Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Uchwały

Uchwały 2006 r.
Uchwała Nr XXXVIII/234/2006Uchwala_Nr_XXXVIII_234_2006_Rady_Gminy_z_dnia_10_02_2006.pdf (127519 B)2006-04-26
OpisUchwała Nr XXXVIII/234/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie:
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawnych.
Uchwała Nr XXXVIII/235/2006Uchwala_Nr_XXXVIII_235_2006_Rady_Gminy_z_dnia_10_02_2006.pdf (167586 B)2006-04-26
OpisUchwała Nr XXXVIII/235/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie:
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała Nr XL/242/2006Uchwala_Nr_XL_242_2006_Rady_Gminy_z_dnia_14_03_2006.pdf (146063 B)2006-04-26
OpisUchwała Nr XL/242/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie:
wspólnej realizacji inwestycji budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Szebnie i opracowanie projektu technicznego chodnika dla pieszych w miejscowości Trzcinica przy drodze krajowej nr 28 Zator-Medyka
Uchwała Nr XL/243/2006Uchwala_Nr_XL_243_2006_Rady_Gminy_z_dnia_14_03_2006.pdf (138032 B)2006-04-26
OpisUchwała Nr XL/243/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie:
dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr XLI/246/2006Uchwala_Nr_XLI_246_2006_Rady_Gminy_z_dnia_29_03_2006.pdf (177663 B)2006-04-26
OpisUchwała Nr XLI/246/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie:
przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Wójta Gminy Jasło do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki".
Uchwała Nr XLI/247/2006Uchwala_Nr_XLI_247_2006_Rady_Gminy_z_dnia_29_03_2006.pdf (136890 B)2006-04-26
OpisUchwała Nr XLI/247/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie:
odwołania i powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Jasło
Uchwała Nr XLII/248/2006Uch_Nr_XLII_248_2006.pdf (91442 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLII/248/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie:
absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za 2005 r.
Uchwała Nr XLII/250/2006Uch_Nr_XLII_250_2006.pdf (93002 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLII/250/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Uchwała Nr XLIII/251/2006Uch_Nr_XLIII_251_2006.pdf (103803 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLIII/251/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na wydanie albumu "Trzcinica-Karpacka Troja"
Uchwała Nr XLIII/252/2006Uch_Nr_XLIII_252_2006.pdf (99949 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLIII/252/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XLIII/254/2006Uch_XLIII_254_2006.pdf (313581 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLIII/254/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Jasło dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Uchwała Nr XLIII/256/2006Uch_Nr_XLIII_256..pdf (102552 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLIII/256/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/230/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło
Uchwała Nr XLIV/260/2006Uch_XLIV_260_2006.pdf (88059 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLIV/260/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady
Uchwała Nr XLIV/261/2006Uch_Nr_XLIV_261_2006.pdf (93329 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLIV/261/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
Uchwała Nr XLIV/264/2006Uch_Nr_XLIV_264_2006.pdf (104777 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLIV/264/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawnej
Uchwała Nr XLIV/267/2006Uch_Nr_XLIV_267_2006.JPG (96240 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLIV/267/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Osobnica"
Uchwała Nr XLV/269/2006Uch_Nr_XLV_269_2006.pdf (127976 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLV/269/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 04 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/283/2002 Rady Gminy w Jaśle z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie podziału Gminy Jasło na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała Nr XLVII/271/2006Uch_Nr_XLVII_271_2006.pdf (86132 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLVII/271/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Miejskiej Jasło
Uchwała Nr XLVII/272/2006Uch_Nr_XLVII_272_2006.pdf (86349 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLVII/272/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwalenia "Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jasło na lata 2006-2013
Uchwała Nr XLVII/276/2006Uch_Nr_XLVII_276_2006.pdf (98001 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLVII/276/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2006 r. w sprawie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn."MŁODZIEŻ RAZEM-SPOTKANIA MłODYCH ARTYSTÓW KULTURY POGRANICZA"
Uchwała Nr XLVIII/278/2006Uch_Nr_XLVIII_278_2006.pdf (87701 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 17 października 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XLVIII/279/2006Uch_Nr_XLVIII_279_2006.pdf (92276 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLVIII/279/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 17 października 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu
Uchwała Nr XLVIII/280/2006Uch_Nr_XLVIII_280_2006.pdf (90960 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLVIII/280/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 17 października 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Miejskiej Jasło
Uchwała Nr XLVIII/282/2006Uch_Nr_XLVIII_282_2006.pdf (108823 B)2006-12-04
OpisUchwała Nr XLVIII/282/2006 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 18.12.2006uchwala_nr_III_13_RG_Jaslo_z_dnia_18_XII_2006.pdf (56809 B)2007-05-22
OpisUchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 18.12.2006r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Załącznik do Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 18.12.2006Taryfa_dla_zbiorowego_zaopatrzenia_w_wode_i_zbiorowego_odprowadzania_sciekow_na_2007.pdf (106186 B)2007-05-22
OpisTaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2007 rok
Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 18.12.2006r.uchwala_nr_III_14_2006_RG_Jaslo_z_18_12_2006..pdf (56184 B)2007-05-22
OpisUchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 18.12.2006 r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na 2007 rok
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «