Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Informacja o wyborze ławników sądowych

Informacja o wyborze ławników sądowych na kadencję 2016 -2019
Treść informacji o wyborze ławników sądowych na na kadencję 2016 -2019informacja_lawnicy.pdf (786359 B)2015-05-29
OpisInformacja o wyborze ławników sądowych na kadencję 2016 -2019

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym.

Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, iż Rada Gminy Jasło dokona wyboru :
- 4 ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle
- 2 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
- 6 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie,
Załącznikidruki.pdf (2168126 B)2015-05-29
OpisWzór karty zgłoszenia na ławnika sądowego wraz z załącznikami
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «