Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Uchwały

Uchwały 2009 r.
Uchwała Nr XXXIV/233/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009rUch_NR_XXXIV_233_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (174053 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXIV/233/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła.
Uchwała Nr XXXIV/234/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. .Uch_NR_XXXIV_234_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (101539 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXIV/234/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła.
Uchwała Nr XXXIV/235/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. Uch_NR_XXXIV_235_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (108067 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXIV/235/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
Uchwała Nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. Uch_NR_XXXIV_236_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (109707 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. w sprawie: wspólnej inwestycji polegającej na zakupie i montażu wiaty przestankowej przy drodze krajowej nr 28 Zator 0 Medyka w miejscowości Warzyce.
Uchwała Nr XXXIV/237/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. Uch_NR_XXXIV_237_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (97580 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXIV/237/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
Uchwała Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. Uch_NR_XXXIV_238_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (94540 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Jasło.
Uchwała Nr XXXIV/2402009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. Uch_NR_XXXIV_240_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (122228 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXIV/2402009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - inwestycyjnej.
Uchwała Nr XXXIV/241/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r.Uch_NR_XXXIV_241_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (115166 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXIV/241/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr XXXIV/242/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r.Uch_NR_XXXIV_242_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (108148 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXIV/242/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Jasło darowizny nieruchomości we wsi Warzyce.
Uchwała Nr XXXIV/243/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r.Uch_NR_XXXIV_234_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (101539 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXIV/243/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/165/2005 z dnia 30 marca 2005r. dotyczącej ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Uchwała Nr XXXIV/244/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. Uch_NR_XXXIV_244_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (118094 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXIV/244/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Jaśle
Uchwała Nr XXXIV/245/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. Uch_NR_XXXIV_245_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (124874 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXIV/245/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. w sprawie: zmianie Uchwały Nr XXXIII/226/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała Nr XXXV/247/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r.Uch_NR_XXXV_247_Rady_Gminy_z_dnia_18_02_2009.pdf (112327 B)2009-03-11
OpisUchwała Nr XXXV/247/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
Uchwała Nr XXXV/249/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r.Uch_NR_XXXV_249_Rady_Gminy_z_dnia_18_02_2009.pdf (117967 B)2009-03-11
OpisUchwała Nr XXXV/249/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/241/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr XXXV/250/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r. Uch_NR_XXXV_250_Rady_Gminy_z_dnia_18_02_2009.pdf (220054 B)2009-03-11
OpisUchwała Nr XXXV/250/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r. w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z siedzibą w Trzcinicy
Uchwała Nr XXXV/251/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r.Uch_NR_XXXV_251_Rady_Gminy_z_dnia_18_02_2009.pdf (100700 B)2009-03-11
OpisUchwała Nr XXXV/251/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych
Uchwała Nr XXXV/255/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r.Uch_NR_XXXV_255_Rady_Gminy_z_dnia_18_02_2009.pdf (207664 B)2009-03-11
OpisUchwała Nr XXXV/255/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r. w sprawie poparcia stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez teren powiatu strzyżowskiego
Uchwała Nr XXXV/256/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r.Uch_NR_XXXV_256_Rady_Gminy_z_dnia_18_02_2009.pdf (102513 B)2009-03-11
OpisUchwała Nr XXXV/256/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r. w sprawie realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki
Uchwała Nr XXXV/257/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r.Uch_NR_XXXV_257_Rady_Gminy_z_dnia_18_02_2009.pdf (311317 B)2009-03-11
OpisUchwała Nr XXXV/257/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009r.
Uchwała Nr XXXVI/258/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r. Uch_NR_XXXVI_258_Rady_Gminy_z_dnia_13_03_2009.pdf (117334 B)2009-04-27
OpisUchwała Nr XXXVI/258/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
Uchwała Nr XXXVI/259/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009rUch_NR_XXXVI_259_Rady_Gminy_z_dnia_13_03_2009.pdf (105557 B)2009-04-27
OpisUchwała Nr XXXVI/259/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
Uchwała Nr XXXVI/261/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r. Uch_NR_XXXVI_261_Rady_Gminy_z_dnia_13_03_2009.pdf (115899 B)2009-04-27
OpisUchwała Nr XXXVI/261/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Uchwała Nr XXXVI/262/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r.2009-04-27
OpisUchwała Nr XXXVI/262/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr XXXVI/264/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r.Uch_NR_XXXVI_264_Rady_Gminy_z_dnia_13_03_2009.pdf (122665 B)2009-04-27
OpisUchwała Nr XXXVI/264/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osobnica i Planu Odnowy Miejscowości Warzyce.
Uchwała Nr XXXVI/265/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r. Uch_NR_XXXVI_265_Rady_Gminy_z_dnia_13_03_2009.pdf (107921 B)2009-04-28
OpisUchwała Nr XXXVI/265/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasło.
Uchwała Nr XXXVI/266/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r. Uch_NR_XXXVI_266_Rady_Gminy_z_dnia_13_03_2009.pdf (105235 B)2009-04-28
OpisUchwała Nr XXXVI/266/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.
Uchwała Nr XXXVI/268/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r.Uch_NR_XXXVI_268_Rady_Gminy_z_dnia_13_03_2009.pdf (793777 B)2009-04-28
OpisUchwała Nr XXXVI/268/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2009 r.
Uchwała Nr XXXVII/270/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 20.03.2009r.Uch_NR_XXXVII_270_Rady_Gminy_z_dnia_20_03_2009.pdf (109164 B)2009-04-29
OpisUchwała Nr XXXVII/270/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 20.03.2009r. w sprawie: uchylenia uchwały NrXXXVI/249/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/241/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr XXXVII/271/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 20.03.2009r.Uch_NR_XXXVII_271_Rady_Gminy_z_dnia_20_03_2009.pdf (110701 B)2009-06-01
OpisUchwała Nr XXXVII/271/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 20.03.2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 18 w Zakładzie Karnym w Jaśle, Warzyce 467
Uchwała Nr XXXVIII/272/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 29.04.2009r.Uch_NR_XXXVIII_272_Rady_Gminy_z_dnia_29_04_2009.pdf (102545 B)2009-06-01
OpisUchwała Nr XXXVIII/272/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 29.04.2009r.w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2008 r.
Uchwała Nr XXXVIII/273/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 29.04.2009r.Uch_NR_XXXVIII_273_Rady_Gminy_z_dnia_29_04_2009.pdf (111786 B)2009-06-01
OpisUchwała Nr XXXVIII/273/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 29.04.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXXVIII/275/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 29.04.2009r.Uch_NR_XXXVIII_275_Rady_Gminy_z_dnia_29_04_2009.pdf (631224 B)2009-06-01
OpisUchwała Nr XXXVIII/275/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 29.04.2009r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Jasło na lata 2009 - 2013
Uchwała Nr XXXIX/281/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r. Uch_NR_XXXIX_281_Rady_Gminy_z_dnia_8_06_2009.pdf (113030 B)2009-07-03
OpisUchwała Nr XXXIX/281/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXXIX/282/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009rUch_NR_XXXIX_282_Rady_Gminy_z_dnia_8_06_2009.pdf (107468 B)2009-07-03
OpisUchwała Nr XXXIX/282/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXXIX/283/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r.Uch_NR_XXXIX_283_Rady_Gminy_z_dnia_8_06_2009.pdf (114982 B)2009-07-03
OpisUchwała Nr XXXIX/283/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/247/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lutego 2009r.
Uchwała Nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r.Uch_NR_XXXIX_284_Rady_Gminy_z_dnia_8_06_2009.pdf (112457 B)2009-07-03
OpisUchwała Nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/273/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2009r.
Uchwała Nr XXXIX/286/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r.Uch_NR_XXXIX_286_Rady_Gminy_z_dnia_8_06_2009.pdf (98668 B)2009-07-03
OpisUchwała Nr XXXIX/286/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
Uchwała Nr XXXIX/287/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r.Uch_NR_XXXIX_287_Rady_Gminy_z_dnia_8_06_2009.pdf (104579 B)2009-07-03
OpisUchwała Nr XXXIX/287/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasło
Uchwała Nr XXXIX/288/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r. Uch_NR_XXXIX_288_Rady_Gminy_z_dnia_8_06_2009.pdf (124611 B)2009-07-03
OpisUchwała Nr XXXIX/288/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie odnowy Miejscowości Warzyce
Uchwała Nr XXXIX/289/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r. Uch_NR_XXXIX_289_Rady_Gminy_z_dnia_8_06_2009.pdf (126770 B)2009-07-03
OpisUchwała Nr XXXIX/289/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r. w sprawie przyjęcia zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorajowice i Jareniówka etap - III" i zabezpieczenia środków finansowych
Uchwała Nr XL/290/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 15.07.2009r.Uch_NR_XL_290_Rady_Gminy_z_dnia_15_07_2009.pdf (121866 B)2009-09-09
OpisUchwała Nr XL/290/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 15.07.2009r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej w Trzcinicy na prace konserwatorskie
Uchwała Nr XL/292/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 15.07.2009r. Uch_NR_XL_292_Rady_Gminy_z_dnia_15_07_2009.pdf (111064 B)2009-09-09
OpisUchwała Nr XL/292/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 15.07.2009r. w sprawie powierzenia Miastu Jasło zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci
Uchwała Nr XL/295/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 15.07.2009r.Uch_NR_XL_295_Rady_Gminy_z_dnia_15_07_2009.pdf (111701 B)2009-09-09
OpisUchwała Nr XL/295/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 15.07.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XL/296/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 15.07.2009r. Uch_Nr_XL_296_2009_Rady_Gminy_z_dnia_15_07_2009.pdf (399968 B)2009-09-09
OpisUchwała Nr XL/296/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 15.07.2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
Uchwała Nr XLI/298/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 22.07.2009r.Uch_NR_XLI_298_Rady_Gminy_z_dnia_22_07_2009.pdf (103678 B)2009-09-09
OpisUchwała Nr XLI/298/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 22.07.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XLII/300/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 28.08.2009rUch_NR_XLII_300_Rady_Gminy_z_dnia_28_08_2009.pdf (104069 B)2009-09-23
OpisUchwała Nr XLII/300/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 28.08.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XLII/301/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 28.08.2009r. Uch_NR_XLII_301_Rady_Gminy_z_dnia_28_08_2009.pdf (131096 B)2009-09-23
OpisUchwała Nr XLII/301/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 28.08.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850 R Jasło - Zręcin II etap" w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"
Uchwała Nr XLIII/305/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r.Uch_NR_XLIII_305_Rady_Gminy_z_dnia_30_09_2009.pdf (130425 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIII/305/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XLIII/306/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r.Uch_NR_XLIII_306_Rady_Gminy_z_dnia_30_09_2009.pdf (105157 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIII/306/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/273/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2009 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XLIII/307/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r. Uch_NR_XLIII_307_Rady_Gminy_z_dnia_30_09_2009.pdf (110800 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIII/307/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/300/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 28 sierpnia 2009 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XLIII/309/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r. Uch_NR_XLIII_309_Rady_Gminy_z_dnia_30_09_2009.pdf (118639 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIII/309/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r. w sprawie podjęcia realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa parkingu w centrum Osobnicy i chodnika łączącego parking z Zespołem Szkół w Osobnicy" o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Jasło.
Uchwała Nr XLIII/310/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r.Uch_NR_XLIII_310_Rady_Gminy_z_dnia_30_09_2009.pdf (119747 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIII/310/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
Uchwała Nr XLIII/311/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r. Uch_NR_XLIII_311_Rady_Gminy_z_dnia_30_09_2009.pdf (131246 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIII/311/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu służącego rewitalizacji i modernizacji linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło
Uchwała Nr XLIV/312/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r.Uch_NR_XLIV_312_Rady_Gminy_z_dnia_27_10_2009.pdf (106676 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIV/312/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XLIV/313/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r. Uch_NR_XLIV_313_Rady_Gminy_z_dnia_27_10_2009.pdf (108496 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIV/313/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasło z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Jaśle ul. Niegłowicka 174, na prowadzenie Oddziału "O" dla wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło
Uchwała Nr XLIV/316/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r. Uch_NR_XLIV_316_Rady_Gminy_z_dnia_27_10_2009.pdf (120747 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIV/316/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/309/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podjęcia realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa parkingu w centrum Osobnicy i chodnika łączącego parking z Zespołem Szkół w Osobnicy" o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Jasło.
Uchwała Nr XLIV/317/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r.Uch_NR_XLIV_317_Rady_Gminy_z_dnia_27_10_2009.pdf (122799 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIV/317/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r. w sprawie przystąpienia gminy Jasło do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XLIV/318/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r.Uch_NR_XLIV_318_Rady_Gminy_z_dnia_27_10_2009.pdf (117909 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIV/318/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r. w sprawie przystąpienia gminy Jasło do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XLIV/319/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r.Uch_NR_XLIV_319_Rady_Gminy_z_dnia_27_10_2009.pdf (999070 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIV/319/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło
Uchwała Nr XLV/321/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r.Uch_NR_XLV_321_Rady_Gminy_z_dnia_30_11_2009.pdf (26814 B)2010-01-27
OpisUchwała Nr XLV/321/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/281/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8 czerwca 2009 r.
Uchwała Nr XLV/322/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009rUch_NR_XLV_322_Rady_Gminy_z_dnia_30_11_2009.pdf (108734 B)2010-01-27
OpisUchwała Nr XLV/322/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jasło
Uchwała Nr XLV/323/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. Uch_NR_XLV_323_Rady_Gminy_z_dnia_30_11_2009.pdf (31165 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLV/323/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania o nazwie "Poprawa bezpieczeństwa w gminie Jasło poprzez zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP oraz budowę remizy w Trzcinicy " i zabezpieczenia środków finansowych.
Uchwała Nr XLV/324/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. Uch_NR_XLV_324_Rady_Gminy_z_dnia_30_11_2009_r.pdf (28208 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLV/324/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVI/213/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach.
Uchwała Nr XLV/325/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r.Uch_NR_XLV_325_Rady_Gminy_z_dnia_30_11_2009_r.pdf (185991 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLV/325/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w sprawie : zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2010
Uchwała Nr XLV/326/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r.Uch_NR_XLV_326_Rady_Gminy_z_dnia_30_11_2009_r.pdf (30320 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLV/326/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rok 2010
Uchwała Nr XLV/327/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009 r.Uch_NR_XLV_327_Rady_Gminy_z_dnia_30_11_2009_r.pdf (51644 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLV/327/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jasło.
Uchwała Nr XLV/328/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. Uch_NR_XLV_328_Rady_Gminy_z_dnia_30_11_2009.pdf (24909 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLV/328/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chrząstówka
Uchwała Nr XLV/329/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. Uch_NR_XLV_329_Rady_Gminy_z_dnia_30_11_2009.pdf (17347 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLV/329/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Żółków dotyczącego przeznaczenia srodków funduszu sołeckiego w 2010 r.
Uchwała Nr XLV/330/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r.Uch_NR_XLV_330_Rady_Gminy_z_dnia_30_11_2009.pdf (17194 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLV/330/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Wolica dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2010 r.
Uchwała Nr XLV/331/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r.Uch_NR_XLV_331_Rady_Gminy_z_dnia_30_11_2009.pdf (68762 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLV/331/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego
Uchwała Nr XLV/333/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009rUch_NR_XLV_333_Rady_Gminy_z_dnia_30_11_2009.pdf (25376 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLV/333/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Uchwała Nr XLVIII/339/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r. Uch_NR_XLVIII_339_Rady_Gminy_z_dnia_31_12_2009.pdf (260927 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLVIII/339/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
Uchwała Nr XLVIII/340/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r.Uch_NR_XLVIII_340_Rady_Gminy_z_dnia_31_12_2009.pdf (128434 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLVIII/340/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jasło organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok
Uchwała Nr XLVIII/341/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r. Uch_NR_XLVIII_341_Rady_Gminy_z_dnia_31_12_2009.pdf (45467 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLVIII/341/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «