Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Oświadczenia majątkowe

Złożone w roku 2016
Radny Gminy Jasłoosw_kbragiel.pdf (1087473 B)2016-07-04
OpisKrzysztof Brągiel - oświadczenie majątkowe
Radna Gminy Jasłoosw_rbragiel.pdf (1573559 B)2016-07-04
OpisRenata Brągiel - oświadczenie majątkowe
Radny Gminy Jasłoosw_jczajka.pdf (1733985 B)2016-07-04
OpisJan Czajka - oświadczenie majątkowe
Radny Gminy Jasłoosw_mgawron.pdf (1625572 B)2016-07-04
OpisMarian Gawron - oświadczenie majątkowe
Radna Gminy Jasłoosw_mliszka.pdf (1601994 B)2016-07-04
OpisMaria Liszka - oświadczenie majątkowe
Radna Gminy Jasłoosw_alepkowska.pdf (1561419 B)2016-07-04
OpisAnna Łepkowska - oświadczenie majątkowe
Radny Gminy Jasłoosw_smarszalek.pdf (1642442 B)2016-07-04
OpisStanisław Marszałek - oświadczenie majątkowe
Radny Gminy Jasłoosw_bolbrych.pdf (1612591 B)2016-07-04
OpisBronisław Olbrych - oświadczenie majątkowe
Radny Gminy Jasłoosw_jpruchnik.pdf (1614889 B)2016-07-04
OpisJanusz Pruchnik - oświadczenie majątkowe
Radny Gminy Jasłoosw_tsocha.pdf (1567673 B)2016-07-04
OpisTomasz Socha - oświadczenie majątkowe
Radny Gminy Jasłoosw_pwanat.pdf (1500362 B)2016-07-04
OpisPiotr Wanat - oświadczenie majątkowe
Radny Gminy Jasłoosw_pwilk.pdf (972780 B)2016-07-04
OpisPiotr Wilk - oświadczenie majątkowe
Radny Gminy Jasłoosw_mzajac.pdf (1645694 B)2016-07-04
OpisMieczysław Zając - oświadczenie majątkowe
Radny Gminy Jasłoosw_pzawada.pdf (1707692 B)2016-07-04
OpisPaweł Zawada - oświadczenie majątkowe
Przewodniczący Rady Gminy JasłoUG_JASLO_P.pdf (664091 B)2016-07-05
OpisJózef Dziedzic - oświadczenie majątkowe
Wójt Gminy JasłoUG_JASLO_W.pdf (791980 B)2016-07-05
OpisStanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkowe
Stanisława Ablewicz - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_sablewicz.pdf (1606727 B)2016-07-14
OpisDyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach
Joanna Duć - Acela - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_jducacela.pdf (1815214 B)2016-07-14
OpisDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu
Robert Snoch - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_rsnoch.pdf (1902996 B)2016-07-14
OpisDyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Romana Wachel - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_rwachel.pdf (1630328 B)2016-07-14
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Wojciech Piękoś - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_wpiekos.pdf (1057974 B)2016-07-14
OpisPrezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o.
Piotr Ochwat - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_pochwat.pdf (2052396 B)2016-07-14
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Warzycach
Maria Łabusińska - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_mlabusinska.pdf (1795635 B)2016-07-14
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Niepli
Paweł Rozmus - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_prozmus.pdf (1728323 B)2016-07-14
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Szebniach
Antoni Wydro - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_awydro.pdf (1765179 B)2016-07-14
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Osobnicy
Elżbieta Ochwat - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_eochwat.pdf (1819091 B)2016-07-14
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy
Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_jszetlak.pdf (1693450 B)2016-07-14
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Dorota Biel - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_dbiel.pdf (1846280 B)2016-07-14
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy
Ewa Marchewka- oświadczenie majątkoweoswiadczenie_emarchewka.pdf (1817131 B)2016-07-14
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Opaciu
Ewa Rucińska - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_erucinska.pdf (1958034 B)2016-07-14
OpisInspektor w Referacie Finansowym
Ryszard Olbrot - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_rolbrot.pdf (1681690 B)2016-07-14
OpisKierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Janusz Pawlik - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_jpawlik.pdf (1867658 B)2016-07-14
OpisSkarbnik Gminy Jasło
Małgorzata Dubiel - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_mdubiel.pdf (1893318 B)2016-07-14
OpisSekretarz Gminy Jasło
Henryk Motkowicz - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_hmotkowicz.pdf (1160945 B)2016-07-14
OpisZastępca Wójta Gminy Jasło
Grażyna Polak - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_gpolak.pdf (1876922 B)2016-07-14
OpisInspektor w Referacie Administracyjno-Gospodarczym i Ochrony Środowiska
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «