Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Spółki z udziałem gminy

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE w JAŚLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE w JAŚLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąregulamin_gpk.pdf (2554194 B)2012-09-11
Opis1. Uchwałą Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: „likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle w celu przekształcenia go w spółkę prawa handlowego”, z dniem 30 czerwca 2012 r. został zlikwidowany Gminny Zakład Komunalny w Jaśle, działający dotychczas jako samorządowy zakład budżetowy, a na bazie majątku zlikwidowanego GZK, z dniem 1–go lipca 2012 r. została zawiązana spółka kapitałowa działająca pod firmą:
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE w JAŚLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Słowackiego 4, 38-200 JASŁO, tel. 13 448 00 58, Fax. 13 443 66 55; NIP 6852324736, REGON 180863610 o Kapitale Zakładowym: 7 972 000 PLN.
Spółka, zwana dalej w skrócie: GPK w Jaśle sp. z o. o., została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000429426 i posiada konto bankowe w ING Bank Śląski Nr: 90 1050 1458 1000 0022 1561 7008.

Prezesem Zarządu spółki jest Wojciech Piękoś tel. kom. 605 420 992.

2. Biura GPK w Jaśle sp. z o. o. znajdują się na parterze budynku Urzędu Gminy Jasło przy ul. Słowackiego 4. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 730 do godz. 1530.

3. Zagadnienia związane z obsługą mieszkańców gminy w sprawach świadczonych usług prowadzą następujący pracownicy:


- usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków:

Stanisław Długosz – Kierownik Zakładu Usług Wodno - Kanalizacyjnych - tel. kom. 667 882 800,

Katarzyna Tomaszewska – Inspektor ds. usług wodno - kanalizacyjnych (fakturowanie i rozliczanie usług wod-kan.) - tel. 13 4436655,

Oczyszczalnia Ścieków w Szebniach - tel. kom. 663 760 299,

Oczyszczalnia Ścieków w Trzcinicy - tel. kom. 603 488 100,


- usługi komunalne:

Iwona Bazan - Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - tel. kom. 661 292 900


     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «