Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ogłoszenia - organizacje pozarządowe

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) - 2012r.
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz.pdf (186319 B)2012-02-27
OpisInformacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu.

Szkolenie z zakresu „Czynności samoobsługi dnia codziennego” i orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących.

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki – Koło Powiatowe w Jaśle ul. Śniadeckich 15, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.

Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu.

Szkolenie z zakresu „Czynności samoobsługi dnia codziennego” i orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących”. w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 marca 2012r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.


Oferta na realizację zadania publicznego oferta_2012.pdf (3916427 B)2012-02-27
OpisOferta na realizację zadania publicznego pn. Szkolenie z zakresu „Czynności samoobsługi dnia codziennego” i orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących”. w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpackikrs_2012.pdf (4175725 B)2012-02-27
OpisWyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «