Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Oświadczenia majątkowe

Złożone w roku 2004
Stanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkowe SPankiewicz_oswiadczenie2004.pdf (354756 B)2004-08-31
OpisWójt Gminy Jasło
Małgorzata Dubiel - oświadczenie majątkoweMDubiel_oswiadczenie2004.pdf (637257 B)2004-08-31
OpisSekretarz Gminy Jasło
Jan Lazar - oświadczenie majątkoweJLazar_oswiadczenie2004.pdf (594924 B)2004-09-01
OpisZastępca Wójta Gminy Jasło
Helena Budziak - oświadczenie majątkoweHBudziak_oswiadczenie2004.pdf (523904 B)2004-09-01
Opisw 2003 roku Skarbnik Gminy Jasło
Wojciech Koczoń - oświadczenie majątkoweWKoczon_oswiadczenie2004.pdf (505887 B)2004-09-01
OpisKierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Wiesława Siwiec - oświadczenie majątkoweWSiwiec_oswiadczenie2004.pdf (516220 B)2004-09-01
OpisKierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Ryszard Olbrot - oświadczenie majątkoweROlbrot_oswiadczenie2004.pdf (532260 B)2004-09-01
OpisKierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Zofia Rdzak - oświadczenie majątkoweZRdzak_oswiadczenie2004.pdf (491172 B)2004-09-01
OpisKierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Jasło
Romana Wachel - oświadczenie majątkoweRWachel_oswiadczenie2004.pdf (507100 B)2004-09-01
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Robert Snoch - oświadczenie majątkoweRSnoch_oswiadczenie2004.pdf (526959 B)2004-09-10
OpisDyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Alicja Gorczyca - oświadczenie majątkoweAGorczyca_oswiadczenie2004.pdf (243789 B)2004-09-17
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcinicy
Antoni Styczyński - oświadczenie majątkoweAStyczynski_oswiadczenie2004.pdf (235919 B)2004-09-17
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Warzycach
Bogusława Kaleta - oświadczenie majątkoweBKaleta_oswiadczenie2004.pdf (538694 B)2004-09-17
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Opaciu
Ewa Skuba - oświadczenie majątkoweESkuba_oswiadczenie2004.pdf (245019 B)2004-09-17
OpisDyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Trzcinicy
Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkoweJSzetlak_oswiadczenie2004.pdf (517553 B)2004-09-17
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Lidia Dubiel - oświadczenie majątkoweLDubiel_oswiadczenie2004.pdf (516173 B)2004-09-17
OpisDyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Osobnicy
Maria Łabusińska - oświadczenie majątkoweMLabusinska_oswiadczenie2004.pdf (242073 B)2004-09-17
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Niepli
Piotr Ochwat - oświadczenie majątkowePOchwat_oswiadczenie2004.pdf (260229 B)2004-09-17
OpisDyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Szebniach
Zofia Lazar - oświadczenie majątkoweZLazar_oswiadczenie2004.pdf (527782 B)2004-09-17
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Osobnicy
Bożena Macek - Lubaś - oświadczenie majątkoweBMacek-Lubas_oswiadczenie2004.pdf (246111 B)2004-09-24
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Szebniach
Antoni Wydro - oświadczenie majątkoweAWydro_oswiadczenie2004.pdf (246494 B)2004-09-24
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy
Józef Leśniak - oświadczenie majątkoweJLesniak_oswiadczenie2004.pdf (209242 B)2004-09-24
OpisRadny Gminy Jasło
Jerzy Przybyła - oświadczenie majątkoweJPrzybyla_oswiadczenie2004.pdf (206872 B)2004-09-24
OpisRadny Gminy Jasło
Jan Stanula - oświadczenie majątkoweJStanula_oswiadczenie2004.pdf (207934 B)2004-09-24
OpisRadny Gminy Jasło
Jan Trzeciak - oświadczenie majątkoweJTrzeciak_oswiadczenie2004.pdf (210644 B)2004-09-24
OpisRadny Gminy Jasło
Kazimierz Bachta - oświadczenie majątkoweKBachta_oswiadczenie2004.pdf (209666 B)2004-09-24
OpisRadny Gminy Jasło
Marek Kmiecik - oświadczenie majątkoweMKmiecik_oswiadczenie2004.pdf (212264 B)2004-09-24
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Liszka - oświadczenie majątkoweMLiszka_oswiadczenie2004.pdf (207519 B)2004-09-24
OpisRadna Gminy Jasło
Stanisław Marszałek - oświadczenie majątkoweSMarszalek_oswiadczenie2004.pdf (206214 B)2004-09-24
OpisRadny Gminy Jasło
Tadeusz Dubiel - oświadczenie majątkoweTDubiel_oswiadczenie2004.pdf (208380 B)2004-09-24
OpisRadny Gminy Jasło
Wacław Książek - oświadczenie majątkoweWKsiazek_oswiadczenie2004.pdf (212062 B)2004-09-24
OpisRadny Gminy Jasło
Wincenty Ochwat - oświadczenie majątkoweWOchwat_oswiadczenie2004.pdf (210890 B)2004-09-24
OpisRadny Gminy Jasło
Wojciech Piękoś - oświadczenie majątkoweWPiekos_oswiadczenie2004.pdf (215279 B)2004-09-24
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Bemben - oświadczenie majątkoweZBemben_oswiadczenie2004.pdf (214236 B)2004-09-24
OpisRadna Gminy Jasło
Jan Lazar - oświadczenie majątkowe - RadnyJLazar_radny_oswiadczenie2004.pdf (385301 B)2005-03-11
OpisRadny Gminy Jasło
Józef Dziedzic - oświadczenie majątkoweJDziedzic_oswiadczenie2004.pdf (393007 B)2005-03-11
OpisPrzewodniczący Rady Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «