Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Dostęp do informacji publicznej

Procedura wystąpienia o udostępnienie informacji
Wniosek o udostępnienie informacji publicznejwniosek_udostepnienie_informacji_publicznej.pdf (193744 B)2005-11-15
OpisZgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz.1198 z późń zm.)
- art.10 ust. 1 - "informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek"
- art.10 ust.2 - "informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku"
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «