Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ogłoszenia - organizacje pozarządowe

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) - 2013 r.
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz.pdf (186319 B)2013-03-20
OpisInformacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn. zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspierania wolontariatu.

Tytuł zadania : „Aktywność społeczna osób z dysfunkcją wzroku skuteczną formą rehabilitacji”

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki – Koło Powiatowe w Jaśle złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspierania wolontariatu.

Zadanie „Aktywność społeczna osób z dysfunkcją wzroku skuteczną formą rehabilitacji”
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27.03. 2013 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.

Oferta na realizację zadania publicznego oferta.pdf (6418961 B)2013-03-20
OpisOferta na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspierania wolontariatu. Tytuł zadania : „Aktywność społeczna osób z dysfunkcją wzroku skuteczną formą rehabilitacji” . w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpackikrs.pdf (4417037 B)2013-03-20
OpisWyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki (krs.pdf)Władyka Wioletta2013-03-20 10:19
2Dodano załącznik Oferta na realizację zadania publicznego (oferta.pdf)Władyka Wioletta2013-03-20 10:18
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «