Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ogłoszenia - organizacje pozarządowe

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) - 2016 r.
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz.pdf (186319 B)2015-12-30
OpisInformacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Tytuł zadania : V Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej”
Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Zadanie: V Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 stycznia 2016 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.


Ofertę opublikowano i zamieszczono 30 grudnia 2015 r.

Oferta realizacji zadania publicznego pn. V Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej”oferta.pdf (6418961 B)2015-12-30
OpisOferta realizacji zadania publicznego pn. V Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej”
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.). Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznego info.pdf (303856 B)2016-01-07
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.).

Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Tytuł zadania : V Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej”

Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Zadanie: V Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .
Termin opublikowania oferty : od 30 grudnia 2015 r. do 6 stycznia 2016 rok.
Brak uwag do w/w oferty.

Jasło, 07 stycznia 2016


FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz_niewidomi.pdf (91615 B)2016-02-08
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych.

Tytuł zadania : Wyjazd integracyjny szansą na pełną rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących – mieszkańców Gminy Jasło.

Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe Jasło ul. Śniadeckich 15 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Wyjazd integracyjny szansą na pełną rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących – mieszkańców Gminy Jasło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 luty 2016 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.

Oferta realizacji zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych.oferta_niewodomi.pdf (4811580 B)2016-02-08
OpisOferta realizacji zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych.
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz_emeryci.pdf (198665 B)2016-02-08
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
Ochrona i promocja zdrowia.

Tytuł zadania : Organizacja wyjazdu do wód termalnych jako rehabilitacja osób starszych, samotnych - rencistów, emerytów w tym osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Jasło.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jaśle ul. Modrzejewskiego 12 złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wyjazdu do wód termalnych jako rehabilitacja osób starszych, samotnych - rencistów, emerytów w tym osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Jasło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 luty 2016 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.

Oferta realizacji zadania publicznego pn. Ochrona i promocja zdrowia.oferta_emeryci.pdf (3632033 B)2016-02-08
OpisOferta realizacji zadania publicznego pn. Ochrona i promocja zdrowia.
Informacjainfo_emeryci_02.pdf (272087 B)2016-02-16
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn ).


Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
Ochrona i promocja zdrowia.

Tytuł zadania : Organizacja wyjazdu do wód termalnych jako rehabilitacja osób starszych, samotnych - rencistów, emerytów w tym osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Jasło.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jaśle ul. Modrzejewskiego 12 złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Ochrona i promocja zdrowia.

Zadanie: Organizacja wyjazdu do wód termalnych jako rehabilitacja osób starszych, samotnych - rencistów, emerytów w tym osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Jasło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj.Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .
Termin opublikowania oferty : od 8 luty 2016 r. do 15 luty 2016 rok.
Brak uwag do w/w oferty.


Oferta realizacji zadania publicznego pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnychoferta_diabetycy_02.pdf (4224970 B)2016-02-16
OpisOferta realizacji zadania publicznego pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz_diabetycy_02.pdf (201667 B)2016-02-16
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania : Działalność integracyjna osób chorych na cukrzycę, mieszkańców Gminy Jasło w formie zorganizowania wycieczki autokarowej.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Jasło ul. 3-Maja 14 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 luty 2016 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.


Informacjainfo_24.pdf (258233 B)2016-02-24
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn ).


Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Tytuł zadania : Działalność integracyjna osób chorych na cukrzycę, mieszkańców Gminy Jasło w formie zorganizowania wycieczki autokarowej.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Jasło ul. 3-Maja 14 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadanie: Działalność integracyjna osób chorych na cukrzycę, mieszkańców Gminy Jasło w formie zorganizowania wycieczki autokarowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .
Termin opublikowania oferty : od 16 luty 2016 r. do 23 luty 2016 rok.
Brak uwag do w/w oferty.
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz_pogorzanskie.pdf (201860 B)2016-03-01
OpisInformacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Tytuł zadania : Pogórzańskie smaki czyli spotkanie z dziedzictwem kulturowym jasielszczyzny”
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej - Trzcinica 635 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Zadanie: „Pogórzańskie smaki czyli spotkanie z dziedzictwem kulturowym jasielszczyzny” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 marca 2016 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.


Oferta realizacji zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.oferta_pogorzanskie.pdf (6806270 B)2016-03-01
OpisOferta realizacji zadania publicznego pn.
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.
Informacjaiformacja_pogorzanskiesmaki.pdf (270176 B)2016-03-10
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2016 poz.239 ).


Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Tytuł zadania :„Pogórzańskie smaki czyli spotkanie z dziedzictwem kulturowym jasielszczyzny”

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej - Trzcinica 635 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.


Zadanie: „Pogórzańskie smaki czyli spotkanie z dziedzictwem kulturowym jasielszczyzny”
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2016 poz. 239) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .
Termin opublikowania oferty : od 1 marca 2016 r. do 8 marca 2016 rok.
Brak uwag do w/w oferty.
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz_2.pdf (188628 B)2016-06-16
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 570 ).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Integracja osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: „ II Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego w Brzyściu bn 38-200 Jasło
złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Integracja osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: : „ II Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych”

w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz.U. z 2016 r, poz. 570) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2016 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Oferta realizacji zadania publicznego pn. "II Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych"oferta_2.pdf (1419584 B)2016-06-16
OpisOferta realizacji zadania publicznego pn. "II Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych"
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz_gosciniec.pdf (203077 B)2016-06-17
OpisInformacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2016 poz. 570.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Tytuł zadania : „ Jedziemy ku Wam z gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło”
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej - Trzcinica 635 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Zadanie: „ Jedziemy ku Wam z gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło”
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 570) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 czerwca 2016 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Jedziemy ku Wam z gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło”oferta_gosciniec.pdf (1103993 B)2016-06-17
OpisOferta realizacji zadania publicznego pn. „Jedziemy ku Wam z gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło”
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz_org.pdf (188970 B)2016-06-17
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 570).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: „ Organizacja czasu wolnego”

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Mamy Nadzieję” w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Pigonia 14
złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: „ Organizacja czasu wolnego”

w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz.U. z 2016 r, poz.570) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 czerwca 2016 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „ Organizacja czasu wolnego”oferta_org.pdf (2894202 B)2016-06-17
OpisOferta realizacji zadania publicznego pn. „ Organizacja czasu wolnego”
Informacjainfo_niep.pdf (228090 B)2016-06-24
OpisInformacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 poz. 570 ).

Do ogłoszenia z dnia czerwca 2016 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja osób niepełnosprawnych”
tytuł zadania publicznego: „ II Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych” - nie wniesiono uwag.

Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego Brzyście bn 38-200 Jasło, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 poz. 570 ) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .

Ofertę opublikowano w dniach od 16 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2016rok.

Do oferty nie wniesiono uwag.


Jasło, 2016-06-24
Informacjainfo_gosci.pdf (257840 B)2016-06-28
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2016 poz. 570 ).


Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Tytuł zadania: „ Jedziemy ku Wam z gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło”

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej - Trzcinica 635 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.


Zadanie: „Jedziemy ku Wam z gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło”
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2016 poz. 570) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .
Termin opublikowania oferty : od 17 czerwca 2016 r. do 27 czerwca 2016 rok.
Brak uwag do w/w oferty.
Informacjainfo_nadzieja.pdf (225886 B)2016-06-28
OpisInformacjadotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz.U. z 2016 r, poz.570).

Do ogłoszenia z dnia 17 czerwca 2016 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
tytuł zadania publicznego: Organizacja czasu wolnego - nie wniesiono uwag.

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Mamy Nadzieję”, 38-200 Jasło ul. Pigonia 14, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz.U. z 2016 r, poz.570) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .

Ofertę opublikowano w dniach od 17 czerwca 2016 r. do 27 czerwca 2016rok.

Do oferty nie wniesiono uwag.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «