Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ogłoszenia - organizacje pozarządowe

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) - 2011r.
FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEformularz_uwagi_oferta.pdf (59757 B)2011-03-25
Opis Informacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja i szkolenie z zakresu poruszania się zakupionym sprzętem rehabilitacyjnym”

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki – Koło Powiatowe w Jaśle ul. Śniadeckich 15, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „ „Integracja i szkolenie z zakresu poruszania się zakupionym sprzętem rehabilitacyjnym” w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 kwietnia 2011r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.
Oferta na realizację zadania publicznego pn. „Integracja i szkolenie z zakresu poruszania się zakupionym sprzętem rehabilitacyjnym” oferta_marzec_2011.pdf (353680 B)2011-03-25
OpisOferta na realizację zadania publicznego pn. „Integracja i szkolenie z zakresu poruszania się zakupionym sprzętem rehabilitacyjnym” w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) - tryb pozakonkursowy.
Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Polskiego krs.pdf (4417037 B)2011-03-25
OpisWyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «