Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Oświadczenia majątkowe

Złożone w roku 2014
Stanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkowespankiewicz_oswiadczenie_2013.pdf (2230112 B)2014-06-04
OpisWójt Gminy Jasło
Józef Dziedzic - oświadczenie majątkowejdziedzic_oswiadczenie_2013.pdf (1671825 B)2014-06-04
OpisPrzewodniczący Rady Gminy Jasło
Maria Owsiak - oświadczenie majątkowemowsiak_oswiadczenie_2013.pdf (1590624 B)2014-06-04
OpisRadna Gminy Jasło
Wincenty Ochwat - oświadczenie majątkowewochwat_oswiadczenie_2013.pdf (1734157 B)2014-06-04
OpisRadny Gminy Jasło
Wojciech Piękoś - oświadczenie majątkowewpiekos_oswiadczenie_2013.pdf (1088132 B)2014-06-04
OpisRadny Gminy Jasło
Bronisław Olbrych - oświadczenie majątkowebolbrych_osiwadczenie_2013.pdf (1666672 B)2014-06-04
OpisRadny Gminy Jasło
Stanisław Marszałek - oświadczenie majątkowesmarszalek_oswiadczenie_2013.pdf (1448733 B)2014-06-04
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Liszka - oświadczenie majątkowemliszka_oswiadczenie_2013.pdf (1614108 B)2014-06-04
OpisRadna Gminy Jasło
Józef Leśniak - oświadczenie majątkowejlesniak_oswiadczenie_2013.pdf (1770917 B)2014-06-04
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Lazar - oświadczenie majątkowezlazar_oswiadczenie_2013.pdf (1666215 B)2014-06-04
OpisRadna Gminy Jasło
Wacław Gorgosz - oświadczenie majątkowewgorgosz_oswiadczenie_2013.pdf (1681932 B)2014-06-04
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Bemben - oświadczenie majątkowezbemben_oswiadczenie_2013.pdf (1609568 B)2014-06-04
OpisRadna Gminy Jasło
Kazimierz Bachta - oświadczenie majątkowekbachta_oswiadczenie_2013.pdf (1399134 B)2014-06-04
OpisRadny Gminy Jasło
Irena Adamik - oświadczenie majątkoweiadamik_oswiadczenie_2013.pdf (1566065 B)2014-06-04
OpisRadna Gminy Jasło
Kazimierz Szeląg - oświadczenie majątkowekszelag_oswiadczenie_2013.pdf (1592394 B)2014-06-04
OpisRadny Gminy Jasło
Marek Kmiecik - oświadczenie majątkowemakmiecik_oswiadczenie_2013.pdf (1598186 B)2014-06-05
OpisRadny Gminy Jasło
Joanna Duć - Acela - oświadczenie majątkowejducacela__oswiadczenie_2013.pdf (2067182 B)2014-06-25
OpisDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy
Stanisława Ablewicz - oświadczenie majątkowesablewicz__oswiadczenie_2013.pdf (2018133 B)2014-06-25
OpisDyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach
Robert Snoch - oświadczenie majątkowersnoch_oswiadczenie_2013.pdf (2161256 B)2014-06-25
OpisDyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Romana Wachel - oświadczenie majątkowerwachel_oswiadczenie_2013.pdf.pdf (1868703 B)2014-06-25
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Grażyna Polak - oświadczenie majątkowegpolak_oswiadczenie_2013.pdf (2174520 B)2014-06-25
OpisInspektor w Referacie Administracyjno-Gospodarczym i Ochrony Środowiska
Ewa Rucińska - oświadczenie majątkoweerucinska__oswiadczenie_2013.pdf (2180020 B)2014-06-25
OpisInspektor w Referacie Finansowym
Ryszard Olbrot - oświadczenie majątkowerolbrot_oswiadczenie_2013.pdf (2063604 B)2014-06-25
OpisKierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Janusz Pawlik - oświadczenie majątkowejpawlik__oswiadczenie_2013.pdf (2191017 B)2014-06-25
OpisSkarbnik Gminy Jasło
Małgorzata Dubiel - oświadczenie majątkowemdubiel_oswiadczenie_2013.pdf (2179127 B)2014-06-25
OpisSekretarz Gminy Jasło
Jan Lazar - oświadczenie majątkowejlazar_oswiadczenie_2013.pdf (2167391 B)2014-06-25
OpisZastępca Wójta Gminy Jasło
Stanisław Woźniak - oświadczenie majątkowe swozniak__oswiadczenie_2013.pdf (2047138 B)2014-06-25
OpisPrezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o.
Piotr Ochwat - oświadczenie majątkowepochwat_oswiadczenie_2013.pdf (2189430 B)2014-06-25
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Warzycach
Maria Łabusińska - oświadczenie majątkowemlabusinska_oswiadczenie_2013.pdf (2001953 B)2014-06-25
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Niepli
Paweł Rozmus - oświadczenie majątkoweprozmus_oswiadczenie_2013.pdf (2004687 B)2014-06-25
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Szebniach
Lidia Dubiel - oświadczenie majątkoweldubiel_oswiadczenie_2013.pdf (1989334 B)2014-06-25
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Osobnicy
Elżbieta Ochwat - oświadczenie majątkowe eochwat_oswiadczenie_2013.pdf (2048222 B)2014-06-25
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy
Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkowejszetlak_oswiadczenie_2013.pdf (2028973 B)2014-06-25
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Dorota Biel - oświadczenie majątkowedbiel_oswiadczenie_2013.pdf (1997801 B)2014-06-25
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy
Ewa Marchewka- oświadczenie majątkoweemarchewka_oswiadczenie_2013.pdf (2065623 B)2014-06-25
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Opaciu
Oświadczenie majątkowe - rozwiązanie umowyjlazar_2014.pdf (1717041 B)2015-02-25
OpisOświadczenie majątkowe - rozwiązanie umowy - Jan Lazar Zastępca Wójta Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «