Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Uchwały

Uchwały 2010 r.
Uchwała Nr L/342/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r.Uch_NR_L_342_Rady_Gminy_z_dnia_29_01_2010.pdf (20602 B)2010-03-30
OpisUchwała Nr L/342/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła
Uchwała Nr L/343/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010rUch_NR_L_343_Rady_Gminy_z_dnia_29_01_2010.pdf (21893 B)2010-03-30
OpisUchwała Nr L/343/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Jaśle ul. Niegłowicka 174, na prowadzenie Oddziału "O" dla wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło
Uchwała Nr L/344/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r.Uch_NR_L_344_Rady_Gminy_z_dnia_29_01_2010.pdf (25825 B)2010-03-30
OpisUchwała Nr L/344/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLII/301/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie działania pn. "przebudowa drogi powiatowej Nr 1850 R Jasło - Zręcin II etap" w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"
Uchwała Nr L/345/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r.Uch_NR_L_345_Rady_Gminy_z_dnia_29_01_2010.pdf (79044 B)2010-03-30
OpisUchwała Nr L/345/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/99 Rady Gminy Jasło z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie "Gminny Zakład Komunalny w Jaśle" i nadania mu statutu.
Uchwała Nr L/346/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r.Uch_NR_L_346_Rady_Gminy_z_dnia_29_01_2010.pdf (25944 B)2010-03-30
OpisUchwała Nr L/346/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Trzcinicy na prace konserwatorskie
Uchwała Nr L/347/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. Uch_NR_L_347_Rady_Gminy_z_dnia_29_01_2010.pdf (19502 B)2010-03-30
OpisUchwała Nr L/347/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr L/348/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r.Uch_NR_L_348_Rady_Gminy_z_dnia_29_01_2010.pdf (19029 B)2010-04-28
OpisUchwała Nr L/348/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr L/349/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010rUch_NR_L_349_Rady_Gminy_z_dnia_29_01_2010.pdf (18730 B)2010-04-28
OpisUchwała Nr L/349/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr L/350/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. Uch_NR_L_350_Rady_Gminy_z_dnia_29_01_2010.pdf (19446 B)2010-04-28
OpisUchwała Nr L/350/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr L/351/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r.Uch_NR_L_351_Rady_Gminy_z_dnia_29_01_2010.pdf (18908 B)2010-04-28
OpisUchwała Nr L/351/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Jasło
Uchwała Nr L/353/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r.Uchwala_Nr_L_353_2010.pdf (26632 B)2010-04-28
OpisUchwała Nr L/353/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Warzyce
Uchwała Nr L/354/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010rUchwala_Nr_L_354_2010.pdf (37979 B)2010-04-28
OpisUchwała Nr L/354/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasło
Uchwała Nr LI/355/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.02.2010rUchwala_Nr_L_355_2010.pdf (26596 B)2010-04-28
OpisUchwała Nr LI/355/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.02.2010r. w sprawie wspólnej realizacji budowy zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 28 Zator - Medyka w miejscowości Trzcinica
Uchwała Nr LI/358/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.02.2010r.Uchwala_Nr_LI_358_2010.pdf (27535 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LI/358/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.02.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło
Uchwała Nr LI/359/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.02.2010r.Uchwala_Nr_LI_359_2010.pdf (22661 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LI/359/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.02.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiących własność Gminy Jasło
Uchwała Nr LI/360/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.02.2010r.Uchwala_Nr_LI_360_2010.pdf (22008 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LI/360/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.02.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiących własność Gminy Jasło
Uchwała Nr LII/361/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r.Uchwala_Nr_LII_361_2010.pdf (23672 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LII/361/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/350/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29 stycznia 2010 r.
Uchwała Nr LII/362/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010rUchwala_Nr_LII_362_2010.pdf (22007 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LII/362/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/351/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29 stycznia 2010 r.
Uchwała Nr LII/363/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. Uchwala_Nr_LII_363_2010.pdf (22264 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LII/363/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle z tytułu dopłat różnicy cen odpadów komunalnych w 2010 r.
Uchwała Nr LII/365/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r.Uchwala_Nr_LII_365_2010.pdf (160353 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LII/365/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Uchwała Nr LII/366/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r.Uchwala_Nr_LII_366_2010.pdf (198717 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LII/366/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Uchwała Nr LII/368/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r.Uchwala_Nr_LII_368_2010.pdf (22363 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LII/368/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr LII/370/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. Uchwala_Nr_LII_370_2010.pdf (24958 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LII/370/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. w sprawie podjęcia realizacji inwestycji od nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorajowice i Jareniówka etap III" o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Jasło
Uchwała Nr LII/371/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. Uchwala_Nr_LII_371_2010.pdf (18210 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LII/371/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
Uchwała Nr LII/372/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. Uchwala_Nr_LII_372_2010.pdf (46797 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LII/372/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2010 r.
Uchwała Nr LII/373/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r.Uchwala_Nr_LII_373_2010.pdf (178336 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LII/373/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2010 r.
Uchwała Nr LIII/374/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.03.2010r.Uchwala_Nr_LIII_374_2010.pdf (48791 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LIII/374/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.03.2010r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Mieście Jaśle i Gminie Jasło"
Uchwała Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010r.Uchwala_Nr_LIV_376_2010.pdf (18495 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za 2009 r.
Uchwała Nr LIV/378/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010r. Uchwala_Nr_LIV_378_2010.pdf (28119 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LIV/378/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Uchwała Nr LIV/380/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010r. Uchwala_Nr_LIV_380_2010.pdf (22443 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LIV/380/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr LIV/381/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010r.Uchwala_Nr_LIV_381_2010.pdf (21270 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LIV/381/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 18 w Zakładzie Karnym w Jaśle, Warzyce 467
Uchwała Nr LIV/382/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010r.Uchwala_Nr_LIV_382_2010.pdf (22153 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LIV/382/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 18 w Zakładzie Karnym w Jaśle, Warzyce 467
Uchwała Nr LV/383/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 26.05.2010r.Uch_NR_LV_383_Rady_Gminy_z_dnia_26_05_2010.pdf (20791 B)2010-06-23
OpisUchwała Nr LV/383/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 26.05.2010r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jasło" śp. Stanisławowi Zającowi Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała Nr LVI/386/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 02.06.2010r. Uch_NR_LVI_386_Rady_Gminy_z_dnia_02_06_2010.pdf (22859 B)2010-06-23
OpisUchwała Nr LVI/386/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 02.06.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/361/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17 marca 2010 r.
Uchwała Nr LVI/387/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 02.06.2010r.Uch_NR_LVI_387_Rady_Gminy_z_dnia_02_06_2010.pdf (897196 B)2010-06-23
OpisUchwała Nr LVI/387/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 02.06.2010r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jasło na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2020
Uchwała Nr LVI/388/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 02.06.2010r.Uch_NR_LVI_388_Rady_Gminy_z_dnia_02_06_2010.pdf (21664 B)2010-06-23
OpisUchwała Nr LVI/388/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 02.06.2010r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Ropa w miejscowości Trzcinica
Uchwała Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 02.06.2010r. Uch_NR_LVI_389_Rady_Gminy_z_dnia_02_06_2010.pdf (21652 B)2010-06-23
OpisUchwała Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 02.06.2010r. w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół w Szebniach imienia ks. Józefa Opioły
Uchwała Nr LVII/395/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2010r. Uch_NR_LVII_395_Rady_Gminy_z_dnia_30_06_2010.pdf (34945 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LVII/395/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Jasło z Samorządem Województwa Podkarpackiego z innymi jednostkami samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu o nazwie "PSeAP - Podkarpacki e-Administracji Publicznej"
Uchwała Nr LVII/396/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2010r.Uch_NR_LVII_396_Rady_Gminy_z_dnia_30_06_2010.pdf (24078 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LVII/396/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żółków na lata 2010 - 2016
Uchwała Nr LVII/397/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2010r.Uch_NR_LVII_397_Rady_Gminy_z_dnia_30_06_2010.pdf (33083 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LVII/397/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2010r. w sprawie przyjęcia zadania zadania o nazwie "Dokończenie budowy budynku rekreacyjno - sportowego w Żółkowie " i zabezpieczenia środków finansowych o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie Gminy Jasło
Uchwała Nr LVII/398/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2010r.Uch_NR_LVII_398_Rady_Gminy_z_dnia_30_06_2010.pdf (22557 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LVII/398/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2010r. w sprawie zadania o nazwie "Modernizacja Domu Ludowego w Warzycach"
Uchwała Nr LVII/399/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2010r.Uch_NR_LVII_399_Rady_Gminy_z_dnia_30_06_2010.pdf (35767 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LVII/399/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań o nazwie :
1. "Zakup sprzętu dla Gminy Jasło służącego do prowadzenia akcji ratowniczych".
2. "Usuwanie skutków szkód powodziowych powstałych w infrastrukturze kanalizacyjnej Gminy Jasło."
Uchwała Nr LVIII/402/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.07.2010r. Uch_NR_LVIII_402_Rady_Gminy_z_dnia_14_07_2010.pdf (19546 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LVIII/402/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.07.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Uchwała Nr LIX/403/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r.Uch_NR_LIX_403_Rady_Gminy_z_dnia_28_07_2010.pdf (30672 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LIX/403/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr LIX/404/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r. Uch_NR_LIX_404_Rady_Gminy_z_dnia_28_07_2010.pdf (27202 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LIX/404/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chrząstówka
Uchwała Nr LIX/405/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r.Uch_NR_LIX_405_Rady_Gminy_z_dnia_28_07_2010.pdf (24247 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LIX/405/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierówka na lata 2010 - 2016
Uchwała Nr LIX/406/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r.Uch_NR_LIX_406_Rady_Gminy_z_dnia_28_07_2010.pdf (35851 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LIX/406/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania: "Przebudowa drogi gminnej Nr 113361R Warzyce do Bierówki" i zabezpieczenia środków finansowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Jasło
Uchwała Nr LIX/407/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r. Uch_NR_LIX_407_Rady_Gminy_z_dnia_28_07_2010.pdf (31801 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LIX/407/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r. w sprawie przyjęcia zadania o nazwie "Modernizacja Domu Ludowego w Bierówce" i zabezpieczenia środków finansowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Jasło
Uchwała Nr LIX/408/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r. Uch_NR_LIX_408_Rady_Gminy_z_dnia_28_07_2010.pdf (25930 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LIX/408/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr LIX/410/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r. Uch_NR_LIX_410_Rady_Gminy_z_dnia_28_07_2010.pdf (23205 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LIX/410/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Osobnica
Uchwała Nr LX/412/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. Uch_NR_LX_412_Rady_Gminy_z_dnia_31_08_2010.pdf (22730 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LX/412/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr LX/413/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r.Uch_NR_LX_413_Rady_Gminy_z_dnia_31_08_2010.pdf (20401 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LX/413/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr L/348/2010 Rady gminy Jasło z dnia 29 stycznia 2010 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr LX/414/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. Uch_NR_LX_414_Rady_Gminy_z_dnia_31_08_2010.pdf (19844 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LX/414/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzycach
Uchwała Nr LX/416/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. Uch_NR_LX_416_Rady_Gminy_z_dnia_31_08_2010.pdf (33483 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LX/416/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Uchwała Nr LX/417/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. Uch_NR_LX_417_Rady_Gminy_z_dnia_31_08_2010.pdf (29498 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LX/417/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Jasło na stałe obwody głosowania
Uchwała Nr LX/418/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. Uch_NR_LX_418_Rady_Gminy_z_dnia_31_08_2010.pdf (19695 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LX/418/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego
Uchwała Nr LX/419/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. Uch_NR_LX_419_Rady_Gminy_z_dnia_31_08_2010.pdf (25633 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LX/419/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Osobnica
Uchwała Nr LXI/421/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.09.2010r.Uch_NR_LXI_421_Rady_Gminy_z_dnia_14_09_2010.pdf (20758 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXI/421/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.09.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/349/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29 stycznia 2010 r.
Uchwała Nr LXI/422/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.09.2010r. Uch_NR_LXI_422_Rady_Gminy_z_dnia_14_09_2010.pdf (20589 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXI/422/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.09.2010r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzycach na pokrycie kosztów ubezpieczenia i rejestracji nowego samochodu pożarniczego.
Uchwała Nr LXI/424/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.09.2010r.Uch_NR_LXI_424_Rady_Gminy_z_dnia_14_09_2010.pdf (27494 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXI/424/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.09.2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr LXI/425/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.09.2010r.Uch_NR_LXI_425_Rady_Gminy_z_dnia_14_09_2010.pdf (38481 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXI/425/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.09.2010r. w sprawie wyrażenia opinii do studium ochrony przeciwpowodziowej Zlewni Wisłoki sporządzonej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Uchwała Nr LXI/426/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.09.2010r. Uch_NR_LXI_426_Rady_Gminy_z_dnia_14_09_2010.pdf (20705 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXI/426/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.09.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości we wsi Trzcinica
Uchwała Nr LXII/430/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.09.2010r.Uch_NR_LXII_430_Rady_Gminy_z_dnia_28_09_2010.pdf (35086 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXII/430/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.09.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867 R Harklowa - Osobnica" w miejscowości Osobnica w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
Uchwała Nr LXIII/432/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.10.2010r. Uch_NR_LXIII_432_Rady_Gminy_z_dnia_6_10_2010.pdf (18269 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXIII/432/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.10.2010r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jasło"
Uchwała Nr LXIII/433/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.10.2010r.Uch_NR_LXIII_433_Rady_Gminy_z_dnia_6_10_2010.pdf (18189 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXIII/433/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.10.2010r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jasło"
Uchwała Nr LXIII/434/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.10.2010r. Uch_NR_LXIII_434_Rady_Gminy_z_dnia_6_10_2010.pdf (18015 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXIII/434/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.10.2010r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jasło"
Uchwała Nr LXIII/434/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.10.2010r. Uch_NR_LXIII_435_Rady_Gminy_z_dnia_6_10_2010.pdf (18069 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXIII/434/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.10.2010r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jasło"
Uchwała Nr LXIII/435/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.10.2010r.Uch_NR_LXIII_435_Rady_Gminy_z_dnia_6_10_2010.pdf (18069 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXIII/435/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.10.2010r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jasło"
Uchwała Nr LXIV/436/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 13.10.2010r. Uch_NR_LXIV_436_Rady_Gminy_z_dnia_13_10_2010.pdf (58100 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXIV/436/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 13.10.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na współpracę międzynarodową Gminy Jasło z Miastem Lipany - Słowacja
Uchwała Nr LXIV/438/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 13.10.2010r.Uch_NR_LXIV_438_Rady_Gminy_z_dnia_13_10_2010.pdf (31375 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXIV/438/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 13.10.2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Uchwała Nr LXIV/439/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 13.10.2010r.Uch_NR_LXIV_439_Rady_Gminy_z_dnia_13_10_2010.pdf (171809 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXIV/439/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 13.10.2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
Uchwała Nr LXVI/442/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.10.2010r.Uch_NR_LXIV_442_Rady_Gminy_z_dnia_28_10_2010.pdf (32666 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXVI/442/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.10.2010r. w sprawie realizacji zadania o nazwie "Remont i przebudowa ze zmianą użytkowania budynku byłej szkoły w Chrząstówce na budynek rekreacyjno - sportowy plus pochylnia dla niepełnosprawnych przy budynku" i zabezpieczenia środków finansowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Jasło
Uchwała Nr LXVI/443/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.10.2010r. Uch_NR_LXIV_443_Rady_Gminy_z_dnia_28_10_2010.pdf (46256 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXVI/443/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.10.2010r. w sprawie realizacji zadania o nazwie "Budowa obiektów koncertowo - wystawienniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbudowę sceny letniej, przebudowę garażu i zmianę sposobu użytkowania na sanitariaty ogólnodostępne, wykonanie traktów pieszo-jezdnych wykonanie wolnostojących zadaszeń o konstrukcji drewnianej w Trzcinicy" i zabezpieczenia środków finansowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Jasło
Uchwała Nr LXVI/444/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.10.2010r. Uch_NR_LXIV_444_Rady_Gminy_z_dnia_28_10_2010.pdf (32576 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXVI/444/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.10.2010r. w sprawie realizacji zadania o nazwie "Modernizacja Domu Ludowego w Warzycach"
Uchwała Nr LXVI/445/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.10.2010r.Uch_NR_LXIV_445_Rady_Gminy_z_dnia_28_10_2010.pdf (34084 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXVI/445/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.10.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/397/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia zadania o nazwie "Dokończenie budowy budynku rekreacyjno - sportowego w Żółkowie" i zabezpieczenia środków finansowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Jasło
Uchwała Nr LXVII/447/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r. Uch_NR_LXVII_447_Rady_Gminy_z_dnia_10_11_2010.pdf (40908 B)2011-01-03
OpisUchwała Nr LXVII/447/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu o nazwie: "PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" i zabezpieczenia środków finansowych
Uchwała Nr LXVII/449/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r.Uch_NR_LXVII_449_Rady_Gminy_z_dnia_10_11_2010.pdf (28190 B)2011-01-03
OpisUchwała Nr LXVII/449/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z siedzibą w Trzcinicy
Uchwała Nr LXVII/450/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r. Uch_NR_LXVII_450_Rady_Gminy_z_dnia_10_11_2010.pdf (26003 B)2011-01-03
OpisUchwała Nr LXVII/450/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu
Uchwała Nr LXVII/451/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r.Uch_NR_LXVII_451_Rady_Gminy_z_dnia_10_11_2010.pdf (22080 B)2011-01-03
OpisUchwała Nr LXVII/451/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na rok 2010
Uchwała Nr LXVII/452/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r.Uch_NR_LXVII_452_Rady_Gminy_z_dnia_10_11_2010.pdf (28028 B)2011-01-03
OpisUchwała Nr LXVII/452/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle z tytułu dopłat różnicy cen odpadów komunalnych w 2010 roku.
Uchwała Nr LXVII/453/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r.Uch_NR_LXVII_453_Rady_Gminy_z_dnia_10_11_2010.pdf (28241 B)2011-01-03
OpisUchwała Nr LXVII/453/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rok 2011.
Uchwała Nr LXVII/454/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r. Uch_NR_LXVII_454_Rady_Gminy_z_dnia_10_11_2010.pdf (176289 B)2011-01-03
OpisUchwała Nr LXVII/454/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2011.
Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 1.12.2010r.Uch_NR_I_1_Rady_Gminy_z_dnia_01_12_2010.pdf (14306 B)2011-01-05
OpisUchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 1.12.2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jasło
Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 1.12.2010r. Uch_NR_I_2_Rady_Gminy_z_dnia_01_12_2010.pdf (18872 B)2011-01-05
OpisUchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 1.12.2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jasło
Uchwała Nr II/3/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.12.2010rUch_NR_II_3_Rady_Gminy_z_dnia_06_12_2010.pdf (43382 B)2011-01-05
OpisUchwała Nr II/3/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.12.2010r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy
Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.12.2010r. Uch_NR_II_4_Rady_Gminy_z_dnia_06_12_2010.pdf (12265 B)2011-01-05
OpisUchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.12.2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.12.2010r. Uch_NR_II_6_Rady_Gminy_z_dnia_06_12_2010.pdf (23579 B)2011-01-05
OpisUchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.12.2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jasło
Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 20.12.2010r.Uch_NR_III_8_Rady_Gminy_z_dnia_20_12_2010.pdf (30605 B)2011-01-05
OpisUchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 20.12.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu
Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 20.12.2010r. Uch_NR_III_9_Rady_Gminy_z_dnia_20_12_2010.pdf (19160 B)2011-01-05
OpisUchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 20.12.2010r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzycach na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu pożarniczego
Uchwała Nr IV/10/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r.Uch_NR_IV_10_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2010.pdf (19842 B)2011-01-26
OpisUchwała Nr IV/10/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr L/349/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29 stycznia 2010 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr IV/11/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r. Uch_NR_IV_11_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2010.pdf (38388 B)2011-01-26
OpisUchwała Nr IV/11/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r. w sprawie nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe
Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r. Uch_NR_IV_12_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2010.pdf (178684 B)2011-01-26
OpisUchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu
Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r.Uch_NR_IV_13_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2010.pdf (61963 B)2011-01-26
OpisUchwała Nr IV/13/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r.Uch_NR_IV_14_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2010.pdf (184310 B)2011-01-26
OpisUchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r.Uch_NR_IV_15_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2010.pdf (88817 B)2011-01-26
OpisUchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r. Uch_NR_IV_16_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2010.pdf (21120 B)2011-01-26
OpisUchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r.Uch_NR_IV_17_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2010.pdf (21115 B)2011-01-26
OpisUchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r.Uch_NR_IV_19_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2010.pdf (41434 B)2011-01-26
OpisUchwała Nr IV/19/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej na rok 2011r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «