Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia

Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia 2014 r.
Obwieszczenieobwieszczenie.pdf (326691 B)2014-01-16
OpisObwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągami tłoczonymi, przepompowniami wraz z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Opacie.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłodoc03180520140122104911.pdf (524402 B)2014-01-22
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwziecia pn. "Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu produkcji biopaliw stałych", na działkach nr 297/4, 297/5, 297/10, 297/7 w miejscowości Wolica, Gmina Jasło.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasłaobwieszczenie_2.pdf (362089 B)2014-01-29
OpisObwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło)"
Ogłoszenieogloszenie_chrzastowka.pdf (326143 B)2014-01-29
OpisGPI.6845.2.2014 Jasło,2014.01.27


OGŁO S Z E N I EUrząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz.Urz.Woj.Podk. Nr 61 poz. 1549),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Chrząstówka
Ogłoszenieogloszenie_niepla.pdf (321097 B)2014-01-29
OpisGPI.6840.10.2012 Jasło,2014.01.27

OG Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały NR XLIV/307/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Niepla stanowiącej własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Niepla.
Ogłoszenieogloszenie_bierowka.pdf (460975 B)2014-01-29
OpisGPI.6840.13.2013 Jasło,2014.01.27

O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały NR XLVII/322/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Bierówka stanowiącej własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Bierówka
Ogłoszenieogloszenie_bierowka2.pdf (374985 B)2014-01-29
OpisGPI.6840.12.2013 Jasło,2014.01.27
O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały NR XLVII/ 323/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Bierówka
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2014-02-05
OpisGPI.6733.28.2013

Jasło, 2014.02.04

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągami tłoczonymi, przepompowniami wraz z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Opacie
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłodoc03268320140220145438.pdf (514944 B)2014-02-20
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji Biecz – Niegłowice polegająca na wymianie skorodowanych elementów zakratowania słupów nr 21,33,47,57 oraz remoncie fundamentów tych słupów, wymianie izolacji na słupach nr 25,34,49,50 oraz regulacji zwisów w przęśle 49-50”.
Obwieszczenieobwieszczenie_4.pdf (463055 B)2014-03-03
OpisObwieszczenie Burmistrza Miasta Jasło dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach realizacji inwestycji pod nazwa "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w Jaśle przy ulicy Rolniczej"
Ogłoszenieogloszenia_4.pdf (359512 B)2014-03-13
OpisGPI.6845.4.2014
Jasło,2014.03.12

O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz.Urz.Woj.Podk. Nr 61 poz. 1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Chrząstówka
Ogłoszenieogloszenia_5.pdf (333503 B)2014-03-13
OpisGPI.6845.5.2014 Jasło,2014.03.12


O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz.Urz.Woj.Podk. Nr 61 poz. 1549),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Bierówka.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłodoc03363720140318113058.pdf (394557 B)2014-03-18
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na produkcyjno-usługowy na działce nr ewidencyjny 640/2 położonej w miejscowości Niegłowice, gmina Jasło".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie doc03363820140318113121.pdf (524826 B)2014-03-18
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. zobowiązania Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gminy Jasło oraz gminy Dębowiec, woj. podkarpackie".
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Reszowie doc03363920140318113149.pdf (3519747 B)2014-03-18
OpisPismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do Wnioskodawcy o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. : "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gminy Jasło oraz gminy Dębowiec, woj. podkarpackie".
Obwieszczenie Burmistrza Gminy JedliczeSKMBT_C454e14032510340.pdf (349836 B)2014-03-25
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczące wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej Moderówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze, w miejscowości Moderówka, działka ewidencyjna nr 2000".
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasłaobwieszczenie_burmistrza_jasla.pdf (421162 B)2014-03-25
OpisZawiadomienie Burmistrza Miasta jasła o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej przy ul. Wincentego Witosa w Jaśle w ramach realizacji inwestycji pod nazwa "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Witosa w Jaśle"
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasłaobwieszczenie_burmistrza.pdf (474179 B)2014-04-07
OpisBurmistrz Miasta Jasła zawiadamia o wydaniu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział z/s w Tarnowie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Rolniczej"
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedliczeobwieszczenie_jedlicze.pdf (356551 B)2014-04-08
OpisBurmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia/podaje do publicznej wiadomości o wydaniu zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym dot. przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltanicznej "Moderówka" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze, w miejscowości Moderówka, działka nr ew. 2000"
Postanowienie Wójta Gminy Jasło doc03440920140411122524.pdf (3612100 B)2014-04-11
OpisPostanowienie Wójta Gminy Jasło nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: "Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu produkcji biopaliw stałych na działkach o numerach ewidencyjnych 297/4, 297/5, 297/10 oraz działki nr 297/7 jako wewnętrznej drogi dojazdowej w miejscowości Wolica, gmina Jasło"
Postanowienie Wójta Gminy Jasłodoc03441020140411122602.pdf (1369790 B)2014-04-11
OpisPostanowienie Wójta Gminy Jasło o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę : Bogdan Kotulak PHU "KOMAX", raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn: "Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu produkcji biopaliw stałych na działkach o numerach ewidencyjnych 297/4, 297/5, 297/10 oraz działki nr 297/7 jako wewnętrznej drogi dojazdowej w miejscowości Wolica, gmina Jasło".
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłodoc03441120140411122629.pdf (604384 B)2014-04-11
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło informujące o wydaniu postanowienia znak: AGiOŚ.6220.1.2014-19 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu produkcji biopaliw stałych na działkach o numerach ewidencyjnych 297/4, 297/5, 297/10 oraz działki nr 297/7 jako wewnętrznej drogi dojazdowej w miejscowości Wolica, gmina Jasło, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także informujące o wydaniu stosownego postanowienia znak: AGiOŚ.6220.1.2014-20 zawieszającego postępowanie w przedmiocie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłoobwieszczenie.pdf (326691 B)2014-04-14
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji telefonii komórkowej sieci PLAY na działce w miejscowości Osobnica
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiedoc03462420140418094416.pdf (513282 B)2014-04-18
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. wszczęcia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice", w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiedoc03521520140506114243.pdf (581268 B)2014-05-06
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dwóch dokumentów: "Strategii rozwoju komunikacyjnej Republiki Słowackiej do roku 2020 (SPRDI SR 2020)" oraz "Strategii rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej Republiki Słowackiej do roku 2020 (SRVOND SR 2020)" dla których wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Ogłoszenieogloszenie_osob.pdf (324987 B)2014-05-14
OpisWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Osobnica
Ogłoszenieogloszenie_niepla.pdf (321097 B)2014-05-16
OpisGPI.6845.9.2014 Jasło, 2014.05.14


O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz.Urz.Woj.Podk. Nr 61 poz. 1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Niepla
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedliczedoc03560620140519085818.pdf (331871 B)2014-05-19
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie farmy fotowoltaicznej "Moderówka" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze w miejscowości Moderówka, działka nr ewidencyjny 2000".
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoGPI_6733_9_2014.pdf (317831 B)2014-05-19
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoGPI_6733_10_2014.pdf (319545 B)2014-05-19
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2014-06-03
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w miejscowości Osobnica
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasłodoc03626220140611142329.pdf (721797 B)2014-06-11
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu produkcji biopaliw stałych” na działkach o numerach ewidencyjnych 297/4, 297/5, 297/10 oraz działki nr 297/7 jako wewnętrznej drogi dojazdowej w miejscowości Wolica, gmina Jasło.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiedoc03674020140625123905.pdf (364674 B)2014-06-25
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zgłoszeniu przez organizację ekologiczną Fundacja Greenmind, ul. Kolańska 7/33, 04-367 Warszawa, chęci udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie".
Ogłoszenieogloszenie_sprzedaz_dzialki_trzcinica.pdf (378015 B)2014-06-26
OpisGPI.6840.3.2014 Jasło,2014.06.24


O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały NR LI/ 359/2014 i Uchwały Nr LI /360/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Trzcinica
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2014-08-13
OpisGPI.6733.14.2014

Jasło, 12.08.2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267) zawiadamia się, że w dniu 11.08.2014 zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: budowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłoczonej zlokalizowanego na działkach nr ewid: 168, 169, 175 położonych na terenie miejscowości Opacie, gmina Jasło.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowieobwieszczenie.pdf (326691 B)2014-08-20
Opis

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350- 119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie"


REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIAW dniu 12 sierpnia 2014 r. pismem znak: WOOŚ.4233.26.2013.MG-65 zobowiązano Wnioskodawcę do uzupełnienia, w terminie do dnia 31 marca 2015 r., przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Po przedłożeniu uzupełnień zostaną podjęte dalsze czynności administracyjne w celu ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji wnioskowanego zamierzenia.
Obwieszczenie Starosty Jasielskiegoobwieszczenie_starosty.pdf (395114 B)2014-09-04
OpisObwieszczenie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego znak AB.6740.7.105.2014 o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Łaski w ciągu drogi powiatowej nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Nowy Glinik"
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedliczedoc03892320140917092053.pdf (404116 B)2014-09-17
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na :" Budowie farmy fotowoltaicznej "Moderówka2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze na działce nr ewidencyjny 2000 w miejscowości Moderówka".
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoGPI_6733_20_2014.pdf (363182 B)2014-09-22
OpisGPI.6733.20.2014 Jasło, 2014.09.18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267) zawiadamia się, że w dniu 17.09.2014 zostało wszczęte na wniosek Pana Henryka Mrówka zam. ul. Nadbrzeżna 2/28, 38-200 Gorlice działającego na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: budowa linii kablowej YAKY od złącza ZK-4 do złącza ZK-1b+ZL oraz do przebudowanego złącza ZK-1b+ZL na ZK-4+ZL na działkach nr ewid: 385, 386, 379, 440, 436, 446, 463/2, 441, 435, 434 wraz z demontażem linii nN AsXSn oraz AL na działkach nr ewid: 529, 528, 512, 404/8, 404/10, 423/1, 422/1, 514/1, 513/2, 514/2, 423/2, 424/2 położonych w miejscowości Brzyście, gmina Jasło.
Obwieszczenie obwieszczenie.pdf (326691 B)2014-10-01
OpisObwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tłoczonej w miejscowości Opacie
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e14101511560.pdf (345185 B)2014-10-15
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu biopaliw stałych” realizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 297/4, 297/5 i 297/10 oraz działki nr 297/7 jako wewnętrznej drogi dojazdowej, w miejscowości Wolica, gmina Jasło, którego inwestorem jest Pan Bogdan Kotulak, Produkcja Handel Usługi „KOMAX”, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2014-10-15
OpisGPI.6733.14.2014

Jasło, 2014.10.15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) oraz art. 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267) zawiadamia się, iż w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Opacie na działkach nr ewid: 168, 169 i 175 położonych w miejscowości Opacie, gmina Jasło w dniu 15.10.2014 Wójt Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla powyższej inwestycji znak: GPI.6733.14.2014.


Obwieszczenie Starosty Jasielskiegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2014-10-21
OpisStarosta Jasielski zawiadamia o wniesieniu do Wojewody Podkarpackiego odwołania od decyzji znak: AB.6740.7.105.2014 z dnia 26 września 2014 r. Starosty Jasielskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Łaski w ciągu drogi powiatowej nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Nowy Glinik"
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2014-10-22
OpisGPI.6733.20.2014 Jasło, 2014.10.22O B W I E S Z C Z E N I E
o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji
ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) oraz art. 10 i art 49 ustawy z dnia 1960-06-14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( jedn. tekst Dz. U. z 2013. poz. 267) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Henryka Mrówka ul. Nadbrzeżna 2/28, 38-300 Gorlice działającego na mocy pełnomocnictwa Nr 486/2012 w imieniu PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Jasło, ul. Kościuszki 12, 38-200 Jasło dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej YAKY od złącza ZK-4 do złącza ZK-1b+ZL oraz do przebudowanego złącza ZK-1b+ZL na ZK-4+ZL na działkach nr ewid: 385, 386, 379, 440, 436, 446, 463/2, 441, 435 i 434 wraz z demontażem linii nN AsXSn oraz AL na działkach nr ewid: 529, 528, 512, 404/8, 404/10, 423/1, 422/1, 514/1, 513/2, 514/2, 423/2 i 424/2 położonych w miejscowości Brzyście - Urząd Gminy Jasło informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy

Jednocześnie zawiadamia się, zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie pok. 205 , II p. ul. Słowackiego 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.15 .

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie SKMBT_C454e14103009590.pdf (671124 B)2014-10-30
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające strony postępowania o wydanym postanowieniu, w którym wyrażono stanowisko, iż realizacja przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013" przebiega etapowo, a warunki realizacji przedsięwzięcia w decyzji środowiskowej, nie uległy zmianie.
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e14103014221.pdf (504412 B)2014-10-31
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dotyczące umorzenia postępowania w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji Biecz – Niegłowice polegająca na wymianie skorodowanych elementów zakratowania słupów nr 21,33,47,57 oraz remoncie fundamentów tych słupów, wymianie izolacji na słupach nr 25,34,49,50 oraz regulacji zwisów w przęśle 49-50”.
Decyzja Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e14103014220.pdf (680393 B)2014-10-31
OpisDecyzja Wójta Gminy Jasło umarzająca postępowanie administracyjne w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji Biecz – Niegłowice polegająca na wymianie skorodowanych elementów zakratowania słupów nr 21,33,47,57 oraz remoncie fundamentów tych słupów, wymianie izolacji na słupach nr 25,34,49,50 oraz regulacji zwisów w przęśle 49-50”.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy JedliczeSKMBT_C454e14111009100.pdf (314133 B)2014-11-10
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Moderówka2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze na działce nr ewidencyjny 2000 w miejscowości Moderówka".
Postanowienie Burmistrza Gminy JedliczeSKMBT_C454e14111009090.pdf (2728846 B)2014-11-10
OpisPostanowienie burmistrza Gminy Jedlicze o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Moderówka2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze na działce nr ewidencyjny 2000 w miejscowości Moderówka".
Obwieszczenie Wójta Gminy JasłoSKMBT_C454e14112008080.pdf (469033 B)2014-11-20
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło informujące, że w dniu 19 listopada 2014 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększeniu mocy produkcyjnych Zakładu produkcji biopaliw stałych” na działkach o numerach ewidencyjnych 297/4, 297/5, 297/10 oraz na terenie działki numer 297/7 jako wewnętrznej drogi dojazdowej w miejscowości Wolica, Gmina Jasło” dla PHU "KOMAX" Bogdan Kotulak, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło.
Decyzja Wójta Gminy Jasłodecyzja.pdf (3280886 B)2014-11-20
OpisDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększeniu mocy produkcyjnych Zakładu produkcji biopaliw stałych” na działkach o numerach ewidencyjnych 297/4, 297/5, 297/10 oraz na terenie działki numer 297/7 jako wewnętrznej drogi dojazdowej w miejscowości Wolica, Gmina Jasło” dla PHU "KOMAX" Bogdan Kotulak, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieSKMBT_C454e14112809140.pdf (502779 B)2014-11-28
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie.
Ogłoszenieogloszenie_7.pdf (324436 B)2014-12-04
OpisGPI.6840.7.2014 Jasło, dnia 3 grudzień 2014 r.O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm./, Uchwały NR LVII/390/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Osobnica.
Ogłoszenieogloszenie_8.pdf (317242 B)2014-12-04
OpisGPI.6840.8.2014 Jasło, dnia 3 grudzień 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm./, Uchwały NR LIX/402/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Wolica oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Wolica.
Obwieszczenieobwieszczenie_jedlicze.pdf (356551 B)2014-12-08
Opis Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia/podaje do publicznej wiadomości o wydaniu w dniu 2 grudnia 2014 r. zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Moderówka 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie gminy Jedlicze na działce nr ew. 2000 w miejscowości Moderówka "
Ogłoszenieogloszenie_osobnica.pdf (275979 B)2014-12-29
OpisGPI.6845.28.2014 Jasło, dnia 15 grudzień 2014r.

O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Jasło działając zgonie z awy art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2014 r. poz.518 z późn. zm. ) i § 6 ust.3 tiret 1
Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz.Urz.Woj.Podk.
Nr 61 poz. 1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Osobnica
Ogłoszenieogloszenie_warzyce.pdf (309979 B)2014-12-29
OpisGPI.6845.29.2014 Jasło, dnia 15 grudzień 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2014 r. poz.518 z późn. zm. ) i § 6 ust.3 tiret 1
Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz.Urz.Woj.Podk.
Nr 61 poz. 1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Warzyce.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2015-01-02
OpisObwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji z dnia 17 grudnia 2014 r. w przedmiocie uchylenia decyzji Starosty Jasielskiego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Łaski w ciągu drogi powiatowej nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Glinik Nowy" i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «