Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Uchwały

Uchwały 2008 r.
Uchwała NrXIX/133/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008uchwala_nr_XIX_133_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_15_02_2008.pdf (55993 B)2008-02-29
OpisUchwała Ny XIX/133/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła.
Uchwała NrXIX/134/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008uchwala_nr_XIX_134_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_15_02_2008.pdf (56825 B)2008-02-29
OpisUchwała Nr XIX/134/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła
Uchwała NrXIX/135/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008uchwala_nr_XIX_135_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_15_02_2008.pdf (58490 B)2008-02-29
OpisUchwała Nr XIX/135/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/132/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła.
Uchwała Nr XIX/136/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008uchwala_XIX_136_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_15_02_2008.pdf (53818 B)2008-02-29
OpisUchwała Nr XIX/136/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
Uchwała Nr XIX/137/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008uchwala_nr_XIX_137_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_15_02_2008.pdf (57200 B)2008-02-29
OpisUchwała Nr XIX/137/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
Uchwała Nr XIX/138/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008uchwala_nr_XIX_138_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_15_02_2008.pdf (58074 B)2008-02-29
OpisUchwała Nr XIX/138/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
Uchwała Nr XIX/139/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008uchwala_nr_XIX_139_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia15_02_2008.pdf (61195 B)2008-02-29
OpisUchwała Nr XIX/139/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008 r. w sprawie wspólnej realizacji wykonania zasilania energetycznego sygnalizacji przejścia dla pieszych w km 211 + 850 w pasie drogi krajowej Nr 28 Zator - Medyka w miejscowości Warzyce.
Uchwała Nr XIX/141/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008 uchwala_nr_XIX_141_2008_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_15_02_2008.pdf (35432 B)2008-03-05
OpisUchwała Nr XIX/141/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Wolica stanowiącej własność Gminy Jasło.
Uchwała Nr XIX/143/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008Uch_Nr_XIX_143_2008_Rady_Gminy_z_dnia_15_02_2008.pdf (24233 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XIX/143/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Jasło z Województwem Podkarpackim i innymi jednostkami samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim.
Uchwała Nr XIX/144/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008Uch_Nr_XIX_144_2008_Rady_Gminy_z_dnia_15_02_2008.pdf (22668 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XIX/144/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasło.
Uchwała Nr XIX/145/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008Uch_Nr_XIX_145_2008_Rady_Gminy_z_dnia_15_02_2008.pdf (24132 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XIX/145/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - pomostowej
Uchwała Nr XIX/146/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008Uch_Nr_XIX_146_2008_Rady_Gminy_z_dnia_15_02_2008.pdf (24190 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XIX/146/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - inwestycyjnej
Uchwała Nr XX/149/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 27.03.2008Uch_Nr_XX_149_2008_Rady_Gminy_z_dnia_27_03_2008.pdf (28677 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XX/149/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 27.03.2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/138/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XX/150/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 27.03.2008Uch_Nr_XX_150_2008_Rady_Gminy_z_dnia_27_03_2008.pdf (383206 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XX/150/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 27.03.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłącania dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr XX/152/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 27.03.2008Uch_Nr_XX_152_2008_Rady_Gminy_z_dnia_27_03_2008.pdf (26687 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XX/152/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 27.03.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.
Uchwała Nr XX/153/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 27.03.2008Uch_Nr_XX_153_2008_Rady_Gminy_z_dnia_27_03_2008.pdf (63080 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XX/153/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 27.03.2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 r.
Uchwała Nr XX/154/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 27.03.2008Uch_Nr_XX_154_2008_Rady_Gminy_z_dnia_27_03_2008.pdf (164327 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XX/154/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 27.03.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2008 r.
Uchwała Nr XXI/155/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008Uch_Nr_XXI_155_2008_Rady_Gminy_z_dnia_25_04_2008.pdf (25093 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XXI/155/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za 2007 r.
Uchwała Nr XXI/158/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008Uch_Nr_XXI_158_2008_Rady_Gminy_z_dnia_25_04_2008.pdf (24860 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XXI/158/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/145/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - pomostowej.
Uchwała Nr XXI/159/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008Uch_Nr_XXI_159_2008_Rady_Gminy_z_dnia_25_04_2008.pdf (24496 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XXI/159/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/146/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - inwestycyjnej.
Uchwała Nr XXI/160/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008Uch_Nr_XXI_160_2008_Rady_Gminy_z_dnia_25_04_2008.pdf (55405 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XXI/160/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarczego.
Uchwała Nr XXI/161/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008Uch_Nr_XXI_161_2008_Rady_Gminy_z_dnia_25_04_2008.pdf (33846 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XXI/161/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a take wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr XXI/162/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008Uch_Nr_XXI_162_2008_Rady_Gminy_z_dnia_25_04_2008.pdf (27261 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XXI/162/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 18 w Zakładzie Karnym w Warzycach.
Uchwała Nr XXII/163/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008Uch_Nr_XXII_163_2008_Rady_Gminy_z_dnia_21_05_2008.pdf (24660 B)2008-06-11
OpisUchwała Nr XXII/163/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 21.05.2008 r. w sprawie przyjęcia zadania i złożenia wniosku do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich".
Uchwała Nr XXII/165/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 21.05.2008Uch_Nr_XXII_165_2008_Rady_Gminy_z_dnia_21_05_2008.pdf (30272 B)2008-06-11
OpisUchwała Nr XXII/165/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 21.05.2008 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzcinicy na prace konserwatorskie.
Uchwała Nr XXIII/167/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 31.05.2008Uch_Nr_XXIII_167_2008_Rady_Gminy_z_dnia_31_05_2008.pdf (40536 B)2008-06-11
OpisUchwała Nr XXIII/167/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 31.05.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Jasło.
Uchwała Nr XXIII/168/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 31.05.2008Uch_Nr_XXIII_168_2008_Rady_Gminy_z_dnia_31_05_2008.pdf (32221 B)2008-06-11
OpisUchwała Nr XXIII/168/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 31.05.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle i akceptacji wartości jednego punktu w tabeli rozpiętości punktowych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.
Uchwała Nr XXIII/169/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 31.05.2008Uch_Nr_XXIII_169_2008_Rady_Gminy_z_dnia_31_05_2008.pdf (30846 B)2008-06-11
OpisUchwała Nr XXIII/169/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 31.05.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle i akceptacji wartości jednego punktu w tabeli rozpiętości punktowych dla poszczególnych stanowisk.
Uchwała Nr XXIII/172/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 31.05.2008Uch_Nr_XXIII_172_2008_Rady_Gminy_z_dnia_31_05_2008.pdf (25958 B)2008-06-11
OpisUchwała Nr XXIII/172/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 31.05.2008 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Nr 113315R w miejscowości Trzcinica.
Uchwała Nr XXIII/173/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 31.05.2008Uch_Nr_XXIII_173_2008_Rady_Gminy_z_dnia_31_05_2008.pdf (28085 B)2008-06-11
OpisUchwała Nr XXIII/173/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 31.05.2008 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle..
Uchwała Nr XXIV/175/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 24.06.2008Uch_Nr_XXIV_175_2008_Rady_Gminy_z_dnia_24_06_2008.pdf (28942 B)2008-07-01
OpisUchwała Nr XXIV/175/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 24.06.2008 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jasło.
Uchwała Nr XXIV/176/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 24.06.2008Uch_Nr_XXIV_176_2008_Rady_Gminy_z_dnia_24_06_2008.pdf.pdf (43002 B)2008-07-01
OpisUchwała Nr XXIV/176/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 24.06.2008 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach dla których Gmina Jasło jest organem prowadzącym szkołę.
Uchwała Nr XXIV/177/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 24.06.2008Uch_Nr_XXIV_177_2008_Rady_Gminy_z_dnia_24_06_2008.pdf.pdf (28887 B)2008-07-01
OpisUchwała Nr XXIV/177/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 24.06.2008 r. w sprawie: wspólnej realizacji chodnika dla pieszych przy drodze krajowej nr 28 Zator-Medyka w miejscowości Trzcinica.
Uchwała Nr XXIV/178/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 24.06.2008Uch_Nr_XXIV_178_2008_Rady_Gminy_z_dnia_24_06_2008.pdf.pdf (29121 B)2008-07-01
OpisUchwała Nr XXIV/178/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 24.06.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXIV/180/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 24.06.2008Uch_Nr_XXIV_180_2008_Rady_Gminy_z_dnia_24_06_2008.pdf.pdf (30310 B)2008-07-01
OpisUchwała Nr XXIV/180/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 24.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości we wsi Trzcinica
Uchwała Nr XXV/183/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 03.07.2008Uch_Nr_XXV_183_2008_Rady_Gminy_z_dnia_03_07_2008.pdf (27639 B)2008-09-11
OpisUchwała Nr XXV/183/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 03.07.2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr XXV/184/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 03.07.2008Uch_Nr_XXV_184_2008_Rady_Gminy_z_dnia_03_07_2008.pdf (26493 B)2008-09-11
OpisUchwała Nr XXV/184/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 03.07.2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/146/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - inwestycyjnej
Uchwała Nr XXVI/186/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2008Uch_Nr_XXVI_186_2008_Rady_Gminy_z_dnia_28_07_2008.pdf (27434 B)2008-09-11
OpisUchwała Nr XXVI/186/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXVII/190/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 07.08.2008Uch_Nr_XXVII_190_2008_Rady_Gminy_z_dnia_07_08_2008.pdf (28459 B)2008-09-11
OpisUchwała Nr XXVII/190/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 07.08.2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXVIII/192/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2008Uch_Nr_XXVIII_192_2008_Rady_Gminy_z_dnia_29_08_2008.pdf (26778 B)2008-09-11
OpisUchwała Nr XXVIII/192/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXVIII/193/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2008Uch_Nr_XXVIII_193_2008_Rady_Gminy_z_dnia_29_08_2008.pdf (27278 B)2008-09-11
OpisUchwała Nr XXVIII/193/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości we wsi Trzcinica
Uchwała Nr XXVIII/194/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2008 Uch_NR_XXVIII_194_Rady_Gminy_z_dnia_29_08_2008.pdf (113861 B)2008-11-26
OpisUchwała Nr XXVIII/194/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości we wsi Trzcinica
Uchwała Nr XXIX/196/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. Uch_NR_XXIX_196_Rady_Gminy_z_dnia_15_10_2008.pdf (106237 B)2009-01-19
OpisUchwała Nr XXIX/196/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXIX/197/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. Uch_NR_XXIX_197_Rady_Gminy_z_dnia_15_10_2008.pdf (125497 B)2009-01-19
OpisUchwała Nr XXIX/197/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/178/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXIX/198/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r.Uch_NR_XXIX_198_Rady_Gminy_z_dnia_15_10_2008.pdf (111394 B)2009-01-19
OpisUchwała Nr XXIX/198/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/186/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXIX/199/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. Uch_NR_XXIX_199_Rady_Gminy_z_dnia_15_10_2008.pdf (111417 B)2009-01-19
OpisUchwała Nr XXIX/199/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/190/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXIX/200/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r.Uch_NR_XXIX_200_Rady_Gminy_z_dnia_15_10_2008.pdf (107390 B)2009-01-19
OpisUchwała Nr XXIX/200/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/190/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XXIX/201/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r.Uch_NR_XXIX_201_Rady_Gminy_z_dnia_15_10_2008.pdf (99137 B)2009-01-19
OpisUchwała Nr XXIX/201/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
Uchwała Nr XXIX/202/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r.Uch_NR_XXIX_202_Rady_Gminy_z_dnia_15_10_2008.pdf (228703 B)2009-01-19
OpisUchwała Nr XXIX/202/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. w sprawie nagród pienieżnych za wysokie wyniki sportowe
Uchwała Nr XXIX/203/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. Uch_NR_XXIX_203_Rady_Gminy_z_dnia_15_10_2008.pdf (125568 B)2009-01-19
OpisUchwała Nr XXIX/203/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół podstawowych i zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło do realizacji zadań w zakresie pomocy marterialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tych szkół
Uchwała Nr XXIX/207/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. Uch_NR_XXIX_207_Rady_Gminy_z_dnia_15_10_2008.pdf (336087 B)2009-01-19
OpisUchwała Nr XXIX/207/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Roztoki"
Uchwała Nr XXX/208/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 20.11.2008 r.Uch_NR_XXX_208_Rady_Gminy_z_dnia_20_11_2008.pdf (116539 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXX/208/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 20.11.2008 r. w sprawie przyjęcia zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 113352 R Warzyce - Bierówka" i zabezpieczenia środków finansowych.
Uchwała Nr XXX/210/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 20.11.2008 r. Uch_NR_XXX_210_Rady_Gminy_z_dnia_20_11_2008.pdf (96968 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXX/210/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 20.11.2008 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Uchwała Nr XXX/212/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 20.11.2008 r. Uch_NR_XXX_212_Rady_Gminy_z_dnia_20_11_2008.pdf (110837 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXX/212/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 20.11.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Kowalowy stanowiącej własność Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXI/214/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r.Uch_NR_XXXI_214_Rady_Gminy_z_dnia_28_11_2008.pdf (266815 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXI/214/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Jasło.
Uchwała Nr XXX/215/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r.Uch_NR_XXXI_215_Rady_Gminy_z_dnia_28_11_2008.pdf (515284 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXI/215/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jasło.
Uchwała Nr XXXI/216/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r.Uch_NR_XXXI_216_Rady_Gminy_z_dnia_28_11_2008.pdf (116914 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXI/216/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok
Uchwała Nr XXXI/217/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r.Uch_NR_XXXI_217_Rady_Gminy_z_dnia_28_11_2008.pdf (101231 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXI/217/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r. w sprawie terminu płatności dla inkasentów pobieranych przez nich podatków
Uchwała Nr XXXI/218/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r.Uch_NR_XXXI_218_Rady_Gminy_z_dnia_28_11_2008.pdf (113729 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXI/218/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jasło
Uchwała Nr XXXI/219/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r.Uch_NR_XXXI_219_Rady_Gminy_z_dnia_28_11_2008.pdf (106154 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXI/219/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na współpracę międzynarodową Gminy Jasło z Obecny Urad Zborov - Słowacja
Uchwała Nr XXXII/221/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.12.2008 r.Uch_NR_XXXII_221_Rady_Gminy_z_dnia_15_12_2008.pdf (544042 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXII/221/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.12.2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009r.
Uchwała Nr XXXIII/225/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r. Uch_NR_XXXIII_225_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2008.pdf (661764 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXIII/225/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2009.
Uchwała Nr XXXIII/226/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r.Uch_NR_XXXIII_226_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2008.pdf (153897 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXIII/226/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała Nr XXXIII/227/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r.Uch_NR_XXXIII_227_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2008.pdf (1015475 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXIII/227/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilatyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIII/229/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r. Uch_NR_XXXIII_229_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2008.pdf (108467 B)2009-01-21
OpisUchwała Nr XXXIII/229/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczącego Rady Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXIII/230/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r.Uch_NR_XXXIII_230_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2008.pdf (117615 B)2009-01-21
OpisUchwała Nr XXXIII/230/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla Radnych Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXIII/232/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r. Uch_NR_XXXIII_232_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2008.pdf (230627 B)2009-01-21
OpisUchwała Nr XXXIII/232/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «