Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Publicznie dostępne wykazy o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów - 2016 rok
Wniosek z dnia 17.11.2015 r.karta informacyjna 1-2016.pdf (143073 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj.2 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 251 oraz 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 252 w miejscowości Łaski
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 26.01.2016 r.karta informacyjna 2-2016.pdf (143486 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj.2 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 251 oraz 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 252 w miejscowości Łaski
Wniosek z dnia 08.01.2016 r.karta informacyjna 3-2016.pdf (142692 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj.11 szt. gatunku wierzba biała i 7 szt. gatunku czeremcha pospolita z terenu działki ewid. nr 6819 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.01.2016 r.karta informacyjna 4-2016.pdf (143199 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj.11 szt. gatunku wierzba biała i 7 szt. gatunku czeremcha pospolita z terenu działki ewid. nr 6819 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 12.01.2016 r.karta informacyjna 5-2016.pdf (143353 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj.1 szt. gatunku lipa drobnolistna, 6 szt. gatunku klon zwyczajny, 3 szt. gatunku grab pospolity, 1 szt. gatunku klon jawor i 1 szt. gatunku czereśnia ptasia z terenu działki ewid. nr 229/4 w miejscowości Łaski
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2016 r.karta informacyjna 6-2016.pdf (143850 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj.1 szt. gatunku lipa drobnolistna, 6 szt. gatunku klon zwyczajny, 3 szt. gatunku grab pospolity, 1 szt. gatunku klon jawor i 1 szt. gatunku czereśnia ptasia z terenu działki ewid. nr 229/4 w miejscowości Łaski
Wniosek z dnia 15.01.2016 r.karta informacyjna 7-2016.pdf (142552 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1540 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2016 r.karta informacyjna 8-2016.pdf (143036 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1540 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 15.01.2016 r.karta informacyjna 9-2016.pdf (143302 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 604 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2016 r.karta informacyjna 10-2016.pdf (143158 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 604 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 30.11.2015 r.karta informacyjna 11-2016.pdf (142797 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 143/30 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2016 r.karta informacyjna 12-2016.pdf (143214 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 143/30 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 18.01.2016 r.karta informacyjna 13-2016.pdf (143385 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj.2 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 358 oraz 7 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 359/1 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2016 r.karta informacyjna 14-2016.pdf (143248 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj.2 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 358 oraz 7 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 359/1 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 20.01.2016 r.karta informacyjna 15-2016.pdf (142699 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1815 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2016 r.karta informacyjna 16-2016.pdf (143232 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1815 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 20.01.2016 r.karta informacyjna 17-2016.pdf (142538 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1250/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2016 r.karta informacyjna 18-2016.pdf (143432 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1250/1 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 22.01.2016 r.karta informacyjna 19-2016.pdf (142535 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 26 szt. gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 1202 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2016 r.karta informacyjna 20-2016.pdf (142983 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 26 szt. gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 1202 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 22.01.2016 r.karta informacyjna 21-2016.pdf (142971 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 7 szt. gatunku jesion wyniosły, 2 szt. gatunku topola osika i 7 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 2592 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.02.2016 r.karta informacyjna 22-2016.pdf (143505 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 7 szt. gatunku jesion wyniosły, 2 szt. gatunku topola osika i 7 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 2592 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 28.01.2016 r.karta informacyjna 23-2016.pdf (143245 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski, 2 szt. gatunku sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku świerk pospolity, 9 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 26 szt. gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 1253/1 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.03.2016 r.karta informacyjna 24-2016.pdf (143757 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski, 2 szt. gatunku sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku świerk pospolity, 9 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 26 szt. gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 1253/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 04.02.2016 r.karta informacyjna 25-2016.pdf (143233 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku modrzew europejski, 1 szt. gatunku olsza czarna, 1 szt. gatunku grab pospolity, 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 157 w miejscowości Łaski
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.03.2016 r.karta informacyjna 26-2016.pdf (143661 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. tj. 2 szt. gatunku modrzew europejski, 1 szt. gatunku olsza czarna, 1 szt. gatunku grab pospolity, 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 157 w miejscowości Łaski
Wniosek z dnia 04.02.2016 r.karta informacyjna 27-2016.pdf (143109 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 631/6 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.03.2016 r.karta informacyjna 28-2016.pdf (143335 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 631/6 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 05.02.2016 r.karta informacyjna 29-2016.pdf (143075 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 333/28 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.03.2016 r.karta informacyjna 30-2016.pdf (143298 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 16 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 333/28 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 03.02.2016 r.karta informacyjna 31-2016.pdf (142590 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 583 w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.03.2016 r.karta informacyjna 32-2016.pdf (142787 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolityz terenu działki ewid. nr 583 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 05.02.2016 r.karta informacyjna 33-2016.pdf (142768 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1688/1 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.03.2016 r.karta informacyjna 34-2016.pdf (142647 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1688/1 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 05.02.2016 r.karta informacyjna 35-2016.pdf (143395 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa z terenu działki ewid. nr 439 w miejscowości Kowalowy
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.03.2016 r.karta informacyjna 36-2016.pdf (143929 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa z terenu działki ewid. nr 439 w miejscowości Kowalowy
Wniosek z dnia 08.02.2016 r.karta informacyjna 37-2016.pdf (142551 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 5132 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.03.2016 r.karta informacyjna 38-2016.pdf (143087 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 5132 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 11.02.2016 r.karta informacyjna 39-2016.pdf (142771 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1504/1 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.03.2016 r.karta informacyjna 40-2016.pdf (143429 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1504/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 15.02.2016 r.karta informacyjna 41-2016.pdf (142761 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku klon zwyczajny, 2 szt. gatunku jesion wyniosły i 7 szt. gatunku robinia akacjowa z terenu działki ewid. nr 404/1 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta gminy Jasło z dnia 07.03.2016 r.karta informacyjna 42-2016.pdf (142964 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku klon zwyczajny, 2 szt. gatunku jesion wyniosły i 7 szt. gatunku robinia akacjowa z terenu działki ewid. nr 404/1 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 17.01.2016 r.karta informacyjna 43-2016.pdf (142904 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 9326 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 25.03.2016 r.karta informacyjna 44-2016.pdf (143243 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 9326 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 16.02.2016 r.karta informacyjna 45-2016.pdf (143042 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku czeremcha zwyczajna, 11 szt. gatunku klon zwyczajny, 21 szt. gatunku olsza czarna, 2 szt. gatunku olsza szara, 1 szt. gatunku wierzba biała, 1 szt. gatunku czereśnia ptasia i 2 szt. gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 948/4 w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.03.2016 r.karta informacyjna 46-2016.pdf (143676 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 9 szt. gatunku czeremcha zwyczajna, 11 szt. gatunku klon zwyczajny, 21 szt. gatunku olsza czarna, 2 szt. gatunku olsza szara, 1 szt. gatunku wierzba biała, 1 szt. gatunku czereśnia ptasia i 2 szt. gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 948/4 w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 17.02.2016 r.karta informacyjna 47-2016.pdf (142815 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku sosna zwyczajna i 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 376/4 w miejscowości Łaski
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.03.2016 r.karta informacyjna 48-2016.pdf (142881 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku sosna zwyczajna i 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 376/4 w miejscowości Łaski
Wniosek z dnia 19.02.2016 r.karta informacyjna 49-2016.pdf (142734 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku topola osika z terenu działki ewid. nr 400 w miejscowości Opacie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.03.2016 r.karta informacyjna 50-2016.pdf (142855 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew gatunku topola osika z terenu działki ewid. nr 400 w miejscowości Opacie
Wniosek z dnia 22.02.2016 r.karta informacyjna 51-2016.pdf (142753 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. Nr 1002/2 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.03.2016 r.karta informacyjna 52-2016.pdf (143248 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1002/2 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 22.02.2016 r.karta informacyjna 53-2016.pdf (142610 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 574/11 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 23.02.2016 r.karta informacyjna 54-2016.pdf (142458 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1463/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.03.2016 r.karta informacyjna 55-2016.pdf (143029 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1463/1 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 23.02.2016 r.karta informacyjna 56-2016.pdf (143269 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 872/3 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 25.03.2016 r.karta informacyjna 57-2016.pdf (143326 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 872/3 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 23.02.2016 r.karta informacyjna 58-2016.pdf (142918 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 28 szt. gatunku świerk srebrny i 9 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1551/5 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.03.2016 r.karta informacyjna 59-2016.pdf (143282 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 28 szt. gatunku świerk srebrny i 9 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1551/5 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 24.02.2016 r.karta informacyjna 60-2016.pdf (142938 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku klon jawor z terenu działki ewid. nr 594/4 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.03.2016 r.karta informacyjna 61-2016.pdf (142858 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jawor z terenu działki ewid. nr 594/4 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 24.02.2016 r.karta informacyjna 62-2016.doc (40448 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku robinia akacjowa z terenu działki ewid. nr 131/4 w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.03.2016 r.karta informacyjna 63-2016.pdf (142891 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku robinia akacjowa z terenu działki ewid. nr 131/4 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 26.02.2016 r.karta informacyjna 64-2016.pdf (142913 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 19 szt. gatunku wierzba biała i 1 szt. gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 1310 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.03.2016 r.karta informacyjna 65-2016.pdf (143306 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 19 szt. gatunku wierzba biała i 1 szt. gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 1310 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 29.02.2016 r.karta informacyjna 66-2016.pdf (142946 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 1533/4 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.03.2016 r.karta informacyjna 67-2016.pdf (142984 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 1533/4 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 24.02.2016 r.karta informacyjna 68-2016.pdf (142482 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 228 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.03.2016 r.karta informacyjna 69-2016.pdf (142933 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 4 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 228 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 29.02.2016 r.karta informacyjna 70-2016.pdf (142959 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 254 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.03.2016 r.karta informacyjna 71-2016.pdf (143395 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 254 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 29.02.2016 r.karta informacyjna 72-2016.pdf (143087 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 18 szt. gatunku czeremcha zwyczajna, 1 szt. gatunku olsza czarna
i 1 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 295 w miejscowości Opacie
Decyzja Wójta Gmniny Jasło z dnia 29.03.2016 r.karta informacyjna 73-2016.pdf (143155 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 18 szt. gatunku czeremcha zwyczajna, 1 szt. gatunku olsza czarna
i 1 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 295 w miejscowości Opacie
Wniosek z dnia 29.02.2016 r.karta informacyjna 74-2016.pdf (142926 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1422 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.03.2016 r.karta informacyjna 75-2016.pdf (143120 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1422 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 25.02.2016 r.karta informacyjna 76-2016.pdf (142900 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 597 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.04.2016 r.karta informacyjna 77-2016.pdf (143387 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 597 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 29.02.2016 r.karta informacyjna 78-2016.pdf (143416 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 22 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 250/3 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 11.03.2016 r.karta informacyjna 79-2016.pdf (143483 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 22 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 250/3 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 24.02.2016 r.karta informacyjna 80-2016.pdf (142770 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1123/1 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 30.03.2016 r.karta informacyjna 81-2016.pdf (142947 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1123/1 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 02.03.2016 r.karta informacyjna 82-2016.pdf (142545 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 282/2 w miejscowości Opacie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 07.03.2016 r.karta informacyjna 83-2016.pdf (143143 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 282/2 w miejscowości Opacie
Wniosek z dnia 04.03.2016 r.karta informacyjna 84-2016.pdf (142789 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1209/2 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.04.2016 r.karta informacyjna 85-2016.pdf (142860 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1209/2 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 07.03.2016 r.karta informacyjna 86-2016.pdf (142793 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 367/1 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.04.2016 r.karta informacyjna 87-2016.pdf (143251 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 367/1 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 07.03.2016 r.karta informacyjna 48-2016.pdf (142881 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 3323/5 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.04.2016 r.karta informacyjna 89-2016.pdf (143242 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 3323/5 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 07.03.2016 r.karta informacyjna 90-2016.pdf (143285 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku żywotnik zachodni, 8 szt. gatunku świerk pospolity i 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 843 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 05.04.2016 r.karta informacyjna 91-2016.pdf (143569 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku żywotnik zachodni, 8 szt. gatunku świerk pospolity i 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 843 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 23.02.2016 r.karta informacyjna 92-2016.pdf (142781 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 253/2 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.03.2016 r.karta informacyjna 93-2016.pdf (143272 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 253/2 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 07.03.2016 r.karta informacyjna 94-2016.pdf (143815 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski, 1 szt. gatunku olsza szara, 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 674/4 w miejscowości Kowalowy
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2016 r.karta informacyjna 95-2016.pdf (144268 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski, 1 szt. gatunku olsza szara, 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 674/4 w miejscowości Kowalowy
Wniosek z dnia 08.03.2016 r.karta informacyjna 96-2016.pdf (143179 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku dąb szypułkowy, 1 szt. gatunku topola szara i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 9305/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2016 r.karta informacyjna 97-2016.pdf (143531 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku dąb szypułkowy, 1 szt. gatunku topola szara i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 9305/1 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 09.03.2016 r.karta informacyjna 98-2016.pdf (143100 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk pospolity i 3 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1447 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2016 r.karta informacyjna 99-2016.pdf (143494 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk pospolity i 1 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1447 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 09.03.2016 r.karta informacyjna 100-2016.pdf (142661 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 8940/3 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2016 r.karta informacyjna 101-2016.pdf (143033 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 8940/3 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 07.03.2016 r.karta informacyjna 102-2016.pdf (142803 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 9 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1240 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2016 r.karta informacyjna 103-2016.pdf (142922 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1240 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 11.03.2016 r.karta informacyjna 104-2016.pdf (142771 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 861/2 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2016 r.karta informacyjna 105-2016.pdf (142821 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 861/2 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 15.03.2016 r.karta informacyjna 106-2016.pdf (143063 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów, tj. 2 szt. gatunku żywotnik zachodni, 2 szt. gatunku jałowiec pospolity i 2 szt. gatunku cis pospolity z terenu działki ewid.
nr 3165/1 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 13.04.2016 r.karta informacyjna 107-2016.pdf (143075 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie krzewów, tj. 2 szt. gatunku żywotnik zachodni, 2 szt. gatunku jałowiec pospolity i 2 szt. gatunku cis pospolity z terenu działki ewid. nr 3165/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 14.03.2016 r.karta informacyjna 108-2016.pdf (142852 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 298/1 w miejscowości Łaski
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.04.2016 r.karta informacyjna 109-2016.pdf (142946 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 298/1 w miejscowości Łaski
Wniosek z dnia 03.04.2016 r.karta informacyjna 110-2016.pdf (142974 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1850 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 19.04.2016 r.karta informacyjna 111-2016.pdf (143414 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1850 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 14.03.2016 r.karta informacyjna 112-2016.pdf (142510 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 603/1 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.04.2016 r.karta informacyjna 113-2016.pdf (142567 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 603/1 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 14.03.2016 r.karta informacyjna 114-2016.pdf (142555 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 158/1 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.04.2016 r.karta informacyjna 115-2016.pdf (142981 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 158/1 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 16.03.2016 r.karta informacyjna 116-2016.pdf (143171 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku lipa drobnolistna, 1 szt. gatunku jesion wyniosły i 2 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1225 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy jasło z dnia 15.04.2016 r.karta informacyjna 117-2016.pdf (143210 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku lipa drobnolistna, 1 szt. gatunku jesion wyniosły i 2 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1225 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 15.03.2016 r.karta informacyjna 118-2016.pdf (143104 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1196 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2016 r.karta informacyjna 119-2016.pdf (143118 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 4 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1196 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 16.03.2016 r.karta informacyjna 120-2016.pdf (142833 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1425 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2016 r.karta informacyjna 121-2016.pdf (143161 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1425 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 17.03.2016 r.karta informacyjna 122-2016.pdf (142824 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 996 i 1 szt. gatunku czeremcha pospolita z terenu działki ewid. nr 997 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.04.2016 r.karta informacyjna 123-2016.pdf (143244 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 996 i 1 szt. gatunku czeremcha pospolita z terenu działki ewid. nr 997 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 17.03.2016 r.karta informacyjna 124-2016.pdf (142828 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 7576 i 1 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 7575 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.04.2016 r.karta informacyjna 125-2016.pdf (143187 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 7576 i 1 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 7575 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 22.03.2016 r.karta informacyjna 126-2016.pdf (142340 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1602/2 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.04.2016 r.karta informacyjna 127-2016.pdf (142847 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 1602/2 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 22.03.2016 r.karta informacyjna 128-2016.pdf (143051 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku sosna zwyczajna i 11 szt. gatunku czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 578/2 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.04.2016 r.karta informacyjna 129-2016.pdf (143061 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku sosna zwyczajna i 11 szt. gatunku czeremcha zwyczajna z terenu działki ewid. nr 578/2 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 24.03.2016 r.karta informacyjna 130-2016.pdf (142627 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 544 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.04.2016 r.karta informacyjna 131-2016.pdf (143000 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 544 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 01.04.2016 r.karta informacyjna 132-2016.pdf (142941 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 30 szt. gatunku wierzba biała i 5 szt. gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 583/2 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.04.2016 r.karta informacyjna 133-2016.pdf (143313 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 30 szt. gatunku wierzba biała i 5 szt. gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 583/2 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 05.04.2016 r.karta informacyjna 134-2016.pdf (143060 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku leszczyna leśna, 4 szt. gatunku topola szara, 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 11 szt. gatunku czeremcha pospolita z terenu działki ewid. nr 9529/3 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.04.2016 r.karta informacyjna 135-2016.pdf (143433 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku leszczyna leśna, 4 szt. gatunku topola szara, 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 11 szt. gatunku czeremcha pospolita z terenu działki ewid. nr 9529/3 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 31.03.2016 r.karta informacyjna 136-2016.pdf (143141 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku czereśnia ptasia i 1 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 63 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 29.04.2016 r.karta informacyjna 137-2016.pdf (143115 B)2016-05-18
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku czereśnia ptasia i 1 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 63 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 21.03.2016 r.karta informacyjna 138-2016.pdf (142947 B)2016-05-18
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 28 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1757 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 07.03.2016 r.karta informacyjna 139-2016.pdf (143372 B)2016-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku lipa drobnolistna i 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 31/8 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 140-2016.pdf (143786 B)2016-05-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku lipa drobnolistna i 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 31/8 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 15.03.2016 r.karta informacyjna 141-2016.pdf (142644 B)2016-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 270/2 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 142-2016.pdf (143105 B)2016-05-25
OpisZezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 270/2 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 21.03.2016 r.karta informacyjna 143-2016.pdf (142507 B)2016-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 696 w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 21.04.2016 r.karta informacyjna 144-2016.pdf (142947 B)2016-05-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 696 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 22.03.2016 r.karta informacyjna 145-2016.pdf (142480 B)2016-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1138/2 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 146-2016.pdf (142972 B)2016-05-25
OpisZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1138/2 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 22.03.2016 r.karta informacyjna 147-2016.pdf (142366 B)2016-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 21/8 w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 02.05.2016 r.karta informacyjna 148-2016.pdf (143144 B)2016-05-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 21/8 w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 23.03.2016 r.karta informacyjna 149-2016.pdf (142810 B)2016-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 6598 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 150-2016.pdf (143283 B)2016-05-25
OpisZezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 6598 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 30.03.2016 r.karta informacyjna 151-2016.pdf (142642 B)2016-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku sumak octowiec z terenu działki ewid. nr 76 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 152-2016.pdf (143127 B)2016-05-25
OpisZezwolenie na usunięcie 12 szt. drzew gatunku sumak octowiec z terenu działki ewid. nr 76 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 31.03.2016 r.karta informacyjna 153-2016.pdf (142909 B)2016-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku olsza czarna i 5 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 2586 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 154-2016.pdf (143327 B)2016-05-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku olsza czarna i 5 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 2586 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 11.03.2016 r.karta informacyjna 155-2016.pdf (142935 B)2016-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1359/1 w miejscowości Warzyce
Decyzaj Wójta Gminy jasło z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 156-2016.pdf (143351 B)2016-05-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1359/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 01.04.2016 r.karta informacyjna 157-2016.pdf (143864 B)2016-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku czereśnia ptasia, 1 szt. gatunku olsza czarna, 2 szt. gatunku dąb szypułkowy, 3 szt. gatunku klon zwyczajny i 7 szt. gatunku robinia akacjowa z terenu działki ewid. nr 369/3 w miejscowości Kowalowy
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 158-2016.pdf (144326 B)2016-05-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 3 szt. gatunku czereśnia ptasia, 1 szt. gatunku olsza czarna, 2 szt. gatunku dąb szypułkowy, 3 szt. gatunku klon zwyczajny i 7 szt. gatunku robinia akacjowa z terenu działki ewid. nr 369/3 w miejscowości Kowalowy
Wniosek z dnia 05.04.2016 r.karta informacyjna 159-2016.pdf (143098 B)2016-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 850 i 2 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 849 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jaslo z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 160-2016.pdf (143518 B)2016-05-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 850 i 2 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 849 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 06.04.2016 r.karta informacyjna 161-2016.pdf (142999 B)2016-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku świerk srebrny, 1 szt. gatunku świerk pospolity, 19 szt. gatunku żywotnik zachodni i 1 szt. krzewu gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 636/1 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 162-2016.pdf (143656 B)2016-05-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku świerk srebrny, 1 szt. gatunku świerk pospolity i 19 szt. gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 636/1 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 13.04.2016 r.karta informacyjna 163-2016.pdf (142698 B)2016-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 249/3 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 164-2016.pdf (142930 B)2016-05-25
OpisZezwolenie na usunięcie drzew 3 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 249/3 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 09.03.2016 r.karta informacyjna 165-2016.pdf (143333 B)2016-06-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku sosna czarna, 3 szt. gatunku sosna górska, 1 szt. gatunku jodła kalifornijska i 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 175/2 w miejscowości Zimna Woda
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 26.04.2016 r.karta informacyjna 166-2016.pdf (143729 B)2016-06-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 2 szt. gatunku sosna czarna, 3 szt. gatunku sosna górska, 1 szt. gatunku jodła kalifornijska i 1 szt. gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 175/2 w miejscowości Zimna Woda
Wniosek z dnia 06.04.2016 r.karta informacyjna 167-2016.pdf (142572 B)2016-06-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 188 w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 168-2016.pdf (143384 B)2016-06-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 188 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 11.04.2016 r.karta informacyjna 169-2016.pdf (142580 B)2016-06-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 844 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.05.2016 r.karta informacyjna 170-2016.pdf (143015 B)2016-06-02
OpisZezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 844 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 08.04.2016 r.karta informacyjna 171-2016.pdf (143505 B)2016-06-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 593 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.05.2016 r.karta informacyjna 172-2016.pdf (143351 B)2016-06-02
OpisZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 593 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 08.04.2016 r.karta informacyjna 173-2016.pdf (142963 B)2016-06-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 352/2 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.05.2016 r.karta informacyjna 174-2016.pdf (143156 B)2016-06-02
OpisZezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 352/2 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 24.03.2016 r.karta informacyjna 175-2016.pdf (142598 B)2016-06-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 1853/1 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.05.2016 r.karta informacyjna 176-2016.pdf (143075 B)2016-06-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 1853/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 07.04.2016 r.karta informacyjna 177-2016.pdf (142673 B)2016-06-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku wierzba biała i 9 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1222 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 13.05.2016 r.karta informacyjna 178-2016.pdf (143426 B)2016-06-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku wierzba biała i 9 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1222 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 11.04.2016 r.karta informacyjna 179-2016.pdf (142771 B)2016-06-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 970/2 i 4 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 970/3 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.05.2016 r.karta informacyjna 180-2016.pdf (143112 B)2016-06-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 970/2 i 4 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 970/3 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 20.04.2016 r.karta informacyjna 181-2016.pdf (142526 B)2016-06-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gatunku olsza szara z terenu działki ewid. nr 578/3 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 11.05.2016 r.karta informacyjna 182-2016.pdf (142731 B)2016-06-02
OpisZezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew gatunku olsza szara z terenu działki ewid. nr 578/3 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 30.03.2016 r.karta informacyjna 183-2016.pdf (142736 B)2016-06-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity i 2 szt. krzewów gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. nr 219 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 13.05.2016 r.karta informacyjna 184-2016.pdf (143245 B)2016-06-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 219 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 19.04.2016 r.karta informacyjna 185-2016.pdf (143039 B)2016-06-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 7 szt. gatunku świerk pospolity i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 219 w miejscowości Opacie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.05.2016 r.karta informacyjna 186-2016.pdf (143490 B)2016-06-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 7 szt. gatunku świerk pospolity i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 219 w miejscowości Opacie
Wniosek z dnia 20.04.2016 r.karta informacyjna 187-2016.pdf (142316 B)2016-06-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 307 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.05.2016 r.karta informacyjna 188-2016.pdf (142736 B)2016-06-07
OpisZezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 307 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 20.04.2016 r.karta informacyjna 189-2016.pdf (142615 B)2016-06-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1279/3 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.05.2016 r.karta informacyjna 190-2016.pdf (143393 B)2016-06-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 1279/3 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 191-2016.pdf (143196 B)2016-06-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 2 szt gatunku świerk pospolity i 1 szt. gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 121/3 w miejscowości Łaski
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.05.2016 r.karta informacyjna 192-2016.pdf (143764 B)2016-06-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 2 szt gatunku świerk pospolity i 1 szt. gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 121/3 w miejscowości Łaski
Wniosek z dnia 10.03.2016 r.karta informacyjna 193-2016.pdf (142976 B)2016-06-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 1 szt gatunku modrzew europejski, 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku czereśnia owocowa z terenu działki ewid. nr 22/2 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 09.05.2016 r.karta informacyjna 194-2016.pdf (143585 B)2016-06-16
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 22/2 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 17.03.2016 r.karta informacyjna 195-2016.pdf (143220 B)2016-06-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew tj. 20 szt. gatunku dąb szypułkowy, 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. gatunku klon jawor, 1 szt. gatunku czereśnia ptasia i 4 szt. gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 571/2 oraz 9 szt. gatunku dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 657 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.05.2016 r.karta informacyjna 196-2016.pdf (143661 B)2016-06-16
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 14 szt. gatunku dąb szypułkowy, 1 szt. gatunku klon jawor, 1 szt. gatunku czereśnia ptasia i 4 szt. gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 571/2 oraz 3 szt. gatunku dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 657
w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 31.03.2016 r.karta informacyjna 197-2016.pdf (143456 B)2016-06-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 695/1 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 11.04.2016 r.karta informacyjna 198-2016.pdf (142870 B)2016-06-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna czarna i 2 szt. krzewów gatunku żywotnik zachodni
z terenu działki ewid. nr 220/3 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.05.2016 r.karta informacyjna 199-2016.pdf (143418 B)2016-06-16
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku sosna czarna z terenu działki ewid. nr 220/3 w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 21.04.2016 r.karta informacyjna 200-2016.pdf (142478 B)2016-06-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 352/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 23.05.2016 r.karta informacyjna 201-2016.pdf (142987 B)2016-06-16
OpisZezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 352/1
w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 25.04.2016 r.karta informacyjna 202-2016.pdf (142614 B)2016-06-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1878/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 04.05.2016 r.karta informacyjna 203-2016.pdf (142678 B)2016-06-16
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku jesion i 1 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 825/2 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 25.05.2016 r.karta informacyjna 204-2016.pdf (143195 B)2016-06-16
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku jesion i 1 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 825/2 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 26.04.2016 r.karta informacyjna 205-2016.pdf (142651 B)2016-06-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku jesion wyniosły, 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 1 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1223 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 31.05.2016 r.karta informacyjna 206-2016.pdf (143106 B)2016-06-22
OpisZezwolenie na usunięcie drzew tj. 1 szt. gatunku jesion wyniosły, 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata
i 1 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 1223 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 24.05.2016 r.karta informacyjna 207-2016.pdf (143006 B)2016-06-22
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 253/1 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.06.2016 r.karta informacyjna 208-2016.pdf (142783 B)2016-06-22
OpisZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew
gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 253/1 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 05.05.2016 r.karta informacyjna 209-2016.pdf (142800 B)2016-07-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 931 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.06.2016 r.karta informacyjna 210-2016.pdf (142984 B)2016-07-07
OpisZezwolenie na usunięcie 22 szt. drzew
gatunku wierzba iwa z terenu działki ewid. nr 931
w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 09.05.2016 r.karta informacyjna 211-2016.pdf (142942 B)2016-07-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku robinia akacjowa, 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 3 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku klon zwyczajny z terenu działki ewid. nr 594/4 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.06.2016 r.karta informacyjna 212-2016.pdf (143537 B)2016-07-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 6 szt. gatunku robinia akacjowa, 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 3 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku klon zwyczajny z terenu działki ewid. nr 594/4 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 05.05.2016 r.karta informacyjna 213-2016.pdf (142878 B)2016-07-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku modrzew europejski i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 1266/5 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.06.2016 r.karta informacyjna 214-2016.pdf (142653 B)2016-07-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku modrzew europejski i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 1266/5 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 13.05.2016 r.karta informacyjna 215-2016.pdf (142894 B)2016-07-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1335/9
w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 08.06.2016 r.karta informacyjna 216-2016.pdf (143373 B)2016-07-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1335/9 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 16.05.2016 r.karta informacyjna 217-2016.pdf (142744 B)2016-07-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 401/1
w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.06.2016 r.karta informacyjna 218-2016.pdf (143162 B)2016-07-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 401/1 w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 18.05.2016 r.karta informacyjna 219-2016.pdf (142767 B)2016-07-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1582/19 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.06.2016 r.karta informacyjna 220-2016.pdf (143290 B)2016-07-07
OpisZezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1582/19
w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 20.05.2016 r.karta informacyjna 221-2016.pdf (143006 B)2016-07-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 140 w miejscowości Zimna Woda
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.06.2016 r.karta informacyjna 222-2016.pdf (142786 B)2016-07-07
OpisZezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 140 w miejscowości Zimna Woda
Wniosek z dnia 01.06.2016 r.karta informacyjna 223-2016.pdf (142525 B)2016-07-07
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku klon jawor i 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 4898/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 02.06.2016 r.karta informacyjna 224-2016.pdf (143038 B)2016-07-07
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku klon jawor i 2 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 4898/1 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 14.03.2016 r.karta informacyjna 225-2016.pdf (142807 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 6063/2 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.06.2016 r.karta informacyjna 226-2016.pdf (143275 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 6063/2 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 14.03.2016 r.karta informacyjna 227-2016.pdf (142647 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 9028
w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.06.2016 r.karta informacyjna 228-2016.pdf (143132 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 9028 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 14.04.2016 r.karta informacyjna 229-2016.pdf (142485 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 9028
w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.06.2016 r.karta informacyjna 230-2016.pdf (142972 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku topola szara z terenu działki ewid. nr 9028 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 05.05.2016 r.karta informacyjna 231-2016.pdf (143037 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku sosna zwyczajna i 11 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 287/2
w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.06.2016 r.karta informacyjna 232-2016.pdf (143484 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku sosna zwyczajna i 11 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 287/2w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 09.05.2016 r.karta informacyjna 233-2016.pdf (142815 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1126 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 15.06.2016 r.karta informacyjna 234-2016.pdf (142983 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie 13 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1126
w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 13.05.2016 r.karta informacyjna 235-2016.pdf (142612 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy z terenu działki ewid. nr 311/2
w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 16.05.2016 r.karta informacyjna 236-2016.pdf (143246 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 19 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 12 szt. gatunku topola osika z terenu działki ewid. nr 282, 8 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 6 szt. gatunku topola osika z terenu działki ewid. nr 272/10 oraz 11 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 8 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 272/11
w miejscowości Wolica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 17.06.2016 r.karta informacyjna 237-2016.pdf (143434 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 19 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 12 szt. gatunku topola osika z terenu działki ewid. nr 282, 8 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 6 szt. gatunku topola osika z terenu działki ewid. nr 272/10 oraz 11 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 8 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 272/11
w miejscowości Wolica
Wniosek z dnia 25.05.2016 r.karta informacyjna 238-2016.pdf (143124 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku olsza szara z terenu działki ewid. nr 156/1 w miejscowości Chrząstówka
Dezycja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.06.2016 r.karta informacyjna 239-2016.pdf (143190 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku olsza szara z terenu działki ewid. nr 156/1 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 27.05.2016 r.karta informacyjna 240-2016.pdf (142794 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku świerk pospolity, 2 szt. gatunku sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1177/1 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.06.2016 r.karta informacyjna 241-2016.pdf (143249 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 5 szt. gatunku świerk pospolity, 2 szt. gatunku sosna zwyczajna i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. nr 1177/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 31.05.2016 r.karta informacyjna 242-2016.pdf (143049 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk pospolity, 3 szt. gatunku sosna zwyczajna, 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 9 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 520 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.06.2016 r.karta informacyjna 243-2016.pdf (143486 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk pospolity, 3 szt. gatunku sosna zwyczajna,
2 szt. gatunku brzoza brodawkowata i 9 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. nr 520 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 01.06.2016 r.karta informacyjna 244-2016.pdf (142516 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 1032/2
w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.06.2016 r.karta informacyjna 245-2016.pdf (142581 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew gatunku jodła pospolita z terenu działki ewid. nr 1032/2 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 16.03.2016 r.karta informacyjna 246-2016.pdf (143001 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 1058
w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.06.2016 r.karta informacyjna 247-2016.pdf (143121 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 1058 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 23.05.2016 r.karta informacyjna 248-2016.pdf (143222 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku olsza czarna i 2 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 310/10 w miejscowości Zimna Woda
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 26.07.2016 r.karta informacyjna 249-2016.pdf (143218 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku olsza czarna i 2 szt. gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. nr 310/10 w miejscowości Zimna Woda
Wniosek z dnia 31.05.2016 r.karta informacyjna 250-2016.pdf (142921 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1363 oraz 3 szt. gatunku jesion wyniosły, 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku jarząb pospolity z terenu działki ewid. nr 1124 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.06.2016 r.karta informacyjna 251-2016.pdf (143427 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1363 oraz 3 szt. gatunku jesion wyniosły, 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku jarząb pospolity z terenu działki ewid. nr 1124 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 02.06.2016 r.karta informacyjna 252-2016.pdf (142558 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1634/4 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jaśło z dnia 01.07.2016 r. karta informacyjna 253-2016.pdf (143270 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 1634/4 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 14.06.2016 r.karta informacyjna 254-2016.pdf (142912 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 153/1
w miejscowości Łaski
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 06.07.2016 r.karta informacyjna 255-2016.pdf (143518 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. nr 153/1 w miejscowości Łaski
Wniosek z dnia 14.06.2016 r.karta informacyjna 256-2016.pdf (142672 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 635
w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 14.06.2016 r.karta informacyjna 257-2016.pdf (142810 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. nr 635 w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 13.06.2016 r.karta informacyjna 258-2016.pdf (143085 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj.
1 szt. gatunku jesion wyniosły, 1szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 1743/1 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.07.2016 r.karta informacyjna 259-2016.pdf (143590 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku jesion wyniosły, 1szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. nr 1743/1 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 16.06.2016 r.karta informacyjna 260-2016.pdf (142326 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj.
2 szt. gatunku jesion wyniosły, 1szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 280/3 w miejscowości Niepla
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 26.07.2016 r.karta informacyjna 261-2016.pdf (142542 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku jesion wyniosły, 1szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 280/3 w miejscowości Niepla
Wniosek z dnia 20.06.2016 r.karta informacyjna 262-2016.pdf (143016 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1547/6 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 12.07.2016 r.karta informacyjna 263-2016.pdf (143076 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. nr 1547/6 w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 23.06.2016 r.karta informacyjna 264-2016.pdf (143307 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku jesion wyniosły i 2 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 49/10 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.07.2016 r.karta informacyjna 265-2016.pdf (143465 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku jesion wyniosły i 2 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. nr 49/10 w miejscowości Chrząstówka
Wniosedk z dnia 23.06.2016 r.karta informacyjna 266-2016.pdf (143636 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 49/9 oraz 1 szt. gatunku świerk pospolity, 1 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. 49/11 w miejscowości Chrząstówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.08.2016 r.karta informacyjna 267-2016.pdf (143598 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzew, tj. 3 szt. gatunku świerk pospolity i 2 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. nr 49/9 oraz 1 szt. gatunku świerk pospolity, 1 szt. gatunku jesion wyniosły i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. 49/11 w miejscowości Chrząstówka
Wniosek z dnia 23.06.2016 r.karta informacyjna 268-2016.pdf (143005 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. 717/5
w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.07.2016 r.karta informacyjna 269-2016.pdf (143061 B)2016-09-02
OpisZezwolenie na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. 717/5 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 27.06.2016 r.karta informacyjna 270-2016.pdf (142692 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. 427/2 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 01.08.2016 r.karta informacyjna 271-2016.pdf (143219 B)2016-09-02
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. 427/2
w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 27.06.2016 r.karta informacyjna 272-2016.pdf (143655 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku robinia akacjowa i 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. 983/4 w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 26.07.2016 r.karta informacyjna 273-2016.pdf (143788 B)2016-09-02
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku robinia akacjowa i 1 szt. gatunku modrzew europejski z terenu działki ewid. 983/4 w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 28.06.2016 r.karta informacyjna 274-2016.pdf (143378 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny i 8 szt. gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. 6 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.07.2016 r.karta informacyjna 275-2016.pdf (143509 B)2016-09-02
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku świerk srebrny i 8 szt. gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. 6 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 27.06.2016 r.karta informacyjna 276-2016.pdf (143043 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. 1340/1 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy Jasło dnia 04.08.2016 r.karta informacyjna 277-2016.pdf (142853 B)2016-09-02
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. 1340/1
w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 04.07.2016 r.karta informacyjna 278-2016.pdf (143002 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. 1194/1 w miejscowości Niegłowice
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.07.2016 r.karta informacyjna 279-2016.pdf (143482 B)2016-09-02
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku wierzba biała z terenu działki ewid. 1194/1
w miejscowości Niegłowice
Wniosek z dnia 06.07.2016 r.karta informacyjna 280-2016.pdf (142410 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. 202 w miejscowości Szebnie
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 26.07.2016 r.karta informacyjna 281-2016.pdf (142917 B)2016-09-02
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. 202
w miejscowości Szebnie
Wniosek z dnia 11.07.2016 r.karta informacyjna 282-2016.pdf (143009 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. 984/2 w miejscowości Warzyce
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 27.07.2016 r.karta informacyjna 283-2016.pdf (143142 B)2016-09-02
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. 984/2
w miejscowości Warzyce
Wniosek z dnia 14.07.2016 r.karta informacyjna 284-2016.pdf (142716 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku jesion wyniosły i 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. 420/1 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.08.2016 r. karta informacyjna 285-2016.pdf (143113 B)2016-09-02
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku jesion wyniosły i 3 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. 420/1 w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 21.07.2016 r.karta informacyjna 286-2016.pdf (142549 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku wierzba biała, 4 szt. gatunku jesion wyniosły i 2 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. 446/4 w miejscowości Jareniówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.07.2016 r.karta informacyjna 287-2016.pdf (143030 B)2016-09-02
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku wierzba biała, 4 szt. gatunku jesion wyniosły i 2 szt. gatunku olsza czarna z terenu działki ewid. 446/4
w miejscowości Jareniówka
Wniosek z dnia 19.07.2016 r.karta informacyjna 288-2016.pdf (143002 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. 8/5
w miejscowości Brzyście
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 04.08.2016 r.karta informacyjna 289-2016.pdf (143358 B)2016-09-02
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew drzewa gatunku świerk srebrny z terenu działki ewid. 8/5
w miejscowości Brzyście
Wniosek z dnia 21.06.2016 r.karta informacyjna 290-2016.pdf (143476 B)2016-09-02
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy, 1 szt. gatunku sosna zwyczajna, 1 szt. gatunku klon jawor i 1 szt. gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. 827/1 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 18.07.2016 r.karta informacyjna 291-2016.pdf (143180 B)2016-09-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku wierzba biała, 1 szt. gatunku olsza czarna,
1 szt. gatunku robinia akacjowa i 1 szt. gatunku wierzba iwa
z terenu działki ewid. 4257/1 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.08.2016 r.karta informacyjna 292-2016.pdf (143653 B)2016-09-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku wierzba biała, 1 szt. gatunku olsza czarna,
1 szt. gatunku robinia akacjowa i 1 szt. gatunku wierzba iwa
z terenu działki ewid. 4257/1 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 22.07.2016 r.karta informacyjna 293-2016.pdf (143552 B)2016-09-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. 559/1
w miejscowości Żółków
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.08.2016 r.karta informacyjna 294-2016.pdf (143232 B)2016-09-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. 559/1
w miejscowości Żółków
Wniosek z dnia 25.07.2016 r.karta informacyjna 295-2016.pdf (143464 B)2016-09-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk pospolity i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. 858/4 w miejscowości Łaski
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 10.08.2016 r.karta informacyjna 296-2016.pdf (143519 B)2016-09-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk pospolity i 1 szt. gatunku sosna zwyczajna z terenu działki ewid. 858/4 w miejscowości Łaski
Wniosek z dnia 25.07.2016 r.karta informacyjna 297-2016.pdf (143418 B)2016-09-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. 1054/1 w miejscowości Trzcinica
Decyzja Wójta Gminy jasło z dnia 10.08.2016 r.karta informacyjna 298-2016.pdf (143557 B)2016-09-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku dąb szypułkowy i 1 szt. gatunku lipa drobnolistna z terenu działki ewid. 1054/1 w miejscowości Trzcinica
Wniosek z dnia 21.07.2016 r.karta informacyjna 299-2016.pdf (143727 B)2016-09-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski i 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. 582/2 w miejscowości Kowalowy
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.08.2016 r.karta informacyjna 300-2016.pdf (143838 B)2016-09-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku modrzew europejski i 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. 582/2 w miejscowości Kowalowy
Wniosek z dnia 21.07.2016 r.karta informacyjna 301-2016.pdf (143654 B)2016-09-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk srebrny i 2 szt. gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. 582/1 w miejscowości Kowalowy
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.08.2016 r.karta informacyjna 302-2016.pdf (144141 B)2016-09-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 1 szt. gatunku świerk srebrny i 2 szt. gatunku żywotnik zachodni z terenu działki ewid. 582/1 w miejscowości Kowalowy
Wniosek z dnia 27.07.2016 r.karta informacyjna 303-2016.pdf (142843 B)2016-09-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku sosna zwyczajna, 3 szt. gatunku świerk pospolity, 1 szt. gatunku jodła pospolita i 1 szt. gatunku klon jawor z terenu działki ewid. 908/6 w miejscowości Sobniów
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 18.08.2016 r.karta informacyjna 304-2016.pdf (143320 B)2016-09-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 2 szt. gatunku sosna zwyczajna, 3 szt. gatunku świerk pospolity, 1 szt. gatunku jodła pospolita i 1 szt. gatunku klon jawor z terenu działki ewid. 908/6 w miejscowości Sobniów
Wniosek z dnia 04.07.2016 r.karta informacyjna 305-2016.pdf (142913 B)2016-09-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. 4630 w miejscowości Osobnica
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 24.08.2016 r.karta informacyjna 306-2016.pdf (143493 B)2016-09-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki ewid. 4630 w miejscowości Osobnica
Wniosek z dnia 08.08.2016 r.karta informacyjna 307-2016.pdf (142736 B)2016-09-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku sosna zwyczajna i 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. 57 w miejscowości Bierówka
Decyzja Wójta Gminy Jasło z dnia 22.08.2016 r.karta informacyjna 308-2016.pdf (142880 B)2016-09-19
OpisZezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew, tj. 4 szt. gatunku sosna zwyczajna i 3 szt. gatunku świerk pospolity z terenu działki ewid. 57 w miejscowości Bierówka
Wniosek z dnia 04.08.2016 r.karta informacyjna 309-2016.pdf (142952 B)2016-09-19
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły z terenu działki ewid. 78/6 w miejscowości Chrząstówka
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «