Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Oświadczenia majątkowe

Złożone w roku 2003
Stanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkoweSPankiewicz_oswiadczenie2003.pdf (342206 B)2005-03-11
OpisWójt Gminy Jasło
Bożena Tomasik - oświadczenie majątkoweBTomasik_oswiadczenie2003.pdf (349698 B)2005-03-11
OpisSekretarz Gminy Jasło
Helena Budziak - oświadczenie majątkoweHBudziak_oswiadczenie2003.pdf (358118 B)2005-03-11
OpisSkarbnik Gminy Jasło
Jan Stanula - oświadczenie majątkoweJStanula_oswiadczenie2003.pdf (377413 B)2005-03-11
OpisRadny Gminy Jasło
Tadeusz Dubiel - oświadczenie majatkoweTDubiel_oswiadczenie2003.pdf (381775 B)2005-03-11
OpisRadny Gminy Jasło
Wincenty Ochwat - oświadczenie majątkoweWOchwat_oswiadczenie2003.pdf (393905 B)2005-03-11
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Łabusińska - oświadczenie majątkoweMLabusinska_oswiadczenie2003.pdf (353369 B)2005-03-11
OpisKierownik Szkoły Podstawowej w Niepli
Romana Wachel - oświadczenie majątkoweRWachel_oswiadczenie2003.pdf (352995 B)2005-03-11
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ryszard Olbrot - Oświadczenie majątkoweROlbrot_oswiadczenie2003.pdf (352822 B)2005-03-11
OpisKierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Robert Snoch - oświadczenie majątkoweRSnoch_oswiadczenie2003.pdf (369585 B)2005-03-11
OpisDyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Alicja Maria Gorczyca - oświadczenie majątkoweAGorczyca_oswiadczenie2003.pdf (352816 B)2005-03-17
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcinicy
Ewa Maria Skuba - oświadczenie majątkoweESkuba_oswiadczenie2003.pdf (351395 B)2005-03-17
OpisDyrektor Publicznego Gminazjum Nr 2 w Trzcinicy
Zofia Rdzak - oświadczenie majątkoweZRdzak_oswiadczenie2003.pdf (351303 B)2005-03-17
OpisKierownik Urządu Stanu Cywilnego Gminy Jasło
Antoni Wydro - oświadczenie majątkoweAWydro_oswiadczenie2003.pdf (348926 B)2005-03-18
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy
Antoni Styczyński - oświadczenie majątkoweAStyczynski_oswiadczenie2003.pdf (359121 B)2005-03-18
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Warzycach
Bożena Macek - oświadczenie majątkoweBMacek_oswiadczenie2003.pdf (359959 B)2005-03-18
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Szebniach
Lidia Dubiel - oświadczenie majątkoweLDubiel_oswiadczenie2003.pdf (326820 B)2005-03-18
OpisDyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Osobnicy
Wojciech Koczoń - oświadczenie majątkoweWKoczon_oswiadczenie2003.pdf (348730 B)2005-03-18
OpisKierownik Referatu AGRiOŚ w Urzędzie Gminy Jasło
Zofia Lazar - oświadczenie majątkoweZLazar_oswiadczenie2003.pdf (364445 B)2005-03-25
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Osobnicy
Piotr Ochwat - oświadczenie majątkowePOchwat_oswiadczenie2003.pdf (362742 B)2005-03-25
OpisDyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Szebniach
Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkoweJSzetlak_oswiadczenie2003.pdf (354070 B)2005-03-25
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Wiesława Siwiec - oświadczenie majątkoweWSiwiec_oswiadczenie2003.pdf (365799 B)2005-03-25
OpisKierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «