040 B)2004-06-16
OpisUchwała Nr XVII/99/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2004.
Załącznik do uchwały nr XVII/99/2004Zal_do_uchwaly_XVII_99_2004.doc (50176 B)2004-06-16
OpisZałącznik do Uchwały Nr XVII/99/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Program współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi na rok 2004.
Uchwała Nr XV/87/2004Uchwala_Nr_XV_87_2004_Rady_Gminy_z_dnia_26_03_2004.pdf (81834 B)2004-07-02
OpisUchwała Nr XV/87/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 r.
Załącznik do uchwały nr XV/87/2004Zal_do_Uchwaly_Nr_XV_87_2004_Rady_Gminy_z_dnia_26_03_2004.pdf (73241 B)2004-07-02
OpisZałącznik do Uchwały Nr XV/87/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 marca 2004 r.
Plan pracy Rady Gminy Jasło na 2004r.
Uchwała Nr XVI/94/2004Uchwala_Nr_XVI_94_2004_Rady_gminy_z_dnia_14_04_2004.pdf (88334 B)2004-07-02
OpisUchwała Nr XVI/94/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.
Uchwała Nr XIX/104/2004Uchwala_Nr_XIX_104_2004_Rady_Gminy_z_dnia_23_06_2004.pdf (80831 B)2004-07-13
OpisUchwała nr XIX/104/2004 Rady Gminy Jasło
z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jasło
Uchwała Nr XIX/105/2004Uchwala_Nr_XIX_105_2004_Rady_Gminy_z_dnia_23_06_2004.pdf (79639 B)2004-07-13
OpisUchwała nr XIX/105/2004 Rady Gminy Jasło
z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jasło
Uchwała Nr XIX/108/2004Uchwala_Nr_XIX_108_2004_Rady_Gminy_z_dnia_23_06_2004.pdf (73735 B)2004-07-13
OpisUchwała nr XIX/108/2004 Rady Gminy Jasło
z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Jasło
Uchwała Nr XIX/111/2004Uchwala_Nr_XIX_111_2004_Rady_Gminy_z_dnia_23_06_2004.pdf (85598 B)2004-07-13
OpisUchwała Nr XIX/111/2004 Rady Gminy
z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomoci stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XIX/110/2004Uchwala_Nr_XIX_110_2004_Rady_Gminy_z_dnia_23_06_2004.pdf (52498 B)2004-08-04
OpisUchwała Nr XIX/ 110 /2004 Rady Gminy Jasło z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Jasło na lata 2004 -2008 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasło.
Załącznik do uchwały nr XIX/110/2004Zal_Nr_1_do_Uchwaly_Nr_XIX_110_2004_Rady_Gminy_z_dnia_23_06_2004.doc (60416 B)2004-08-04
OpisZałącznik do uchwały Rady Gminy Nr XIX/110/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku.
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jasło na lata 2004 – 2008
Uchwała Nr XX/122/2004Uchwala_Nr_XX_122_2004_Rady_Gminy_z_dnia_26_08_2004.pdf (249387 B)2004-10-29
OpisUchwała Nr XX/122/2004 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2004 roku
w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
Uchwała Nr XX/114/2004Uchwala_Nr_XX_114_2004_Rady_Gminy_z_dnia_26_08_2004.pdf (33889 B)2004-10-29
OpisUchwała Nr XX/114/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 sierpnia 2004 roku
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała Nr XX/116/2004Uchwala_Nr_XX_116_2004_Rady_Gminy_z_dnia_26_08_2004.pdf (65704 B)2004-10-29
OpisUchwała Nr XX/116/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 sierpnia 2004 roku
w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło
Uchwała Nr XX/117/2004Uchwala_Nr_XX_117_2004_Rady_Gminy_z_dnia_26_08_2004.pdf (55849 B)2004-10-29
OpisUchwała Nr XX/117/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 sierpnia 2004
w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło
Uchwała Nr XX/121/2004Uchwala_Nr_XX_121_2004_Rady_Gminy_z_dnia_26_08_2004.pdf (45493 B)2004-10-29
OpisUchwała Nr XX/121/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 sierpnia 2004 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wydierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XX/122/2004Uchwala_Nr_XX_122_2004_Rady_Gminy_z_dnia_26_08_2004.pdf (249387 B)2004-10-29
OpisUchwała Nr XX/122/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 sierpnia 2004 roku
w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Uchwała Nr XXI/125/2004Uchwala_Nr_XXI_125_2004_Rady_Gminy_z_dnia_08_10_2004.pdf (35311 B)2004-11-04
OpisUchwała Nr XXI/125/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2004 roku
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Załącznik do uchwały nr XXI/125/2004Zal_do_Uchw_XXI_125_2004.pdf (357010 B)2004-11-04
OpisZałacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/125/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2004 roku/

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Uchwała Nr XXII/129/2004Uchwala_Nr_XXII_129_2004_Rady_Gminy_z_dnia_15_11_2004.pdf (74857 B)2004-11-26
OpisUchwała Nr XXII/129/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki
Uchwała Nr XXII/130/2004Uchwala_Nr_XXII_130_2004_Rady_Gminy_z_dnia_15_11_2004.pdf (74795 B)2004-11-26
OpisUchwała Nr XXII/130/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek
Uchwała Nr XXII/131/2004Uchwala_Nr_XXII_131_2004_Rady_Gminy_z_dnia_15_11_2004.pdf (72630 B)2004-11-26
OpisUchwała Nr XXII/131/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XXII/132/2004Uchwala_Nr_XXII_132_2004_Rady_Gminy_z_dnia_15_11_2004.pdf (74529 B)2004-11-26
OpisUchwała Nr XXII/132/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Jareniówka
Uchwała Nr XXI/126/2004Uchwala_Nr_XXI_126_2004_Rady_Gminy_z_dnia_08_10_2004.pdf (60603 B)2004-11-29
OpisUchwała Nr XXI/126/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2004 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Uchwała Nr XXIII/133/2004Uchwala_Nr_XXIII_133_2004.pdf (89243 B)2005-01-17
OpisUchwała Nr XXIII/133/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jasło.
Deklaracja na podatek od nieruchomościDeklaracja_podatek_od_nieruchomosci.doc (112640 B)2005-01-17
OpisZałącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/135/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jasło.
Informacja w sprawie podatku od nieruchomościinformacja_podatek_od_nieruchomosci.doc (82432 B)2005-01-17
OpisZałącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/135/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jasło.
Uchwała Nr XXIII/134/2004Uchwala_Nr_XXIII_134_2004.pdf (87164 B)2005-01-17
OpisUchwała Nr XXIII/134/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobów jego pobierania na terenie Gminy Jasło.
Uchwała Nr XXIII/135/2004Uchwala_Nr_XXIII_135_2004.pdf (82154 B)2005-01-17
OpisUchwała Nr XXIII/135/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXIII/136/2004Uchwala_Nr_XXIII_136_2004.pdf (82706 B)2005-01-17
OpisUchwała Nr XXIII/136/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
Deklaracja na podatek rolnyDeklaracja_podatek_rolny.doc (195072 B)2005-01-17
OpisZałącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/136/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
Informacja w sprawie podatku rolnegoinformacja_podatek_rolny.doc (130560 B)2005-01-17
OpisZałącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/136/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
Uchwała Nr XXIII/137/2004Uchwala_Nr_XXIII_137_2004.pdf (82886 B)2005-01-17
OpisUchwała Nr XXIII/137/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
Deklaracja na podatek leśnyDeklaracja_podatek_lesny.doc (80384 B)2005-01-17
OpisZałącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/137/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
Informacja w sprawie podatku leśnegoinformacja_podatek_lesny.doc (59392 B)2005-01-17
OpisZałącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/137/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
Uchwała Nr XXIII/138/2004Uchwala_Nr_XXIII_138_2004_Rady_Gminy_z_dnia_06_12_2004.pdf (36319 B)2005-02-16
OpisUchwała Nr XXIII/138/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie: zmian w składzie Stałych Komisji Rady.
Uchwała Nr XXIII/141/2004Uchwala_Nr_XXIII_141_2004_Rady_Gminy_z_dnia_28_12_2004.pdf (34881 B)2005-02-16
OpisUchwała Nr XXIII/141/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «