Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Uchwały

Uchwały 2007 r.
Uchwała Nr VI/29/2007Uch_Nr_VI_29_2007_Rady_Gminy_z_dnia_27_02_2007.pdf (339527 B)2007-05-23
OpisUchwała Nr VI/29/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 27 lutego 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów
Uchwała Nr VI/30/2007Uch_Nr_VI_30_2007_Rady_Gminy_z_dnia_27_02_2007.pdf (314478 B)2007-05-23
OpisUchwała Nr VI/30/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 27 lutego 2007 r.
zmieniająca uchwałę nr XLIV/265/2006 Rady Gminy Jasło
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości we wsi Trzcinica i Opacie
Uchwała Nr VI/31/2007Uch_Nr_VI_31_2007_Rady_Gminy_z_dnia_27_02_2007.pdf (268908 B)2007-05-23
OpisUchwała Nr VI/31/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 27 lutego 2007 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała Nr VI/32/2007Uch_Nr_VI_32_2007_Rady_Gminy_z_dnia_27_02_2007.pdf (296902 B)2007-05-23
OpisUchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 27 lutego 2007 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jasło
Uchwała Nr VI/33/2007Uch_Nr_VI_33_2007_Rady_Gminy_z_dnia_27_02_2007.pdf (315044 B)2007-05-23
OpisUchwała Nr VI/33/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 27 lutego 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Stałych Komisji Rady
Uchwała Nr VI/34/2007Uch_Nr_VI_34_2007_Rady_Gminy_z_dnia_27_02_2007.pdf (295751 B)2007-05-23
OpisUchwała Nr VI/34/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 27 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia plany pracy Rady Gminy na 2007 r.
Plan pracy Rady Gminy Jasło na 2007 r.Zal_do_Uch_Nr_VI_34_2007_Rady_Gminy_z_dnia_27_02_2007.pdf (634861 B)2007-05-23
OpisZałącznik do uchwały Nr VI/34/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 27 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia plany pracy Rady Gminy na 2007 r.
Uchwała Nr VI/17/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007uchwala_nr_VI_17_2007_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_02_2007.pdf (54577 B)2007-05-30
OpisUchwała Nr VI/17/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła.
Uchwała Nr VI/18/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007uchwala_nr_VI_18_2007_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_02_2007.pdf (55106 B)2007-05-30
OpisUchwała Nr VI/18/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła.
Uchwała Nr VI/19/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007uchwala_nr_VI_19_2007_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_02_2007.pdf (55020 B)2007-05-30
OpisUchwała Nr VI/19/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła
Uchwała Nr VI/21/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.20072007-05-31
OpisUchwała Nr VI/21/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr VI/22/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007uchwala_nr_VI_22_2007_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_02_2007.pdf (56528 B)2007-05-31
OpisUchwała Nr VI/22/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr VI/23/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007uchwala_Nr_VI_23_2007_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia 27_02_2007.pdf (61648 B)2007-05-31
OpisUchwała Nr VI/23/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007, w sprawie wspólnej realizacji chodnika dla pieszych w miejscowości Trzcinica i wykonanie zasilania energetycznego sygnalizacji przejścia dla pieszych w Szebniach przy drodze krajowej nr 28 Zator-Medyka.
Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 21 marca 2007Uchwala_nr_VII_36_2007_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_21_03_2007.pdf (59483 B)2007-05-31
OpisUchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 21 marca 2007, w sprawie wykonania zasilania energetycznego sygnalizacji przejścia dla pieszych przy drodze krajowej nr 28 Zator-Medyka
Uchwała NrVII/37/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 21.03.2007Uchwala_nr_VII_37_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_21_03_2007.pdf (56537 B)2007-05-31
OpisUchwała Nr VII/37/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 21.03.2007, w sprawie udzielenia pomocy finanowej dla Powiatu Jasielskiego.
Uchwała Nr VII/39/2007Uch_Nr_VII_39_2007_Rady_Gminy_z_dnia_21_03_2007.pdf (211177 B)2007-05-31
OpisUchwała Nr VII/39/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Jasło o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała Nr VII/41/2007Uch_Nr_VII_41_2007_Rady_Gminy_z_dnia_21_03_2007.pdf (200504 B)2007-05-31
OpisUchwała Nr VII/41/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Jasło
Uchwała Nr VIII/42/2007Uch_Nr_VIII_42_2007_Rady_Gminy_z_dnia_11_04_2007.pdf (402495 B)2007-05-31
OpisUchwała Nr VIII/42/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w sprawie podjęcia realizacji inwestycji wieloletnich.
Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 26.04.2007uchwala_nr_IX__50_2007_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_26_04_2007.pdf (60727 B)2007-06-20
OpisUchwała Nr IX/50/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2007 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy i nadania mu Statutu
załącznik do uchwały Nr IX/50/2007 Rady Gminy Jasło z 26.04.2007 r.zalacznik_do_uchwaly_nr_IX_50_2007_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_26_04_2007.pdf (83435 B)2007-06-20
OpisZałącznik do Uchwały Nr IX/50/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 26.04.2007 r. - Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle
Uchwała Nr VI/26/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007uchwala_nr_VI_26_2007_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_02_2007.pdf (60061 B)2007-06-20
OpisUchwała Nr VI/26/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/165/2005 z dnia 30 marca 2005 roku dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Uchwała Nr VI/27/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007uchwala_nr_VI_27_2007_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_02_2007.pdf (35479 B)2007-06-20
OpisUchwała Nr VI/27/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Jasło pn. "Nasza Gmina"
Uchwała Nr IX/49/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 26.04.2007Uchwala_Nr_IX_49_2007_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_26_04_2007.pdf (100773 B)2007-06-20
OpisUchwała Nr IX/49/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 26.04.2007, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała Nr IX/50/2007Uch_Nr_IX_50_2007_Rady_Gminy_z_dnia_26_04_2007.pdf (229521 B)2007-07-11
OpisUchwała Nr IX/50/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 26 kwietnia 2007 r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy i nadania mu statutu.
Uchwała Nr IX/51/2007Uch_Nr_IX_51_2007_Rady_Gminy_z_dnia_26_04_2007.pdf (179972 B)2007-07-11
OpisUchwała Nr IX/51/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 26 kwietnia 2007 r w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
Uchwała Nr X/53/2007Uch_Nr_X_53_2007_Rady_Gminy_z_dnia_12_06_2007.pdf (161821 B)2007-07-11
OpisUchwała Nr X/53/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2007 r w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzcinicy na prace konserwatorskie.
Uchwała Nr X/54/2007Uch_Nr_X_54_2007_Rady_Gminy_z_dnia_12_06_2007.pdf (357850 B)2007-07-11
OpisUchwała Nr X/54/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2007 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
Załączniki do Uchwały Nr X/54/2007Zal_do_Uch_Nr_X_54_2007_Rady_Gminy_z_dnia_12_06_2007.pdf (2119206 B)2007-07-11
OpisZałączniki do Uchwały Nr X/54/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2007 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
Uchwała Nr X/55/2007Uch_Nr_X_55_2007_Rady_Gminy_z_dnia_12_06_2007.pdf (183328 B)2007-07-11
OpisUchwała Nr X/55/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
Uchwała Nr X/56/2007Uch_Nr_X_56_2007_Rady_Gminy_z_dnia_12_06_2007.pdf (419990 B)2007-07-11
OpisUchwała Nr X/56/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Uchwała Nr X/59/2007Uch_Nr_X_59_2007_Rady_Gminy_z_dnia_12_06_2007.pdf (190730 B)2007-07-11
OpisUchwała Nr X/59/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w składzie Stałych Komisji Rady.
Uchwała Nr XI/65/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_Nr_65_2007.pdf (128800 B)2008-03-17
Opisw sprawie: zmiany uchwały Nr VI/25/2007 Rady Gminy Jasło z dn. 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
Uchwała Nr XI/66/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_Nr_66_2007.pdf (89636 B)2008-03-17
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Jareniówka i Trzcinica.
Uchwała Nr XI/68/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_68_2007.pdf (87248 B)2008-03-17
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.
Uchwała Nr XI/69/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_69_2007.pdf (93012 B)2008-03-17
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Brzyście stanowiącej własność Gminy Jasło.
Uchwała Nr XI/70/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_70_2007.pdf (92426 B)2008-03-17
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Uchwała Nr XI/71/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_71_2007.pdf (245048 B)2008-03-17
Opisw sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło.
Uchwała Nr XI/72/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_72_2007.pdf (88102 B)2008-03-17
Opisw sprawie: powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
Uchwała Nr XI/73/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_73_2007.pdf (215886 B)2008-03-17
Opisw sprawie: ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury.
Załącznik do Uchwały Nr XI/73/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_73_2007_zal.pdf (90929 B)2008-03-17
OpisWniosek o przyznanie nagrody Gminy Jasło
Uchwała Nr XI/74/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_74_2007.pdf (91162 B)2008-03-17
Opisw sprawie: przebiegu północnej obwodnicy Miasta Jasła.
Uchwała Nr XIII/84/2007 z dnia 10 września 2007r.Uchwala_84_2007.pdf (86126 B)2008-03-17
Opisw sprawie: nadania imienia ks.Piotra Skargi Publicznemu Gimnazjum w Warzycach.
Uchwała Nr XIII/87/2007 z dnia 10 września 2007r.Uchwala_87_2007.pdf (88854 B)2008-03-17
Opisw sprawie: utworzenia obwodu głosowania Nr 18 w Zakładzie Karnym w Warzycach.
Uchwała Nr XIV/93/2007 z dnia 27 wrześniaUchwala_93_2007.pdf (91840 B)2008-03-17
Opisw sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XI/73/2007r.
z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Jasło za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz zasad i trybu jej przyznawania.
Uchwała Nr XVI/110/2007 z dnia 30 listopada 2007r.Uchwala_110_2007_zalaczniki.pdf (780848 B)2008-03-17
Opisw sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr XVII/121/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.Uchwala_121_2007.pdf (78085 B)2008-03-17
Opisw sprawie: zasad ustalania diet sołtysom w Gminie Jasło.
Uchwała Nr XVII/122/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.Uchwala_122_2007_zalaczniki.pdf (767969 B)2008-03-17
Opisw sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r.
Uchwała Nr XVII/123/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.Uchwala_123_2007_zalaczniki.pdf (449007 B)2008-03-17
Opisw sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2008r.
Uchwała Nr XVII/124/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.Uchwala_124_2007.pdf (115336 B)2008-03-17
Opisw sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.
Uchwała Nr XVIII/125/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.Uchwala_125_2007_zalacznik.pdf (181727 B)2008-03-17
Opisw sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «