Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Informacja o wyborze ławników sądowych

Informacja o wyborze ławników sądowych na kadencję 2012 -2015
Treść informacji o wyborze ławników sądowych na na kadencję 2012 -2015lawnik.pdf (845020 B)2011-06-15
OpisInformacja o wyborze ławników sądowych na kadencję 2012 -2015

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym.

Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło , iż Rada Gminy Jasło dokona wyboru :
- 4 ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle
- 3 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
- 3 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie
Załącznikkarta_lawnik.pdf (928539 B)2011-06-15
OpisWzór karty zgłoszenia na ławnika sądowego
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «