Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ogłoszenia - organizacje pozarządowe

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) - 2014 r.
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz.pdf (186319 B)2014-01-09
Opis Informacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn. zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Tytuł zadania : III Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej”
Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Zadanie: III Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 stycznia 2014 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.
Oferta na realizację zadania publicznego oferta_org_pozarz.pdf (3587932 B)2014-01-09
OpisOferta na realizację zadania publicznego pn.
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.
Tytuł zadania : III Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej”.
W trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Informacjainf_oferty.pdf (257879 B)2014-01-22
OpisInformacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Tytuł zadania : III Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej”

Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Zadanie: III Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .
Termin opublikowania oferty : od 9 stycznia 2014 r. do 16 stycznia 2014 rok.
Brak uwag do w/w oferty.
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz.pdf (186319 B)2014-02-05
OpisInformacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku

Tytuł zadania publicznego: „Integracja i turystyka najlepszą formą rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących”

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki – Koło Powiatowe w Jaśle ul. Śniadeckich 15, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.

Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku

Tytuł zadania publicznego: Integracja i turystyka najlepszą formą rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących


w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 luty 2014r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Jasło, 2014-02-05
Oferta na realizację zadania publicznego oferta.pdf (6418961 B)2014-02-05
OpisOferta na realizację zadania publicznego pn.
Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku
Tytuł zadania : Integracja i turystyka najlepszą formą rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących.

W trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Informacjainformacja.pdf (203063 B)2014-02-20
OpisInformacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

Ogłoszenie z dnia 5 luty 2014 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku

Tytuł zadania publicznego: „Integracja i turystyka najlepszą formą rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących”

Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku

Tytuł zadania publicznego: Integracja i turystyka najlepszą formą rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki – Koło Powiatowe w Jaśle ul. Śniadeckich 15, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.
Zadanie: Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .
Termin opublikowania oferty : od 5 luty 2014 r. do 12 luty 2014 rok.
Brak uwag do w/w oferty.


Jasło, 2014-02-19

FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz_emeryci.pdf (198665 B)2014-07-09
OpisInformacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn. zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania : Organizacja czasu wolnego oraz zaspakajanie potrzeb społecznych osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Jaśle złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego oraz zaspakajanie potrzeb społecznych osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych.

Zadanie: Organizacja czasu wolnego oraz zaspakajanie potrzeb społecznych osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń UG.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 lipca 2014 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Oferta na realizację zadania publicznegooferta_emeryci.pdf (3632033 B)2014-07-09
OpisOferta na realizację zadania publicznego pn.
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania : Organizacja czasu wolnego oraz zaspakajanie potrzeb społecznych osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych.
Informacjainformacja.pdf (203063 B)2014-07-17
Opisdotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

Ogłoszenie z dnia 9 lipca 2014 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania : Organizacja czasu wolnego oraz zaspakajanie potrzeb społecznych osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych.

Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania : Organizacja czasu wolnego oraz zaspakajanie potrzeb społecznych osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Jaśle złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego oraz zaspakajanie potrzeb społecznych osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .
Termin opublikowania oferty : od 9 lipca 2014 r. do 16 lipca 2014 rok.
Brak uwag do w/w oferty.Jasło, 2014-07-17

     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «