Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ogłoszenia - organizacje pozarządowe

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) - 2015 r.
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz.pdf (186319 B)2015-01-05
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn. zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Tytuł zadania: IV Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej”
Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Zadanie: IV Koncert Kolęd „Dla tej Miłości Maleńkiej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 stycznia 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.
Oferta realizacji zadania publicznego pn. IV Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej”oferta.pdf (6418961 B)2015-01-05
Opis
Oferta realizacji zadania publicznego pn. IV Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej”
Informacjainformacja.pdf (203063 B)2015-01-13
OpisInformacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.).
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz_diabet.pdf (185930 B)2015-02-19
OpisInformacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: „Działalność integracyjna osób chorych na cukrzycę, mieszkańców gminy Jasło, w formie zorganizowania wycieczki autokarowej i obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Jasło ul. 3-Maja 14, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: „Działalność integracyjna osób chorych na cukrzycę, mieszkańców gminy Jasło, w formie zorganizowania wycieczki autokarowej i obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”

w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 luty 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Jasło, 2015-02-19

Oferta realizacji zadania publicznego: „Działalność integracyjna osób chorych na cukrzycę, mieszkańców gminy Jasło, w formie zorganizowania wycieczki autokarowej i obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”oferta_diabet.pdf (4713540 B)2015-02-19
OpisOferta realizacji zadania publicznego: „Działalność integracyjna osób chorych na cukrzycę, mieszkańców gminy Jasło, w formie zorganizowania wycieczki autokarowej i obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz_niewid.pdf (185479 B)2015-02-19
OpisInformacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspierania wolontariatu.

Tytuł zadania publicznego: „Sprzęt rehabilitacyjny szansą na pełniejszą integrację ze środowiskiem”

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki – Koło Powiatowe w Jaśle ul. Śniadeckich 15, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.
Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspierania wolontariatu.

Tytuł zadania publicznego: „Sprzęt rehabilitacyjny szansą na pełniejszą integrację ze środowiskiem”

w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 luty 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Jasło, 2015-02-19
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sprzęt rehabilitacyjny szansą na pełniejszą integrację ze środowiskiem”oferta_niewidomi.pdf (3572348 B)2015-02-19
OpisOferta realizacji zadania publicznego pn. „Sprzęt rehabilitacyjny szansą na pełniejszą integrację ze środowiskiem”
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz.pdf (186319 B)2015-02-27
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspierania wolontariatu.

Tytuł zadania publicznego: „Sprzęt rehabilitacyjny szansą na pełniejszą integrację ze środowiskiem”

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki – Koło Powiatowe w Jaśle ul. Śniadeckich 15, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspierania wolontariatu.

Tytuł zadania publicznego: „Sprzęt rehabilitacyjny szansą na pełniejszą integrację ze środowiskiem”

w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 luty 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wyjazdu integracyjnegooferta_emeryci.pdf (3632033 B)2015-02-27
OpisOferta realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wyjazdu integracyjnego
Informacjainfo_diabet.pdf (262808 B)2015-03-10
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm.)

Do Ogłoszenia z dnia 19 lutego 2015 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „ Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, tytuł zadania publicznego: „Działalność integracyjna osób chorych na cukrzycę, mieszkańców gminy Jasło, w formie zorganizowania wycieczki autokarowej i obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą” nie wniesiono uwag.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Jasło ul. 3-Maja 14, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .

Ofertę opublikowano w dniach od 19 lutego 2015 r. do 26 lutego 2015 rok.

Do oferty nie wniesiono uwag.
Jasło, 2015-03-03
Informacjainfo_niewid.pdf (257904 B)2015-03-10
Opis
Informacjadotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn).

Do Ogłoszenia z dnia 19 lutego 2015 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspierania wolontariatu”, tytuł zadania publicznego: „Sprzęt rehabilitacyjny szansą na pełniejszą integrację ze środowiskiem” nie wniesiono uwag.

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki – Koło Powiatowe w Jaśle ul. Śniadeckich 15, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .

Ofertę opublikowano w dniach od 19 lutego 2015 r. do 26 lutego 2015 rok.

Do oferty nie wniesiono uwag.


Jasło, 2015-03-03Informacjainfo_emeryt.pdf (263596 B)2015-03-10
OpisInformacjadotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm.).

Do ogłoszenia z dnia 27 lutego 2015 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, tytuł zadania publicznego: „Organizacja wyjazdu integracyjnego : Oświęcim, Wadowice” - nie wniesiono uwag.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jaśle, złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .

Ofertę opublikowano w dniach od 27 lutego 2015 r. do 6 marca 2015 rok.

Do oferty nie wniesiono uwag.

FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz.pdf (186319 B)2015-03-11
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Integracja osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: „ I Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego Brzyście bn 38-200 Jasło
złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Integracja osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: : „ I Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych”

w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 marca 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Jasło, 2015-03-11
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "I Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"oferta_niepelnosprawni.pdf (3288673 B)2015-03-11
OpisOferta realizacji zadania publicznego pn. "I Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"
Informacjainfo_niepeln.pdf (243489 B)2015-03-20
OpisInformacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm.).

Do ogłoszenia z dnia 11 marca 2015 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja osób niepełnosprawnych”
tytuł zadania publicznego: „ I Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych” - nie wniesiono uwag.

Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego Brzyście bn 38-200 Jasło, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .

Ofertę opublikowano w dniach od 11 marca 2015 r. do 18 marca 2015 rok.

Do oferty nie wniesiono uwag.


Jasło, 2015-03-19FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz_uwagi.pdf (275219 B)2015-05-21
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych

Tytuł zadania publicznego: „ Jedziemy Ku Wam z gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło”

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 maja 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Jedziemy Ku Wam z gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło”oferta_stowarzyszenie.pdf (3606958 B)2015-05-21
OpisOferta realizacji zadania publicznego pn. „Jedziemy Ku Wam z gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło”
Oferta realizacji zadania publicznego: „ Integracja ze środowiskiem poprzez udział w wydarzeniach kulturalno-sportowych”oferta_mamy_nadzieje.pdf (8236811 B)2015-05-28
OpisOferta realizacji zadania publicznego: „ Integracja ze środowiskiem poprzez udział w wydarzeniach kulturalno-sportowych”
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz.pdf (186319 B)2015-05-28
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Tytuł zadania publicznego: „ Integracja ze środowiskiem poprzez udział w wydarzeniach kulturalno-sportowych”- dofinansowanie wyjazdu mieszkańców Gminy Jasło do Krakowa na XI Festiwal Piosenki Zaczarowanej im. Marka Grechuty.

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „ Mamy Nadzieję, 38-200 Jasło, ul. Pigonia 14 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Jasło, 2015-05-28
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz.pdf (186319 B)2015-06-08
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.


Tytuł zadania publicznego: „ Nauka poprzez wypoczynek ”

Stowarzyszenie Przyjaciół Opacia, Opacie 30 38-200 Jasło
złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: „ Nauka poprzez wypoczynek ” w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 czerwca 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.

Oferta realizacji zadania publicznego: „Nauka poprzez wypoczynek"oferta_nauka.pdf (4055037 B)2015-06-08
OpisOferta realizacji zadania publicznego: „Nauka poprzez wypoczynek"
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz.pdf (186319 B)2015-06-22
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej.


Tytuł zadania publicznego: Dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym bezpłatnej żywności z terenu Gminy Jasło w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, ul. Igielna 7/1, 38-200 Jasło złożył ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz pomocy społecznej.
Tytuł zadania publicznego: Dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym bezpłatnej żywności z terenu Gminy Jasło w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 czerwca 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Jasło, 2015-06-22

Oferta realizacji zadania publicznego pn. Dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym bezpłatnej żywności z terenu Gminy Jasło w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.oferta_pck.pdf (6240675 B)2015-06-22
OpisOferta realizacji zadania publicznego pn. Dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym bezpłatnej żywności z terenu Gminy Jasło w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz_2015.pdf (197748 B)2015-10-01
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej.


Tytuł zadania publicznego: Dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym bezpłatnej żywności z terenu Gminy Jasło w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, ul. Igielna 7/1, 38-200 Jasło złożył ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz pomocy społecznej.
Tytuł zadania publicznego: Dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym bezpłatnej żywności z terenu Gminy Jasło / drugi etap / w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 października 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Jasło, 2015-10-01
Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznejinformacja.pdf (203063 B)2015-10-09
Opisdotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm.) do ogłoszenia z dnia 1 października 2015 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej.
Tytuł zadania publicznego: Dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym bezpłatnej żywności z terenu Gminy Jasło w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - nie wniesiono uwag.

Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, ul. Igielna 7/1, 38-200 Jasło, złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .

Ofertę opublikowano w dniach od 1 października 2015 r. do 8 października 2015 rok.

Do oferty nie wniesiono uwag.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «