Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia

Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia -2012 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. budowy mostu na rzece Bednarce w m. Osobnicaobwieszczenie Wojta Gminy Jaslo dot. budowy mostu na rzece Bednarce w m. Osobnica.pdf (1283286 B)2012-01-04
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. budowy mostu na rzece Bednarce w m. Osobnica
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. odbudowy koryta rzeki Ropy.Obwieszczenie Wojta Gminy Jaslo dot. odbudowy koryta rzeki Ropy.pdf (427511 B)2012-01-09
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. odbudowy koryta rzeki Ropy.
Obwieszczenie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego znak AB.6740.7.2.2012Obw_starosty_jasielskiego_wszczecie_postepowania_AB_6740_7_2_2012.pdf (653435 B)2012-01-10
OpisObwieszczenie Starosty Jasielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego znak AB.6740.7.2.2012 na wniosek z dnia 04.01.2012 r. Zarządu Powiatu w Jaśle o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa mostu w miejscowości Osobnica na rzece Bednarce wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa - Osobnica w km 4+904,20 o łącznej długości przedsięwzięcia 163,06 m (od km 4+861,83 do km 5+024,89) oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, dróg gminnych, zjazdów i wykonanie umocnienia koryta rzeki".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. budowy lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich.Obwieszczenie RDOS.pdf (600600 B)2012-01-18
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn.: "Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich na terenie miejscowości Trzcinica, Przysieki, Siedliska Sławęckie Pusta Wola".
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. odbudowy koryta rzeki Ropy.Obwieszczenie dot. odbudowy koryta rzeki Ropy w m. Trzcinica.pdf (920082 B)2012-01-31
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dla stron i społeczeństwa dot. odbudowy koryta rzeki Ropy w km 2+550 - 2+750.
Obwieszczenie Starosty Jasielskiego o wydaniu decyzji znak AB.6740.7.2.2012 z dnia 13 lutego 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejObwieszczenie Starosty Jasielskiego.pdf (698517 B)2012-02-14
OpisObwieszczenie Starosty Jasielskiego o wydaniu decyzji zezwolającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na Budowie mostu w miejscowości Osobnica na rzece Bednarce wraz z dojazdami.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. budowy lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich.Obwieszczenie z 22.03.2012.pdf (415234 B)2012-03-29
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedłożenia raportu i podjęcia postępowania dot. budowy lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich
Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do uzupełnienia przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie raportu dot. budowy lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowwezwanie RDOS do uzupelnienia raportu dot. budowy obwalowania rz. Ropy przez PZMiUW.pdf (4096706 B)2012-04-30
OpisWezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do uzupełnienia przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie raportu dot. budowy lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Gminy Jasło na budowę kanalizacji sanitarnej w m. TrzcinicaObwieszczenie o postepowaniu w spr wydania decyzji srodowiskowej na budowe kanalizacji.pdf (426521 B)2012-05-02
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Gminy Jasło na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica
Pismo Wójta Gminy Jasło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o opinię w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinicapismo do RDOS.pdf (688349 B)2012-05-02
OpisPismo Wójta Gminy Jasło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica
Pismo Wójta Gminy Jasło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia ocenny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinicapismo do PPIS.pdf (432804 B)2012-05-02
OpisPismo Wójta Gminy Jasło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia ocenny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej w zakresie pogłębienia otworu wiertniczego Dukla 1 do głębokości 6500mObwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie zmiany decyzji srodowiskowej.pdf (518312 B)2012-05-24
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla "Poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p"
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanej decyzji środowiskowej dla budowy stacji paliw w miejscowości WarzyceObwieszczenie o decyzji srodowiskowej wydanej dla stacji paliw w Warzycach.pdf (397588 B)2012-07-02
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanej decyzji środowiskowej dla budowy stacji paliw w miejscowości Warzyce
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. postępowania w spr. zmiany decyzji środowiskowej dla Gminy Jasło na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Opacie w związku z projektowaną zmianą trasy i rurociągu tłocznego.Obwieszczenie.pdf (670090 B)2012-07-06
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. postępowania w spr. zmiany decyzji środowiskowej dla Gminy Jasło na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Opacie w związku z projektowaną zmianą trasy i rurociągu tłocznego.
Pismo Wójta Gminy Jasło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia ocenny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Opacie w związku ze zmianą decyzji o środowiskowychPismo do PPIS.pdf (669647 B)2012-07-06
OpisPismo Wójta Gminy Jasło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia ocenny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Opacie w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Pismo Wójta Gminy Jasło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia ocenny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Opacie w związku ze zmianą decyzji środowiskowej.Pismo do RDOS.pdf (670095 B)2012-07-06
OpisPismo Wójta Gminy Jasło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia ocenny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Opacie w związku ze zmianą decyzji środowiskowej.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. postępowania transgranicznego w sprawie budowy i eksploatacji bloków energetycznych w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta.Obwieszczenie RDOS z 5.07.2012.pdf (715580 B)2012-07-09
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. postępowania transgranicznego w sprawie budowy i eksploatacji bloków energetycznych w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cieklin, Dzielec oraz Radość" gmina Dębowiec, powiat Jasło i możliwObwieszczenie Wojta Gminy Debowiec.pdf (291513 B)2012-07-17
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cieklin, Dzielec oraz Radość" gmina Dębowiec, powiat Jasło i możliwości zapoznania się z jej trescią i dokumentacją sprawy.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanym postanowieniu i zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla Gminy Jasło na budowę kanalizacji sanitarnej w m. TrzcinicaObwieszczenie Wojta Gminy Jaslo.pdf (480203 B)2012-07-18
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło o wydanym postanowieniu i zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla Gminy Jasło na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna dotyczące postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznyObwieszczenie Wojta Gminy Korczyna.pdf (554278 B)2012-07-20
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna dotyczące postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p" w zakresie pogłębienia otworu wiertniczego Dukla 1 do głębokości 6,500m
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. wydania decyzji środowiskowej dla Gminy Jasło na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica - dla stron postępowaniadla stron.pdf (475422 B)2012-08-08
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. wydania decyzji środowiskowej dla Gminy Jasło na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica -dla stron postępowania
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. wydania decyzji środowiskowej dla Gminy Jasło na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica - dla społeczeństwadla spoleczenstwa.pdf (439954 B)2012-08-08
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. wydania decyzji środowiskowej dla Gminy Jasło na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica - dla społeczeństwa
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o zebranym materiale dowodowym w sprawie zmiany decyzji środowiskowe w zakresie pogłębienia otworu wiertniczego Dukla 1 w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu zieobwieszczenie Wojta Gminy Korczyna.pdf (460172 B)2012-09-04
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o zebranym materiale dowodowym w sprawie zmiany decyzji środowiskowe w zakresie pogłębienia otworu wiertniczego Dukla 1 w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi przy użyciu dynamitu "
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. wydanego postanowienia i zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla Gminy Jasło na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Opacie w związku z projektowaną zmianą trasy i rurociągu tłocznegoObwieszczenie-kanalizacja Opacie.pdf (468874 B)2012-09-18
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. wydanego postanowienia i zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla Gminy Jasło na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Opacie w związku z projektowaną zmianą trasy i rurociągu tłocznego.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji dla przedsięwziecia pn.:"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice"Obwieszczenie gazociag.pdf (699959 B)2012-09-21
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji dla przedsięwziecia pn.:"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice"
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. budowy lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich.Obwieszczenie RDOS.pdf (600600 B)2012-10-01
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. budowy lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowej na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rodoc01264120121005112202.pdf (552309 B)2012-10-05
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowej na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi w zakresie pogłębienia otworu wiertniczego Dukla 1 do głębokości 6500m
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Opacie w związku z projektowaną zmianą trasy i rurociągu tłodoc01292820121017074235.pdf (529528 B)2012-10-17
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Opacie w związku z projektowaną zmianą trasy i rurociągu tłocznego.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Opacie w związku z projektowaną zmianą trasy i rurociągu tłodoc01292920121017074251.pdf (508961 B)2012-10-17
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasło dot. wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Opacie w związku z projektowaną zmianą trasy i rurociągu tło
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. zmiany decyzji dla przedsięwziecia pn.:"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice"doc01408520121115101344.pdf (675645 B)2012-11-15
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. zmiany decyzji dla przedsięwziecia pn.:"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice"
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobndoc01438120121121155925.pdf (501953 B)2012-11-21
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. budowy lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich.Ropa.pdf (515791 B)2012-11-27
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. budowy lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. postępowania transgranicznego dla instalacji do końcowego przetwarzania odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości MochovceMochovce.pdf (603326 B)2012-11-27
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. postępowania transgranicznego dla instalacji do końcowego przetwarzania odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. budowy lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich.doc01473420121203105416.pdf (872543 B)2012-12-03
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. budowy lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęckich.
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2012-12-03
OpisObwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej dla Gminy Dębowiec z przebiegiem trasy w miejscowości Osobnica gmina Jasło.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (do stron post.) o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję srodowiskową dla przedsięwziecia pn.:"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice"doc01512520121213085237.pdf (493223 B)2012-12-13
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję srodowiskową dla przedsięwziecia pn.:"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice"
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (dla społeczeństwa) o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję srodowiskową dla przedsięwziecia pn.:"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice"doc01512620121213085300.pdf (455963 B)2012-12-13
OpisObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję środowiskową dla przedsięwziecia pn.:"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Warzyce-Gorlice"
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna dot. przeds.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogidoc01512720121213085319.pdf (479297 B)2012-12-13
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Korczyna dot. przeds.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoobwieszczenie.pdf (326691 B)2012-12-21
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Osobnica
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «